Banner-2017
agria_banner_far_180x180
keenan_ny
Stallmästaren web gif
Hunden Herden
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
knarrhult
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
banner_180x120
hgens webb
Amaskiner_2017_1
gdjh2015
siltbergs hemsida
Mysten
gimrarna
oviex_anuncio_180x120px
ggi_loop
trns2017
default logo
studieresa2017_1
studieresa2017_2
studieresa2017_3
studieresa2017_4
studieresa2017_5
studieresa2017_6
studieresa2017_7
studieresa2017_8
studieresa2017_9
studieresa2017_10
studieresa2017_11
studieresa2017_12
studieresa2017_13
studieresa2017_14
studieresa2017_15
studieresa2017_16
studieresa2017_17

Hatten av för Värmland …

veckobrev

17 november 2017 | … och för Värmlänningarna och deras får!

Statistik från SJV visar att rovdjurslänet Värmland vänt trenden med minskning av antalet får de två sista åren. En ökning på 23,6 % på 2 år! Att få siffror på ett så positivt resultat är roligt, det visar att det går! Det finns lärdomar som vi måste utnyttja här. Exempel på faktorer som bidragit är projektet där Länsstyrelsen, Värmlands Läns Fåravelsförening och Hushållningssällskapet jobbat tillsammans för att lyfta lammnäringen och Fårfest i Kil som genererar massvis med positiv energi. Ulf kommer att berätta mer från från den värmländska horisonten i Fårskötsel.

Marknadskampanjen som genomförts i höst under parollen #höstlamm har utvärderats i samband med ett möte under veckan. Tyvärr fanns ingen representant för handeln med vid mötet, men vi kunde ändå konstatera att kampanjen gått relativt väl. Slaktvolymen ökade under dessa veckor och handeln fick de volymer de beställde. Vi i SF men kanske främst Svenskt Kött, Svenskmärkning, LRF, HKScan och KLS Ugglarps var aktiva under perioden och spridde allt från artiklar till recepttävlingar rörande lamm under perioden. Kampanjen genererade även positiva konsumentmöten i sociala medier.

Vi planerar nu för att göra något liknande till nästa höst men i utökad form. Mer engagemang och mer tid för planering av kampanj kommer att ge ett ännu bättre resultat nästa gång.

Magnus J har även deltagit i ett styrgruppsmöte för Lammlyftet. Projektet rullar på enligt plan. Intervjuer på ett 10-tal gårdar har gjorts rörande rutiner av skötseln av djur inför slakt. Hur urval av lamm görs inför slakt verkar se någorlunda lika ut. Däremot varierar det vilka hänsyn och kunskaper vi som producenter tar och har för att leverera ett djur med bästa ätkvalitet. Här ser vi med spänning fram emot sammanställning och konstruktiva råd.

På ett liknande sätt jobbas det även inom slakten. En kartläggning pågår av hur hanteringen ser ut, vilka hänsyn man tar till ätkvalitet och vilka punkter som kan vara kritiska och bör beaktas. Mer spännande information kommer vart efter projektet fortlöper.

Journalist och fotograf från Svenska Dagbladet har gästat Claudia för att prata får och ull. De intervjuade, filmade, fotade och kelade med får i nästan 4 timmar, uppriktigt intresserade av dessa ämnen och var så pålästa att kunskapsutbyte kunde ske åt båda håll. Hur kul är inte det!

Elitlammgruppen som består av representanter från Elitlamm AB, SFs styrelse och Elitlamms användarsupport har mötts i Halmstad. Vi brukar träffas en gång om året och under dessa möten ska pågående arbeten stämmas av, framtida planeras och mer långsiktiga visioner och strategier diskuteras. Vi hade givande och trevliga dagar och är nu på väg hem nytankade med entusiasm och hopp om framtiden.

Skulle du kunna tänka dig att ingå i en mindre referensgrupp som hjälper till att utveckla Elilamm? Främst genom att bidra med praktiska erfarenheter från arbetet med fåren. Nya idéer och erfarenheter från arbetet i programmet välkomnas såklart också. Hör av dig till Elof, så berättar han mer!

Ni har väl sett Hanna Nilssons bilder från studieresan till Frankrike som arrangerades i oktober? Bilderna ligger i hemsidans bildspel (se Startsidan med flera). Tack Hanna för att du delar med dig av glimtar från får-Frankrike!

ElammoteHalmstad2

ElammoteHalmstad1

Elitlammgruppen diskuterar hur vi kan hjälpa Elitlamms användare att lyfta mot högre höjder. Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna

Hur kan vi öka lammöverlevnaden?

Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden kring just lamningen och komma med förslag på åtgärder på hur fler lamm kan överleva.

Skillnaderna är stora mellan olika gårdar, snittet är på 5% men det finns också gårdar som drabbas av uppemot 19%. Det går inte alltid att koppla ihop dödligheten med någon speciell orsak trots att veterinärer och agronomer är inkopplade. Därför behövs ett nytt sätt att hitta orsaken och därmed en lösning.

Är du lammuppfödare med minst 25 tackor och med mer än 5 % döda lamm i samband med lamningen? Då är du välkomna att anmäla ditt intresse för att delta!

Kontakt:
Birgit Fag, 0708-29 05 45, birigt.fag@hushallningssallskapet.se

Läs mer
Hushållningssällskapet: Hur kan vi öka lammöverlevnaden? ››

Ändrad spelplan i EU om rovdjur

Europarlamentet har antagit en resolution att EU-kommissionen bör ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet om hotade arter, som hittills gjort det svårt eller omöjligt att ha jakt på stora rovdjur.

När den önskvärda nationella nivån för till exempel antalet vargar uppnåtts ska inte jakt på varg kunna stoppas med hänvisning till art- och habitatdirektivet, anser parlamentet. Istället har EU-parlamentet uttalat att tillämpningen av direktivet bör vara flexibel och ta hänsyn till ett EU-lands nationella omständigheter för att försöka minska onödiga konflikter och problem som habitatdirektivet kan orsaka.

Större hänsyn till rodvdjursdrabbade
EU-parlamentet har antagit nya formuleringar om direktivet. När det till exempel gäller de stora rovdjuren bör habitatdirektivet tillämpas mer flexibelt och ta större hänsyn när rovdjursproblem blir ett hot mot landsbygdens gröna näringar.

Hela artikeln
Jakt & Jägare: Ändrad spelplan i EU om rovdjur ››

Internationellt: Alarmerande ökning av antibiotika utan reglering

Ny studie visar att användningen av antibiotika till lantbruksdjur väntas öka med 52 procent till 2030 om inga regleringar införs.

Den frikostiga användningen av antibiotika till lantbruksdjur globalt sett utgör en risk för att antibiotikaresistens blir det som slutligen utplånar mänskligheten, resistensen har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot mänskligheten av WHO.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Alarmerande ökning av antibiotika utan reglering ››

Se också
SVA: Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas denna vecka ››

Australien: Ullindustri i förändring

Förbättrat djurskydd och landskapsvård, nya betesstrategier, en allt mjukare ull och företag som kan sälja sina produkter med mervärden är några av de saker som håller på att omforma Australiens ullindustri.

Se film på ABC News ››

Antalet fårgårdar ökar i Sverige

Antalet får i Sverige ökar. Enligt Jordbruksverkets senaste siffror är antalet får nästan fem procent högre i år än vad det var i juni förra året. Även antalet företag som har får har ökat med sex procent.

Sofia Hedlund är en av dem som har bidragit till statistiken. Förra året köpte hon 15 tackor för att starta en egen besättning.
– Jag började med femton tackor, varav några dräktiga. Baggen köpte jag senare och nu till våren kommer jag köpa en bagge till, berättar Sofia.

Sofia berättar att hon i sin yrkesroll har märkt av en ökning av intresset för får. Hon ritar stall och har fått en ökad förfrågan efter just fårstall de senaste åren.
– Vi äter ju också mer och mer lammkött och det mesta är ju importerat. Det finns en stor potential för att skaffa får här också, säger Sofia.

Jordbrukaren: Antalet fårgårdar ökar i Sverige ››

Rekordtidningen – hundra sidor om hundra år

veckobrev

10 november 2017 | Denna vecka kort om nya funktioner i Elitlamm, marknaden för vita skinn och om rovdjursinventering.

Två nya funktioner har lanserats under veckan i Elitlamm Avel & Produktion och Elitlamm Fritid. Under fliken Hälsa kan man nu registrera klövvård. Det finns också en användbar sökruta längst upp till höger i huvudmenyn där man kan snabbsöka på djur på samma sätt som i ElitlammMobil. Antingen skriver man in hela individnumret med 5 siffror, eller genom att skriva in minst 2 siffror. Ett snabbare sätt att nå ett specifikt djurs Djurkort.

Elitlammsupporten håller på att lägga in seminbaggarna i alla besättningar som beställt doser. Så snart, om inte redan nu, hittar alla ni som ska skapa Betäckningsgrupper era seminbaggar i listan genom att ställa in urvalet på Status/Övriga.

Claudia och Gudrun har satt igång ett arbete runt de vita skinnen. En artikel i Fårskötsel i ämnet är på gång. Vi tror att korsnings- och köttrasskinnens värden behöver lyftas, värden som till exempel svensk djurvälfärd och att vi inte badar fåren i diverse insektsdödande medel. För att inte tala om förhållandena under själva beredningen av skinnen, med allt från vettiga löner till miljötänk. Faktorer vilka man inte har någon som helst koll på när det gäller de billiga importerade skinn. Mer och bättre marknadsföring med andra ord.

En omröstning på Facebook-gruppen Vi som har får har startats för att fråga uppfödare om i vilken utsträckning de vita skinnen bereds och hur säljbara de är. Är du medlem i Vi som har får så gå gärna in och rösta/kommentera.

Årets rovdjursinventering har börjat och det är väldigt viktigt att alla rovdjur rapporteras, både syn och spillningsinventering. Det har stor betydelse för kommande års jakter och eventuella skyddsjakts beslut.

Järven har ökat i antal från 58 föryngringar till 97 föryngringar och uppskattas i dag till cirka 522 individer. Gynnsam bevarandestatus är minst 600 individer. Järven sprider sig allt längre söderut med konstaterade föryngringar både i Dalarna och i Värmland.

SVT Skåne gästade idag Magnus Js fårhus där installning, inskolning av vinterlamm och sortering av tackor och lamm pågår för fullt. Änmet som diskuterades var lammnäringens tillväxt i Skåne, hoppas vi får se något om detta i Sydnytt.

Under veckan utkom historiens tjockaste Fårskötsel, 100 sidor av läsning. Dels en lång historisk sammanfattning av de senaste hundra åren med svensk fårskötsel. Och dels en helt vanlig Fårskötsel.

Om man ännu inte är medlem i SF är det året ut mycket förmånligt att bli det. Är man snabb får man det supertjocka specialnumret som välkommen-present. Enklast är att anmäla sig här.

jubileumsfs

Hemsidan tipsar om Vetenskapsradions veckomagasin som idag berättar om Cambridge-forskning om fårs förmåga att känna igen ansikten på tvådimensionella bilder. Får är, visar det sig, ungefär lika bra som människor på detta. 27.30 in i programmet börjar inslaget. Även Land Lantbruk har skrivit om detta.

Utflyktstips inför helgen: Tranås Skinnberedning firar sitt 100-årsjubileum med öppet hus lördagen den 11 /11.

Trevlig helg önskar SF!

slaktbil
Slaktbil i soluppgång. I dessa dagar får man vara glad om solen alls visar sig. Foto Elof Nilsson

NorsKlara
Elof: Alla Nors baggar är släppta i sina grupper och semingruppen har fått lite special treatment inför utmaningen, brunstpassning. I år använder vi 4 seminbaggar (varav en i egen hög person) och dessa herrar blir konkurrensutsatta av 5 egenuppfödda ungbaggar. Dessa baggar är utvalda efter några av besättningens ESS till mödrar. Gammal fårexpertis säger att de bästa rekryteringarna görs under besvärliga år, och i kombo med avelsvärdering kan detta bli riktigt bra, känner jag. Kanske den mest spännande säsongen hittills! Ovan 16012 Nors KLARA. Lägg henne på minnet. Hon skall semineras om det går som det är tänkt. Foto Elof Nilsson

blompinne
Blommlådekonst à la farmors rabatt. Foto Elof Nilsson

personligutveckling
Elof förkovrar sig med boken “Att umgås med idioter” och försöker klura ut hur andra ser honom som person. När vi ses nästa vecka för Elitlammskt strategimöte får vi synka våra bilder och se om boken var någe bra. Foto Elof Nilsson

sfar2
Skårves tackor säger “Lamm? Nej vi är nöjda singeltjejer nu.”

Några besättningar har redan skickat tillbaka sina seminrapporter så där har uppenbarligen brunstsynkroniseringen fungerat bra. Lite avundsjuk är jag då mina tackor visar noll intresse för att avla nya generationer. De sätter väl igång nästa vecka när jag ska lämna gården, vilket normalt nästan aldrig händer. Så korkat av mig att tro att de inte skulle utnyttja detta kryphål. Men det är trots allt mitt första år med seminering av får, och jag ser det som ett läro-år – klart att Murphy ska vara med. Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna

EU miljardsatsar på stärkt konkurrenskraft

EU satsar 188,6 miljoner euro, motsvarade cirka 1,8 miljarder kronor, på stöd till olika kampanjer som ska stärka jordbrukets konkurrenskraft under 2018. Pengarna kommer gå att söka i början av nästa år.

6 miljoner euro är öronmärkta för att lyfta fram hållbarhetsaspekterna av lamm- och getköttsproduktion.

Läs mer
Land Lantbruk: EU miljardsatsar på stärkt konkurrenskraft ››
Jordbruksverket: EU satsar ca 190 miljoner euro för att stärka jordbrukets konkurrenskraft ››

Nu är det dags att bönderna börjar berätta sina djurs story, säger Johan Jureskog

På Johan Jureskogs restauranger kostar köttet mer, men gästerna vet vad de äter. Han kallar sig gärna för köttsommelier och brinner för att sprida kunskap om köttets ursprung och hantering.

– När vi öppnade restaurang AG för sju år sedan ställde ingen, jag lovar inte en enda, frågan varifrån köttet kom. Vi hade mycket tyskt och polskt kött på den tiden, det var fett nog och kunde hängas länge utan att ruttna inifrån. I Sverige fanns ännu inte den sorteringen då.

Läs artikeln
ATL: ”Vi svenskar måste lära oss betala för kvalitet” ››

Bli medlem nu – ännu till kampanjpris

Fram till årsskiftet är det mycket förmånligt att bli ny medlem i SF. Tipsa livdjursköpare, vänner och får-bekanta!

Som ny medlem under perioden 1/9–31/12 2017 erbjuds du kampanjpris på medlemskap i Svenska Fåravelsförbundet. Kampanjmedlemskapet kostar 500 kr och gäller för resten av 2017 och hela 2018.

Det finns en informationsfolder om medlemserbjudandet, om vad man får som medlem och vad Fåravelsförbundet gör för Sveriges fårägare. Alla som vill är välkommen ladda hem foldern, och sprid den gärna vidare.
Hämta foldern här ››

Man kan anmäla sig som medlem direkt här på hemsidan ››
…………………………………………………………………………………………….
SF arbetar för alla fårägares intressen oavsett fårras, antal djur eller mål med fårhållningen. Vi vill bli fler medlemmar för att påverka mer! Gå med och bidra till utvecklingen av svensk fårnäring! Lär känna kolleger och utveckla ditt nätverk på samma gång!

Välkommen till Svenska Fåravelsförbundet och din lokala distriktsförening!

kampanj2017

Nya djurskyddsregler

Jordbruksverket har beslutat om nya djurskyddsregler. Den 1 december 2017 träder de nya reglerna i kraft.

Läs mer
Jordbruksverket:
Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2017 ››
Fårhållning inom lantbruket m.m. ››

Gott nytt får-år!

veckobrev

3 november 2017 | Får-året ser inte likadant ut överallt, både för att vårt land är långsträckt och beroende på de olika produktionsformer som numera finns. Men nu när klockan ställts om till ordinarie tid och ensilaget börjar serveras känner åtminstone jag att det nya får-året stundar. 

Dokumentation från ordförandekonferensen har sänts ut till mötets deltagare. Britta har redan fått viss respons, och vi hoppas att fler tar sig tid att återkoppla!

Se Claudia och hennes får på ATL-TV. Priset på ull är på väg upp från en låg nivå, det finns pengar att tjäna på att satsa på bättre kvalitet. Inslaget om ull börjar 2.30 in i programmet, men man kan även lära sig något om svensk odling av pumpa som avhandlas före ullen, och passa på att titta på provkörning av ny Case när man ändå är igång. Ullkartan som nämns i inslaget finns här.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har haft styrelsemöte. Projektet Avelsvärden för svenska korsningsfår har nyligen avslutats, slutredovisningen och slutrapporten godkändes av styrelsen. Projektet Beräkning av totalindex för den svenska fåraveln har kommit in med en delrapport och man beräknar att projektet ska vara genomfört och avslutat hösten 2018. Ett tredje aktuellt projektet Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet är slutfört och examensarbetet är publicerat. Läs mer här. Examensarbetet ska även översättas till svenska och SSF inväntar slutrapport från projektet.

Vi har haft ett möte med Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning där vi diskuterade hur vi ska gå vidare för att delge forskningsvärlden inom vilka områden vi anser att forskning behövs. Och vidare hur man ska nå ut med forskningen, så att den kommer till nytta på gårdarna.

Arbetet på seminstationen i Alebäck rundas av med städning och de allra sista doserna lämnar stationen idag. Alla försändelser verkar ha kommit lyckligt fram till slut, även den som skickades som expressbrev med posten.

Svar på en remiss angående vaccinering mot mjältbrand och ett yttrande om en remiss av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd har sänts till Jordbruksverket.

Elitlammfakturor skickas idag via mail till de användare som hör till denna fakturaomgång.

Vi är ledsna att behöva meddela att den utlovade ankomsten av Fårskötsels megastora jubileumsnummer är några dagar försenad. Så ingen jubileumsläsning under helgen tyvärr, men till veckan ska den komma. Trevlig läsning önskar SF och redaktionen!

Sugen på att laga något extra gott till helgen? På Årets kocks hemsida finns några vinnarrätter med lamm som ser lockande ut och som av anvisningarna att döma inte är svårlagade. Det enkla är ofta det godaste. Behövs ytterligare inspiration går man med fördel till Svenskt Kötts receptsamling.

Trevlig Allhelgonahelg önskar SF!

pixbay
Nu ska Team Semin hem och seminera sina egna tackor som fått instruktioner att börja brunsta till helgen. En liten semester sen kanske? Foto Pixabay

duke

Och jag utmanar härmed Duke. Förutsättningarna är följande: nio tackor, sju semindoser, en nyklippt och taggad bagge som tackorna ännu så länge inte har bevärdigat med en blick. Vem får flest lamm till våren, han eller “jag”? Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna. Vill du få veckobrevet till din epostadress? Skicka mig ett meddelande.

Mobilt slakteri väcker internationell uppmärksamhet

Det var i december 2014 som Hälsingestintan kunde inviga sitt mobila slakteri Etiskt kött. Konceptet går ut på att erbjuda bonden slakt hemma på gården och låta djuret slippa stress vid djurtransporter och i stora slakterier.

– Det har varit tufft att få det mobila slakteriet på banan. Tyvärr har vi inte nått break even ännu. Men vi räknar med att nå lönsamhet inom tolv månader, säger Britt-Marie Stegs som vill framhålla slaktarteamets jobb.

– Alla slaktare och chauffören brinner för sina jobb och hjälps åt. Inte minst har de byggt upp personliga kontakter med bönderna. Det fungerar lite som ett gammaldags gårdsslakteri.

Ett franskt tv-bolag har nyligen spelat in en dokumentär om det mobila slakteriet i Sverige som även ska sändas internationellt. Det mobila slakteriet är redan vida känt och Britt-Marie Stegs har haft besök av bönder från bland annat Australien. Drygt 20 länder har hört av sig och visat intresse, däribland flera från Afrika som ser slakteriet som en lösning för landsbygden.

Hela artikeln
ATL: Mobilt slakteri väcker internationell uppmärksamhet ››

IRL i Älvsjö

veckobrev

27 oktober 2017 | Stort möte i Älvsjö förra helgen och nu är det färdig-samlat för i år på SFs seminstation.

Veckans stora händelse var förstås ordförandekonferensen i Älvsjö där SFs styrelse och distriktens och rasföreningarnas representanter möttes. Mötet präglades av stort engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter. Och så roligt att träffas på riktigt! I fokus stog frågan hur vi tillsammans kan arbeta mer effektivt, och hur utbyte och dialog oss emellan kan stärkas. Också om hur vi kan få fler fårägare att se fördelarna med att bli medlem, så att fler fårägare aktivt bidrar till en framgångsrik fårnäring i Sverige. Det kom upp många bra idéer genom de samtalsgrupper som bildades under helgen. Stort tack till alla ni som prioriterade att delta! En skriftlig sammanfattning av träffen kommer att sättas ihop, den skickas ut till konferensens deltagare så snart den är klar. Mer om detta kommer också i Fårskötsel.

Denna vecka har seminbeställningar börjat distribueras, parallellt med fortsatt samling av sperma. I morse lastades de sista baggarna för hemresa. På bilden ses den gotländska transportören Ulf Wahlgren leda ombord Gotlandsbaggen Rommunds Long John för resan hem till Gotland.

longjohn_hem
Foto M Håård

I år har vi producerat över 2300 doser varav drygt 500 för jordbruksverkets genbank. Över 900 doser från 16 baggar av 5 olika raser distribueras till 38 besättningar. Mest vald bagge blev Erikshester Petrus som slog tvåan och fjolårsettan Erikshester Frej med 2 doser, 120 mot 118.

dimma

Vår egen trollkarl i full aktion. Fler bilder från gångna veckan på SFs seminstation här. Foto Margareta Håård

Claudia har tillbringat veckan i Åre på Eldrimners arrangemang Særimner, en idé- och kunskapsmässa för mathantverkare. Förutom kunskapsmässan så hölls också SM i mathantverk och där kunde jag konstatera att fårprodukter skulle
behöva synas mer. Vi har ju både fantastiska mejeri- och charkprodukter från våra får och vi borde synas och ta mer plats i dessa sammanhang. En nöt jag gärna är med och jobbar på att knäcka under rubriken Småskalig verksamhet, säger Claudia.

Claudia passade som vanligt på att prata får, ull och lammkött med alla som vill lyssna, och det vill ju folk. Diverse matkändisar föll offer för Claudias attacker. Vi hoppas detta kan bära frukt på sikt.

Fårnäringens framtida forskningsbehov har diskuterats under ett möte där SF representerat av Magnus J, Köttföretagen, Lammproducenterna, RISE och SLU deltog.

Många samtal handlar om varg. Bland annat oro för etablering i norra Skaraborg. Det har inte varit några angrepp där, men varg har siktats med inventeringskamera.

Möte idag för att diskutera förvaltning av Fåravelsförbundets och Stiftelsen Svensk fårforsknings aktiedepå. Viktiga slantar som ger förutsättning att utveckla fårnäringen.

Faktura-påminnelser för riksbedömningar och Elitlamm har den här veckan även skickats via SMS, eftersom en vanlig anledning till att obetalda fakturor försvunnit i flödet eller skräpposten. Påminner åter om att lämna en aktuell epostadress till Maria, det underlättar även i andra kontakter.

Hemsidan tipsar om Eldrimners kurser. De ger under vinter och vår ett antal kurser om slakt, hantverkscharkuteri och styckning. Eldrimners kurser brukar hålla mycket hög kvalitet.

Vill du få veckobrevet skickat till din epostadress varje fredag? Skicka ett medelande till Anna med rubriken Veckobrev tack, så ordnar jag det.

Veckans quizz. Vilken av de två bilderna nedan innehåller flest baggar? Foto Magnus Jönsson

quizz1

quizz2

Einar skickar med bilder på två av fårägarens gissel:

Skit
Skit! Gödselspridningsförbud den första november. Gör hela livet stressigt, dessutom med 40 mm regn som lök på laxen. Foto Einar de Wit

Svin
Svin! Ett halvt hektar demolerad vall. Vildsvin är en relativt ny företeelse för oss i våra trakter, men de går inte obemärkt förbi. Foto Einar de Wit

ullpaket
Britta har packat och skickat ull till förväntansfulla ullkunder. Ullförmedlingen är en mycket bra kanal. Det ska vara en positiv och glädjande upplevelse att få hem sin ull! Foto Britta Wendelius

Sammanställt av Anna som i denna stund ägnar sig åt party i surhålet. Jag måste vara sämst i klassen som kör ut fårens ströbädd idag. Kunde jag inte väntat lite längre?


Quizz: Fyra olika baggar i kärlet är färre in de i fårstallet.

 

Välkommen till seminariet Svensk köttproduktion – En framtidsspaning

Den övergripande målsättningen med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött. En av åtgärderna är att ge branscherna bättre beslutsunderlag avseende statistik.

Som en del i det arbetet bjöd vi för första gången in till en framtidsspaning för svensk köttproduktion under förra hösten. Nu ges du återigen möjligheten att få ta del av svenskt kötts närmaste framtid.

Tid: Onsdagen den 8 november 2017 kl 13.00-16.15
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

Program och anmälan via Svenska köttföretagens hemsida ››