Wiromin2020_liten
Tranas2020
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
Siltbergs_banner2020_2
gimrarna
Banner-2017
Knarrhult2018
banner_180x120
ggi_loop
gdjh2015
Far_gif
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
default logo

16 miljoner kronor till ett bättre djurskydd

Nu tillförs länsstyrelserna ytterligare medel för arbete med djurskyddskontroller. Totalt rör det sig om 16 miljoner kronor.

Genom en extra satsning i tilläggsbudgeten ökar regeringen anslaget till länsstyrelserna med 11 miljoner kronor. 5 miljoner kronor omfördelas mellan länsstyrelserna.

Den 1 januari 2009 överfördes ansvaret för djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelserna. Syftet var att ge ett kvalitetssäkrat och likvärdigt djurskydd i hela landet. Övergångskostnaderna för reformen har dock blivit större än tidigare beräknat. Syftet med tillskottet är att stärka djurskyddskontrollen vid samtliga länsstyrelser.

De djurtäta länen som har haft svårast att klara verksamheten kommer att tilldelas den största andelen av de tillförda resurserna.