banner_180x120
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
Tranas2020
gimrarna
Backa Fårgård
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
gdjh2015
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Wiromin2020_liten
Banner-2017
Far_gif
ggi_loop
default logo

Beviljade fårforskningsprojekt

Stiftelsen Svensk Fårforskning har hållit möte och beslutat om de medel som utlysts till projekt inom vetenskaplig forskning till nytta för svensk lammproduktion och fårnäring.

Strategier och lönsamhet vid flasklammsuppfödning (249 000 kr)
Projektet är mycket välformulerat och intressant men behöver ställas mot övriga inkommande projekt.
Syfte och mål är till gagn för fårnäringen.
Projektansökan beviljas efter att övriga projekt samt projektekonomi i stort diskuterats.

Vilka faktorer påverkar kvalitet på nappaskinn (227 728 kr)
Intressant projekt eftersom detta direkt påverkar lönsamheten för fårnäringen.
Mötet ser projektet som mycket intressant och förslaget är att bevilja projektet.
Mötet diskuterar att projektet även skulle behöva innefatta pälsskinn.
Projektansökan beviljas.

Livdjur och parasitsmitta i svenska fårbesättningar (196 650 kr)
Projektet önskar undersöka förekomsten av resistens parasiter.
Bra formulerat och praktiskt genomförbart projekt.
Projektansökan beviljas.

Det var en bra bredd på de inkomna ansökningarna och många intressanta infallsvinklar för att föra näringen framåt. Tyvärr kunde vi inte bevilja fler projekt eftersom SFF har begränsade resurser, men vi har rekommenderat de avslagna projekten att söka medel/pengar via bland annat SJV, Svensk Lantbruksforskning, Stiftelsen för Strategisk Forskning och FORMAS.

Styrelsen för Stiftelsen Svensk Fårforskning