Tranas2020
Backa Fårgård
ggi_loop
Stallmastaren liggande 1
gimrarna
Far_gif
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Svenska Foder
Elitlamm_180x180
gdjh2015
banner_180x120
Wiromin2020_liten
Banner-2017
default logo

Topplistor över besättningar med Gotlandsfår efter första avelskörningen 2020

Listan över de besättningar som har högst avelsvärden* efter första avelkörningen 2020 är nu klar. Även danska besättningar är med på listan.

Besättningstopplista päls Gotlandsfår 2020 ››
Besättningstopplista tillväxt Gotlandsfår 2020 ››

Listorna baserar sig på besättningarnas livtackor den dag som systemet stängdes för inmatning inför avelskörningen. Det är alltså det genomsnittsliga avelsvärdet för de tackor som funnits i besättningen den senaste avelssäsongen, och som är mödrar till årets lamm.

Besättningar med fullständig mönstring och minst 20 tackor har varit med i urvalet.

De nya indexen KIX, PIX och RIX har inte publicerats i samband med denna avelskörning, då arbetet med att ta fram indexen blev klart för sent, men de kommer att publiceras så snart det är möjligt.


*Vi kan inte redovisa alla avelsvärden men har här valt att redovisa de 20 besättningar som har högst genomsnittligt avelsvärde för päls helhet (Hhp) och tillväxt. Eftersom vi har många olika index som redovisar olika egenskaper för tillväxt har vi valt att väga samman indexen för direkt och maternell tillväxt samt kropp mönstring (Tvxt Mön D + Tvxt Mön M + Krp Mön).

 

Färska avelsvärden och helt nya Index

Nu visas nya avelsvärden för dina djur på Djurförteckningarna i Elitlamm. Du väljer själv vilka avelsvärden som ska visas genom att ändra listans utseende. På Djurkorten hittar du avelsvärdena under fliken Avel. Även djur som är utannonserade på Marknadsplatsen har uppdaterade avelsvärden som du kan se i annonserna.

Index underlättar urvalet av livdjur

Nytt för i år är att gotlandsfår och finull får index som är en sammanfattning av ett djurs avelsvärde. Indexen har medelvärde 0, ett värde över 0 är alltså bättre än medel och ett värde under 0 är sämre än rasens medel för den aktuella egenskapen. Gotlandsfåren får RIX – rasindex, PIX – pälsindex och KIX – köttproduktionsindex. Finullsfåren får RIX – rasindex, ULIX -ullindex och MIX – modersindex. Indexen finns på Djurkorten under fliken Avel, på Djurförteckningarna och på Avelskompassen.

Topplistor för gotlandsfår och leicesterfår

De nya topplistorna för gotlandsfår och leicester hittar du i Djurregistret i Elitlamm. Precis som med de vanliga djurförteckningarna så kan du välja vilka uppgifter du vill se och du kan sortera kolumnerna i annan ordning. Du ser vem som är ägare till djuret och du kan klicka för att se djurkortet. Listan för gotlandsfår innehåller 389 baggar. Baggarna måste ha minst 20 mönstrade avkommor och ha minst RIX=10. Listan för leicester innehåller 42 baggar med minst 15 mönstrade avkommor och minst 103 i ett förenklat index som enbart används för att ta fram topplistan. Besättningen måste under samma år använt mer än en bagge. Detta gäller för båda raserna.

Söklista över finullsbaggar

För att hitta en finullsbagge inför kommande säsong så kan du söka efter lämplig bagge i Söklistan för finullsbaggar i Elitlamm. Du hittar 221 avelsbaggar på listan. Kravet för att en bagge ska finnas med på listan är att den var levande 1 september föregående år, är max 10 år gammal, har kompletta avelsvärden för både kropp och ull och har avkomma som är ullmönstrad. Du ser vem som äger djuret och kan klicka på djurnumret för att se Djurkortet.  Om du har bagge eller baggar med på listan som saknar namn, gå gärna in och registrera namn på dina baggar i ditt Elitlamm, så uppdateras söklistan.

Om du har frågor om avelsvärden, topplistor/söklistor eller Elitlamm i allmänhet, hör av dig till vår support på support@elitlamm.com eller ring på telefon: 0174-301 50. Telefontid måndag och onsdag 10.00-12.00 och tisdag 18.00-19.00.

Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm
4 september 2020

Semester?

veckobrev

10 juli 2020 | Svensk sommar = vallskörd, stängsel, avelsvärden och möten.

Att stängsla är inte alla fårbönders favoritsysselsättning, men stängsel måste vi ha och bra stängsel gör livet med får roligare och enklare. Nu finns ett helt Fårpodden-avsnitt bara om stängsel, med många tips om hur man lyckas med stängslingsjobbet. Över 200 har redan lyssnat, så ämnet verkar intressera många.

Denna vecka har förbundsstyrelsen haft sitt sommarmöte. Det innebär normalt att vi träffas fysiskt för att under två dagar ha styrelsemöte och jobba med strategiska frågor och verksamhetsplanering. I år avstog vi från att resa på grund av corona-läget, och sommarmötet var ett “vanligt” telefonmöte. Ett vanligt telefonmöte är ett telefonmöte som tar en hel kväll i anspråk, men kort jämfört med ett sommarmöte. Många frågor hanns ändå med, bland andra gårdsmönstring, riksbedömning, planering inför årets seminsäsong, rovdjur, arbete på ullfronten, Maedi-Visna, rekrytering till Elitlammsupporten och halvårsbokslut. Protokoll skickas ut till ras- och lokalföreningar under nästa vecka.

Nya avelsvärden finns nu publicerade i Elitlamm. Äldre djur har uppdaterade värden och årets lamm, tillsammans med de som inte registrerades i tid förra året, har fått sina första. Även topp- och söklistor i Elitlam Avel och Produktion är uppdaterade.

Inför denna avelsvärdering har det arbetats med att förbättra avelsvärderingen för avkommor efter importerade djur (inklusive importerade embryon och importerad sperma). Det som ändrats är bland annat att importdjuren själva bidrar med härstamningsinformation, men de får inga egna avelsvärden förrän det kommer in information från deras avkommor. Växa har också delat in importdjur i grupper beroende på land, så att importdjurs avkommor bidrar med att bygga upp ett medelavelsvärde för landet. Beräkning av vissa egenskaper för Texel har också justerats. Läs mer här om nytt i årets avelsvärdering.

2020 års versioner av gotlandsfårens beättningstopplistor för päls och tillväxt, som publiceras en gång om året, finns på hemsidan.

De nya indexen för gotlands- och finullsfår har tyvärr inte publicerats i samband med denna avelskörning, eftersom arbetet med att ta fram indexen blev klart för sent. Men de kommer så snart det är möjligt.

När det gäller topplistorna för gotlands- och leicesterbaggar så ställs det från och med i år lite högre krav för att kvala in på listorna. Detta har vi redan hunnit få frågor om, så här kommer en närmare beskrivning. Utöver tillräckligt höga avelsvärden krävs minst 20 rasrena mönstrade avkommor i Elitlamm, detta är inte förändrat från tidigare år, men nu krävs också att baggen kan jämföras med minst en annan bagge i besättningen. I praktiken betyder det att baggen måste fått rasrena lamm i samma omgång i Elitlamm som ytterligare minst en annan bagge. Jämförelsebaggen behöver inte fått 20 lamm, men lammen måste vara rasrena och av samma ras. Men detta gäller alltså bara topplistorna. Baggar som inte uppfyller kriterierna för topplista, och deras lamm, får avelsvärden precis som tidigare.

Tidigare i veckan hölls ett videomöte om Maedi-Visna där representanter för SF och Gård & Djurhälsan deltog. Bakgrunden är att många nya fårägare inte är medvetna om riskerna med Maedi-Visna och det bekämpningsprogram som finns. Vi diskuterade hur medvetenheten kan ökas och vad vi kan göra för att fler ska efterfråga MV-frihet när man köper in djur till sin besättning. En annan diskussion handlade om veterinärers tystnadsplikt gentemot sina kunder, och det dilemma som kan uppstå när en djurägare säljer djur trots att det finns smittsamma sjukdomar i besättningen. SF har kontaktats av medlemmar som varit frustrerade över att de köpt in djur som visat sig ha hälsoproblem, och undrat varför veterinärerna som kännt till problemen inte slagit larm. Men veterinärerna betonar att tystnadsplikten är en central del av deras yrkesutövning, som de helt enkelt inte kan tumma på. En artikel utifrån detta möte kommer i Fårskötsel under hösten.

Jordbruksverket har antagit en djurskyddsstrategi och tittar nu på brister som återkommer i djurskyddskontrollerna. De punkter som dyker upp ofta och återkommande vill SJV arbeta vidare med, och försöka ta reda på orsaker till att samma brister återkommer år efter år. Även inom EU är djurskyddet i fokus, man utvärderar befintlig lagstiftning och nya lagförslag är på gång, troligen redan år 2023. Vi och LRF Kött kommer att hålla koll och vara involverade i arbetet framöver.

Avstämningsmöte med länsstyrelsen om corona. Produktion, slakt, rådgivning, förnödenheter och länsstyrelsernas arbete löper på som planerat och inga avbrott har rapporterats. Men det är fortsatt hög spridning i vissa delar av landet, så alla restriktioner gäller. Fortsätt att hålla avstånd, var försiktiga och följ de råd som ges.

Många vargangrepp av olika omfattning har rapporterats runt om i landet de senaste veckorna. Känner ni någon som har blivit utsatt, hör med dem om de har fått den hjälp de behöver. Lotsa dem gärna vidare till oss eller LRFs omsorgsgrupper för stöd och information.

De två Om Får och Foder-webbinarierna där man kopplar upp sig hemifrån ges kommande vecka. Sista chansen att lyssna på denna eminenta föreläsning med Theo den Braver. Föreläsningen kommer inte att erbjudas i denna form igen, och inte till detta subventionerade pris. Om Får och Foder är ett projekt finansierat av Jordbruksverket och EU. Vi tar emot anmälningar fram till kl 18 kvällen innan respektivewebbbinarie, och det finns ännu så länge platser kvar.

vallblandning
Det finns mycket att lära om får och foder. Lämplig vallfröblandning för får är en aspekt. Foto Britta Wendelius

Gruppen Får och Foder på Facebook lockar allt fler deltagare. Hjälp gärna till att hålla gruppen levande genom att dela med er av foderrelaterade tankar och tips. Är du inte med redan, gå med!

Gårds- och stallvandringarna inom Om Får och Foder är i full gång. Under veckan gjordes ett lyckat besök på Ulkeröds Gård i Bohuslän och idag har Gräsljunga Gård i Visseltofta besök.

Kollpålammen har haft möte under veckan. Fokus på att följa upp sin produktion och ha koll på att lammen växer som de ska. Finns det bra bete, eller behövs tillskottsutfodring? Stämmer anmälningar mot vad som finns att leverera? Väg och följ upp. Kunderna köar för gott, svenskt lammkött och prisbilden ser väldigt bra ut och förväntas hålla i sig. Kollpålammen har i dag ca 700 följare. Gilla och dela så blir vi fler!

Gård & Djurhälsan har publicerat en bra text om parasitkontroll, som är en av de avgörande faktorerna för att lamm ska må bra och växa som de ska.

Fårets dag på Borgholms slott ställs in i år. Efter att in i det sista hoppats på lättnader i corona-läget har Södra Kalmar läns Fåravelsförening till slut sett sig tvungna att ställa in. Men låt inte bli att handla, uppmanar arrangörerna alla som brukar besöka Fårets Dag eller hade tänkt åka dit i år! En inställd mässa av denna kaliber är ett stort avbräck för utställarna, och de har förstås laddat upp med massor av fina produkter. Utställarna finns publicerade på Södra Kalmars hemsida, ta gärna direkt kontakt för att köpa deras produkter.

Baltic Wool Conference ställs inte in, men årets konferens blir digital.

Skaffa får till landskapsvård är en ny handbok för blivande fårägare som Länsstyrelsen på Gotland har gett ut. Den har en viss fokus på gotländska förutsättningar, men den innehåller också det mesta man behöver veta innan man skaffar får. Jättefin, rekommenderas. Ladda hem som pdf här.

Semester har inte SFs kansli och Elitlamms support. Vi svarar i telefon och på mail på våra vanliga tider hela sommaren.

Sist idag blir det finfina bilder på gestrikefår som vi fått av Johanna och Eric Hagelberg. Tack!

foto-Eric-Hagelberg3
Fyra av Johannas och Erics gestrikelamm som spanar utöver Boksjön och Ryfjället, just anlända till Fjällgården på sommarbete. Foto Eric Hagelberg

foto-Eric-Hagelberg1
Lill-Baggen Bob dyker ner bland fjällörterna. Foto Eric Hagelberg

Syns din ras för sällan i veckobrevet? Av förklarliga skäl blir det en viss övervikt av raser som vår styrelse och adjungerade har i sina hus och hagar. Skicka gärna några fina bilder som kan göra reklam för fåren du vurmar för, vi tar mer än gärna med dem i veckobrevet och andra passande sammanhang!

Tänk på att bara skicka bilder du själv tagit eller fått fotografens tillåtelse att dela. Vi vill veta vem fotografen är och fotografen ska veta att bilden kan komma att publiceras i veckobrev, tidning, på hemsida eller våra andra kanaler. Vi anger alltid vem fotografen är.

foto-Eric-Hagelberg2
Storgranen duger fint som sol och regnskydd. Gestrikefår hos Johanna och Eric Hagelberg. Foto Eric Hagelberg

Trevlig helg önskar SF!

RöjaRASigen
Dags att röja undet tråden igen, och Britta känner sig som en skugga av sitt sanna jag. Foto Britta Wendelius

smartaklockan
Hotad blåklocka tar skydd i ett RAS med hög effekt på eltråden. Den lär inte bli plockad. Smartast överlever. Foto Britta Wendelius

mulet
Lågtrycket har passerat och nu stundar bättre skördeväder igen. Är ni inne på att ta andraskörd nu? Foto Britta Wendelius

Vallskörd
Jajamen, Einar kör för fullt. I hans trakter har inte många börjat med andraskörden då det regnat mest varje dag. Men nu måste Einar chansa lite, så han slår och håller tummarna! Det blir i alla fall väldigt mycket gräs, betydligt mer än i förstaskörden. Foto Einar de Wit

Muskot
Einar behöver en snabbfotad jobbarkompis och har hämtat hem Muskot, som dock behöver stå på tillväxt ett tag. Foto Einar de Wit

Sammanställt av AnnaSisy

Årets första avelsvärden publicerade i Elitlamm

Nu visas nya avelsvärden för dina djur. Även topp- och söklistor i Elitlam Avel och Produktion är uppdaterade.

Djur som är utannonserade på Marknadsplatsen har uppdaterade avelsvärden.

Flera förändringar har genomförts av avelsvärderingen i år, bland annat har förbättringar gjorts som gäller raser där importer av djur förekommer. Läs mer här om de förändringar av avelsvärderingen som gjorts i år.

De nya indexen för gotlands- och finullsfår publiceras inte i samband med denna avelskörning då arbetet med att ta fram indexen blev klart för sent, men de kommer att publiceras så snart det är möjligt.

Topplistor för gotlandsfår och leicesterfår
De nya topplistorna för gotlandsfår och leicester hittar du i Djurregistret i Elitlamm Avel & Produktion. Listorna innehåller 246 baggar av gotlandsfår med minst 20 avkommor, och 38 leicester med minst 15 avkommor.

Nytt för i år är att baggar för att visas i topplistan måste kunnat jämföras med minst en annan bagge. Det innebär att baggen måste fått lamm i en omgång där minst en annan bagge också fått rasrena lamm.

Söklista över finullsbaggar
För att hitta en finullsbagge inför kommande säsong så kan du söka efter lämplig bagge i Söklistan för finullsbaggar i Elitlamm Avel & Produktion. Du hittar 186 avelsbaggar i listan. Kravet för att komma med på listan är att baggen har kompletta avelsvärden och har avkomma som är ullmönstrad.

Om du har frågor om avelsvärden, topplistor/söklistor eller Elitlamm i allmänhet, hör av dig till vår support på support@elitlamm.com eller ring på telefon: 0174-301 50. Telefontid måndag och onsdag 10.00-12.00 samt tisdag 18–19.

Nästa avelskörning görs i slutet av augusti och uppdaterade avelsvärden publiceras den 5 september.

Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm, juli 2020

Ansarve farm, Visby, Gotland

Nominerade till Årets Fårföretagare 2020 av Gotlands Fåravelsförening

Ansarve3
Foto Ansarve farm

Hemsida
Facebook

Ansarve farm är en liten Gotländsk lammgård strax söder om Visby. Gården drivs av Jenny Granlund med familj. Totalt 150 tackor som under sommaren är ute på naturbeten, bland annat på Furillen och Bungenäs.

Av lammen produceras ull, päls och kött. Gården är KRAV-certifierad.  Jenny syr, producerar och designar på gården i Stenkumla. Hennes produkter och ett stort utbud av vackra lammskinn säljer hon i sin butik på Adelsgatan i Visby. Även produkter säljs i webshop. Jenny levererar sina lamm till Gotlands Slagteri. Raserna på gården är Gotlandsfår och Leicesterfår.

Under  2019 har Jenny satsat på att bygga ut verkstad samt storskaligt investera i ny teknik med en datoriserad stickmaskin som kan sticka från garn till färdig produkt. Jenny demonstrerade nyligen sin senaste investering ”stickmaskinen” vid Gotlands Fåravelsförenings årsmöte med en trevlig film som ni kan se här. Jenny har utbildats sig i programmering för stickmaskinen i Tyskland vilket är hennes nästa utmaning att fixa all programmering själv. Jenny har under flera år även medverkat i tysk tv från gården med dess verksamheter i samband med Medeltidsveckan på Gotland. Senaste satsningen är att komplettera gården med några Jämtlandsfår för att få tillgång till vit ull som ska spinnas till garn för den egna produktionen.

Motivering
Gotlands Fåravelsförening nominerar Jenny Granlund, Ansarve Farm till Årets Företagare. Jenny bedriver avelsarbete på päls och leicester med målvetenhet för att ständigt utveckla päls och tillväxt. Ansarve Farm är även med på topplistan för Gotlandsfårsbesättningar för tillväxt med en 12:e plats 2019. Jennys affärsidé är att lammskinn eller någon av hennes ullprodukter bidrar till Sveriges öppna landskap med hjälp av välmående djur. Hon har betesproduktion på ett flertal naturbeten. Jenny driver även en butik (förutom hemma på Ansarve) på Adelsgatan i Visby, som är den mest kända shoppinggatan i Visby. Gårdens produkter säljs där förutom försäljning via webshop och grossister.

Jennys förmåga att genom sitt entreprenörskap arbeta med hela kedjan från djur till produkt och ständigt komma med nytänkande inom fårnäringen är unikt vilket gör att Gotlands Fåravelsförening vill nominera Jenny Granlund som Årets Fårföretagare.

Ansarve2
Foto Ansarve farm

Oktober är fest, yllekalsonger och höstlamm

veckobrev

4 oktober 2019 | Årets #höstlamm har haft sin första vecka. Fortsätt att tagga lämpliga bilder i sociala medier, och att sprida kampanjsajtens budskap och smarriga recept.

En uppdaterad version av seminkatalogen har publicerats idag med anledning av ett baggbyte. Dålig nyhet för er som tänkt använda Sindarve Tapper, han kan tyvärr inte komma in till seminstationen då han umgåtts intimt med tackor mer nyligen än regelverket tillåter. Men den goda nyheten är att han ersätts av en riktig toppbagge, 17019 Soläng som är nr 4 på gotlandsfårens topplista. Baggarna är i denna stund på väg in till Alebäck och nu har vi några spännande veckor att se fram emot.

Seminjournal i pdf-format finns nu att hämta. Registrering av semineringar görs numera direkt i Elitlamm Avel & Produktion, men journalen är ändå bra att ha för anteckningar. Besättningar som inte använder Avel & Produktion rapporterar in sina semineringar på papper, och de ska använda denna seminjournal.

sakrad

Vi deltog i Sakråd om den gememsamma jordbrukspolitiken på Regeringskansliet under veckan för att jobba med fas 2 (av 3) av framtidens CAP, det vill säga EUs jordbrukspolitik. Prioriteringar skulle göras, inte lätt men väldigt spännande att få ta del av andras synvinklar och kompetens. I vår arbetsgrupp prioriterade vi produktion, aktivt lantbruk, miljö, klimat och djurvälfärd högt. Tacksamma för bistånd från LRF, som med sitt stora kunnande om CAP kunde stötta oss i vad som är relevant eller inte när det handlar om CAP. Vi hoppas att vårt bidrag till det enorma pussel som läggs ger positiva effekter för oss när nästa period skall rulla igång, vilket ska ske ca 2022.

CAP21–27
Foto båda bilderna Elof Nilsson

Styrgruppen för Lammlyftet har haft möte. Spännande resultat av arbetet som gjorts presenterades i form av grafer och personliga reflektioner av Helena Stenberg Svenska Köttföretagen och Katarina Stenqvist SLU. Kunskaper som projektet samlat in ska landa i standarder, manualer och råd till kedjans alla delar för att man tillsammans ska uppnå bästa möjliga lammköttskvalitet. Målsättningen är att manualer, råd och utbildning ska finnas på webben, med olika kurser för kedjans olika aktörer – uppfödare, slakterier och grossister. Det blir anledning att återkomma till detta.

Det börjar bli tjatigt att åter uppmana till förmedling av lamm som inte är slaktmogna, om man inte själv kan hålla dem under vintern. Men slakterierna får in alldeles för många lamm som inte är färdigvuxna och det är olönsamt för alla. Försök hellre att hitta någon som vill slutuppföda dem. Kontakta slakteriernas livdjursförmedling, eller varför inte lägga ut en annons på vår hemsida. Både du som har lamm att förmedla och du som söker vinterlamm för vidare uppfödning är välkommen.

Det har varit många samtal och kontakter om rovdjur denna vecka. Vi märker att journalistkåren just nu vill ha igång en debatt, eller underblåsa konflikter om man så vill. Vårt budskap är samma som vi framförde under manifestationen i Stockholm förra året. Vi måste värna våra djur. De beslut som är tagna måste efterlevas. Djurhållningen ska inte försvåras i någon del av landet. Även om vi ofta känner att vi står och stampar, så pågår arbetet med dessa frågor hela tiden. Vi ska inte glömma att vi gör framsteg, även om de inte är revolutionerande och även om det går långsamt. Vi kommer att fortsätta att jobba både brett och intensivt.

Framsteg som har gjorts är att kadaveravgifter nu ersätts. Att Jordbruksverket har samlat ihop de pengar som finns kvar i en pott för rovdjursavvisande stängsel, som länsstyrelserna kan äska pengar ur. Att bemötandet från myndighetspersoner i kontakt med djurägare många gånger har blivit mycket bättre (även om det finns sorgliga undantag).

I somras hölls en pälsmönstringskurs steg 3 med möjlighet till examination i Piteå med hela 14 kursdeltagare. Fler mönstrare behövs, särskilt i landets norra delar, så det här var ett steg i rätt riktning. Riksdomare Anders Hjort har skrivit om kursen och hur det gick för de som gick upp i examinationen, läs här. Han avslutar med en uppmaning till besättningar i hela landet att göra det möjligt för praktikanter vara med vid gårdsmönstringar eller andra pälsskinnsbesiktningar. Kontakta någon av riksdomarna eller Britta om det finns möjlighet att erbjuda praktik för våra blivande rekommenderade mönstrare.

Påminner om att riksdomarna för päls/ull/rya önskar låna skinn efter riksbedömda bagglamm för uppföljning och fortbildning. Det är önskvärt att lammet är slaktat inom en månad efter riksbedömning och att skinnet är ID-märkt. Det behöver inte vara lamm från årets bedömning. Riksdomarna planerar för en träff under tidig vår, och lånade skinn kommer att återlämnas direkt därefter. Den som äger skinnet får ta del av bedömningen i efterhand. Har du ett eller flera skinn där baggen blivit riksbedömd som du är villig att låna ut? Kontakta riksdomare Birgit Fag eller Britta. Tack på förhand!

Elof har rapporterat från årets sista baggauktion som hölls på Gotland i lördags. God stämning, gott om folk och alla baggar såldes. Medelpriser och vilka som kammade hem dagens utmärkelser läser vi om här. Elof bjuder även på en bildkavalkad.

20190928_130651_resized
Fullsatt på läktarna och till och med vid matborden under årets auktion i Sjonhem.

Rasoul
Seminbaggen Prästgårdens Rasoul, katalognummer 3, bytte ägare. Ny ägare är Risungs Gård Claes och Ulla Berglund.

Graute
Pampig ungbagge från Graute gård som såldes för 14 000 kr.

20190928_114401_resized
Katalognummer 15 och 16 är kullsyskon. Upppfödaren Enge fårgård får vara nöjda med tackans produktion. Två auktionsbaggar på nära 60 kg styck som inbringade 40 000 kr tillsammans.

Enges
Tuffingarna Julia och Henrica Wiman tillsammans med sin Far Pontus från Nygårds utanför Visby köpte en av Engebröderna, katalognummer 15 för 24 000 kr. Nygårdsbesättningen är alltid noga när de köper in nya baggar till sin besättning. Tillväxt och kropp väger tungt när de kryssar för i katalogen.

Fårets dagar som Södra Kalmar läns Fåravelsförening arrangerade förra helgen var en höjdare. Mycket välarrangerat med många duktiga utställare och positiva och intresserade besökare. Lokalföreningen i Södra Kalmar förtjänar en stor eloge för Fårets dagar! Britta var där och gjorde en lysande insats som fårambassadör, hon värvade hela tio nya medlemmar under helgen. Känn er välkomna! Pratade även en del Elitlamm med fårägare, och många var nyfikna på att starta med får. Bilder i förra veckans brev, men här kommer några till.

Helene
Heléne Reinholdsson general för Fårets dagar, här på catwalken under modevisningen. Foto Gudrun Haglund Eriksson

monternborgholm
SFs monter där spralliga Britta och den lite stelare Ulla Bagge tog väl hand om besökarna som tittade in. Foto Britta Wendelius

Salen
Drabantsalen med utställningar och försäljning av produkter med koppling till Fåret. Foto Britta Wendelius

PerArneYtterbring
Per Arne Ytterbring, otroligt kunnig och inspirerande speaker under rasparaden och vid fårklippningen. Båda uppskattade inslag. Foto Britta Wendelius

Molly
Mannekängen heter Molly och var yngst av alla som visade upp får i rasparaden. Hon hade tränat sin ungtacka Linnea av rasen Oxford Down till att visa upp sig så bra. Men tjejen kan mannekänga själv också! Foto Gudrun Haglund Eriksson

rasparadshropshire
Paret Molly och Linnea gjorde stor succé. Foto Britta Wendelius

Gillet
Renässensgillet dök upp här och där. Kolla in käppen! Foto Britta Wendelius

Appropå att börja med får så har vi en kort hållen checklista på hemsidan, med massor av länkar som alla som ska skaffa får har stor nytta av. Vi vet ju att pappersarbetet kan vara en djungel och att det finns många fallgropar, men startar man med friska djur och kunskap så finns det stora chanser att livet med får blir något man absolut inte vill vara utan. Tipsa gärna livdjursköpare och andra som behöver guidning om Att starta med får.

Svårt att fatta att ett år går så fort, men nu är det åter dags att lägga budget för kommande år. Det är mycket verksamhet som pengarna ska räcka till, och prioriteringar behöver alltid göras, men just nu handlar det mycket om att fundera över vad vi vill och ska göra. Vad tycker du? Inspel till styrelsen är helt i sin ordning, men dröj inte för det är nu som budgeten för 2020 utformas.

Sista dag för anmälan till ordförandekonferensen är 17 oktober, glöm inte att anmäla.

Har ni sett att Fåret Shaun har lanserat en kampanjsajt om ull? Super Natural Wool – The planet friendly wonder. Reklam för tröjor och en kommande film i och för sig, men charmigt och snyggt och några spel som kan vara kul att testa om man inte har något bättre för sig på fredagkvällen.

Trevlig helg önskar SF!

lamlagg

Vad lagar ni för #höstlamm idag? Hos webbredaktören ska det bli ssäm, men det lär dröja några timmar innan det är dags att bänka sig runt bordet. Foto Anders Dahl

chriswurst
Chris Würst klipper Hällas tackor. Foto Thomas Eriksson

findorull
Moa sorterar den begärliga ullen. Brun och vit findor-ull som kommer att bli till jackor i A New Swedens kollektion som kommer 2020. Hur kul och spännande är inte det!? Foto Thomas Eriksson

nybadade
Regnet har tvättat lockarna på livtackorna. De är så fina nu! Foto Britta Wendelius

nyastalletNors
En härligt lätt regnig dag fylls ena halvan av Nors nya stall, vars bygge vi följde under förra hösten och vintern, med slaktdjur, dräktiga kvigor och ungkor. Foto Elof Nilsson

tasmansk
Snabb bild på en tasmansk leicester. De har stor aptit och är sällan still med huvudet, som ni ser. Elof bedömmer att kroppskonformationen på dessa kan ge ett rejält lyft för rasen. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna

Bohusläns fåruppfödare

Har vi din epostadress?

Har du inte fått någon information från Bohusläns fåruppfödare på länge, eller om du bytt adress, skicka aktuell epostadress till förbundets sekreterare Britta.


Kommande aktiviteter

 • Riksbedömning ull och päls, 21 augusti Ödsmål, Bohuslän
 • Välj rätt livdjur En kurs om funktionell exteriör planeras månadskiftet september/oktober 2020. Anmäl gärna intresse till Inger.
 • Nybörjarkurs 5 träffar med start under hösten om intresse finns. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Partille. Anmäl gärna intresse till Inger.

Anmäl gärna intresse till kommande aktiviteter och föreslå gärna aktiviteter ni skulle vilja delta i.

Riksbedömning ull och päls

Tid: Fredagen den 21 augusti
Plats: Jordhammars Herrgård, Ödsmål

Kontaktperson: Lars G Persson, gostap62@gmail.com, 070 558 81 11

Vi kommer att se till att arrangemanget kan genomföras säkert i dessa coronatider.

Följ skyltar från entrèn.

Era exakta ankomsttider kommer vi att meddela när vi fått in alla anmälningar.

Sista anmälningsdag är 15 augusti.

Extra viktigt i dessa Corona tider är att hålla distans och att det är djurägaren själv som hanterar/flyttar sina djur.

Mvh
Lars G Persson
Styrelsen

Mer information om riksbedömning finns här ››

Rekrytering av djur

Tid: Torsdagen den 17 september kl 18.30
Plats: Jaktstugan, Rotviksbro

Föreläsning om rekrytering av livdjur. Föreläsningen innehåller följande:

 • Vilka lamm ska jag välja?
 • Vilka vuxna ska jag spara?
 • Kan de stå och gå korrekt?
 • Kan de äta?
 • Kan de reproducera sig?

Kursavgift: 200 kr. Anmälan till Inger.

Nybörjarkurs i fårskötsel

En kurs i fårskötsel för nya fårägare och alla som funderar på att skaffa får!

Att skaffa får är spännande och roligt. Men hur ska man göra för att de ska hålla sig friska och få fina lamm? Under kursen som följer det så kallade får-året går vi igenom sådant man behöver tänka på innan man skaffar får, och sådant man behöver göra under ett år med får. Det blir fem kurstillfällen, två under hösten och tre under våren varav det sista på en fårgård.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Gamla Kronvägen 62 E, 433 33 Partille

Parkering finns vid Partille Arena, 4 tim fri parkering, du kan också parkera på baksidan Partille Kulturum, 3 timmar fri parkering.

Tid: Tisdagar kl. 19-21.15

 • 2020-10-13
 • 2020-11-17
 • 2021-01-12
 • 2021-02-23
 • April 2021 efter överenskommelse

Kursledare
Angelica Skarin som har lång erfarenhet av fåruppfödning och skinnhantverk. Hon är rekommenderad mönstrare för pälsfår och har varit styrelseledamot i Svenska Fåravelsförbundet mellan 2005–2016 samt under många år ordförande för Bohusläns fåruppfödare.

Kursavgift: 800 kr för medlemmar i Bohusläns fåruppfödare, 1000 kr för icke medlemmar.
Faktureras av föreningen.

Ca två veckor innan kursstart skickas kallelse och faktura ut till de anmälda.

Anmälan till Uneback, 070 326 40 05, inger.uneback@telia.com  

Välkommen till kurs i fårskötsel!

På vänt

Flera planerade kurser har skjutits på framtiden på grund av Corona. Det gäller dessa kurser:

 • Mönstringskurs steg 2
 • Skinntryckningskurs
 • Tovningskurs
 • Klippkurs

Årets Fårföretagare 2020 i Bohuslän: Håkan och Tina Blidberg, Norra Apleröds Fårgård

Håkan och Tina har nominerats av Bohusläns fåruppfödare till Årets Fårföretagare 2020.

Beskrivning av verksamheten
Norra Apleröds Fårgård startade sin verksamhet hösten 1997 med 4 tackor och en bagge främst i landskapsvårdande syfte. Verksamheten utvecklades och numera finns 50-talet tackor samt 5-7 baggar på gården. Gården drivs ekologiskt och är KRAV-certifierad. Det nya fårhuset stod klart 2016 och är byggt för svara mot utomhusliknande förhållanden.

Håkan utbildade sig till gårdsmönstrare 2006 efter att paret genomgått mönstringskurser på Gotland och år 2010 blev Håkan riksdomare. Under perioden slutet av juli till början av september tillbringar han i stort all sin tid för mönstringsarbete både på hemmaplan och runt om i landet.
Tina har hållit på med hantverk i skinn och ull i över 20 år och hennes verksamhet har hela tiden utvecklats. Många känner till hennes nallar och gosedjur, men över åren har även många andra hantverk  skapats,  väskor, hästar, andra djur, skinnbóor etc. Tina är med i gruppen Skinnerskorna som är en hantverkgrupp av ett antal kvinnor som arbetar i skinn. Tina leder också kurser i skinnsömnad och tryck på skinn.
Gården har en egen gårdsbutik där lammskinn och hantverksalster säljs, liksom fårköttsprodukter. Man deltar också i den lokala Rekoringen, liksom mässor och marknader lokalt.

Motivering
Tina och Håkan arbetar båda heltid inom industrin i Stenungsund. På sin fritid har de arbetat och arbetar hårt för att förverkliga sitt mål om god avel och att lyfta fram hela fårets användning från landskapsvårdande djur till matproducent och slutligen förädling av ull och skinn.
Genom sina goda och seriösa kunskaper om fårskötsel, mönstring, avel samt användning av produkterna från fåret har de bidragit till en ökad medvetenhet och ökat intresse hos andra för att bedriva fårnäring. De har inspirerat många nya fårägare genom åren. Speciellt kan framhållas den generositet och hjälpsamhet som paret visar sina kollegor i branschen. De är mycket frikostiga med att dela med sig av sina kunskaper.

Deras arbete inom föreningen Bohusläns Fåruppfödare har varit och är av stort värde för föreningen. Den mångsidighet och de gedigna kunskaper Tina och Håkan Blidberg har tillägnat sig genom målvetenhet och hårt arbete för utvecklingen av fårnäringen såväl lokalt som i hela Sverige gör att vi med glädje och stolthet vill nominera dem till Årets Fårföretagare.

Blidbergs

Håkan och Tina i fårhuset.

Årets Fårföretagare 2019

Bohusläns fåruppfödare har inte nominerat någon till priset 2019 då inga nomineringar kom in.

Årets Fårföretagare 2018

På Årsmötet den 24 mars 2017 utsågs att representera Bohusläns Fåruppfödare i tävlingen Årets Fårföretagare:

Kristina och Leif Gustavsson, Lexby gård, Partille
Nominerade med motiveringen: Lexby Gård är ett fårföretag med ett ben i historien och ett i framtiden. Gården ligger stadsnära i utkanten av Partille, som ligger i utkanten av Göteborg, och man har en öppen verksamhet som erbjuder stadens människor en möjlighet till närkontakt med djur och lantbruk.

Leif är åttonde generationen på gården och man har utöver fåren flera verksamheter. Får och hästar betar ett gammalt kulturlandskap som upplevs som mycket värdefullt av allmänheten. Lexbys fårbesättning är en medelstor gotlandsfårsbesättning med fina och välskötta djur som 2017 låg på tionde plats på gotlandsfårens topplistan med avseende på tillväxt.

Alla nominerade 2018 ››


Mönstring

Vi vill påminna om att det i distriktet finns rekommenderade mönstrare för såväl gotlands- och leicesterfår, finullsfår samt köttfår.
Lista över gårds-mönstrare ››
Mer information om mönstring här ››

BEHÖVER NI LÅNA TACKVÄNDAREN?

Bohusläns fåruppfödare har en tackvändare som utlånas gratis till distriktets medlemmar. Vårt främsta skäl att erbjuda denna service är att underlätta för er att delta i den nya Klövkontrollen, som drivs av Svenska Djurhälsovården/Fårhälsovården.

Lånetiden för medlemmar är en vecka, därefter kan tackvändaren hyras för 400 kr/vecka. Även andra än distriktets medlemmar kan, i mån av tillgänglighet, hyra tackvändaren till en kostnad av 400 kr/vecka.

Boka tackvändaren hos Lennart Carlsson, 0303-77 61 78, bohuslamm@outlook.com.

Rovdjursangrepp

Vid misstänkta rovdjurangrepp kontakta Länsstyrelsens handläggare . De har även en beredskapslista som man kan anmäla sig till för att få information (via sms) då rovdjursangrepp ägt rum i Västra Götaland.


Styrelse 2020

ORDFÖRANDE 
Lars G Persson
Ängeviken 709
471 91 KLÖVEDAL
070 558 81 11
gostap62@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE, UTBILDNINGSSANSVARIG
Inger Uneback
Husebacken 101
444 97 SVENSHÖGEN
070 326 40 05
inger.uneback@telia.com  

SEKRETERARE
Therese Magnusson
Morik Sörgård 104
47195 Skärhamn
070-3812154
morik.sorgard@gmail.com

KASSÖR
Ulrika Jenderbo
Kuröd 110
442 94 YTTERBY
0706 011049
ulrika.jenderbo@gmail.com

ROVDJURSANSVARIG, AVELSFRÅGOR
Lennart Carlsson
Nordhem 108
444 94 UCKLUM
0705 77 61 49
bohuslamm@outlook.com

LEDAMOT
Monica Öberg
Hova 735 45191 Uddevalla
0703636912
nytorpsfargard@gmail.com

VALNÄMND
Lars Englundh, 0705 91 66 80 (sammankallande)
Roland Olausson, 073 841 19 16
Anna Bergström, 070 442 68 50