Far_gif
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Banner-2017
ggi_loop
Stallmästaren web gif
Tranas2020
Elitlamm_180x180
Siltbergs_banner2020_2
gimrarna
banner_180x120
gdjh2015
Knarrhult2018
default logo
bildspel_lamm

Politiker träffade djurbönder

veckobrev

3 juli 2020 | Man kan inte säga annat än att våra politiker är intresserade av hur livsmedelsförsörjningen påverkas av varg. Åtminstone i Örebro län.

I Askersund hölls i onsdags en träff om varg för politiker på riks, regional och kommunal nivå initierad av LRF Örebro. Uppslutningen var enorm, 23 politiker från alla nivåer och nästan alla partier deltog, utom V som inte anmälde sig och KD som lämnade återbud. Det kom även flera journalister till träffen. Vi var i hagen där Kalle och Anne Dufwa hade ett stort angrepp (29 djur) för två år sedan innanför RAS. Kalle berättade om angreppet och tiden därefter. Hur djuren påverkades, de ekonomiska konsekvenserna, oron och om kontakten med länsstyrelsen, vilka stöttade och hjälpte till mycket i samband med angreppet.

Frågan till träffens deltagare var hur vi kan öka livsmedelsproduktionen med varg i Örebro län, och vi hade tre medskick till politikerna:

 • Följa upp det som är beslutat i Rovdjurspropositionen
 • Full ersättning både för direkta och indirekta skador
 • Ska livsmedelsförsörjningen öka måste det till en attitydförändring -> skapa framtidstro och lönsamhet ute på gårdarna

Träffen gav mycket bra diskussioner och frågeställningar och flera medskick till riksdagspolitiker. Gudrun har skrivit mer här.

Askersund2020a
Gudrun, Anne och Kalle Duwfa. Foto Carin Grafström

För att locka media att uppmärksamma att ullanvändningen ökar har vi skickat ut ett pressmeddelande med vår färska ullstatistik. Att uppvakta media ingår i vår långsiktiga strategi för den svenska ullen. För varje rubrik och spaltcentimeter text i media ökar efterfrågan, och i förlängningen också priset på svensk ull.

Möte idag med Axfoundation tillsammans med the Swedish Wool Initiative. Axfoundation är villiga att hjälpa till med att ta industriullen ett steg till, och ett projekt håller på att startas upp. Vår roll är att bevaka att detta sker också på fårbondens villkor.

Claudia kommer att jobba som lärare på Forslundagymnasiet till hösten och där ansvara för 10 poängs-kursen om ull och skinn. Kursstart i augusti inom utbildningen till driftledare lantbruk. Det här blir spännande och är en möjlighet att nå ut med aktuella kunskaper om ull till exakt rätt målgrupp. Vi ser också mycket fram emot att genom Claudia få direktkontakt med blivande driftledare som kommer att jobba med får.

Lammbranschens enade rådgivare, Gimrarna, ägnar dagen åt fortbildning inom ekonomiuppföljning i lammföretag. Pernilla Salevid som är lantbruksekonom har tagit fram en modell att använda för uppföljning lammföretagens ekonomi, och vi tror det är många företag som behöver säkrare siffror på hur det står till i företaget. Till exempel som underlag för beslut om investeringar, satsningar och generationsskifte. Titti Strömne, Glada Fåret, håller i projektet som vi får veta mer om till hösten.

Gimrar
En liten flock med Gimrar. Foto Pernilla Salevid

Svenska Köttföretagen har meddelat att en enig arbetsgrupp från branschens sida har fattat beslut om att lämna utredningen av en ny avgiftsmodell för köttkontrollen. Ska vi öka vår konkurrenskraft måste vi ha en jämförbar kostnad med övriga EU, säger Svenska Köttföretagens vd Hans Agné. Brev har skickats till ansvarig minister, ett pressmeddelande gick ut idag och en debattartikel kommer i UNT i morgon lördag. Det är endast avgiftsutredningen som lämnas. Övrigt arbete med effektiviseringar med mera i utredningen Moderniserad Köttkontroll deltar man fortsatt i, och försöker få till förbättringar.

Linnea Eklund, ullkonsulten och klassificeraren som många nog minns från årets Fårfest i Kil, har fått ett uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Sörmland att lära ut ullhantering som en kompetenshöjande åtgärd inom lantbruket. Linnea kan verkligen sin sak och detta blir toppen för er i berörda län, håll utkik. Vi andra är avundsjuka, men hoppas att konceptet sprider sig.

Datum för riksbedömning tyngre raser är klara. Lammproducenterna arrangerar köttrasernas riksbedömningar.

Finullsbaggar kommer detta år att kunna anmälas till auktionen i Linköping även om de inte är riksbedömda. Detta då en av tre möjliga riksbedömningar för Finull som ska anmälas till Linköping ställts in på grund av corona, men också för att ta höjd för eventuella ytterligare förändringar i riksbedömningsplanen. Ej riksbedömda baggar som anmäls till auktionen i Linköping ska vara ull- och kroppsmönstrade på gårdsnivå, samt ha avelsvärden. Lär mer här.

riksbed_karta2020_3

Riksbedömningarna för ull och päls planeras att genomföras enligt plan. Skaraborg är inställt och till följd av det är datum i Jönköping ändrat till 22 augusti, i övrigt inga förändringar såhär långt. Information inför årets riksbedömningar går ut per mail till alla samordnare nästa vecka, håll utkik i inkorgen.

Sambedömning för rekommenderade gårdsmönstrare hålls den 1 augusti hos Stefan Josefsson i Ramkvilla under ledning av riksdomare Birgit Fag. Detta är en utbildning för rekommenderade mönstrare som erbjuder tjänsten gårdsmönstring, och som ska genomgås med jämna mellanrum. Välkomna till årets duvning! Kursen kommer att läggas upp så att hänsyn tas till gällande corona-rekommendationer. Anmäl gärna redan nu, även om sista datum för anmälan är 27 juli. Minst 8 deltagare behövs för att träffen ska kunna genomföras.

Lokal- och rasföreningarna ansvarar för mönstringskurser steg 1 och steg 2. Om kurser planeras att hållas i år vill vi gärna veta det, kontakta Britta. Vi annonserar ut planerade kurser på hemsidan. Om deltagarna ska tilldelas intyg respektive diplom efter genomgången kurs måste förbundet känna till planerad kurs i förväg.

Om Får och Foder-gårdsbesöken under ledning av Theo Den Braver bokar på i snabb takt, dröj inte med att anmäla.

Årets Ull och Spinn-SM kommer att hållas utan fysisk publik. Vinnarna koras digitalt och det gäller även ullauktionen. Läs mer här.

Hur ser ett optimalt grovfoder ut? Vad är skillnaden i pris per kilo foder och per kilo torrsubstans? Är man på jakt efter foder att köpa in till sina får gäller det att ha koll. Det finns en bra artikel ur Fårskötsel i Kunskapsbasen om bland annat detta. Det finns mycket att läsa i Kunskapsbasen om foder och utfodring, titta in där någon dag då det regnar.

analysdubbelkoll
Har du någon gång råkat ut för en gnagande misstanke att grovfoderanalysen kan vara fel? Britta skickade grovfoderanalysen till två labb med tanken att den ökade kostnaden är försumbar jämfört med risken att utfodra fel. Hon skriver om testet och dess resultat idag i Om Får och Foder-gruppen på Facebook. Foto Britta Wendelius

Vi noterar med viss förskräckelse hur ofta djur helt utan MV-status bjuds ut via sociala medier och att presumtiva köpare alltför ofta inte verkar bry sig. Sprid gärna budskapet om hur viktigt det är att köpa friska djur till vänner och bekanta och i era egna kanaler.

Tidiga tecken på MV/CAE i en besättning är ofta diffusa, som till exempel ojämn tillväxt, förhöjd dödlighet bland lamm/killingar samt kroniska juverinflammationer. Typiska symtom på långt framskriden MV-infektion ses hos äldre får i form av avmagring, tilltagande andnöd och dödsfall. Vem vill köpa det? Det är inte svårt att få tag på MV-fria djur, och de är inte ens dyra.

Den utlovade Fårpodden om stängsel hann inte bli klar till idag. Men någon gång under helgen kan ni räkna med att den dyker upp. Varför inte lyssna på senaste Ullpodden så länge.

Trevlig helg önskar SF!

litenblomma

julivy
Så blev det högsommar. Foto båda ovan Britta Wendelius

Sammanställt av AnnaSisy

Nu är det hett

veckobrev

26 juni 2020 | Sommaren första riktiga värmebölja är ett faktum.

bada
Svalkande bad rekommenderas. Foto Thomas Eriksson

Missat Om Får och Foder? Den mycket uppskattade kursserien som SF och Gård & Djurhälsan hållit tillsammans under vinter och vår är snart avslutad. Endast ett kurstillfälle återstår, den 8 juli i Ljungby. Men nu finns också två chanser att gå kursen hemifrån.

Om Får och Foder-föreläsningarna följs nu upp med intressanta gårdsbesök. Ni som gått kursen får hänga med på hur många gårdsbesök ni vill, och man får dessutom bjuda med en kompis. Tider och platser för 14 gårds- och stallvandringar finns nu anslagna, bara att sätta igång och planera sommarens och höstens road trips. Dröj inte med att anmäla, det finns bara plats för 20 personer per gårdsbesök. Detta för att deltagarna ska höra och se bra, och i enlighet med våra egna och Folkhälsomyndighetens corona-rekommendationer.

Projektet om att ta fram ett antal nya index för Gotlandsfår, Finull och Texel är på väg in i hamn. Arbetet har nu kommit så långt att Växa Sverige ska kunna genomföra beräkningarna för dessa nya totalindex. Ett totalindex är en sammanvägning av ekonomiskt viktiga avelsvärden. Av rasföreningarna var Gotlandsfårföreningen först klara med sina index; köttproduktionsindex, pälsindex och ett sammanfattande rasindex. Finull har krävt mer arbete då det inte har funnits något för ullen som motsvarar helhet päls, men Finull har nu också fått klart med tre index. Texelföreningen gjorde tidigt klart att de inte var redo för ett rasindex då det finns annat som måste göras med avelsvärderingen, därför avvaktar de. Läs mer i nästa Fårskötsel.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv är en enkät som har gått ut till en stor mängd företagare med djurproduktion. Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med KTH och LRF. Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma dess konsekvenser. Målsättningen är att få ökade kunskaper och insikter i dessa frågor, och att de ska resultera i en kommande handlingsplan. Forskarna som genomför studien är mycket tacksamma för alla svar. Besvara enkäten här.

Ullrådgivare är ett nytt yrke, godkänt av Myndigheten för yrkeshögskolan. Under våren 2020 har Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsammans med SF och ett tiotal andra representanter från ull- och fårnäringen planerat för en 2-årig lärlingsutbildning inom ullområdet i Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan fattade i maj beslut om att en utbildning till Ullrådgivare kommer att starta under hösten 2020. En elev, Liselotte Erixon, har antagits. Hon kommer att gå i en klass där många olika yrken är representerade. Utbildningen är till 80 procent förlagd till lärlingsplatser och till 20 procent förlagd till skolan och teoretiska studier. Utbildningen är CSN-berättigad. Läs mer om den nya utbildningen här.

Ett möte under veckan med Smittskyddsnämnden för att arbeta med frågor som rör den nya Djurhälsolagen (AHL).

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016. Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den nya förordningen ska tillämpas fullt ut fem år efter att den trätt ikraft, vilket blir i april 2021. Läs mer här.

Plötsligt händer någonting, skriver Svenskt Kött i sitt nyhetsbrev. Efter år av tragglande och debatterande kommer den första riktigt starka signalen på att hållbarhet ska hanteras som hållbarhet bör; komplext och ur flera perspektiv. Äntligen får vi flera signaler som inte bara ger illusionen av engagemang eller att folk vill tjäna pengar på nya produkter och sortiment – nu kommer initiativ som visar den större bilden. Och äntligen kan vi börja ta steg till en mer rättvisande bild av vilket miljöavtryck svenskt kött faktiskt har. Nu fattas bara att addera näringstätheten i relation till miljöavtrycket så är vi nästan hemma! Läs mer här.

Ni vet väl att SF är delägare i Svenskt Kött och att det är där merparten av våra muskler för att nå ut med information till konsumenter finns. Svenskt Kötts kommunikatörer är väldigt bra på det de gör och vi är nöjda med hur de för vår talan.

Fyra seminkurser kommer att hållas under sommaren. Kursen behöver man ha gått för att kunna seminera i sin egen besättning. Semin innebär tillgång till toppbaggar till en låg kostnad och utan de risker som livdjurinköp innebär. Seminera mera!

Föreningen Ryafåret bjuder in ryafårsägare till en egen skräddarsydd riksbedömning för tack- och bagglamm av rasen rya den 5 september. Målet är att öka intresset för rasen som sådan och för att få fler uppfödare att avelsregistrera, gårdsmönstra och riksbedöma sina djur. Läs mer här.

CarinaWenngrenRya
Nyklippta ryatackor som äntligen kommit ut på sommarbete. Denna bild har vi fått från Carina Wenngren som vill önska hela får-Sverige en skön sommar! Foto Carina Wenngren

Den planerade riksbedömningen i Skara för ull och päls är inställd av corona-skäl. Ni som hade planerat att åka till Skara behöver fundera på alternativ ort.

Alla höstens baggauktioner planeras att hållas, och kommittéerna jobbar med hur man ska kunna ordna arrangemangen både bra och på smittsäkert. Nu gäller det alltså coronasäkerheten för människor som tillkommit, utöver det smittskyddstänk som alltid krävs i samband med livdjurshandel. Om det skulle visa sig nödvändigt planeras det för alternativa lösningar. Under veckan har auktionskommittéerna tillsammans med SF haft ett dialogmöte för att stämma av läget och diskutera plan B. Information kommer löpande.

Hushållningssällskapet driver ett projekt som ska ta fram ett enkelt men effektivt verktyg för att öka resurseffektiviteten på djurgårdar. Verktyget ska skapas i Excel, kommer att ligga på Jordbruksverkets hemsida och vara fritt för alla att använda. Anna är med i referensgruppen bestående av lamm-, nöt- och grisgårdar och rådgivare på Hushållningssällskapen som levererar in förslag och önskemål, och de har workshoppat under veckan. I början av nästa år ska verkyget vara klart. Läs mer här.

Naturvårdsverket har lämnat förslag till nya jakttider till regeringen. LRF har lyft att en ny skrivning som ska ge visst skydd för vildsvinssugga med små kultingar är otydlig och inte helt lyckad, men i stort präglas förslaget av att man nu tar viltskador i jord- och skogsbruk på större allvar än tidigare.

Årets Ull i Kubik som skulle hållits på Öströö Fårfarm den 11–13 september har ställts in på grund av det rådande corona-läget. Man lovar att vara tillbaka med dubbel kraft 2021.

Kan inte låta bli att tipsa om ett nytt företag som gör fantastiska produkter av svensk ull, The Swedish Wool Mattress Company. Det händer saker i Halland i spåren av Ull i Kubik, Ull som resurs, den nya ullinsamlingsstationen och tack vare de många eldsjälar som verkar i området.

Produktionen av nästa Fårpodden är i full gång. Denna gång kommer den att handla om stängsel till får. Nödvändigt, men jobbigt tycker många. Vi berättar om hur man på bästa och enklaste sätt håller sina djur där de ska vara. Vi pratar också med några experter, bland annat Anders Råsberg som är fårvärldens “stängselguru”. Vi hoppas kunna släppa nya podden innan vi hörs nästa gång, håll utkik.

Podding
Vi som gör podden spelar ofta in hemifrån. Denna gång blev det kamp om kontorsutrymmet hemma hos familjen de Wit och Einar fick flytta upp i gästrummet (det minst ekande rummet i huset) för sin inspelning. Strykbrädan fick bli skrivbord och barnens gamla Bamsebok fick agera underlag till inspelningsmackapären. Men det blev en bra inspelning! Foto de Wit

Trevlig helg önskar SF!

tillsynsrunda
Om man hade haft ett annat jobb kunde man jobba inomhus hela dagen och slippa bli blöt när det regnar. Man hade kanske haft belysning dygnet runt och sluppit mörkret. Man kunde haft värme på vintern och luftkonditionering på sommaren. Istället har jag det så här på mitt jobb, suckar Einar. Foto Einar de Wit

uppgang
Solen går upp kl 02.49. Foto Thomas Eriksson

redo
Värmen har slagit till även i Norrland. På Hälla jobbar man på natten, det är för varmt att hantera djur på dagen. Fåren samlade för avskiljning i fägata av samtida modell. Foto Jeanette Eriksson

transportredo
Transporten är redo. Foto Jeanette Eriksson

bondenredo
Bonden är redo. Det har bara kommit 4 mm regn den här månaden, så nu måste lammen få det bästa betet. Foto Jeanette Eriksson

kos
Fårmys och bajsplockning. Dags för träckprov inför betesbyte på Stjärnbäck. Foto Britta Wendelius

lammomat
Bra trafik till lammautomaten. Foto Anna Törnfelt

bluefire
Gotländsk blomsterprakt. Foto Elof Nilsson

Angsklocka
Ängsklocka, Dalarnas landskapsblomma. Foto Britta Wendelius

grillen
Ikväll blir det lamm. Foto Elof Nilsson

bada2
Vi slutar där vi började, vid en annan brygga i vårt avlånga land. Som sagt, backa inte för bad om tillfälle ges. Foto Anna Törnfelt

Av veckans bilder kan man nästan dra slutsatsen att vi lever i ett vackert land, i en vacker tid och den där ofta omtalade svemestern bör kunna bli ganska uthärdlig. Eller vad tror ni?

Sammanställt av AnnaSisy

Glad midsommar!

veckobrev

19 juni 2020 | Vi önskar er alla en riktigt fin midsommar!

Veckobrevet tar midsommarledigt denna vecka, men nästa vecka är vi tillbaka som vanligt.

Hälsningar Svenska Fåravelsförbundet

gladmidsommar

Här var det fint, tack fåren och kossorna! Foto Elof Nilsson

 

Ull upp, antibiotika ner

veckobrev

12 juni 2020 | Mer svensk ull används, importen minskar och mycket lite går på export.

Ullfakta2020

Se bilden större | Hämta som pdf

Vi har sammanställt ullstatistik för 2019. Siffrorna över hur mycket ull som tillvaratas bygger till stor del på uppgifter som vi samlat in från landets spinnerier, karderier och tvätterier. Det är alltså reda siffror över hur mycket ull som köpts in från fårbönder eller lönspunnits.

Utöver detta används mycket ull som trädgårdsull, och den trenden har inte minst fått draghjälp av odlingsinfluencern Sara Bäckmo. Hennes Youtube-kanal följs av nästan 40 000 personer och hemsidan har hundratusentals besökare. Till exempel här finns några inslag som handlar om ull.

odingsull
De viktigaste plantorna förtjänar extra omsorger. Foto Claudia Dillmann

Siffrorna över import och export kommer från SCB, och rasstatistiken från Elitlamm.

Sammanfattande om den svenska ullen 2016–2019

 • Tillvaratagandet av svensk ull har ökat med ca 37 %* sedan 2016.
 • Importen av råull har minskat till 1/3 jämfört med 2016.
 • Exporten är liten (50–100 ton) och har minskat kraftigt.
 • Relativt stora mängder kardad ull och garn importeras, men trenden är minskande. Garnet är övervägande kard- och kamgarn.
 • Garn som exporteras är övervägande stickgarn.

* 37 % av 1200 ton (444 ton) är 37 % mer än 27 % av 1200 ton (324 ton)

Påminner om att Elitlamms support söker en ny medarbetare. Har du missat det, eller kanske känner någon som kan vara intresserad, läs mer här.

En vecka kvar att registrera lamm om de ska få avelsvärden vid årets första körning. Läs här vad som behöver göras och kontakta Elitlamms support om läget inte är under kontroll.

Elmia Lantbruk har nu spikat datumen för den uppskjutna mässan, som kommer att hållas 10–12 februari 2021 i stället för i oktober. Vi kommer att delta och inbjudan till rasklubbarna att visa upp sig och sin ras kvarstår. Om någon förening som inte tänkte delta i oktober tycker att februari verkar mer lockande, kontakta Britta så berättar hon mer.

Sigill har uppdaterat sin klimatcertifiering och den nya versionen ska nu föras in i IP Sigill Lamm. Lammproducenternas Tomas Olson kommer att ingå i referensgruppen, i samarbete och samråd med SF.

SVAs nya rapport över 2019 års försäljning av antibiotika till djur visar att svenska lantbrukare fortsätter att minska sin redan låga antibiotikaanvändning. Försäljningen fortsätter att sjunka jämfört med tidigare år, och det är framför allt antibiotika med ett bredare spektrum som har minskat. Antibiotika med smalt spektrum är helt dominerande inom svensk animalieproduktion, vilket har en stor fördel eftersom det orsakar mindre resistensproblem. Läs mer här.

Igår beslutade länsstyrelsen i Östergötland om skyddsjakt på varg i reviret väster om Finspång. Beslutet har tagits på länsstyrelsens eget initiativ efter flera angrepp på tamdjur.

Nedan färsk statistik hämtad ur LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka. Där finns mer statistik och grafik!

LRF1LRF2

Får du i dig tillräckligt med järn? Nu menar vi alltså inte fåren, utan herden själv. Nyligen var det referensgruppsmöte i Handlingsplanerna för “Rätt sortering och köttkvalitet” med bland annat rapportering från projektet “Vad är bra med att äta nöt, gris och lammkött?”. God tillgång på järn (hemjärn) som lätt tas upp av kroppen är en av fördelarna. Så lite som en halv portion (75 gram) blodpudding ger 15 mg järn vilket motsvarar den mängd järn som rekommenderas per dag för en kvinna i fertil ålder. Det kan jämföras med spenat som oftast anses vara järnrikt, men som bara innehåller 2 mg järn per 100 gram. Mer konsumentvänlig kommunikation rörande kött och dess näringsinnehåll kommer att förpackas och presenteras inom handlingsplansarbetet efter sommaren.

Nya regler för sortering av lantbruksplast gäller från den 1 mars 2020 och innebär att ensilageplast etc ska sorteras i två fraktioner, en vit och en färgad. Har man missat att börja sortera i två färger ska man i år kunna lämna blandad plast som färgad. Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot. Läs här hur sortering och hantering ska gå till.

Årets insamling av lantbrukets återvinningsplast är i full gång. På sina ställen har den redan ägt rum, här finns information om tider och platser. Insamling kommer att ske även till hösten, i oktober/november. Tider och platser för höstinsamlingen publiceras efter den 1 september.

Orolig över att djuren riskerar att få i sig giftiga växter på betet? SVA har en vacker och bra översikt över växter som är mer eller mindre giftiga för djur.

Inför livdjurförsäljningssäsongen vill vi tipsa om våra kom-ihåg-listor, Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får och checklista när man skaffa får.

Fstatus
F-status ger en trygghet vid livdjursköp. Men det är mycket mer att tänka på, följ framför allt karantänsrekommendationerna. Foto Britta Wendelius

Jannica Hagfors, vars modekollektion i lammnappa och läder vi skrev om förra veckan, och fotografen Albin Händig har gett oss tillstånd att visa bilder av hennes examenskollektion. Läs och se mer här. Vi bugar och bockar, tackar Jannica för att hon slagit oss med häpnad och önskar henne lycka till på den fortsatta vägen!

JANNICA
Livstycket är i lammnappa med laserskuren ornamentik. Foto Albin Händig

Trevlig helg önskar SF!

meragres
Gräskörningen har fortsatt även denna vecka. Foto Gudrun Haglund Eriksson

60dagars
60-dagarsvägning av lammen. Passar på att väga tackorna och kolla deras juver och klövar samtidigt, för att se hur de hämtat sig efter dräktighet och lamning. Foto Britta Wendelius

baggjobb
Medan tackorna jobbar hårt hela sommarsäsongen har baggarna semester. Här gäller det att inte ta inte ut sig i onödan. Foto Ulf Ekholm

postorderlamm
Ca 30 dagar gamla postorderlamm efter Granstorp. Foto Anna Bergström

saratipsar
Om det blir lite för slappt med den sociala distanseringen visar Sara sin taktik för att slippa kramar och kindpussar. Foto Ulf Ekholm

minnen
Hörde på radio om ett projekt där man ska samla in lämpliga föremål att presentera för äldre för att väcka minnen. Får vi komma med några förslag? Foto Anna Bergström

parkerade
Både stora och små har tagit kvällen. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Sammanställt av AnnaSisy

Vi behöver utöka laget

Svenska Fåravelsförbundet ansvarar för Elitlammssupporten. Nu behöver vi utöka teamet med en person som kan tänka sig att arbeta en eller två dagar i veckan som F-skattare.

Vi jobbar hemifrån och arbetsbelastningen kan variera en del mellan olika dagar, men det brukar handla om 3–4 timmar i snitt per dag med jour under hela dagen.

Arbetet är varierande och består bland annat av att ge råd och stöd åt Elitlamms användare, administrera avelsregistret, registrera nya djur och härstamningar. Man behöver kunna jobba självständigt och ta egna beslut, men också vara en del i teamet.

Vi söker någon som älskar får, gärna fårägare som använder Elitlamm och vill jobba långsiktigt med oss. Utbildning som behövs innan man kan börja jobba självständigt kommer att ske på betald tid.

Låter detta som något för dig?

Har du frågor, tveka inte att kontakta:
Elof Nilsson, tel 0705-66 58 77
eller
Mia Brandqvist, epost mia@faravelsforbundet.com, skicka även ansökan till denna adress, senast 30 juni.

Logga.1.13.5Logga_S

Lite av varje och allt hänger ihop

veckobrev

5 juni 2020 | Fåren har levererat kött, ull, skinn, naturvård och livskvalitet till veckans brev. För att skörda gräs i bra väder räknas väl som livskvalitet?

Kommer det att gå att genomföra sommarens planerade arrangemang med tanke på covid-19? Det är en fråga som vi, lokalföreningar och många andra ställer sig just nu. Reserestriktioner har upphävts, men läget är fortfarande allvarligt och det är viktigt att alla funderar igenom om och hur arrangemang kan genomföras säkert.

För att underlätta planeringen av aktiviteter och sammankomster har vi sammanställt allmänna råd som utgår från Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. SF ställer sig positiv till att aktiviter och möten genomförs, så länge arrangören kan vidta lämpliga åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hoppas att till exempel riksbedömningar och mönstringskurser ska kunna genomföras, men det slutgiltiga valet ligger hos arrangerande lokalföreningar.

Svenska Fåravelsförbundet ansvarar för bemanning och drift av Elitlamms support. Nu behöver vi utöka teamet med en person som kan tänka sig att arbeta en eller två dagar i veckan som F-skattare. Kan detta vara något för dig, läs mer här. Sista dag för ansökan är 30 juni.

Vi deltog för ett tag sedan ett i dialogmöte för jordbruksnäringen angående nytt globalt ramverk inom konventionen om biologisk mångfald. Mötet arrangerades av Naturvårdsverket och Jordbruksverket, och hölls digitalt. Det pågår ett arbete med att ta fram nya mål inom Konventionen om biologisk mångfald. En mängd intresseorganisationer var representerade och alla fick spela in sina synpunkter.

Utbildningsplan för en helt ny 2-årig utbildning till ullrådgivare har sänts in till Myndigheten för yrkeshögskolan. Nu blir det till att invänta myndighetens svar, men om utbildningen får grönt ljus kommer man att kunna studera till ullrådgivare i Stockholm. Utbildningsplan har tagits fram i samarbete mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor, SF, Ullvilja, Fårklipparförbundet och representanter från branschen.

Vi har deltagit i ett möte med In futurum, ett danskt företag som jobbar internationellt som hållbarhetskonsulter åt stora företag. De är intresserade av att den svenska ullen och det mycket på grund av att den idag ses som en restprodukt. Vi vet att väldigt lite av den svenska ullen egentligen är en restprodukt, men svensk ull har just nu status som hållbarhetshöjare. En status som den fått genom den breda rapporteringen om att svensk ull slängs.

Slutsatserna vi drog förra veckan om utländskt intresse, att det skulle bero på ullens kvalitet och vår djurvälfärd, kan ha varit totalt felaktiga. Det är skräpklassningen man är ute efter 😛 Nåväl, det blir ändring på detta tids nog, och tills dess är det bra om ullen används.

Möte med styrgruppen för Lammlyftet. Ett webbaserat utbildningsverktyg, som riktar sig till både uppfödare och till slakterier, håller på att tas fram. Direkt efter nyår 2021 startar ett implementeringsprojektet med syfte att sprida kunskap om standarden som Lammlyftet arbetat fram, och att visa utbildningsverktyget och hur man kan använda det.

Vi har blivit fler sedan förra veckan eftersom nya medlemmar har anmält sig. Stigande medlemssiffror med 0,15 % låter kanske inte så imponerande, men alla spelar roll. Välkomna!

Antalet Elitlammanvändare ökar stadigt och det är fantastiskt kul eftersom vi tror det beror på att nya och nygamla besättningar startas upp i högre takt än på länge. Statistiken för förprövningar visar låg tillströmning av ansökningar, så det är huvudsakligen mindre besättningar som startar. Alla lamm behövs och det är inte storleken det hänger på!

Inventeringen av varg är nu klar och resultat visar på 36,5 vargkullar i Sverige vilket motsvarar 365 individer med den omräkningsfaktor på 10, som används i dag. Den Skandinaviska populationen som inkluderar både Sverige och Norge visar på totalt 45 vargkullar, vilket motsvarar en uppskattad vargstam i hela Skandinavien på 450 vargindivider. Läs mer här.

En dokumentär som ska sändas nästa vår om rovdjur och hur de påverkar näringar och boende i rovdjurområden håller på att spelas in av ett team från Umeå. Gudrun medverkar och har blivit filmad denna vecka. Filmen ska belysa frågan brett, allt från rennäring och jakt till tamdjurshållning.

MarcusochCajsa
Teamet bakom kameran, Marcus Jonsson och Cajsa Åkessson. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Diplom tillsammans med en liten present, som är tänkt att var dag påminna om den förtjänstfulla nomineringen till årets Fårföretagare 2020 är på väg till er nominerade.

diplom2020
Foto Britta Wendelius

Beckmans College of Designs avgångselever har visat sina examensarbeten, i år med en digital visning. Jannica Hagfors har gjort en kollektion som innehåller plagg i läder och lammnappa. Ni bara måste kolla bilderna på hennes Facebook, detta är koläder och lammanppa med ett helt nytt uttryck. I DNs artikel om examensutställningen finns en bild av hennes body i lammnappa.

Clurigt
I denna lada har smörknivarna som de nominerade till årets fårföretagare föräras som minnessak graverats. Cia Holmberg som jobbar här med både trä och läder är kvinnan som har introducerat svensk lammnappa för studenterna vid Beckmans modelinje, och även hjälpt Jannica Hagfors med laserskärning. Allt hänger ihop … och varje ambassadör för fårens och lammens produkter kan göra skillnad. Foto Britta Wendelius

Tipsar om en fin artikel i Jordbruksaktuellt om Årets Fårföretagare 2020, Bredsjö Mjölkfår.

Trevlig helg önskar SF!

1askord
Härligt skördeväder har vi haft under veckan. Många rapporterar ganska små mängder, men bra kvalitet. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

fototapet
Har man stora gärden blir det ändå många balar. Någon som blir sugen på en fototapet i blå toner? Foto Elof Nilsson

fototapet2
Alternativ fototapet i grönt. Foto Elof Nilsson

ullrensning
Spara på ullen, men inte för länge. En städning av kontor och garage gav 85 kg ull av blandad ålder och typ (mest gestrikeull). Sålt till en av landets ullinköpare gav det en avräkning på 3500 kr, vilket inte är så pjåkigt. En del hade legat lite för länge och fick kasseras. Foto Claudia Dillmann

Lidensgamlakyrka
Arbetslaget som håller fint runt Lidens gamla kyrka med anor från 1200 talet. Foto Thomas Eriksson

Liden
Sått och vältat i Västernorrland. Foto Thomas Eriksson

smakpanel
Britta med familj och grannar nappade på erbjudandet att delta i den smakpanel som Magnus Jönsson, vår förre SF-ordförande som nu utbildar sig på Gastronomihög-skolan i Kristianstad, efterlyste härom dagen i sociala medier. Han och studiekompisar jobbar med att ta fram en bättre, smakligare och svenskproducerad snacksvariant av rökt och torkat kött. Smakproverna kom på posten och resultatet rapporterades in online. Jättespännande att bedöma produkternas utseende, smaklighet, tuggupplevlese, syrlighet, rökighet och så vidare. Vi ska inte avslöja mer just nu, men smakpanelen i Västmanland är övertygad om att detta kan bli något riktigt bra. Vi hoppas på anledning att återkomma, och skickar med ett Lycka till till gastronomieleverna! Foto Britta Wendelius

flytt
På väg till en ny fräsch fålla. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

soldopp
Saknat solnedgångarna? Elof tar upp traditionen och fångade solen när den tog ett dopp i Östersjön. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av AnnaSisy

Svenska Fåravelsförbundets allmänna råd kring hantering av covid-19 vid sammankomster och aktiviteter

Spridningen av covid-19 har under de senaste månaderna påverkat oss alla. Vi kommer med stor sannolikhet att påverkas av viruset under överskådlig framtid. Många av fårnäringens aktiviteter sker redan idag utomhus, men i dessa tider finns det anledning att ytterligare se över hur vi agerar och att vi alla tar vår del av ansvaret för att minska smittspridning och minimerar risker för spridning av covid-19.

Svenska Fåravelsförbundet har samlat ett antal allmänna råd kring hantering av covid-19, för att underlätta planeringen av sammankomster och aktiviteter.
Dessa allmänna råd utgår från Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Varje persons ansvar själv för att hålla sig uppdaterad om de senaste råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Detta är extra viktigt om man själv eller någon närstående tillhör en riskgrupp.

Personer som deltar i någon av Svenska Fåravelsförbundets eller de tillhörande lokalföreningarnas aktiviteter ska vara fullt symtomfria innan aktiviteten påbörjas.

Svenska Fåravelsförbundet uppmanar alla att i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Vid arrangerade fysiska möten behöver arrangören först kontrollera att förutsättningarna för möte/aktivitet gör det möjligt att följa Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. Om åtgärder för att förhindra risk för smittspridning inte är möjliga att vidtas så bör möte/aktivitet istället ställas in eller skjutas på framtiden. Vi har alla ansvar för att arrangemang och aktiviteter genomförs så deltagare kan känna trygghet. Syftet är att undvika att smittspridning sker i samband med av förbundet eller lokalförening arrangerad aktivitet.

Fysiska möten och aktiviteter kan med fördel hållas utomhus om mötets/träffens form så medger. Det finns även digitala lösningar som alternativ om aktivitetens/mötets form så medger.

Samåkning till och från aktiviteter och för förflyttningar inom aktivitetens ramar bör undvikas av personer som inte till vardags umgås. Detta för att inte utsätta varandra för onödiga risker.

Personer som tillhör riskgrupper bör vara extra försiktiga och undvika tillfällen som kan innebära smittorisk.

Svenska Fåravelsförbundet ställer sig positiv till aktiviter/möten där arrangören vidtagit lämpliga åtgärder för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svenska Fåravelsförbundet har även förståelse för och stödjer ställningstagandet i de fall där aktörer väljer att avstå från att fullfölja arrangemang, ställa in aktiviteter eller skjuta aktiviteter på framtiden.

Styrelsen för Svenska Fåravelsförbundet

Exempel på rekommendationer hämtat från Folkhälsomyndighetens hemsida (20200605)

Privatpersoner
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det
 • Avstå från onödiga resor
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas

Verksamheter
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten:

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 • Markerar avstånd på golvet
 • Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • Håller digitala möten
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 • Undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.

Var finns lammen?

veckobrev

29 maj 2020 | Lammen är på bete såklart. Eller i fårhuset, där våren inte hunnit komma tillräckligt långt. Handeln längtar efter grillsäsongen och oroar sig lite för att lammen inte ska räcka.

I går hade Referensgrupp rätt sortering & köttkvalitet inom Handlingsplanerna ett Teams-möte om alla djurslag. När det gäller lammen så signalerar handeln oro. De undrar var lammen finns och om det kommer att finnas tillräckligt med lamm för att #höstlamm-kampanja i år.

Handeln suktar med andra ord efter lamm. Kan ni leverera tidigt födda lamm redan i juli så är det en fördel. Väg och planeringsanmäl, och missa inte tipsen som #KOLLPÅLAMMEN bjuder på. Syftet med #KOLLPÅLAMMEN är att lammen ska bli klara på rimlig tid och att bonden ska tjäna mer pengar. Det är viktigt för hela lammnäringen att vi planerar, följer upp och levererar färdiga lamm.

Fler och fler har hittat till #KOLLPÅLAMMEN, det är kul. Gilla, om du inte redan gjort det, och dela vidare. Men framför allt, fråga och dela med av egna erfarenheter. Det är då det blir intressant och vi alla lär oss. Fokus närmsta tiden kommer att ligga på beteskvalitet, vägning, stödutfodring på bete och parasiter. Senaste inlägget handlar om hur man kan förbättra ett dåligt bete med friskt gräs på platser där det är svårt att plöja.

I nästa Fårskötsel kommer en artikel om slutuppfödning av beteslamm till slakt som Anna Törnfelt skrivit. I den utlovas också intressant statistik av hur många lamm vi skulle kunna öka i produktionen, om de föddes upp på rätt sätt.

Facebookgruppen Om Får och Foder har också fått massor av nya medlemmar, särskilt sedan vi skrev om den förra veckan. Välkomna! Om Får och Foder är en grupp för erfarenhetesutbyte, tips och bilder från vår vardag. Det är inspirerande att veta hur andra gör och se hur det ser ut hemma hos kollegorna.

Ni som seminerade i höstas måste via Elitlamm registrera in lamningarna efter alla tackor som seminerats. De allra flesta har redan gjort det, men några saknas. Den statistik många längtar efter kan inte göras förrän alla registrerat klart.

Brytpunkt för första avelskörningen är den 23 juni. Alla lamm som ska få avelsvärden i början av juli måste då vara registrerade i avelsregistret. I AvelMini räcker det att lamningarna är registrerade, i Avel & Produktion behöver också betäckningsgrupperna vara avslutade mot en omgång. Mer information finns här. Elitlamms support hjälper till om det behövs, men vänta inte till sista sekunden.

seminerameraFunderar du på att seminera till hösten? Det tycker vi är en lysande idé. Genomförd kurs i egensemin behövs, om man inte gått kursen tidigare. För att få till stånd kurser på rätt platser i landet är det viktigt att ni som vill gå kurs anmäler intresse via Gård & Djurhälsans hemsida. Gör det redan idag, så kan det förhoppningsvis bli ett antal kurser spridda över landet.

Ingen har väl missat artikelserien i Fårskötsel om fårsemin? Läs för inspiration och kunskap. Klicka på bilden ovan till höger för planeringshjälp.

Det har kommit förfrågningar från flera europeiska företag som vill arbeta med svensk ull. Företagen vill gärna ta del av vårt nätverk av ullproducenter och ullförädlingsföretag. Budskapet att svensk ull är giftfri och utmärkt har nått utanför landets gränser, och man kan gissa att även vår småskaliga fårhållning och goda djurhälsoläge lockar. Omåttligt roligt, även om det finns mycket kvar att göra på områdena insamling och dokumentation för att rätt ull ska hitta till rätt köpare.

Ett jobb som just nu pågår är att ta fram nya kriterier för offentlig upphandling. Detta görs för alla djurslag och det har varit ett möte om detta under veckan, där vi tittade speciellt på lammen. Det handlar om att tydliggöra vad som skiljer mellan svenska lamm och importerade, för att de som köper ska ha kunskap, välja våra mervärden och vilja betala för dem.

LRF hade sin förbundsstämma denna vecka, i digital form. Allt utom motionerna behandlades. En träff planeras att hållas på Sånga Säby i höst för att behandla motionerna. Även i år är det rekord i viltmotioner, tre fler än förra året. Viltstammarna påverkar lantbruket enormt mycket, med sämre skördar, stora ekonomiska förluster och rovdjur som orsakar ständig oro för djurägare med betesdjur.

LRFs ordförande Palle Borgström har träffat justitieminister Morgan Johansson. Palle gav en beskrivning av den problematik LRFs medlemmar upplever när det gäller aktivister. Att olagligt filmat material används av SVT, vilket ger legitimitet till olagligheter, lyftes också. LRF har en längre tid arbetat för en utredning i syfte att justera lagstiftningen rörande bland annat olaga intrång. Justitieministern berättade att en utredning nu är igång och att ett remissförslag planeras till hösten.

De 5 stora har haft årsmöte, även det digitalt. SLU redovisade sitt arbete med obduktion av rovdjur. De flesta inlämnade efter licens- eller skyddsjakt, men även trafikdödade och sådana som dött en naturlig död har ingått. Flest björnar, därefter lo, varg och järv. Exempel på vad man hittat är att 2 av 10 vargar bar på trikiner.

I måndags hade förbundsstyrelsen möte och protokollet har idag gått iväg till lokal- och rasföreningarnas styrelser. Styrelsens ansvarsområden fördelades och vem som jobbar med vilka frågor är nu uppdaterat på hemsidan. Det är alltid ok att höra av sig om man har något på hjärtat.

Ny adress om man vill skicka post till Svenska Fåravelsförbundet:
Svenska Fåravelsförbundet
c/o Förbundssekreterare B Wendelius
Öster Bännbäck, Stjärnbacka 109
733 99 Möklinta

Skicka inget till vår tidigare adress i Ljungsarp, så blir Maria glad.

Medlemsutskick via SFs utskicksservice har denna vecka gått iväg till medlemmar i Jönköpings Fåravelsförening.

Om Får och Foder den 1 juni Skåne behövde av olika skäl omlokaliseras och ges nu i Kristianstad. På köpet fick vi en större lokal, vilket gör att ytterligare några får chansen att vara med. I skrivande stund finns det fem platser kvar, anmäl dig här.

Platserna till Om Får och Foder i Bohuslänska Ljungskile den 15 juni tog slut under veckan, så är den kursen ombokad till en större lokal på samma plats. Hann du inte anmäla dig innan platserna tog slut så finns det nu en ny chans.

Elmia Lantbruk har beslutat att skjuta fram mässan, man jobbar för att hitta ett nytt datum. Vår Elmia-planering stannar av i väntan på nytt datum, men vi är redo att ta upp det igen när nya besked kommer och vi hoppas att rasföreningarna som planerat att vara med känner detsamma.

En Fältrapport från från Hushållningssällskapet har precis släppts. Den visar läget i fält från norr till söder med vallprognoser, analys av hur den senaste tidens väder påverkat, sjukdomsläget och hur det går med vårbruket. Regelbundna rapporter kommer under hela odlingssäsongen. Väder och gräs, man behöver väl inte vara nörd för att gilla detta?

Trevlig helg önskar SF!

trimmaras
I denna ljuva sommartid … har vi med RAS förmånen att kunna hålla oss i trim genom regelbundet trimmande. Foto Britta Wendelius

brabete
Nu är även de sista lammen ute på grönt gräs på Nors. Förutsättningarna är nu bra för god tillväxt på lammen. Hoppas bara vi slipper den värsta ökenhettan. Foto Elof Nilsson

snartdags
På söndag börjar vi slå gräs, hälsar Elof. Foto Elof Nilsson

flowerpower
Flower power i äppelträdgården. Foto Elof Nilsson

TraktorHund
Årets första riktigt ljumma vårkväll i Skaraborg tittade Einar och hundarna till ett gammalt stängsel och fixade de värsta skavankerna. T-shirtbara armar, tusen småfåglar och en gök som sällskap. Men inte en enda fluga! Ärligt, det här är inte arbete, det är ett rent nöje! Foto Einar de Wit

Kvallskoll
Alla mådde bra vid kvällens tillsynsrunda. Skönt. Foto Einar de Wit

Sammanställt av AnnaSisy

Fira fåret och mångfalden idag

veckobrev

22 maj | Fredag, vackert väder och en god anledning att fira.

Idag är det Biologiska mångfaldens dag, en temadag utsedd av FN. Det är alltså en internationell dag som uppmärksammas över hela världen, men Sverige sägs vara landet som firar den mest. Citat Jordbruksverket “Det viktigaste för att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet är att vi har kvar ett jordbruk i hela Sverige. De flesta av arterna som lever här hotas av att det tidigare öppna landskapet växer igen när jordbruk upphör.”

Får och lamm är viktiga för att bevara naturbetenas mångfald och för att hålla öppet runt hus, torp och gårdar. De ska förstås hyllas som hjältar idag och alla andra dagar. Vad tror ni om picknick i fårhagen, med tal till fårens ära?

brittaw

Britta missar inte en chans att fika med fåren. Foto Lasse Sjöberg

kossorvillvaramed
Kossorna kommer också till partyt. Foto Anna Törnfelt

Nu är det klart att Erika Brendov kommer att vara lamm- och nötansvarig hos LRF Kött under Viktoria Östlunds mammaledighet. Erika jobbar med djurskydd och djuromsorg hos LRF, vilket hon kommer att fortsätta med på deltid. Välkommen Erika i fårens och lammens tjänst, vi hoppas att vi kommer att ha mycket kontakt framöver!

SFs styrelse hade ett virtuellt möte utan protokoll under veckan för snack och dialog. Vi känner att det börjar bli dags att träffas, men det verkar inte troligt att att det fysiska sommarmöte som vi brukar ha är möjligt i år. Vi diskuterade bland annat den närmast kommande tidens viktigaste frågor. Enighet i styrelsen om att vi måste jobba hårt för att medlemmar ska stanna och nya hitta oss, och att vi behöver få mer fart på seminverksamheten.

Gård & Djurhälsan har haft sin bolagsstämma denna vecka samt ett styrelsemöte. Båda via digitala möten, vilket fungerar bra. Bolagsstyrelsen är oförändrad sånär som på en person då Nötköttsproducenternas representant har bytts. Kursverksamheten har varit lite avvaktande under våren, men nu kommer den att startas upp och då många gånger i digital form.

Gård & Djurhälsan har tyvärr kunnat konstatera att licenspreparatet Zolvix, som har provats i besättningar som fått resistenta parasiter, inte fungerar tillfredsställande. I en besättning kunde man konstatera resistens mot läkemedlet redan efter en säsong. Läs mer här.

Resistens mot avsmakningsmedel är ett snabbt växande problem i Sverige, och kan komma att bli ett av de stora hoten mot djurens hälsa och fårföretagens ekonomi. Skydda din besättning genom stor noggrannhet vid avmaskning och inköp av livdjur.

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens låter kanske som något man kan hoppa över att läsa, men det är det inte. En två sidor kort pdf som punktvis redogör för den strategi vi alla måste anamma. Läs den!

Juridiskt och ekonomiskt skydd för djurägare som råkar köpa in resistensproblem är att betrakta som obefintligt, vi måste som djurägare skydda oss själva.

Nu är det en dryg vecka kvar att svara på medlemsenkäten. Hittas inte länken i mailflödet går det bra att kontakta Britta för att få den igen. Passa på att säga vad du tycker att vi ska fokusera på framöver.

30 % har redan svarat och det anses som en mycket bra svarsfrekvens. Tack alla ni som svarat! Men fler svar är som sagt välkomna, till och med den sista maj.

Medlemsbrev via SFs utskickservice har denna vecka gått iväg till medlemmarna i Jönköpings Fåravelsförening.

Vi välkomnar en ny fårras till Sverige och avelsregistret; Babydoll, eller Southdown Babydoll som rasen också benämns. Det är ett litet lågvuxet får som på många håll används för att beta i frukt- och vinodlingar. Till Sverige har de kommit som embryon och de kommer att leva och jobba i en svensk vinodling. Det blir spännande att följa denna ras i Sverige. Från SFs håll säger vi välkomna till fåren med ett extra tack till importörerna för att de valt att introducera rasen via embryotransfer. Så mycket säkrare för landets djurhälsoläge än livdjurimport.

Ni har väl inte missat Facebookgruppen Får och Foder? Gruppen är knuten till Om Får och Foderkurserna, men alla är välkomna och man behöver inte varit med på föreläsning för att gå med i gruppen. Tips och bilder om foder, odling och utfodring, och möjlighet att fråga kollegor hur de gör.

Föreningen Ryafåret kommer i höst, efter den ordinarie riksbedömningen, att bjuda in ryafårsägare till en egen skräddarsydd riksbedömning för tacklamm och bagglamm av rasen rya. Målet är att öka intresset för rasen och att få fler ryafårsuppfödare att avelsregistrera, gårdsmönstra och riksbedöma sina djur. Mer info kommer i Fårskötsel och på hemsidan.

Årets riksbedömning av päls- och ullraser sker under perioden 21/8-2/9, vilket innebär sista dag för anmälan till Linköpingsauktionen redan passerats. Detta har uppmärksammats från flera håll, och förutom att det finns möjlighet att anordna skräddarsydd riksbedömning för finull så har finull som ras fått förlängd anmälningstid till Linköpingsauktionen. Sista anmälningsdatum för finull är 23/8. Tack till auktionskommittéen för er vilja att på ett konstuktivt sätt tackla situationen!

Plats och datum för gårdsmönstrarnas sambedömning är spikade, boka in lördagen den 1 augusti i era kalendrar. Pandemin gör att vi koncentrerar oss på ett tillfälle för sambedömning i år och vi kommer att ta de hänsyn kring arrangemanget som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Välkomna för att slipa dina mönstringsfärdigheterna och kalibrera instumenten inför årets mönstringssäsong!

finullare

Gårdmönstringsäsongen har redan börjat. Januarifödda finullslamm samlade för mönstring. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Hushållningssällskapet jobbar med ett projekt om resurseffektivisering för fårgårdar, som ska resultera i olika verktyg till hjälp för bonden. Cecilia Hermansson HS Sjuhärad är projektledare, Birgit Fag och Karin Granström håller i projektet. Denna veckan hade man en workshop med några utvalda lammproducenter, vår nya styrelsemedlem Anna var en av dem, och man diskuterade bland annat hur nyckeltal från t ex Elitlamm kan användas. Låter spännande, vi hoppas få höra mer om detta.

Skinnrikets årliga skinnmässa kommer inte att kunna genomföras som vanligt i år, men kommitéen på Gotland meddelar att det i stället kommer att bli en skinn-tävling innan midsommar. Håll utkik.

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar praktiskt och konkret för ett hållbart samhälle. Deras fyra programområden är hållbar produktion och konsumtion, framtidens mat, cirkulär ekonomi och inkluderande samhälle. De är väldigt intresserade av ull som cirkulärt material och vi för en intensiv dialog med dem eftersom de vill veta allt om de cirkulära ekonomiska flödena i ullproduktionen. Vad detta kan mynna ut i vet vi ännu inte, men vi vet mycket om ull och för att den kunskapen ska färdas vidare ut i samhället och näringslivet hoppas vi att detta kan vara en pusselbit.

HKScan har gått ut med information om Siljans chark och Ickholmen med anledning av att Siljans chark AB den 18 maj lämnade in konkursansökan. HKScan lämnade sitt ägande i Siljans i februari 2020 men fortsätter, på oförändrat sätt, att köpa in, slakta och avräkna djur i sitt norra inköpsområde.

I Europa börjar man få fullt i lagren av nöt och fläskkött, varför priserna nu går ner i EU. Här hemma är vårt avräkningspris på topp och svenskarna har visat stor trohet mot det svenska köttet under våren. Men det finns en viss oro att billigt kött kommer att börja pressa på utifrån.

Vi kontaktas av många som söker får för bete. Vi brukar tipsa om att man kan annonsera på vår hemsida, vilket några har gjort, men framför allt om att många länsstyrelser har betesförmedlingstjänst via sin hemsida. Söker du bete, kolla om din länsstyrelse har tjänsten och om det kan finnas något av intresse där.

Kom ihåg att det går bra att beställa hem foldrar om SF och Elitlamm. Bra att sticka i händerna på sommarens livdjursspekulanter. Skicka ett mail till Britta, så kommer en bunt på posten.

infomaterial

tarfredag
Nu tar vi fredag och picknick hos fåren. Vi hörs nästa vecka. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Trevlig helg önskar SF!

staketjobb
Nästa avsnitt av Fårpodden har påbörjas, det kommer att handla om stängsel. Foto Elof Nilsson

tillsyn
Den dagliga tillsynen av djuren ute på betet hör till fårbondens roligaste arbetsuppgifter. Särskilt när vädret är vackert. Foto Einar de Wit

coolastelammen
När man vet att man är sötast och coolast. Värmlandslamm med attityd. Foto Claudia Dillmann

samlingunderlampan
Gestrikelammen kör morgonmötet under lampan. Foto Claudia Dillmann

gokvall
Maj är en hektisk månad, men ibland såhär års kan man få för sig att livet är enkelt. Man får passa på att njuta lite om det händer. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av AnnaSisy

Tyst acceptans och livlig debatt

veckobrev

15 maj 2020 | Digital Årsstämma fungerade bättre än vad vi vågat hoppas på.

I lördags hölls stämman som planerat, men det blev ingen tur till det trevliga Badhotellet i Tranås, utan deltagarna satt hemma framför sina datorer. I ett rum hos LRF i Jönköping hade ett minimalt presidium samlats för att leda stämman.

digital2020
På plats fanns ordförande Gudrun Haglund Eriksson, kassör Maria Edman, Anders Råsberg från arrangörsföreningen som höll ihop det hela, och mötesordförande Patrik Jönsson samt Jönköpings fåravelsförenings delegat. Resten av styrelsen, alla fullmäktige och övriga deltagare befann sig hemma framför varsinn datorskärm. Foto Einar de Wit

Inte var det som vanligt, och begreppet tyst acceptans kunde upplevas som lite märkligt. Det innebar att när ordföranden frågade om ett val, så väntade han i tio sekunder innan klubbslaget föll. Inga rungande JA eller applåder, utan när alla var överens var det knäpptyst. Hade man invändningar begärde man ordet via chatten.

Flera av motionerna behövde diskuteras grundligt, och det fungerade förvånansvärt bra. Man hade full koll på vem som pratade och vem som stog på tur, nästan bättre än vid en vanlig stämma. Lokalföreningen i Västmanland hade ett eget förslag till svar på motion 1 och 2 om resistenta parasiter, och de lyckades få med sig en stor majoritet varför deras förslag blev det som klubbades. Läs mer om stämman i nästa Fårskötsel.

Maria Edman som varit SFs kassör och haft många andra ansvarsområden sedan förbundets rekonstruktion 2004, avgick ur styrelsen och avtackades i Jönköping. Vi hoppas få se henne igen för en mer festlig avrundning vid höstens ordförandekonferens/Lammriksdag. Maria har varit en betydelsefull person för skapandet av det fåravelsförbund som har växt fram under de senaste sexton åren, och hon har drivit många projekt och åtaganden i hamn.

MariaEdman
Tusen tack Maria för att du ägnat så mycket tid och kraft åt att driva och skapa det SF vi har idag!

Vår nya styrelsemedlem heter Anna Törnfelt och många känner henne nog redan, om inte annat till namnet. Anna bor på östra Gotland och driver Ollajvs Gård med nöt- och lammproduktion tillsammans med sin man Jörgen. De senaste 11 åren har Anna varit LRF-ordförande på Gotland och drivit många näringspolitiska frågor, medlemsfrågor och opinionsfrågor för de gröna näringarna. Anna har trätt tillbaka från ordförandeuppdraget i LRF och i och med det har SFs valberedning lyckats värva henne till SFs styrelse. Läs Annas fulla presentation här.

AnnaT
Välkommen Anna! Foto Jörgen Olsson

Styrelsen konstituerade sig i tisdags och Anna kommer tillsammans med Gudrun att ta rollen som ekonomiansvarig efter Maria. Fördelning av ansvar för våra olika verksamhetsområden kommer att göras vid nästa styrelsemöte, som äger rum om drygt en vecka.

Vilka som i år tilldelas får-Sveriges tyngsta utmärkelser tillkännagavs i samband med stämman. Titeln Årets Fårföretagare 2020 kammades hem av Bredsjö Mjölkfår, i hård konkurrens. För att de med enastående uthållighet och målmedvetenhet lyckats göra sina unika produkter kända över hela Sverige, och dessutom kan visa upp ett imponerande ekonomiskt resultat. Läs hela motiveringen här.

Vinnare2020
Foto Frida Edlund

Magnus och Margareta Håård tilldelades SFs Speciella Pris för att de med stort personligt engagemang och gedigen kunskap har byggt upp SFs seminverksamhet. Om inte Magnus och Margareta hade tagit tag i frågan om fårsemin i Sverige hade vi inte haft någon seminverksamhet idag. Hela motiveringen finns här.

MagnusochMargareta
Foto Mika Väisänen

Glitter och glamour, som vi gärna vill bjuda på i samband med utdelandet av priserna sparar vi till hösten, då vi förhoppningsvis kan samlas för Ordförandekonferens och Lammriksdag.

En pressrelease om de prisade fårbönderna gick ut förra helgen och flera medier har plockat upp den. Till exempel Skaraborgs läns tidning och Skövde Nyheter (båda dock bakom betalvägg) som skrivit om Magnus och Margaretas insatser för fårnäringen och Sveriges Radio Örebro som rapporterat från Bredsjö Mjölkfårs fårhage.

Hittade Ostpodden av bara farten, där man kan lyssna till Sara från Bredsjö Mjölkfår i ett avsnitt från Ostfestivalen 2020. Hör vad de säger om Bredsjö blå, en av de första svenska gårdsostarna och som inte härmar någon utan är sin alldeles egen.

Årsredovisningar för SF och SFF samt SFs verksamhetsberättelse finns nu att studera via hemsidan, för er som inte tog del av dem i samband med Stämman.

Dokumentet djurägarförsäkran har kommit i en uppdaterad version. Detta är ett dokument för att intyga att djuren har friska klövar som ska användas vid försäljning, riksbedömning och baggauktioner.

Men djurägarförsäkran är bara ett av flera dokument som bör följa med vid livdjursköp, se även Kom-ihåg-lista vid förflyttning av får.

Vi märker inte minst via nyanslutning till Elitlamm och frågor till kansliet att många nya fårbesättningar startar upp. Det är jätteroligt och vi kommer i kontakt med många seriösa och pålästa nybörjare som börjar i rätt ände, det vill säga de frågar vad man ska tänka på innan de hämtar fåren. Det finns så många bekymmer man kan bespara sig genom att göra så! Vill ni hjälpa till med att sprida vår checklista för att skaffa får är vi mycket tacksamma.

Välkomna säger vi till er som är nya som fårägare och läsare av veckobrevet!

Vi som jobbar Elitlamms utveckling och kundservice hade igår vårt månatliga arbetsmöte och kunde konstatera att vi är fler användare än någonsin, en bra bit över 2700. Vi registrerar in nya besättningar varje dag, det är väldigt positivt.

Riksdagen har gjort ett så kallat tillkännagivande till regeringen angående efterlevande av vargpolitiken, bland annat möjligheter till jakt i de områden som är hårdast drabbade. Detta är en viktig markering, det handlar om att tagna beslut ska efterlevas och att nuvarande situation inte är acceptabel. Hur regeringen väljer hantera detta får vi vänta och se.

utbredningvarg2020

Preliminära resultat från vinterns varginventering visar på en ökning med ca 20 %, 353 individer har identifierats denna vinter. Slutligt resultat av inventeringen kommer att presenteras i början av juni.

Förra helgen var det ett stort vargangrepp i anslutning till Tivedenreviret. Angreppet ägde run innanför ett RAS-stängsel med mycket bra ström på. Såvitt vi känner till var det 24 djur som dödades eller har tvingats avlivas på grund av allvarliga skador. Det var ett inte helt typiskt vargangrepp, så man har inte uteslutit att det kan ha varit hund. Men angreppet bedöms och handläggs som ett vargangrepp. Svar på DNA-topsning kommer till veckan.

Naturvårdsverkets föreskrift om bidrag och ersättningar (NFS 2018:5) avgör hur ersättningar efter angrepp kan betalas ut.

 • Vid angrepp kan direkta kostnader ersättas med stöd av Viltskadeförordningen. De ersätts med 100 %. Exempel: materiella skador på jordbruksbyggnader, jordbruksmaskiner och lager, inklusive arbete med reparation.
 • Indirekta kostnader kan ersättas med stöd av Viltskadeförordningen, ersätts med 80 %. Exempel: arbetskostnader i samband med sökandet efter saknade djur.
 • Indirekta kostnader i samband med viltskada, ersätts med stöd av förordningen om statligt stöd av mindre betydelse. Ersätts med 100 % men har ett maxbelopp för bidraget som för närvarande är 20 000 euro under en 3-års period.
  Exempel: hemtagning av djur efter angrepp, egenvård av skadade djur, värdeminskning på skadade djur, extrakostnader för inköp av foder.
 • Indirekta skador förorsakade av utskrämda djur kan inte ersättas ur dessa medel, har Naturvårdverket fastställt. Gäller t.ex. nedtrampade grödor.

Bidrag för röjning under stängsel om 5 kr metern är föreslaget. Gå in på er egen länsstyrelses hemsida för att se vad som gäller och söka bidraget.

Viltfrågan är aktuell hela tiden, många medlemmar hör av sig om rovdjur, vildsvin och hjortar. En revidering av vildsvinsförvaltningen som gäller innehåll, åtgärdsmål och resultatmål ska göras av berörda länsstyrelser.

dovhjort
Dovhjortarna betar i bakgrunden, de är inte direkt blyga. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Nu har 205 deltagare gått kursen Om Får och Foder, fördelade på de 17 träffar som hittills hållits. Ett nytt kurstillfälle har tillkommit som ersättning för den inställda kursen i Ljungby. Det finns platser kvar i Skåne, Ljungskile och Ljungby. Anmälan via Gård & Djurhälsans hemsida.

Listan över de gårdar som ska besökas under del 2 av Om Får och Foder är klar, tillkännages i nästa Fårskötsel. Alla som deltagit på kursen kommer att få en personlig inbjudan via mail. Dessa gårds- och betesvandringar ledda av Theo den Braver vill man inte missa. Theo är en mycket kunnig och inspirerande lammexpert. Man får delta i flera gårdsbesök om man vill, och även ta med en kompis.

Medias uppföljning av reportaget om “Arlagården” har åter satt fokus på djuromsorgsfrågan. Hela branschen samarbetar för att jobba förebyggande. Man jobbar på lite olika sätt över landet, men det finns aktiva omsorgsgrupper i alla regioner. 9 av 10 djurskyddsärenden beror på någon speciell händelse; sjukdom, trassel i familjen eller ekonomiska problem. Omsorgsgrupperna vill komma in i ett tidigt skede som möjligt, inte när läget redan är akut och det gått så långt som till förelägganden. Ser man att någon behöver hjälp, tveka inte att kontakta berörd omsorgsgrupp. Gudrun kan lotsa er rätt, hon har jobbat med dessa frågor under många år. Vi ser gärna att ni i lokalföreningarna etablerar kontakt med er omsorgsgrupp, den kan hjälpa till om en fårbonde i ert distrikt behöver stöd.

En ny undersökning visar ett högt förtroende för svenska djurbönder och högsta viljan att betala mer för svenskt kött sedan mätningen började för 9 år sedan.

Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Landets alla bönder, ungefär 60 000 stycken, kommer att få besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni och handlar om arealer, djur, utbildning mm. Läs mer här.

Elof har åter fått ge Sveriges unika djurhållning ett ansikte.

Vem flyttar vart? Jo det är vårt förråd som under ett antal år har varit beläget i Ljungsarp som har städats ur. Viss dokumentation har överförts till digital lagring, en del kommer att avyttras, saker som används vid mässor och event får bo hos Britta och nya lagringsplatser kommer att ordnas åt annat. Många decenniers riksbedömningsprotokoll hör till exempel till skatterna som ska sparas på lämplig plats för framtida forskning eller nyfikenhet.

fullt
Foto Gudrun Haglund Eriksson

Medlemsenkäten som är öppen maj månad ut har nu besvarats av 530 medlemmar varav 61 % kvinnor. Inte vet vi om män tycker annorlunda än kvinnor när det gäller vad förbundet ska jobba med, men varför chansa och låta kvinnorna sätta agendan ; )

Trevlig helg önskar SF!

nyvall
Smaragdgrönt välkomstbete med bland annat lucern, svartkämpar och dansk gräsblandning. Mums. Foto Anna Törnfelt

vattenute
Fåren kollar att de fått rent vatten på betet. Det blev godkänt. Foto Anna Törnfelt

Sammanställt av AnnaSisy (id-byte för att undvika sammanblandning med vår nya Anna)