Backa Fårgård
banner_180x120
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Stallmästaren web gif
Far_gif
Wiromin2020_liten
Elitlamm_180x180
Tranas2020
gdjh2015
gimrarna
Knarrhult2018
ggi_loop
Banner-2017
Siltbergs_banner2020_2
default logo
bildspel_lamm

Nu blir det pengar till forskning om får

veckobrev
9 november 2018 | Vet du någon som forskar om får? Inom kort kommer det att utlysas forskningsmedel. Följetongen om stöd till torkdrabbade fortsätter.

Vi skrev till Jordbruksverket och protesterade mot deras förslag till fördelning av torkstöd under 2019, ett förslag vars effekt kraftigt missgynnar fårnäringen (utförligt kommenterat förra veckan). Vi framhöll även konsumentperspektivet och pekade på det betydande symbolvärde som finns i att betala ut stödet i förhållande till grödkod och/eller djurenhet, till skillnad mot utbetalning gentemot dieselförbrukning. Årets torka har fört med sig stora kostnadsökningar, vilka lammnäringen inte ser någon möjlighet att kompenseras för genom ett höjt marknadspris. SF förordade därför också att medel avsätts specifikt för en marknadssatsning för att främja svenskt lammkött.

Samma skrivelse med synpunkter har skickats till politiker, departement och såväl nationell som lokal press, radio och TV. Det är lika bra att satsa på att nå ut brett, när vi ändå har arbetat med att formulera kommentarer i en skrivelse. Det har lett till ett par intervjuer av media, men såvitt vi vet är inget ännu publicerat.

Regeringskansliet, som fick Jordbruksverkets förslag förra veckan, tyckte att båda förslagen har sina fördelar men också sina utmaningar. De bad därför Jordbruksverket att komplettera förslagen med en djupare kvantitativ jämförelse av förslagen samt att eventuellt hitta en tredje lösning. Även vår skrivelse med synpunkter på förslagen diskuterades under mötet mellan regeringskansliet och SJV. Skrivelsen från SF spelade troligen roll för hur Regeringskansliet valde att gå vidare med frågan. Under kommande vecka kommer med all sannolikhet en ny snabbremiss inom detta ämne och vi är beredda att hugga tag i den när den kommer. SF fortsätter att försöka driva frågan i rätt riktning.

2018 års stöd till torkdrabbade har nu klubbats av riksdagen och ska betalas ut under december. Läs mer om det på Land Lantbruk.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har haft styrelsemöte under veckan och beslutade då om utlysning av forskningsanslag. Utlysningen kommer att publiceras i nästa Fårskötsel, håll ögonen öppna. Har du har en koppling till forskarvärlden, sprid GÄRNA budskapet om att sökbara pengar för fårforskning är på gång. Stiftelsen välkomnar då alla tänkbara ämnesområden, men ser gärna ansökningar där resultatet av forskningsprojektet syftar till att uppnå ”hållbar fårnäring och lammproduktion”.

Tillsammans med LRF Kött har vi träffat Martin & Servera, en matgrossist som vi för dialog med om hur vi kan öka andelen svenskt kött, även lammkött, i handeln. De är väldigt medvetna om frågan och har ökat sin försäljning av svenskt kött, främst nöt men även lamm. De har tecknat kontrakt med uppfödare och söker även fler uppfödare för att säkra leveranserna under nästa år. Martin & Servera levererar till restaurang och storkök och är där en av de största aktörerna.

Elitlammsupporten märker att många besättningar jobbar med att städa upp i programmet och göra i ordning sina register inför kommande lammår. Det är en utmärkt tid att göra sådant nu, särskilt bra om man gör sina betäckningsgrupper i programmet samtidigt som de görs i fårhuset – minst risk att något blir fel. Supporten hjälper till om det dyker upp frågor eller svårigheter.

LRF har ett antal webbinarier på gång. Webbinarier om att anpassa företaget efter torkan ges i tre delar; om att få plats med djuren i vinter, om foderstrategier och om lönsamhet. Det finns också möjlighet att delta i webbinarier som tar upp frågor runt miljötillstånd för djurhållning. Webbinarier är ett tidseffektivt sätt att inhämta kunskap och nya perspektiv. Tipsar om att testa, det är nog enklare än man kan tro!

Påminner om ERFA-grupperna som håller på att formas runt hela landet.
Ämnena grupperna kommer att fokusera på är:

 • Byggnader och management (djurvälfärd på stall, hantering av lösgående djur, smittskydd, foderhantering)
 • Lammöverlevnad (avel, urval, skötsel av ungtackan, management & logistik vid dräktighet och lamning)
 • Bete och grassmanagement (parasitkontroll, stressfri hantering av djur på bete, smittskydd)

Vill du delta, skynda att anmäl, mer information på Gård & Djurhälsans hemsida.

erfa2018

Vill du nominera någon till HKScan´s Miljöpris 2018? Gör det före 30 november. Det är också dags för HKScans omröstning för att utse Årets Leverantör av lamm, nöt respektive gris och Årets Djurtransportör, läs mer här.

Hemsidan tipsar till sist om ett ATL TV-inslag om mellangrödor. Hushållningssällskapet har utvärderat vilka sorter som fungerade bra, och vilka som gjorde mindre bra ifrån sig.

Trevlig helg önskar SF!

ullare
Avvanda höstfödda finullslamm vid foderautomaten. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

matjord schaktas_EN
Vem skulle inte vilja ha en egen grävmaskin?
Elof och “Grävis” markbereder inför bygge av nytt dikostall. Foto Elof Nilsson

IMG_20181107_213446_251
Baggarna har bråda dagar på jobbet och är mycket nöjda med sig själva och tillvaron i stort. Här ser ni seminbaggen Gräsljunga Poker i egen hög person. Man behöver inte gå i pension för att man finns tillgänglig “på strå”, tvärtom. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

haard brunstsynk
På Toran fungerade brunstsynkroniseringen bra i år. På fyra dagar var 60 % av de synkade tackorna inseminerade. Det blev trångt i “brunstboxen”. Foto Magnus Håård

Sammanställt av Anna och Britta

Besvikelse blandad med framtidstro

veckobrev
2 november 2018 | Av regeringens stöd till torkdrabbade fårföretag blev det inte ens en tummetott. Men när Lammproducenterna bjuder in till Lamm 2018 visar branschen på en obändig framtidstro.

Jordbruksverket lämnade i tisdags sitt förslag till regeringen om hur krisstödet för att lindra konsekvenserna av sommarens torka bör fördelas under 2019. Jordbruksverket förordar i första hand att stödet fördelas på basis dieselförbrukning i jordbruket under 2018. Detta utesluter många fårföretag från chans att få stöd, då många köper foder eller anlitar maskinstation för grovfoderskörd. Om man väljer andrahandsalternativet, att fördela stödet efter djurenheter, kommer minimigränsen för får att hamna på 13 djurenheter. Vilket skulle ge ca 12 kr per djur för gårdar med fler än 90 får. Kommentarer förefaller överflödiga. Vi har vid flera tillfällen lämnat synpunkter och betonat att stödpengarna måste komma så många som möjligt inom lammnäringen till del. Jordbruksverket har uppenbarligen inte valt vår linje.

Förslaget har redan föredragits regeringen, och branschen fick ingen möjlighet att återkoppla innan dess. Vi har däremot möjlighet att kommentera förslaget i efterskott, och det ska vi förstås göra. Men inte utan att det hade känts bättre om vi fått den chansen innan SJV gick vidare till regeringen.

Igår och idag träffas fårfolket på Gyllene Uttern i Gränna, där Lammproducenterna håller seminariet Lamm 2018 med många intressanta talare och ämnen. Igår handlade det om marknad, framtidens lamm, ny svensk parasitstrategi och svenska skinn. Idag fokus på lönsamhet och då granskas brett vad som behövs för en lönsam produktion. Ullen, verktyg som muskel- och fettskanning, hur ser en lyckad produktionstacka ut, med mera.

Uttern_Claudia
Idag har Claudia ruskat om deltagarna på Lamm 2018 med en presentation av ullläget i Sverige. Alla fick klämma och känna på möjligheterna med svensk ull från korsningar av olika raskombinationer. Stort intresse för ullen, rapporterar Claudia. Foto Elof Nilsson

Uttern_Matilda
Fårklipparförbundets Matilda Andersson höll en dragning kring vad man som fårägare kan göra för att klippningen skall bli en lönande åtgärd. Det finns en film på vår Youtube-kanal som det passar bra att tipsa om i samma andetag, om hur man ordnar en bra klipplats och sorterar ullen. Foto Elof Nilsson

Under veckan har Svenska Dagbladet och många fler skrivit om det pågående projektet att förvandla svensk korsningsull till svenska modeplagg. Kontakten mellan modeföretagen Röjk och Filippa K och lammproducenten Norrby Gård knöts via branschträffen som Claudia ordnade under Fårfest i Kil i våras (här kan man läsa om den), så detta är även vår bebis som vi följer på nära håll. Vi tror detta är ett stort steg i rätt riktning för en framtid där den svenska ullen används och har ett värde.

På seminstationen i Alebäck har denna vecka ägnats åt intensiv packning och distribution. Nu återstår bara export av beställda doser till Danmark.

IMG_3688
Packat och klart! Foto Magnus Håård

Ett STORT tack till baggar, deras ägare och Magnus och Margareta Håård! Det är ni som gjort jobbet. Vi bockar och bugar.

Och ni därute i besättningarna – er önskar vi lycka till och många fina seminlamm!

IMG_3713
Dyrbar last! Foto Magnus Håård

Ullkartan, vår karta över företag och förmedlingar där du kan sälja och/eller förädla din ull, är uppdaterad. Saknar du något spinneri, uppköpare eller förmedlare så tipsa oss. Kartan uppdateras löpande.

Läs i Land Lantbruk om projektet att skapa en marknadsplats för ull som Fia Söderberg driver. Till att börja med ska plattformen byggas för ullförmedling inom kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna. Efter projektets slut blir plattformen nationell och ersätter Ullförmedlingens Facebook-grupp.

Styrgruppen för handlingsplanerna har haft telefonmöte och nu satt ner foten och prioriterat vad som skall jobbas med i fas 2 av handlingsplanerna. Fokus i ettapp 1 var att öka produktionen, nu är huvudmålet är att skapa en större efterfrågan på svenskt kött. Det finns också prioriterade delmål inom hållbarhet, marknad, produktion/kvalitet. Mer om detta framöver.

Igår tog media upp att slaktköerna har minskat betydligt. En snabb rundfrågning tyder på att uppgifterna delvis stämmer väl. För kontrakterade nöt och lamm ligger köerna hos till exempel HKScan på ca 2,5 vecka. De ej planeringsanmälda djuren har dock en betydligt längre väntetid. I vissa fall är kötiderna för nöt halvårslånga, och även i norr rapporteras fortsatt långa köer. Men många besättningar har “räddats” av en bra tredjeskörd och att det fortfarande finns bete i delar av landet, vilket har lättat på slakttrycket.

Yttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd är insänd till Jordbruksverket.

Två nya remisser från Jordbruksverket jobbas det med just nu. Dessa heter “remiss om förändring av föreskrifter om direktstöd” respektive “ändring av föreskrift och allmänna råd om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar”. Båda har skickats vidare till lokalföreningarna för en intern remissrunda. Vill du engagera dig i dessa remisser är det välkommet, kontakta din lokala ordförande eller sekreterare.

Flera medlemmar som har hört av sig har problem med viltskador orsakade av vildsvin och kronhjort. LRF jobbar just nu med ett projekt som kallas Fakta på bordet med syftet att underlätta dialogen mellan markägare och jägare. Projektets målsättning är att skadorna i skog och på åker ska minska. Här finns LRFs information om projektet. Det är bra att ni spelar in även den här typen av viltskador till oss.

En rykande färsk Fårskötsel låg och väntade i brevlådan idag. Hoppas det är fler som fått helgen räddad, här finns mycket att läsa. Numret innehåller artiklar om en mängd olika ämnen, från baggauktionerna, via ullhantering till embryoinplantat.

ny fårskötsel utgiven
Inte bara fönsterkuvert, helgen är räddad. Foto Britta Wendelius

Vi klämmer till med ett lyssningstips också. Hittade av en slump kockarna Niklas Ekstedt och Leila Lindholms podd och ett avsnitt om hållbarhet. Medverkar gör Lisa Ehde som är miljö och klimatexpert hos LRF, och hon ger ett perspektiv på debatten som tar hänsyn till idisslarnas viktiga roll för vår matförsörjning och vårt ekosystem. Lyssningsvärt, med viss varning för lång inledning innan Lisa kommer in. Eat this! heter podden, finns att hitta på många podd-ställen och avsnittet jag avslyssnat är #60 Lisa Ehde – Miljö, klimat & mjölk.

Trevlig helg önskar SF!

SofiaH
Igår på Gyllene Uttern presenterade Scans VD Sofia Toresson Hyleen med stor entusiasm deras nya koncept. Det finna goda förutsättningar för svensk lammproduktion framöver menar Sofia. #allalammbehövs Foto Elof Nilsson

Uttern_resistens
Resistenta parasiter – värsta skräcken. Katarina Gustavsson från Gård & Djurhälsan föreläste om ny svensk parasitstrategi under Lamm 2018. Ny svensk parasitstrategi – nu blev jag väldigt nyfiken, hoppas vi får höra mer om det inom kort. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Uttern_vagnen
Bra prylar finns det förstås också att kolla in under Lamm 2018. Det här måste vara en  kraftfodervagn för stödfodring på bete, en sån som vi fick veta mer om i Fårpodden 03: Om att få lammen klara på bete. Foto Elof Nilsson

plojasnabbt
Nu får det gå undan. På Hälla Gård försöker man hinna med så mycket som möjligt innan tjäle och snö är här. De flesta timmarna blir i traktorn med plogen på. Foto Thomas Eriksson

145dar
Och om 145 dagar kommer lammen. Foto Thomas Eriksson

Sammanställt av Anna

Nya fåråret startar med framtidsspaning, lägeskontroll och prioriteringar

veckobrev

26 oktober 2018 | Rapport från Ordförandekonferensen, Elmia, om rovdjur, mathantverk och en hel del annat läser vi denna vecka. Och ni missar väl inte nya Fårpodden?

Och vinnaren är Ann-Sofie Sellergren från Helsingborg! Ann-Sofie vann stallkameran från De Laval som var priset i tävlingen i vår monter på Elmia. Grattis! Rätt svar på tävlingsfrågorna hittar du allra sist i detta veckobrev.

Dagarna på Elmia har varit intensiva och roliga. Årets mässa har dragit mycket besökare till sig, och vi har mött många medlemmar. Vi har också blivit några fler, välkomna ni som nappat på mässerbjudandet och blivit medlemmar i SF! Många frågor har vi som stått i montern fått, som vi förstås har försökt svara på. Det är inte så lätt alla gånger, att ge ett generellt och bra svar, men diskussionen och utbyte av erfarenheter och åsikter är ännu viktigare. Och det har vi fått mycket av, vi är otroligt glada över alla trevliga möten under Elmia Lantbruk.

raserElmia
Elmias rastorg. Foto Team Elmia

Matscenen med kocken/styckaren Sven-Erik Larsson tycker vi varit väldigt lyckad. Vilken inspirerande kille! Han har visat hur man tar vara på hela djuret, från nos till svans, och har tipsat om massor med supergoda rätter man kan göra av hals, revben, lägg och andra detaljer som ofta betraktas som mindre intressanta. Man smakar på hans konfiterade lammnacke och inser att här finns en ny värld att upptäcka. Han har visat åskådarna hur man styckar olika beroende av vad man ska laga av lammet, för att få ett maximalt utbyte. Många har slagit sig ner vid matscenen för att se och lyssna, och ofta stannat hela det timslånga passet. Det tycker vi är ett toppenbetyg.

I lördags träffades större delen av SFs förbudsstyrelse, styrelsens adjungerade och ordföranden från landets lokalföreningar och rasföreningar. Roligt att så många tagit sig till Ulfsunda Slott i Bromma denna soliga höstlördag! Vi började med att ta en titt på hur det gått med alla de önskemål och idéer som kom fram vid förra årets Ordförandekonferens och kunde bocka av de som det blivit verklighet av, vilket var inte alla men ändå de flesta. En hel del information kring vad som är i görningen just nu blir det när vi träffas såhär och ämnen på agendan var djurrättsaktivism, Torkan 2018, rovdjur och vad som gjorts och vad som är på gång inom området ull och skinn.

Ulfsunda
Stockholm och Ulfsunda visar sig från sin bästa sida. Foto Elof Nilsson

Sedan bjöds vi på aktuellt från Gård och Djurhälsan och en framtidsspaning som lammrådgivaren Theo Den Braver stog för. Bland annat lyfte han projektet med Erfa-grupper för lammproducenter som vill utvecklas, ett projekt som startar nu. Vill du vara med? Det blir grupper runt hela landet och finns plats för 5–8 i varje grupp. Här blir det utrymme för mycket diskussioner och tanken är att man lär sig av varandra och att man tillsammans kommer överens om vad man ska göra för att lära mer och nytt. Det kan handla om att göra en studieresa eller bjuda in någon extremt intressant person, det finns pengar avsatta för att man ska kunna göra sådant. Mer att läsa om det finns på Gård och Djurhälsans hemsida. Till styrelserna i våra lokalföreningar vill vi hälsa att ni gärna får kontakta Theo för att inleda samarbete, och tipsa medlemmar som ni tror skulle vilja vara med i Erfa-grupp om att möjligheten finns.

Theos föredrag gav oss alla även chansen att stifta bekantskap med en besökare från framtiden. Vi träffade Fåraherde Lindeman, som berättade om hur han sköter sin fårgård år 2038. Mycket handlade om ”grön teknik” som just nu utvecklas i snabb takt, främst av de stora IT-företagen. Tänk er en framtid utan fysiska stängsel, med teknik som håller detaljerad koll på hur djuren mår, vad de äter och hur de växer och där rovdjur hålls borta med kreativa lösningar. Theo utlovade mer information om de möjligheter som grön teknik kan ge fårnäringen, och vi kan redan nu lova uppföljning i form av en programpunkt med fördjupad framtidsspaning i samband med Stämman 2019.

Under mötet beslutades att det blir en ny omgång av Årets Fårföretagare och upplägget kommer att likna förra årets. Mer information kommer snart, i god tid innan lokalföreningarnas årsmöten börjar hållas på det nya året. Men redan nu kan man börja fundera över vem man vill nominera från sin förening.

Vi diskuterade medlemsnytta idag och i framtiden, och hjälptes åt att se över vad som görs och prioritera vad som är viktigt, viktigare och viktigast. Påverkansarbete gentemot myndigheter, omvärld, näringen (slakten etc) och rovdjur lyftes som av avgörande vikt. Andra områden som vi var överens om att prioritera är avelsfrågor, seminverksamheten, Elitlamm och att fortsätta den påbörjade vägen med utökad dialog och kommunikation mellan lokalföreningar, rasföreningar och förbund. Även ull, skinn och småskalig verksamhet/förädling kom högt upp i prioriteringslistan.

Avslutningsvis gick vi laget runt och varje representant berättade om vad som är på gång lokalt/inom rasföreningen och alla fick tillfälle att reflektera och kommentera dagen. Vi var många som lämnade mötet med en glad känsla i kroppen. Återigen tack till alla som deltog för en givande dag! En längre artikel om Ordförandekonferensen 2018 kommer i Fårskötsel.

Några punkter om den svenska ullens fördelar, saxade ur Claudias presentation från Ordförandekonferensen:
• Världsmarknadspriset på ull stiger.
• Många företag, speciellt inom klädindustrin, ser sig om efter annat än merinoullen.
• Vi har värden och fördelar som inte andra länder har, men som vi måste bli bättre på att kommunicera ut.
• Ett brett utbud av fårraser = många olika ulltyper som ger en mängd olika användningsområden.
Det finns mycket att jobba med, och betalningen för ullen behöver på sikt stiga. Men också viktigt att lyfta möjligheter och fördelar, och idag känns som en bra dag för det.

Håll också ögonen på det Halländska projektet Ull som resurs. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland, Region Halland, Coompanion Halland, Hallands Fåravelsförening och The Loop Factory AB och finansieras av EUs landsbygdsprogram. Tillsammans vill man jobba för att skapa avsättning för det utmärkta material som ullen är. Produktutveckling, logistiklösningar och utbildning av fårproducenterna är några av områdena man fokuserar på. Vill du få deras nyhetsbrev, anmäl dig för det hos projektledaren Susanne Paulsson.

Från SFs seminstation kan rapporteras att spermasamlingen nu är avslutad och de första baggarna har åkt hem. I natt lastas de sista 4 baggarna för resa till Gotland. All beställd sperma är packad och kommer att levereras ut härifrån på tisdag. Mest eftertraktad i år blev Flöje Uno. Med undantag för tidiga leveranser av Baccus fick alla den sperma de begärt.

IngMarieUno
Populära Flöje Uno. Här med matte och uppfödare Ing-Marie Thorsson. Foto Team Semin

Läget när det gäller foderbrist varierar över landet men många bedöms kunna klara sig bra genom att ta vara på de resurser som finns och komplettera med pelleterat grovfoder. Samtidigt är det många besättningar som har varit tvungna att dra ner på antalet lammande tackor för att möta den faktiska mängden foder man har tillgång till.

Har du behövt importera grovfoder i år? Tänk då på att det finns en viss risk för spridning av ogräs och smittor. De råd som ges för att minimera risken är att fodra inomhus och att kompostera stallgödseln länge innan spridning.

Björnstammen i Sverige är för närvarande är stabil, och inventeringen visar på 2900 individer vilket är långt över gynnsam bevarandestatus som är satt till minst 1400 individer. 300 björnar sköts under skydds- och licensjakt denna säsong.

DNA från spårstämplar ska identifiera lodjursindivider i ett nytt projekt i Västra Götaland där Naturvårdsverket bidrar med 600 000 kr. Projektet startar under hösten och ska pågå till 2020. Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett komplement till inventeringen av lodjur, främst i södra Sverige där vi ofta har brist på spårsnö. Förhoppningen är att metoden även ska bidra till att öka kunskapen om lodjurens vandringsmönster, beteenden och djurtäthet.

Regler runt vilt/åtelkameror har förnyats, en viktig förenkling är att vi slipper tillståndskrav och kostnaden det förde med sig. Men observera att det finns tydliga krav på skyltning. Se Naturvårdsverkets information till dig som planerar att sätta upp viltkamera.

Mathantverks-SM hölls förra i Malmö och vi vill än en gång gratulera vinnarna Lilla Spännefalla från Västra Götalands län som tog guldet i klassen Värmebehandlat kött med sitt Lamm med rosmarin & timjan, varmrökt med enris/bokspån och En Får Tacka® som vann brons i klassen Glass och sorbet med sin fårglass Original. Läs mer här och här finns hela vinnarlistan.

En remiss har skickats ut till lokalföreningarna, inspel är välkomna. Remissen gäller “Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd”. Om frågan intresserar så kontakt din lokalförening, de har mer information och material att läsa in sig på.

I absolut sista sekunden släpptes Fårpodden 4 som utlovats till Elmia. Det nya avsnittet handlar om att starta med får. Vi vänder oss till nyfikna, blivande och nyblivna fårägare och hoppas inspirera fler att skaffa får och att vi kan bidra med kunskap som bäddar för ett givande liv med får. Det är mycket att tänka på när man ska skaffa får, eller hur? Men som Titti säger i programmet, en av de roliga sakerna med får är att man hela tiden lär sig nya saker. Vi som gör podden lär oss också nya saker hela tiden, och till nästa gång ska jag och Einar verkligen försöka få till en bättre miljö för inspelning av vårt prat! Vi ska inte göra det till en vana att prata telefon från traktorn mellan två repor med gödselspridaren, men det är som alltid lite hektiskt såhär års.

Redan lyssnat över än hundra gånger. Kul.

Claudiasfarohastar
Dessa får och hästar får du veta mer om genom att lyssna på Fårpodden 4. Foto Claudia Dillmann

Landsbygdsnätverket har gjort en film där de berättar om Lammlyftet som ett exempel på lyckat projekt som fått innovationsstöd. Se filmen här. Har du också lösningen på ett problem? Då ska du söka innovationsstöd, uppmanar Landsbygdsnätverket. Det finns 150 miljoner för utveckling av nya idéer. Information, tips och inspiration här.

Tipsar om att Eldrimner håller mathantverksdagar runt landet, nästa träff är i Halland den 12 november. Såhär skriver Eldrimner om dagarna: Måltidsturismen har stor potential och inom den har mathantverket en allt större roll. Mathantverkarna kan ge besökarna minnesvärda upplevelser och visa hur unika produkter skapas. Under vår nya turné diskuterar vi samt lär oss och inspireras av varandra hur kan besöksnäringen och mathantverket samarbeta för att öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten?

Vill också tipsa om HKScans betesblogg om höstbete med intressanta siffror om vad man kan spara i grovfoder genom att låta djuren beta så länge som möjligt i år.

Trevlig helg önskar SF!

smallmasks
Var hittar man Elof på Elmia om inte bland maskinerna? Här inspanades små hjälpredor som kan utföra underverk i en lammproduktion. Små och smidiga och kan spara många ryggar. Säljarna är betydligt mera “på” än andra år, med mässerbjudanden och finansieringslösningar. Så för dig som satsar framåt finns det möjligheter till bra affärer.

arbetsmiljo
Appropå att spara ryggar och axlar. Titti Strömne pratar på uppdrag av Jordbruksverket om arbetsmiljö och djurvälfärd utifrån tävlingsbidraget Sveriges smartaste lammstall. Foto Thomas Eriksson

markning
Nya generationen öronmärken spanades in på Elmia. Man har lyssnat på användarna och förbättrat både kvalitet och funktion. Foto Elof Nilsson

goodforyou
LAMMKÖTT är bra för dig, igår, idag och imorgon. Bild från Svenskt kött.

dagsattflyttahem
Va ska vi flytta hem? Vadå snö i morgon? Ja de säger att det kan bli snö i södra Sverige imorrn, men fåren verkar inte helt övertygade. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

nomnom
Väl hemma är det inte så dumt med bordsservering, trots allt. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Sammanställt av Anna


Rätt svar på frågorna i Elmia-tävlingen:
1. I Fåravelsförbundets monter har vi skinn från fyra olika raser, vilka raser är skinnen ifrån? | Rätt svar X (Finullsfår, Gotlandsfår, Jämtlandsfår och Ryafår)
2. När du använder De Lavals stallkamera, hur nära kameran måste du då vara för att se bilderna från den? | Rätt svar 2 (Obegränsat avstånd, kameran sänder till din smarta mobil och eller dator)
3. Lammracks är en populär maträtt från lammen, var på lammet sitter det? | Rätt är alternativ 1 (Revbenen)
4. På dagen när det är ljust då är det direktsända färgbilder från DeLaval Stallkamera, och du kan lyssna på ljudet från stallet. Hur är det när det är kväll och nattbelysningen är tänd i fårhuset? | Rätt svar 1 (Du ser direktsända svart-vita bilder i din mobil eller surfplatta och du kan lyssna på ljudet från stallet)
5. Svenska Fåravelsförbundets medlemstidning heter Fårskötsel och har sedan 14 år tillbaka ett känt redaktörspar. Vad heter dom? | Rätt är X (Einar och Marie de Wit)
Utslagsfråga var kunskapen om skinnen.

Ses vi på Elmia?

Missa inte tävlingen i vår monter på Elmia.

Får- och matscenen finns i hall C. I vår monter C04:16 finns tävlingen med De Lavals stallkamera som pris.

Mer om Elmias Lantbruk 2018 ››

DeLaval

mms_img1431112089

Skevande bilder av torrsommarens konsekvenser

veckobrev

19 oktober 2018 | Vi har träffat Jordbruksverket om torkstödet och Team Semin rundar snart av årets arbete. Sen är det dags för de semnierande besättningarna att ta överstafettpinnen.

E-tjänsten för att söka 2018 års torkstöd är nu öppen för ansökningar. Det gäller alltså det stöd som man måste ha fler än 67 får för att kunna söka. Varken vi eller LRF har fått möjlighet att påverka utformningen av det stödet, och som vi skrivit tidigare så har vi protesterat mot upplägget. Nu gäller det att strida för att nästa års pengar fördelas mer rättvist.

I fredags var det möte på Jordbruksverket om fördelningen av torkstödspengarna för 2019. Vi blev informerade om att stödet ska gå till dem som blir drabbade även 2019, det ska alltså inte täcka upp för förluster som tagits under 2018. Det blev under mötet tydligt att Jordbruksverkets statistikers bild av läget inte stämmer så bra överens med den bild vi producenter har. Deras beräkningar av grovfoderbristen är i våra ögon uppenbart skönmålande, man har t ex inte tagit hänsyn till att en del av sommarens skörd har använts som stöd- och nödfoder under sommaren. Ännu värre är att man inte förstått vilket problem det är att djur som anmälts till slakt står i kö ute på gårdarna och äter foder som inte kommer att räcka, medan statistiken visar att slakten inte har ökat nämnvärt. (Slakten har inte ökat nämnvärt, men detta ger en falsk bild av läget i besättningarna på grund av de långa köerna.) Det poängterades kraftigt från producenthåll att vi kommer få se en utslaktning av moderdjur inom alla grenar. Efter mötet hoppas vi verkligen att djurböndernas och SJVs bilder av torrsommarens konsekvenser är mer samstämmiga.

Både under detta möte och i en extra skrivelse till Jordbuksverket har vi betonat att mer än hälften av Sveriges lamm produceras i besättningar som är mindre 10 djurenheter, och att stödpengarna måste komma så många som möjligt till del. Vi har inte råd att förlora besättningar oavsett storlek. För att göra det praktiskt genomförbart har SF förordat att man i första hand lägger stödet på hektarstödet, med gällande grönkoder för grovfoder och bete. I andra hand förordar vi att man lägger stödet på djurinnehav, och då på det faktiska innehavet. Vi har fått respons på från Jordbruksverket som vi bedömer som positiv, då de har tackat för att vi visat på att så stor del av den totala produktionen kommer från våra medelstora besättningar.

SF var i år representerade vid LRFs Norrlandsgrupps årliga möte och årsmöte. Övriga närvarande var mjölk- och äggproducenter från LRFs norrlandslän och representanter från länsstyrelserna. Onsdag konstruktiv träff med representanter från Jordbruksverket och Näringsdepartementet. Under kvällen var det middag där riksdagsledamöter från norrlandslänen var inbjudna gäster. Mycket kretsade runt stöd även under dessa dagar, och det blev tillfälle även här att flera gånger lyfta den olyckliga utformningen av torkstödet för 2018 (det som endast kommer de med fler än 10 djurenheter till del). Tack till Västerbotten som lyfte frågan om varför SF och fåren inte varit representerade i LRFs Norrlandsgrupp!

Årets spermatappning har gått mycket bra, förutom att två av gotlandsbaggarna varit långsamma i starten, de två som har noteringen “osäker tillgång” i katalogen. Men vi är glada att kunna berätta att även dessa baggar nu kommit igång. Antalet doser från dessa två kommer att bli färre, så dröj inte med att beställa. På söndag packas sperman som ska till Gotland för att den ska hinna fram i tid till fullmånen som vissa gotlänningar vill seminera vid! I slutet på nästa vecka återvänder baggarna hem.

Seminkatalog 2018 är klar, bara att hämta. Och alla baggarnas idolbilder finns nu också på hemsidan, tillsammans med härstamningsbevis och riksbedömningsprotokoll.

15019 Helgo Lewis

Två nya raser tillgängliga i år. Suffolkbaggen Helgö Lewis …

14010 Balsta Hero

… och leicesterbaggen Balsta Hero till er tjänst. Foto Team Semin

Undertecknad hade missat att uppdatera härstamningsbevisen för de baggar som var med redan i fjol, så har du studerat 2016 och 2017 års baggars papper finns det risk att det inte var ett helt aktuellt dokument du fått i din hand. Nu är detta åtgärdat, samtliga baggar har färska härstamningsbevis, med aktuella avelsvärden och avkomme-antal. Ber om ursäkt för denna miss.

På ullsidan ser vi att ullanvändningen ökade under 2017. En tredjedel av all ull i Sverige går till någon form av vidareförädling eller på export. Den ljusnande ulltid är vår!

Fakta om ull, siffror om tillvaratagande och import av ull är uppdaterade med 2017 års siffror.

Nappaprojektet är nu på rull och 100 vita skinn från Scan Hide (fd Kontrollhudar) är på väg till Kero i Pajala för beredning. Vi ser med spänning fram emot resultatet av denna beredning som vi hoppas kommer att ge ännu fler mervärden inom fårproduktionen.

Det kommer många mail om ull just nu, och då särskilt från nya företag som vill producera produkter med SVENSK ULL. Och utan att ha möjlighet att gå in på detaljer kan vi skvallra om att flera ambitiösa ull-projekt är på gång, på flera håll i landet.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har haft styrelsemöte och diskussioner om en ny projektutlysning för 2019 pågår. Mer information kommer.

Riksdomargruppen har haft telefonmöte för att följa upp sommarens riksbedömningsturné. Mycket beröm till arrangerande föreningar för väl genomförda riksbedömningar. Gott humör och positiva funktionärer, trots något färre baggar till bedömning i år än förra året. Inför kommande år har vi som målsättning att ha riksbedömningsplanen klar tidigare än i år. Vi vill därför uppmana er i arrangörsleden att redan nu tänka till om hur ni vill göra nästa år. Uppropet om att hålla riksbedömning 2019 kommer att skickas ut redan i början på nästa år. Vilka lokalföreningar vill ordna riksbedömning och var? Elof och Britta tar gärna emot synpunkter och feedback, hör av er om ni vill snacka riksbedömning.

Protokoll från förra veckans styrelsemöte har skickats ut till lokalföreningarna, efterfråga protokollet hos er ordförande eller sekreterare.

I morgon lördag är det Ordförandekonferens på Ulfsunda slott i Stockholm. Vi ser fram emot att träffa er alla som har möjlighet att delta på konferensen. Temat för året är Framtidsspaning. Rapport från träffen kommer nästa vecka.

Hemsidan har kanske tidigare tipsat om Jordbruksverkets blogg Jordbruket i siffror. Men det är en kul blogg som inte sällan studerar får- och lammstatistik, till exempel det senaste inlägget handlar om att vi har färre lamm i förhållande till tackor i juni. Svaret på varför det är så finns också. Sök på t ex får lamm så kommer massor av läsning upp. Intressant också att läsa om andra produktionsgrenar ur ett statistiskt perspektiv. Kan väl inte vara ensam om att gilla sånt?

Trevlig helg önskar SF!

Stenhammar

Gudrun som även har poster inom LRF har haft LRF-styrelsemöte med Östergötland, Södermanland och Örebro under veckan. Det hanns också med ett hemma-hos-besök på Stenhammar som är årets nötköttsproducenter i Södermanland. På Stenhammar bor Viktoria Östlund som jobbar med lamm och nöt på LRF Kött, hennes man Viktor och deras son. På bilden Årets Nötköttsbonde Viktor Pålsson tillsammans med Janette Bleckert, LRF Östergötland. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

älgspanare

Britta rapporterar att på hemmafronten handlar det mesta om ÄLG just nu. Nyårsmenyn är klar! Foto Britta Wendelius

meeteinar

Einar har haft stor samling i fårhuset för klippning och ullsortering. Även ulluppköparen Zäta Spinneri var på plats och passade på att spela in en film om ulleverantören, klippningen och ullen. Reklamfilm förvisso, men de ulliga skådisarna och andra kändisar gör det svårt att avstå från att dela detta med er. Klicka på bilden så kommer ni till filmen på Youtube. Film Zäta Spinneri

vinterlamklipps

Vinterlammen på kö till frissan. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

ungabonden

Den unga fåraherden är med och tränar på alla fårskötselns praktiska moment. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Sammanställt av Anna

Hur hinna klart innan vintern slår till?

veckobrev

12 oktober 2018 | Den intensiva höstsäsongen speglas denna vecka med en rejäl  bildkavalkad.

Vi har tillsammans med LRF kött fortsatt dialog med handeln om avräkningspriset på lamm, som måste höjas om vi ska kunna ha en långsiktig produktion. Handeln är väldigt förstående, man vill sälja svenskt hela året och säger sig vara villiga att höja priset. Men ingen har vågat ta steget och vara först ut. Vi jobbar vidare med detta, dialog förs med alla de stora livsmedelskedjorna, och vi hoppas att det till sist ger ett resultat som märks i producentledet.

Torkstödets första fas har fått en mycket otillfredsställande utformning i och med beslutet att minst 10 djurenheter krävs för att få stöd. Vi har fullt förståeligt fått många frågor och upprörda reaktioner från medlemmar. Den dystra sanningen är att varken SF eller LRF har haft möjlighet att påverka utformingen av det här stödet, som slår väldigt orättvist mot fårnäringen. Jordbruksverket har velat styra stödet till heltidsbönder och har helt bortsett från att lammen är en viktig del i många landsbygdsföretags ekonomi, även om de i många fall inte är verksamhetens enda ben.

Vi har deltagit i otaliga möten under hela sommaren och oavbrutet påpekat att lammnäringen drabbats svårt av torkan och att stödinsatser måste utformas så att de även kommer mindre besättningar till del, vilket tyvärr inte har hjälpt i det här fallet. Detta känns ärligt talat mindre bra. Men vi har haft möjlighet att yttra oss om stöden som är utlovade till nästa år, och har då lagt förslag till utformning som ska ge så många som möjligt av lammbönderna oavsett besättningsstorlek en rättvis chans att få del av de pengarna.

Se även artikel i Land Lantbruk om stödet där Gudrun uttalar sig.

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), har haft ett telefonmöte denna vecka och vi lyfter åter frågan om hur viktigt det är för alla djurslag att vi bibehåller våra krav på att all import av levande djur görs på ett säkert sätt. Detta för att säkra hälsoläget hos våra djur, fortsatt låg antibiotikaanvändning, fortsatt hög livsmedelssäkerhet och bibehållet förtroende hos våra konsumenter. SDS ger kostnadsfri rådgivning vid importplaner, kontakta dem om du funderar på att importera livdjur.

Paratuberkolos, border disease, böldsjuka, enzootisk abort, Mykoplasma agalactie – det är enkelt att föreställa sig hur mycket svårare, dyrare och framför allt tråkigare det skulle vara att jobba med får om dessa sjukdomar vore en faktor att räkna med. Och det finns fler. Flera av dessa sjukdomar drabbar heller inte bara får, så de andra djurslagen har ögonen på oss och oroar sig i viss mån för den ökande importen av får.

Arbetet på SFs seminstation på Alebäck flyter på enligt plan, vi har hittills fått frysbar sperma av 2 gotlandsbaggar samt leicesterbaggen, finullbaggen och texelbaggen. Under den kommande veckan ska baggarna fotograferas, och sedan släpps den nya katalogen. Veckan därpå börjar vi distribuera till besättningarna. Här finns redan nu baggarnas härstamningsbevis och riksbdömningsprotokoll för närmare studier.

Igår hade SFs styrelse ett fullmatat styrelsemöte per telefon. Protokollet når era lokalföreningars ordförande och sekreterare under början av nästa vecka.

Nära trettio deltagare är anmälda till Ordförandekonferensen i Stockholm nästa lördag, men det finns plats för fler. Har du inte anmält dig men har möjlighet att åka? Kontakta Britta med din anmälan! Det blir ett intressant program med plats för både dialog, information och inspiration.

DeLaval

Har fått en bild från De Laval av den begärliga stallkameran man har chansen att vinna genom att tävla i vår monter på Elmia Lantbruk den 24–26 oktober. Glöm alltså inte att besöka vår monter, och tipsa gärna kompisar som åker till Elmia. Man kan även bli medlem i SF till kampanjpris under Elmia.

Det blir i Mora på Mora Hotell & Spa som nästa års Stämma och Lammriksdag hålls, den 11–12 maj 2019. Boka helgen redan nu! Spännande program utlovas. God mat med lokala råvaror kan förväntas. Trevlig umgänge med likasinnade garanteras. Notera redan nu plats och datum, mer info kommer lite längre fram.

Vi jobbar nu intensivt med att färdigställa nästa Fårpodd som kommer att handla om att starta med får och ska vara klar lagom till Elmia. Tills dess får ni lyssna på de gamla avsnitten eller om de är färdiglyssnade kanske någon av dessa kan passa. Har du lantbruksanknuten podd att tipsa om? Vi poddälskare tycker att listan är lite väl kort.

tredje
Just nu rullar många maskiner för att få in en sista skörd. Läge att nu fira att den betydelsefulla skörden är inne. Annars är ju 3:e skörden ibland “lite onödig”, men inte i år! Foto Gudrun Haglund-Eriksson

komsmaka
Idag har ICA Maxi i Sundsvalls besökare chansen att smaka på högklassigt lammkött när Thomas kampanjar. Foto Thomas Eriksson

Thomaskampanjar
En del är skeptiska när det bjuds, med de flesta är nyfikna och vill smaka. Thomas bjuder på lammfärsbiffar och pratar svensk och lokal mat med inriktning lamm. Det blir nog en intensivt eftermiddag. Foto Thomas Eriksson

Hullbedomning
Einar och Marie har hullbedömt alla tackor inför sin betäckningsplanering. Sommaren har varit tuff för tackorna som var väldigt tunna vid avvänjningen. Men när det väl började regna i augusti fick gräset ny fart och det nya gräset höll uppenbarligen hög kvalitet för lammtillväxten den senaste månaden har varit mycket god och tackornas hull låg nu betydligt högre än förväntat. Så skönt med lite positiva signaler efter en svår sommar! Foto Einar de Wit

Foderprov
Årets ensilageprovtagning blir som ett facit över sommarens odlarmödor.

 • 1:a skörden: tagen i slutet av maj. Spätt fint gräs och perfekt väder. Borde vara toppfoder.
 • 2:a skörd: Nödskörd i början av juli. Superkort och supertorrt. Dåligt hö – typ.
 • Sen 2:a skörd: De gärden som var meningslösa att skörda i juli togs istället i september. En blandning av gammalt torrt gräs och nytt grönt. Blandat bandat!
 • 3:e skörd: Nytt fint gräs som kommit efter regnet. Grönt som spenat och borde innehålla dunder!

Nu är det bara att vänta någon vecka och invänta rapporten från labbet. Spännande. Foto Einar de Wit

extrapellets
Normalt skulle mina får nu fått lite extra hö på betet men den varan är det ont om i år, så nu provar vi ett av foderföretagens grovfoderersättare i pelletsform som stödfoder. Mycket uppskattat, framför allt korna är som tokiga i det. Hantering och servering är enkel jämfört med hö. Lite dyrt blev det dock att köpa i storsäck, långt från de dryga 2,50 kr/kg som man hört om i olika sammanhang och som gäller bulkköp. Foto Anna Bergström

lockartilltomtar
Klippt och sorterat – detta är ull från gotlandstacka 2 år. Populära lockar till konsthantverkare som ligger i nu för att få färdiga alster inför stundande julmarknader. Foto Britta Wendelius

fejar
Hösten – tid att förbereda inför kommande mörkare årstider, storstädning av baljor och fodertråg. Fodertråget är ett enkelt hembygge av kluvna avloppsrör, Britta bjuder på tipset. Foto Britta Wendelius

holland
Elof har hunnit med ett studiebesök i Holland för att studera lantbruk, det gröna näringslivet och bankväsendet. Minsta lilla kvadratmeter odlas och används även flitigt för elproduktion. Foto Elof Nilsson

holland_produktutveckling
Och holländarna är fulla av idéer. Här produktutveckling av klassisk träsko till foppatoffel i fleece. Vi tycker förstås att svenska träskor i ull vore en mycket bättre idé. Foto Elof Nilsson

fastfood
Elof skickar även med inspiration för framtagande av logga för lansering av lamm som naturlig snabbmat. Foto Elof Nilsson

fastfood2
Det finns också onaturlig snabbmat att ta till när tiden tryter. Foto Elof Nilsson

torrkott
Inget går fortare än att äta upp ett rimmat och lufttorkat lamminnanlår, men är det snabbmat? Man börjar med att studera härstamningsbevis, avelsvärden och inavelsanalys i timmar och skaffar sen en bagge som man släpper till tackorna. Och så vidare via lammningstidens sömnbrist och betessäsongens och slaktens våndor tills den lilla köttbiten är klar efter några veckors torkning i kylen. Det är nog snarare slow food? Foto Anna Bergström

beredd
20 grader varmt men snökäpparna är på plats. Vintern kan vara här förr än vi anar. Foto Elof Nilsson

avverkning
Avverkning klar inför utbyggnad av ett blivande dikostall och lite struktur-rationaliseringar på Nors. Hoppas vi får följa det projektet framöver. Foto Elof Nilsson

vackerdag
Hösten när den är som bäst. Foto Thomas Eriksson

holland_far
Med holländska får önskar vi alla en mysig fredag. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna

Nya vindar på SJV & mycket annat i oktobers första veckobrev

veckobrev

5 oktober 2018 | Inte hängt med i vad som hänt på Jordbruksverket på sistone? Läs då om Dialogmöte djurskydd en bit ner, så får du snabbt koll.

SLU:s försöksgård Götala, strax utanför Skara, är landets centrum för forskning på nöt- och lammköttsproduktion. Nu har man satsat 18,6 miljoner kr och byggt ett nytt forskningsstall där man med modern teknik kan nå nya framsteg, och detta invigdes förra veckan under mycket pompa och ståt. Einar var där och det kommer en artikel om det flexibla stallet och hur man kommer att jobba med artificiell intelligens (AI) i Fårskötsel. Djuren är fördelade i mindre grupper där det finns möjlighet att registrera allt på individnivå. En enorm mängd data kan samlas in, som forskarna sedan kan bearbeta med slutmålet att kunna ge handfasta råd till lamm- och nötuppfödare.

Gotala-1
Prins Carl Philip förrättade invigningen av det nya försöksstallet på Götala. Foto Einar de Wit

Gotala-3
Forskaren Nicklas Högberg forskar på användande av AI i husdjursskötseln. Nicklas berättade att man med hjälp av registrering av djurets normala beteende snabbt kan se om djurets allmäntillstånd förändras. Då kan man upptäcka hälsostörningar flera dagar innan djuren visar fysiska symtom på sjukdom. Detta kan vara värdefullt för ett djur som på grund av flockinstinkten inte visar sjukdomstecken förrän det är verkligt dåligt. Utmaningen just nu är att hitta givare som fungerar på djuren och som är tillräckligt ”fältmässiga”. Här visar han upp givare som djuren kan bära runt benen. Den lilla givaren är en ny lovande typ från Israel som kan passa bra till får, som är lite svåra att utrusta på grund av sin ringa storlek. Foto Einar de Wit

#höstlamm har dragit igång med full fart denna vecka. Ni har väl sett hemsidan? Där finns kort och kärnfull information om hur svensk lammproduktion ser ut, varför man gör rätt i att äta lamm nu och hur man lyckas i köket. För den svenska lammproduktionen är det avgörande att konsumenten förstår vad som skiljer lammköttet från de andra köttslagen, och vad som skiljer svenska lamm från importerade. Eftersom vi har alla argument på vår sida tar vi alla tillfällen i akt att berätta.

LRF Kött har haft avstämningsmöte inför hösten. Dialogen med handeln fortsätter.

I onsdags var det möte för Dialoggrupp djurskydd hos Jordbruksverket. Såpass intressant information att det blir en längre rapport.

Dagen började med att den nya generaldirektören Christina Nordin presenterade sig. Tillsammans med Ingrid Eilertz berättade hon vad Jordbruksverket har framför sig. Sedan 1 september har Jordbruksverket en styrelse, och den är direkt ansvarig gentemot regeringen. Styrelsen är också ytterst ansvarig att se till att verket fungerar som det ska. Jordbruksverket har sedan den nya livsmedelsstrategin fått ca 60 regeringsuppdrag som rör djur. Bland annat en behovsstyrd rådgivning, typ Greppa näringen, för alla djurslag.

Christina Nordin fick när hon tillträdde i uppdrag av regeringen att återupprätta förtroendet för verket gentemot lantbruket. Bland annat att se till att utbetalningar görs i utlovad tid och större förtroende vid kontroller.

Man har under sommaren haft en vägledning för djurskyddskontrollerna (gäller t o m 31/12 2018) där man tryckt på att man i första hand ska ge rådgivning för att komma tillrätta med problem ute på gårdarna, utan att tumma djurskyddet. De flesta länsstyrelser ska ha anammat detta och Jordbruksverket vill se en fortsättning på vägledningen efter årsskiftet och har kallat alla landshövdingar till ett möte med generaldirektören. Mötets förhoppning var att vi ska få se en fortsättning där alla länsstyrelser är på samma linje.

Man kommer att digitalisera djurskyddskontrollerna, så att rapporten fylls i direkt vid gårdsbesöket. Man ser det som ett led i att likrikta kontrollerna över landet. Redan 1 nov kommer ett par Länsstyrelser att införa detta på prov.

I Europa skakas djurvärlden nu av svinpest. Den är vanligt förekommande i östeuropa, men har sedan 3 veckor tillbaka också konstaterats hos vildsvin i Belgien. Smittan har troligen förts dit av människor, genom att man har kastat matrester.

Till sist diskuterade vi framtidens djurskydd. Vi jobbade vidare med att prioritera alla önskemål som kommit upp vid förra mötets brainstorming. Fortsättning följer.

Det var allt för den här gången från Dialoggrupp djurskydd.

Det finns nu kortare reportage från auktionernaGotland, Linköping och Mälardalen att läsa på hemsidan. Längre artiklar kommer i nästa Fårskötsel.

Seminbaggarna har under veckan satts i träning och några har redan börjat leverera. Årets baggar kommer att presenteras i ny seminkatalog som är under produktion. Redan nu finns deras härstamningsbevis att hämta på hemsidan för närmare studier. Foto och vissa riksbedömningsprotokoll fattas ännu, kompletteringar kommer att göras så snart det bara går.

Vi håller på med att inventera av ulläget från 2017 för att kunna presentera uppdaterade fakta om ull. Här finns förra årets siffror. Det handlar om att ta reda på aktuella ulluppköparpriser för 2018, vilka mängder ull som ”gick åt” åt och hur mycket som importerades 2017.

Det är dags att till nästa period nominera personer bland “ägare och brukare” till länens Viltförvaltningsdelegationer (VDF). De som nominerar till detta mandat brukar vara LRF, Fåravelsföreningarna, Arrendatorerna, Jordägarföreningen och ibland är även Hushållningssällskapet med. Varje länstyrelse nominerar sin egen delegation, så ett tips är att ni i lokalföreningarna är observanta på att ni är med i sändlistan. Om inte, kontakta er LRF-region.

Torkan sätter sina spår, Örebro Länsstyrelse kallade till ett möte om krisberedskap där olika scenarier diskuterades och de vill gärna ha nära kontakt med de gröna näringarna. Vilka resurser har vi lantbrukare vid till exempel brand och om djur behöver evakueras? Vad behövs vid torka och vid översvämningar? Vi behöver alla tänka oss in vad som kan hända och hur kan vi agera, skapa nätverk och ha kunskap om vart vi vänder oss. Samma arbete kommer att göras på fler ställen i landet och LRF kommer att ha en nyckelroll. Engagera er gärna lokalt, det kommer att vara värdefullt för alla och dessutom ett utmärkt sätt att stärka sitt nätverk.

Lamm 2018 är Lammproducenternas biennala seminarium om lammproduktion. Det hålls i Gränna den 1–2 november och programmet är superintressant. Åk dit om det finns möjlighet.

Finns det behov av att ha djur ute på bete längre i år så finns det möjlighet att söka dispens. Här finns Jordbruksverkets information och blankett för att söka. Det har visat sig att de olika länsstyrelserna gör olika bedömningar om förlängd betesdrift, varför LRF har försökt nå ut och få ljus på frågan. Det har väckt en del gehör, t ex GP har skrivit. Det gör stor nytta när icke-bönder kan läsa om våra frågor i sina medier, lojaliteten med bönderna har ökat under sommaren som gått visar undersökningar.

Inbjudan till ordförandekonferensen på Ulfsunda Slott den 20 oktober har nu gått iväg till ras- och lokalföreningarnas ordföranden. Det är bara två veckor dit så dröj inte med anmälan. Det blir kul att träffa representanter från hela avlånga får-Sverige där. På programmet står resumé av året som gått och vad som blivit gjort av allt som förra årets konferens önskade, vilka frågor som är aktuella för lokal- och rasföreningarna, framtidsspaning och medlemsnytta.

Ni som är medlemmar i SF och kanske inte pratar med någon från lokal- eller förbundsstyrelsen särskilt ofta, detta är ett lysande tillfälle att skicka med vad just du tycker är viktigt. Kontakta ordföranden i din lokal/rasförening och gör din röst hörd.

Planering inför Lantbruksmässan på Elmia den 24–26 oktober är i full gång. Vi kommer att finnas i Hall C. Tipsa vänner som ännu inte är medlemmar att det blir kampanjerbjudande på SF-medlemsskap. Sju olika fårraser kommer att finnas på plats med sina rasföreningar; texel, suffolk, dorper, finull, rya, gotlandsfår och allmogefår. En kock som heter Sven-Erik Larsson kommer att tillaga lamm. Det blir både snabba rätter och långkok, och han kommer att visa på lite nya idéer om hur och vad man kan använda olika delar av lammet till.

Även under årets Elmia kommer vi ha en tävling där priset är en stallkamera från DeLaval. Fem frågor att svara på, svaren lämnas i SFs monter. Missa inte det, livet verkar så mycket enklare med stallkamera.

Förra helgens Fårets Dagar på Öland var lyckade. Vi hade vår monter i tältet där Södra Kalmar hade råullsmarknad, information om olika fårraser och ett bord med olika sorters ull att klämma och känna på. Marie Kurtson som visade hur man använder både slända och spinnrock satt också tillsammans med oss och hon fick många att stanna till. Hon var energisk och ambitiös – körde på hela dagarna. Britta, även hon i vanlig ordning närmast outtröttlig, pratade med alla som kom in i tältet. De flesta besökarna var inte fårfolk, men de fick till sig en hel del kunskap om fårvärlden. Ingen dålig sak! Och de som hade egna får men inte var medlemmar i SF, de värvades snabbt av Britta ; ) Välkommen om du är en av dem!

Jubileumsullen2018
Jubileumsullen, konstverket som skapades till vårt 100-årsjubileum, får mycket intresse. En mycket bra “pratsak”. Ni vet väl om att man kan låna den till sina arrangemang? Britta samordnar. Foto Britta Wendelius

barn
Fina barn i vackra yllekläder på Fårets Dag. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Trevlig helg önskar SF!

hostenarhar2
Inget tvivel om saken, nu är det höst. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

avkomma
Elof hittade en bagge han gillade på auktionen på Gotland och som visade sig vara efter en bagge han själv fött upp. Bästa känslan för en livdjuruppfödare – när djur man fött upp levererar i sin nya besättning. Foto Elof Nilsson

3eskordhemma
Sista balarna från 3e skörden kördes hem precis när regnet börjar falla. Fodret i balarna blir riktigt bra lammfoder, en viktig delseger i årets kamp mot elementen. Foto Elof Nilsson

felfynd
Hittade lite oväntade saker i fodret häromdagen, skriver Elof. Amerikanska arméns variant av köttfärssås med spagetti. Samt ett par kvarglömda lågskor, modell Converse. En annan dag var det en blommig handväska. Undrar just hur folk tänker. Foto Elof Nilsson

AbbeoIngridSamuelsson1
Vi fick ett meddelande med bilder på vår Facebooksida som vi gärna vill visa er. Helena Samuelsson har hittat gamla klipp på sin farmor som gick bort för ett år sedan. Sveriges finaste bagge 1979 med uppfödaren Ingrid Samuelsson. Ser ni att läsa? Baggen fick 23 av 24 möjliga poäng vid riksbedömningen och Gunnar Svensson från lantbruks-nämnden i Växjö håller det inte för troligt att man inom överskådlig framtid kan få fram ett så fint bagglamm igen.

Man kan också lära sig att Kronobergs, Hallands, Blekinges och Jönköpings läns baggar alla bedömdes i Alvesta. Ännu längre att åka på den tiden, det hade jag inte gissat.

Farmor och farfar var väldigt engagerade i sina får och såg alltid till deras bästa. Jag är väldigt tacksam för att jag fick chansen att växa upp med dem och fåren och lära mig, skriver Helena.

AbbeoIngridSamuelsson2
Bilden på Ingrid är så fin att den måste visas ordentligt. Jag har en privat samling av bilder av tanter (obs, i min värld ett positivt laddat ord) med kor. Dels för att det är så fina bilder och dels för att påminna mig själv om ett kvinnoideal att sträva mot. Ska smyga in denna underbara bild i samlingen. Tack Helena för att vi fick låna den!

Sammanställt av Anna

Lamm är hett. Lamm är rätt.

veckobrev

28 september 2018 | Bättre mat än höstlamm kan vi inte komma på, så passa på att laga, äta, bjuda på och göra reklam för vårt fina beteskött som är i säsong just nu.

Tack Britta för veckans rubrik.

I senaste Jordbuksaktuellt finns en stor artikel om uppropen som gjorts för att få övriga led i köttets värdekedja att förstå hur pressat läget är för många bönder. SFs Elof Nilsson, Jan Forsell (Sveriges Nötköttsproducenter), Ingemar Olsson (Sveriges Grisföretagare) och Tomas Olsson (Lammproducenterna) berättar om hur de ökade foder- och strökostnader som följer efter den torra sommaren kommer innebära en påtaglig likviditetskris inom branschen i höst. Bra artikel, läs den och gör gärna något för att personer utanför Jordbruksaktuellts läsekrets också ska få chansen att ta del av den.

På måndag startar kampanjen #höstlamm som vi hoppas slår väl ut. Kampanjen går ut på att gemensamt lyfta svenskt lamm på hösten, nu när vi har god tillgång på superfint lammkött efter betessäsongen. Hela värdekedjan är med på tåget. Vi får hjälpas åt att sprida och dela budskapet #höstlamm på sociala medier.

kebab#höstlamm

#höstlamm | Vad passar bättre om hösten än att laga lamm ute över öppen eld? Här kommer många bli mätta och nöjda på Brittas kebab. Foto Britta Wendelius

LRF Kött har haft ett dialogmöte med ICA om hur kan vi hålla priserna uppe och öka försäljningen av lammkött.

Jordbruksverket har presenterat första fasen av extrastöd till torkdrabbade djurbönder. Ansökan öppnar i mitten av oktober och ska göras senast den 5 november. Man måste ansöka om att få stödet och utbetalningsgränsen är 10 djurenheter, vilket innebär 67 får. Maxbeloppet är 150 000 kronor. Vi har inte haft möjlighet att påverka utformningen av detta stöd, i så fall hade vi tryckt på vikten av att fördela stödet till så många besättningar som möjligt, oavsett antal djur. Vi har däremot haft möjlighet att yttra oss om torkstödet som ska fördelas 2019 och har då framfört den synpunkten. Hoppas det kan göra skillnad för den fortsatta utformningen av “torkan-stödet”.

LRF har svarat på de vanligaste frågorna kring extrastödet här.

Vi har tillsammans med Gård & Djurhälsan sökt kompetensutvecklingsmedel från Jordbruksverket för att hålla kurser om foderplanering runt hela landet. Om vi får medel att genomföra detta blir det upplägg med både IRL-träffar och digitala träffar.

Årets texel och suffolkbaggar till semin är klara, de heter Helanders Thanos repektive Helgö Lewis.
Hela listan på nya baggar i 2018 års seminkatalog:
Gunne Avatar SE3009-2015-15075 P
Sindarve Baccus SE870-2014-14046 P
Prästgårdens Rasoul SE49181-2016-16042 P
Flöje Uno SE23018-2016-16185 P
Balsta Hero SE68492-2014-14010 Kle
Brattefors Osborn SE86705-2016-16018 Lf
Helanders Thanos SE5260-2018-18106 Kt
Helgö Lewis SE62083-2015-15019 Ksu

Det är fortfarande inte för sent, men hög tid, att anmäla intresse om du vill seminera. Kontakta Magnus Håård, som även i år driver SFs seminverksamhet, om du har frågor.

Produktionsgruppen inom Handlingsplan Lamm har haft telefonmöte. Av de åtgärder och mål som sattes upp upp i början av arbetet med handlingsplanen är de flesta idag gröna (klara) eller gula och snart klara. Här finns åtgärdspunkterna och deras nuvarande status redovisade. Den här delen av handlingsplansarbetet kommer att avslutas i april–maj nästa år.

Vi har haft ett möte Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), ihop med med djurslagen nöt och gris. Gruppen från SLF har nu fått klartecken att gå vidare med arbetet som påbörjats tidigare med att lista de forskningsområden vi tycker är viktigast. Prioriteringsordningen fastställdes nu och det har poängterats att det inte får dröja för länge innan de olika projekten sjösätts.
Dessa forskningsområden har efter behovsanalysen valts ut som prioriterade:

 • Klimat och hållbarhet
 • Utfodringsnormer, Vitaminer och mineraler till snabbväxande ungdjur
 • Djurhälsa: Smågrisöverlevnad, hög utslagning av tackor, råmjölkskvalitet för framtida friska ungnöt, parasiter
 • Produktionstackan (ny korsning)
 • Köttkvalitet
 • Arbetsmiljö och management

Klimat och hållbarhet samt utfordringsnormer har prioriterats högst.

Britta rapporterar från baggauktionen i Mälardalen att det var en lyckad heldag med många trevliga möten med medlemmar och Elitlamm-användare. Intresserad publik, mycket baggsnack och kläm och känn. Arrangörerna gör ett jättefint och ambitiös jobb med fikabord, lunch, lotterier och andra roligheter. I år var första året som auktionen hölls på en vardag, vilket möjligen innebar lite färre besökare än vanligt. Men flera besökare som inte skulle handla var där enbart för att det är en intressant fårativitetet. Högsta pris gavs för en bagge från Stockby, 19000 kr + moms. Samma bagge (18009) fick också priset Publikens Favorit och Scans pris för bästa kropp. Näst dyraste bagge kom från Hamléngården och såldes för 16500 kr + moms. Många baggar gick för utropspris och två-tre stycken förblev osålda. Lyssna på Radio Upplands inslag från auktionen. Hör Åsa Wennerfors, Kjell Nilsson och Margareta Källberg intervjuas.

Malardalen2018

Barbro Nord och Kjell Nilsson in action. Foto Britta Wendelius

Från Jönköpings baggauktion rapporteras ett högsta pris på 36000 + moms. Medelpris blev 12500 kr + moms och 5 baggar förblev osålda. Reportage från auktionerna kommer i nästa Fårskötsel.

Idag börjar Ölands Skördefest och Fårets Dag i Borgholm på Öland. Ni som är där kan träffa både Gudrun och Britta. Södra Kalmar läns Fåravelsförening har arrangerat Fårets Dag sedan mitten av 1980-talet. Föreningen vill genom detta årliga evenemang lyfta får, get och lammnäringens många goda sidor genom att visa upp FÅRET och alla fina produkter vi får från dessa djur. Ett arrangemang som är värt ett besök!

Borgholm2018_borjeandersson

På Borgholms Slott är det fårfest hela helgen. Tack Börje för denna dramatiska bild! Foto Börje Andersson

Ullförmedlingen har fått medel för att utveckla en digital tjänst för förmedling av ull. De har gått ut med en enkät och ber fårägare i Uppland att besvara den, man vill veta vad du som fårägare behöver och vilka utmaningar du har. Och man får gärna svara även om man inte bor i Uppland. Här finns enkäten.

Annat nytt på ullfronten är att ett nytt spinneri, Zäta Spinneri, öppnat i Skaraborg.

Ni som bor i Mälar/Hjälmarregionen missar väl inte de bra kurserna som ambulerar i regionen? Nu är en kurs i praktisk fårhälsa (hullbedömning, hälsoundersökning, koll inför betäckningen med mera) igång. Nästa ämne är byggnader. Läs mer här.

Nästa års Stämma den 11–12 maj 2019 kommer att hållas i Dalarna. Exakt plats är inte helt klart, men det blir på ett mysigt och vackert ställe med god och svenskproducerad mat. Boka in detta i kalendern!

Ytterligare ett lyssningstips: Ekots lördagsintervju förra helgen med LRFs ordförande Palle Borgström. Man pratar om sommarens torka och hur den påverkar svenskt lantbruk.

Trevlig helg önskar SF!

Borgholm2018_2

Öland visar sig från sin allra bästa sida inför årets Fårets Dag. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Borgholm2018_1

Montern är klar… nu väntar vi på folkstorm. Britta i morse på Fårets Dag på Öland. Foto Britta Wendelius

ullkunskap1

Lokalföreningen i Örebro hade en kurs i ullkännedom med Karin Strömberg som kursledare. En givande kväll och deltagarnas intresse var stort. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

ullkunskap2

Kursen riktade sig främst till oss fårägare som inte brukar ta hand om ullen och vi fick nya insikter i ämnet ullkännedom och hur vi kan göra ullen säljbar. Det finns planer på fler ullkvällar för vidare fördjupning i ämnet. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

10o11

Vi bjuds på en och annan vacker höstdag mellan regnen och stormarna som vandrar in från Nordsjön. Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna

Sofistikerad marknadsföring och mördande reklam

veckobrev

21 september 2018 | Variationer på temat hur man får betalt, seminbaggar på ingång och andra viktiga får-nyheter.

Arbetet med nästa steg i Handlingsplan Lamm startades upp i samband med ett Köttrådmöte i onsdags, där representanter för olika djurslag och delar av värdekedjan deltog. Fokus under nästa fas av handlingsplanen blir att öka efterfrågan på svenskt kött och föra fram värdet hållbarhet. Här har ATL skrivit om mötet.

Med på Köttrådet var Ingela Stenson från United Minds som peppade deltagarna att tänka stort kring framtiden för vårt svenska kött. Hon var med i det lyckade projekt som skapade latte-trenden under slutet på 90-talet och hon kan se paralleller. Vi har utmaningar för att lyfta det svenska köttet, men det känns inte alls omöjligt då vi har medvetna konsumenter och en råvara av topp-kvalitet. Det gäller bara att på listigt vis få dem att hitta varandra.

IngelaStenson
Foto Elof Nilsson

Det skulle vara toppen om alla som rör sig i sociala medier hjälper till att sprida vårt brev riktat till alla som äter mat. Budskapet är att denna vinter blir kritisk för många lammföretag, vi behöver hjälp för att kunna fortsätta producera svenska lamm. Dela från hemsidan, Facebook eller Twitter. Eller gör ett eget inlägg. Bilden finns i så fall att hämta här (högerklicka på bilden och välj “Spara”) i rätt format för i sociala medier.

Såg ni att världens kaffeodlare har hamnat i en liknande situation? De har haft ett toppen-år och skördat massor med bönor, men det har fått betalningen att dala till rekordlåg nivå. På längre sikt kan inte bönderna leva på de här nivåerna, säger Löfbergs inköpsdirektör Martin Löfberg. Visst blir man ledsen?

Från seminfronten kan vi rapportera att det börjar bli klart med årets nya baggar. De första baggarna kommer in till seminstationen redan i helgen. Klara baggar är – trumvirvel – Gotlandsfåren Sindarve Baccus, Flöje Uno, Prästgårdens Rasoul och Gunne Avatar. Jaa! Leicester SE68492-14010 och bruna finullsbaggen 16018 Brattefors Osborn. Hurra! Det ska nog även bli möjligt att erbjuda en Texel och en Suffolk, men jag kan inte avslöja deras identitieter idag. Cliffhanger.

SindarveBaccus

Sindarve Baccus på väg från hemmet på Gotland till seminstationen i Alebäck. Han får sällskap på båten av Prästgårdens Rasoul. Vi hoppas på många fina avkommor landet runt i vår! Än är det inte för sent att anmäla intresse om du vill seminera. Foto Eva Twengström‎

Britta har rapporterat från förra helgens Ull & spinn-SM att dagen var fylld av  intressanta samtal med människor som hade massor med bra förslag och inspel, om allt från vit korsningsull till marknadsföringsmateriel och djurhälsa. Kul och givande för oss! Därtill föreläsningar, visning av spinneriet och förstås själva tävlingarna.

smull
Foto Britta Wendelius

Förra veckan var det även styrelsemöte i Gård & Djurhälsan. Fokus på planering av framtida satsningar.

Vi har skickat ett yttrande till Jordbruksverket gällande Samråd om fördelning av stödpengar 2019 på grund av årets torka. Vi har försökt föreslå genomförbara sätt att fördela pengarna så brett som möjligt, oavsett område eller antal djur.

SLU ger till våren en distanskurs i ”Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion”. Kursstart i januari. Intresset verkar stort så skynda att anmäla om du funderar på att ta tillfället i akt.

Lammproducenterna i norra och södra Kalmar Län har startat ett projekt inom Exceptionell råvara i samarbete med Länsstyrelsen och LRF. Smålands bästa kockar är också engagerade. Det här är ett banbrytande projekt – Exceptionell råvara har kommit långt med nöt, gris och fågel men inte jobbat med får och lamm och nu vill man skapa en ny klass för får och lamm i Europa. Man har avsmakat lamm från olika platser i regionen och kan konstatera att vi har bra svenska lamm, men att äldre djur oftast smakar mer och har bättre balanserad smak. Det kan innebära att äldre djur passar bättre på restaurang och på så sätt konkurrera med import från Irland. Att platsen djuren betat på spelar stor roll för smaken vill man ta fasta på och använda för att skapa mervärde och upplevelse. Resultat från avsmakningen kommer att publiceras på Exceptionell råvaras hemsida. Projektet kommer att hålla på fram till 2022 och denna resa vill vi förstås följa.

Bor du i Tivedens vargrevir? Du har väl inte missat att Örebro Länsstyrelse har fått extra medel beviljade för att stärka upp stängsel runt får och beteshagar i Tivedsreviret, även på blocklagd mark. Läs mer här.

I morgon lördag är det baggauktioner i Jönköping och på Kulla gård. I Jönköping kommer Maria att vara på plats i vimlet. Hon bryr sig inte så mycket om att skåda djupt in i pälsfårens lockar, utan hon har tid att prata så byt gärna några ord med henne. Om SF, Elitlamm, framtiden för fårnäringen eller vad ni har på hjärtat.

Katalog för Gotlandsauktionen finns att hämta här. Baggarna finns också i Elitlamm Avel & Produktion för test av släktskap med mera.

Alla som har en ordförandepost i en lokalförening titta hit! Tid och plats för höstens ordförandekonferens är klara. Välkomna till Ulfsunda Slott den 20/10 för en endagskonferens (ingen övernattning). Personlig inbjudan med tider och upplägg kommer till respektive ordförande per e-post. Det går bra att ta sig dit med pendel eller T-bana om man kommer med flyg eller tåg. Fri parkering för bilburna.

Sammanfattning av protokollet från styrelsemötet som förbundsstyrelsens hade förra veckan har skickats till lokalföreningarnas ordförande och sekreterare. Kontakta någon av dem vid intresse av att läsa.

Tips inför helgens oväder: på vår Youtube-kanal finns en ny film om skinn och skinnberedning. Så länge strömmen funkar kan man titta direkt på Youtube. Om man är rädd att strömmen kommer att försvinna är det säkrast att ladda ner den till en fulltankad laptop eller läsplatta. Det kan man göra t ex via Videograbby. Användbart även om man vill visa film vid träffar med osäker uppkoppling.

Sist men inte minst, det är Fårskötsel-fredag.

Trevlig helg och håll i hatten!

frissan

Högsäsong hos frissan. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

jcb
Elof hann med en snabb visit i England för att kolla in nya maskinkoncept. Foto Elof Nilsson

britfarm2
Han besökte även en gård med jerseykor som tillverkade glass av sin mjölk. De hade gått från 250 mjölkande ner till ca 35 kor och samtidigt ökat priset på sin råvara från 2,50 kr/liter till ca 20 kr/liter. Foto Elof Nilsson

britfarm1
Lamm och andra mysiga djur fanns på gården för att locka barnfamiljer att stanna lite extra länge när de köper glass och fika. Foto Elof Nilsson

followmetothepub
Och sen hamnade Elof bakom det här otroligt förföriska budskapet. Vi kan enas om att han har lärt sig mycket om marknadsföring denna vecka. Foto Elof Nilsson

BirgittaSvanlund
En regnbåge från södra Lappland som Birgitta Svanlund skickat till oss. Supermysigt, tack! Foto Birgitta Svanlund

Sammanställt av Anna

Ökad press på fårnäringen

veckobrev

14 september 2018 | Hösten är här och nu gäller det att få in den där sista skörden. Samt att få betalt för sitt arbete.

Avräkningspriset har de senaste veckorna sänkts, detta mycket tidigare än normalt och vi är nere nere på 2013 års nivå. Detta är förstås högst ovälkommet och bekymmersamt och det görs insatser för att försöka stävja detta. Påpekas bör att KLS ännu håller emot!

tjurskallar
För att rida ut detta måste branschen slå sina kloka huvuden ihop. Foto Elof Nilsson

Slakten har ökat dramatiskt inom alla produktionsgrenar till följd av torkan, men störst är ökningen av lamm och får. En ökning på 20 procent, de högsta siffrorna sedan statistiken tillgängliggjordes 1995. Under juli slaktades 20 700 får och lamm med en samlad slaktvikt på 420 ton.

Vi kommer att gå ut mot media och konsumenter med budskapet att vi behöver mer betalt för köttet om lammnäringen ska klara årets utmaningar ekonomiskt. Håll utkik under nästa vecka, vi kommer också att behöva allas hjälp att sprida budskpet via sociala medier till alla som äter mat.

Materialet kommer att också att levereras till er i lokalföreningarna och kan med fördel spridas vidare till lokala medier. Har ni möjlighet att kontakta journalister och berätta om läget så är det nog det allra mest effektiva sättet att nå ut. Kanske kan någon bjuda hem en journalist till sin gård? Kontakta Britta om du vill veta mer redan idag!

Konsumenterna är på vår sida, det vill vi faktiskt tro.

4 av 10 bönder har grovfoderbrist i vinter visar en enkät som LRF gjort. 25 % svarar att de har 0–50 % av vinterns foderbeov säkrat, och även om man räknar med ytterligare en vallskörd så räknar 22 % av djurbönderna att bara ha 0–50 % av fodret klart.

Det går att få till 70 % av SJV subventionerad rådgivning och hjälp med foderstatsberäknkng, så passa på att ta hjälp om läget är svajigt. Information finns på rådgivningsföretagens hemsidor. Att bolla med någon som träffat många andra i samma situation och som kanske kan komma med nya vinklar och tips kan vara mycket värt just nu. Artikel om alternativa fodermedel och typfoderstater kommer i nästa Fårskötsel. Gotlands Fåravelsförening har lagt ut information och foderstater efter en torkanträff de haft, tjuvkika gärna där också.

Även i år satsar vi på att tappa några av landets bästa baggar. Vi hoppas att fler besättningar bestämmer sig för att seminera i år, både gamla och nya. Tänk på att ert stöd av verksamheten är lika viktigt som vår satsning. Har du fått intresseförfrågan men inte svarat, gör gärna det för att underlätta planeringen. Vill du veta mer kontakta semin@faravelsforbundet.com. Och lyssna på Fårpodden om semin, där berättar vi både om seminverksamheten och hur det är att seminera när man är nybörjare.

Årets seminbaggar håller på att tas ut, det blir fyra Gotland, en Finull, en Suffolk, en Texel och i bästa fall en Leicester. Alla baggar i förra årets katalog utom Hector och Frej finns att köpa även i år. Dessutom finns ett fåtal doser från sex olika Ryabaggar tillgängliga. Skynda att boka om du har Rya och vill seminera.

Vecka 40 och 41 blir det en branschgemensam kampanj för höstens främsta säsongsråvara – lammköttet. Start 1 oktober alltså, bered er på att skjuta vitt och brett med budskapet att lamm är bäst godast och ska ätas jämt och framför allt nu. #höstlamm helt enkelt.

wildfood
Jag blir hungrig! Tur att en lammgryta puttrar på spisen. Foto Britta Wendelius

Planering pågår av höstens ordförandekonferens, då alla lokalförenignarnas ordföranden och förbundsstyrelsen träffas för att jobba på våra gemensamma strategier. I Stockholm en lördag i slutet av oktober/början av november blir det. Vi räknar med att kunna meddela datum och ungefärliga tider nästa vecka.

Har ni sett LRFs kampanj tillsammans med ledande kockar om att ta ställning för svensk mat? Dela den gärna vidare.

Ett remissyttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar har sänts till Jordbruksverket.

Viltskadecenter har uppdaterat sina rekommendationer för ersättningar för djur och merarbete i samband med skador. Viltskadecenter har även rekommenderat att det ska bli möjligt att söka ersätting för röjning under tråd med 5 kr/m.

En pott har samlats ihop ur vilken man kan söka pengar ur för rovdjursavvisande stängsel. En öppning för er som bor i län där pengarna varit slut. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

LRFs riksförbundsstyrelse har tagit fram en ny vildsvinspolicy och beslutat att arbeta för att vildsvinsstammen ska minimeras. Jämfört med tidigare innebär det en skärpning av LRFs syn på vildsvin. Läs mer här.

Viltskador på grödor och skog ökar på flera håll och LRF kommer att prova nya arbetssätt för att få saker att hända. Genom att presentera “fakta på bordet” vill man underlätta dialogen mellan markägare och jägare och målet är att skadorna i skog och på åker ska minska. Läs mer här.

referensruta

Referensrutor är ett konkret sätt att visa hur viltskador påverkar produktionen. Foto LRF

När Einar var på auktionen i Linköping i lördags spelade han in ett bonussår för Fårpodden. Lyssna på inslaget som är 4 min 33 sek och fint förmedlar stämningen på plats.

Veckan bjöd också på branchmöte med Svenska Köttföretagen. Där stämdes marknadsutvecklingen och vad som är på gång i branchen av.

Denna helg kommer nya svenska mästare att koras. Ull- och spinnmästare tävlar i SM i Dala-Floda och vallnings-stjärnorna gör upp i Svedala under SM i fårvallning. God kamp önskar SF! Britta kommer att vara på plats under Ull-SM och ni vet att hon gillar att träffa er och få veta vad ni tänker och tycker. Gör henne inte besviken ; )

Auktionskataloger för Jönköping och Mälardalen är nu på plats på hemsidan. Bläddra och fundera. Släktskapskontrollen och närmare inspektion av avkommornas mönstringsresultat görs i Elitlamm Avel & Produktion, baggarna finns på plats även där.

Förbundsstyrelsen hade telefonmöte i onsdags. Britta är snabb med protokollet så det bör finnas på plats hos lokalföreningarnas styrelser nästa vecka.

Boka helgen 11–12 maj 2019 för SFs Årsstämma. Det blir Stämma på lördagen och Lammriksdag på söndagen. Plats ännu inte helt klart, men snart får ni veta vart ni ska bege er den 11 maj nästa år. Haparanda, Smygehuk eller mittemellan?

Kom ihåg att begära en hälsodeklaration när ni köper in livdjur. Hittade en ny sjukdom jag inte tänkt på att jag verkligen inte vill köpa in. Mer om smittskydd på Gård & Djurhälsans hemsida.

Med en regnbåge från Gotland önskar vi en trevlig helg!

rainbow
Foto Elof Nilsson

3e
Tredje skörden på Gotland ser inte så pjåkig ut. Foto Elof Nilsson

greenisland
Och en betsvy från ön liknar nu Irland snarare än savannen. Foto Elof Nilsson

silverflod
En silverfärgad älv på väg till nya beten. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

aut
Höst. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

foderraps
Foderraps är mums. Foto Thomas Eriksson

grabbar
Grabbarna laddar inför sin högsäsong. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna