gdjh2015
andelslamm_anim1
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
ggi_loop
banner_180x120
trns2017
Backa Fårgård
Banner-2017
gimrarna
Knarrhult2018
Elitlamm_180x180
default logo
raser_rya
raser_halsingefar
raser_svartnos
raser_dorper
raser_finull2
raser_fjallnas
raser_gotland
raser_gute
raser_texel2
raser_suffolk
raser_leicester2
raser_findor
raser_kof

Träff med miljöminster Lena Ek

Jag, Lotta Wallberg, och Bertil Gabrielsson träffade Lena Ek den 20 november, för en fortsatt dialog om rovdjurs-problematiken.

Vi hade ett bra samtal med Lena Ek, vi tog upp att allt fler fårägare hör av sig till Fåravelsförbundet som är uppgivna över rådande situation gällande vargens utveckling.

Bertil Gabrielsson och Lotta Wallberg träffar Miljöminister Lena Ek och framför näringens åsikter. Miljöministern uttryckte stor förståelse för näringens problem. Foto: Oskar Taxén

Fårnäringen har drabbats av ett flertal vargangrepp under betessäsongen och under hösten några riktigt stora angrepp i Skåne och Örebro. Ett rovdjursangrepp är en katastrof för de drabbade och samhället måste ta ett större ansvar både vad det gäller förebyggande arbete samt när ett angrepp skett.

Continue Reading →

Inbjudan till ansökningar från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Efter några års uppehåll har vi åter glädjen att kunna dela ut forskningsanslag från Stiftelsen Svensk Fårforskning.

§2 i stiftelsens stadgar lyder: ”Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjandet av produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet”.

För att uppnå ovanstående mål inbjuder härmed Stiftelsen Svensk Fårforskning till forskningsansökningar angående olika projekt som kan beröra alla aspekter inom fårproduktionen. Vi kommer särskilt att lägga vikt på att projektet skall vara praktiskt tillämpbart på kort och medellång sikt och att det ska ha väsentlig betydelse för näringens utveckling. Vi är beredda att stödja både större och mindre ansökningar, löpande på både ett eller flera år.

Continue Reading →

2013 års Stämma och Lammriksdag hålls i Halland

Svenska Fåravelsförbundets stämma 2013 kommer att hållas i Tylebäck i Halmstad den 17-19 maj.

  • Under fredagen blir det stämma och middag
  • Under lördagen blir det Lammriksdag med många interessanta föredrag och seminarier
  • Under söndagen planeras det för interessanta studiebesök

Har ni frågor eller vill medverka på något sätt, kontakta Ulrika Algothsson tel 0430-610 62, 0706-31 56 31, epost ulrika.algothsson@telia.com.

Möte med miljöminister Lena Ek

Den 20 november träffar Svenska Fåravelsförbundet miljöminister Lena Ek för att diskutera rovdjursproblematiken.

Vår Facebooksida läggs i träda

Fåravelsförbundet har haft en Facebooksida som vi måste erkänna att vi inte har förmått att sköta på det sätt som mediet kräver. Då vi inte har resurser att vara på FB, svara på de frågor som ställs där eller delta i diskussioner har vi valt att lägga sidan i träda.

Vi hoppas att ni följt sidan hittar vägen hit till hemsidan och berikar den. Forumet är öppet för frågor och diskussioner, radannonser är fria för alla och vår ambition är att ni ska hitta svar på era frågor här. Om ni inte hittar vad ni söker vill vi gärna veta det. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller hemsidans redaktör.

För att annonsera på gårdsnivå eller delta i forumet krävs att man registrerar ett användarkonto, men man behöver inte vara medlem i förbundet. Alla är välkomna!

Ny rättvisare prisstatistik

Tidigare har de prisuppgifter som redovisats i lantbrukspressen byggt på notering från enskilt slakteri, vilket kan konstateras inte alls ger en korrekt bild av prisläget på olika köttslag. Detta då de flesta producenter sluter individuella avtal med slakteriet.

Frågan har diskuterats i LRF:s Husdjursdelegation där SF sitter med. LRF, Jordbruksverket och slakterierna har sedan halvårsskiftet enats om att ett mer korrekt avräkningspris för slaktdjur måste presenteras. Priset i nuvarande statistik bygger därför på ett genomsnitt av de stora slakteriernas faktiskt utbetalda priser till producenterna vecka för vecka som de redovisar till Jordbruksverket. Det nya sättet att rapportera in priser till Jordbruksverket ger också en mer rättvisande bild av Sveriges pris i EU:s prisjämförelser.

Diagram och jämförelser kommer att finnas här på hemsidan och de kommer att uppdateras kontinuerligt.

Text: Erica Lindberg

GENOMSNITTLIGA MARKNADSPRISER FÖR LAMM ÅR 2011 – 2012 t o m vecka 42 Öppna större bild ››

Uppgifterna bygger på SJVs statistik, som sammanställs av SCB på uppdrag av LRF. Priserna kan ej jämföras mellan länderna då beräkningarna inte är gjorda på exakt samma sätt.

Tills vidare finner ni statistik som uppdateras varje vecka under menyvalet Markandsstatistik på Startsidan. Där finns också statistik som löper 3 år tillbaka.

Under hösten kommer navigationen här på hemsidan att omorganiseras något, och då finner vi eventuellt en annan plats för att visa aktuell prisstatistik.

SF tar plats i Nationella Rovdjursrådet

I Rovdjursrådet ingår en rad svenska organisationer som arbetar med rovdjur, eller som påverkas av rovdjurens existens, och nu också Svenska Fåravelsförbundet.

Rovdjursrådet är knutet till Stiftelsen Rovdjurscentret De 5 Stora, som är en fristående och opolitisk organisation utan ägarintressen. Geografiskt ligger Rovdjurscentret De 5 Stora i anslutning till Järvzoo i Järvsö.

Rovdjurscentret De 5 Stora har följande mål:

Continue Reading →

Rovdjurspolicy 2012

Nedanstående rovdjurspolicy utgör riktlinje för Svenska Fåravelsförbundets (SF) arbete avseende förekomst av fritt levande populationer av rovdjur i Sverige.

SF som organisation accepterar rovdjursförekomst(en) i Sverige förutsatt att nedanstående principer och riktlinjer beaktas vid förvaltning av rovdjursstammarna.

Principer
Rovdjurstrycket får inte vare sig nationellt eller lokalt vara så stort att det försvårar fårföretagande.

Samtliga merkostnader, såväl direkta som indirekta, som rovdjursförekomst medför för svenska fårföretag skall i sin helhet bekostas med samhälliga resurser.

En av de centrala utgångspunkterna i svensk rovdjursförvaltning bör vara att minimera skadorna i svenska fårföretag, på såväl nationell som lokal nivå.

Rovdjursförvaltningen skall kännetecknas av öppenhet, effektivitet och kompetens.

SF skall ges möjlighet att delta i beslutsprocessen.

Vårt yttrande om djurskyddsutredningen

SF har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Djurskyddsutredeningens betänkande gällande ny djurskyddslag.

Continue Reading →

All time high

Marknaden längtar efter lammkött. Bertil Gabrielsson kommenterar:

Vecka 17 kännetecknas av att till bonden utbetalt pris för lamm är ”all time high” med nästan 47 kr/kg. Antagligen något som vi får anledning till att upprepa de närmaste veckorna eftersom SCAN AB, som är marknadsledare, aviserat att säsongsmönstret är detsamma som tidigare år med en pristopp i maj (v. 18 är det inte så svårt att få cirka 50 kr/kg i avräkningsnotering).

I fredagens ATL läser vi att Elisabet Svensson, inköpsansvarig lamm på SCAN AB, satsar stort på lamm. Ett uttalande som förvånar lite när SCAN AB´s andel av lammslakten sjunkit med ca 30 % de senaste åren. En omvändelse under galgen?

SCAN AB satsar i år på sommargrillning, en idé som undertecknad lanserade för cirka fem år sedan men då fanns det inte kundunderlag. Nu har man också till fullo insett att potentialen är jättestor eftersom bara ca 35 % av konsumtionen är svenskproducerad. Gomorron SCAN, så har det sett ut det senaste decenniet!

Bild: Jordbruksverket | Öppna större bild ››