trns2017
ggi_loop
Backa Fårgård
gimrarna
gdjh2015
Elitlamm_180x180
siltbergs hemsida
Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
Far_gif
banner_180x120
Banner-2017
default logo
bildspel_2018_2
bildspel_2018_3
bildspel_2018_4
bildspel_2018_1

Svenska Fåravelsförbundet och LRF träffade Landsbygdsdepartementet

Text: Erica Lindberg

Nytt landsbygdsprogram och behov av stärkt konkurrenskraft för svensk fårnäring
Mot bakgrund av pågående arbete inför ett nytt Landsbygdsprogram, bad Svenska Fåravelsförbundet och LRF att få träffa landsbygdsdepartementet för en diskussion kring nuläget i svensk lammproduktion. Men hjälp av Sofia Björnsson, som jobbar med jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling på LRF, fick vi utrymme för en diskussion med ett antal tjänstemän på departementet, detta skedde den 22 maj. Från Svenska Fåravelsförbundet deltog ordförande Bertil Gabrielsson, Erica Lindberg från LRF/SF samt Sofia Björnsson från LRF.

Svenska Fåravelsförbundets budskap
Svenska Fåravelsförbundets mål med mötet var att få utrymme för en presentation och diskussion kring nuläget i svensk lammproduktion, och vi fick en timmes intensiv diskussion med tre av medarbetarna från departementet; Sofia Jöngren som är politisk tjänsteman samt Johannes Östborn och Hans Rolandsson.

Continue Reading →

Tack Hallands Fåravelsförening!

SF:s styrelse vill rikta ett stort tack till Hallands Fåravelsförening för en utmärkt arrangerad stämma 2013. Förbundet är ju beroende av engagerade medlemmar som kan åta sig att arrangera dessa tillställningar.

Nästa år – Nyköping
Vi säger härmed också tack till Södermalands Fåravelsförening som tagit upp stafettpinnen och arrangerar stämman 2014.

Välkomna alltså på stämma den 16-17/5 2014 på Östermalma i Nyköping. Mer info om detta längre fram.

Mer om årets stämma i Tylebäck i kommande nummer av Fårskötsel.

Tack för i år! Text & foto: Einar de Wit

Kort rapport från lördagens Lammriksdag

Text & bild: Einar de Wit
Årets stämma arrangerades av Hallands Fåravelsförening på den vackra anläggningen Tylebäck. Bra faciliteter och ett fantastiskt väder gjorde arrangemanget till en fullträff!

Continue Reading →

Stämma och lammriksdag pågår

Så gott som live från årstämman i Tylebäck i Halland.

Tack Einar som tagit och levererat bilderna! (Undantaget första bilden.)

Bikupor under ordförandekonferensen gav många intressanta frågeställningar och förslag. I just denna grupp diskuterades marknadsfrågor. Foto: Birgit Fag

Fantastiskt väder i Tylebäck! Lunchen intogs med fördel utomhus.

Continue Reading →

ERFA-grupper i Örebro

Tillsammans med länsstyrelsen planerar Örebro läns fåravelsförening att dra igång ERFA-grupper med inriktning på lamm och djuretisk och kostnadseffektiv lammuppfödning.

Läs mer på distriktets sida ››

Hearing om rovdjur

Den 11 april deltog Fåravelsförbundet i en hearing om rovdjur hos Landsbygdsdepartementet.

Inbjudna var länsstyrelserna, Viltskadecenter och representanter för näringingarna. Hearingen fokuserade på får- och rennäringarnas situation. Från näringarnas sida deltog Svenska Samernas Riksförbund, LRF, Fäbodbrukarna och SF.

Continue Reading →

Förstärkning på kontoret

Titti Strömne kommer från och med idag (21 mars) att förstärka vår administriva bemanning runt Elitlamm och avelsvärdering.

Utdelning från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Stiftelsen Svensk Fårforskning har den större delen av sitt kapital placerat i aktier och på grund av de senaste årens svaga utveckling på aktiemarknaden har inga nya pengar kunnat utlysas till forskning på fårområdet. Men i december beslutade stiftelsens styrelse att åter dela ut pengar och inbjöd till nya ansökningar.

När ansökningstiden gick ut i februari hade fyra ansökningar kommit in. Stiftelsen hade ekonomi att tillstyrka två av dem.

Anaplasmos
Det ena projektet som får pengar från stiftelsen är ”Anaplasmos, bakgrund och relevans för fårnäringen”.

Projektägare: Svenska Djurhälsovården.
Kontaktperson: Katarina Gustavsson.

Ensilage till får
Det andra projektet som får stöd är ”Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstatier, effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande”.

Projektägare: SLU, Skara
Kontaktperson: Elisabeth Nadeau

(Klicka på respektive titlel för att ladda hem ansökning/projektbeskrivning.)

Continue Reading →

Rovdjur och tamdjur – går det ihop?

Erica Lindberg och Gudrun Haglund-Eriksson rapporterar från rovdjurseminariet i Järvsö den 4 februari 2013.

Seminariet blev fullsatt och man ordnade då i all hast också en webb-TV-utsändning för dem som blev utan plats. Foto: Rovdjurscentret

Tillsammans med Lotta Zetterlund från LRF deltog vi i rovdjursseminariet som SF arrangerade tillsammans med De 5 Stora, LRF och Länsstyrelsen i Gävleborg i början av februari. Överlag var det ett nyanserat möte där vi bland mycket annat fick ta del av aktuell och intressant information om stressforskning på djur.

Syfte och mål med seminariet var att belysa hur rovdjuren kan påverka tamdjurshållningen samt vilka förutsättningar rovdjursförvaltningen arbetar utifrån. Fokus låg på de indirekta/sekundära skador som kan uppkomma av rovdjurens närvaro.

Målen var att:

  • Öka kunskapen om tamdjursägarnas respektive förvaltningens förutsättningar.
  • Hitta konkreta förslag på förbättringar i respektive organisation.
  • Finna frågeställningar som kan behandlas vidare.

Gudrun och Lotta höll ett inledande föredrag om hur det är att vara tamdjursägare i rovdjursområden. Problemen med att sköta ett modernt jordbruk med fem eltrådar överallt beskrevs bra av Gudrun.

Continue Reading →

Träffa SF på Milamässan i Malmö

Maria Edman och Angelica Skarin, våra representer på mässan, hälsar alla som vill prata får välkomna till vår monter.

Under torsdagen var det lugnt men ändå en hel del aktivitet och många besökare från naturbruksgymnasierna. Fåraktiviteter under torsdagen var bland annat vallning med Jonas Gustafsson och fårklippning med Magnus Voulo.

Idag fredag ges flera fårseminarier; om rovdjur, lönsam lammproduktion, grovfoder och avel.

Se seminariprogrammet ››