Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
Banner-2017
gimrarna
gdjh2015
Far_gif
ggi_loop
Backa Fårgård
trns2017
banner_180x120
default logo
bildspel_VM2019
bildspel_VM2019b
bildspel_VM2019c
bildspel_VM2019d

Hearing om rovdjur

Den 11 april deltog Fåravelsförbundet i en hearing om rovdjur hos Landsbygdsdepartementet.

Inbjudna var länsstyrelserna, Viltskadecenter och representanter för näringingarna. Hearingen fokuserade på får- och rennäringarnas situation. Från näringarnas sida deltog Svenska Samernas Riksförbund, LRF, Fäbodbrukarna och SF.

Continue Reading →

Förstärkning på kontoret

Titti Strömne kommer från och med idag (21 mars) att förstärka vår administriva bemanning runt Elitlamm och avelsvärdering.

Utdelning från Stiftelsen Svensk Fårforskning

Stiftelsen Svensk Fårforskning har den större delen av sitt kapital placerat i aktier och på grund av de senaste årens svaga utveckling på aktiemarknaden har inga nya pengar kunnat utlysas till forskning på fårområdet. Men i december beslutade stiftelsens styrelse att åter dela ut pengar och inbjöd till nya ansökningar.

När ansökningstiden gick ut i februari hade fyra ansökningar kommit in. Stiftelsen hade ekonomi att tillstyrka två av dem.

Anaplasmos
Det ena projektet som får pengar från stiftelsen är ”Anaplasmos, bakgrund och relevans för fårnäringen”.

Projektägare: Svenska Djurhälsovården.
Kontaktperson: Katarina Gustavsson.

Ensilage till får
Det andra projektet som får stöd är ”Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstatier, effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande”.

Projektägare: SLU, Skara
Kontaktperson: Elisabeth Nadeau

(Klicka på respektive titlel för att ladda hem ansökning/projektbeskrivning.)

Continue Reading →

Rovdjur och tamdjur – går det ihop?

Erica Lindberg och Gudrun Haglund-Eriksson rapporterar från rovdjurseminariet i Järvsö den 4 februari 2013.

Seminariet blev fullsatt och man ordnade då i all hast också en webb-TV-utsändning för dem som blev utan plats. Foto: Rovdjurscentret

Tillsammans med Lotta Zetterlund från LRF deltog vi i rovdjursseminariet som SF arrangerade tillsammans med De 5 Stora, LRF och Länsstyrelsen i Gävleborg i början av februari. Överlag var det ett nyanserat möte där vi bland mycket annat fick ta del av aktuell och intressant information om stressforskning på djur.

Syfte och mål med seminariet var att belysa hur rovdjuren kan påverka tamdjurshållningen samt vilka förutsättningar rovdjursförvaltningen arbetar utifrån. Fokus låg på de indirekta/sekundära skador som kan uppkomma av rovdjurens närvaro.

Målen var att:

 • Öka kunskapen om tamdjursägarnas respektive förvaltningens förutsättningar.
 • Hitta konkreta förslag på förbättringar i respektive organisation.
 • Finna frågeställningar som kan behandlas vidare.

Gudrun och Lotta höll ett inledande föredrag om hur det är att vara tamdjursägare i rovdjursområden. Problemen med att sköta ett modernt jordbruk med fem eltrådar överallt beskrevs bra av Gudrun.

Continue Reading →

Träffa SF på Milamässan i Malmö

Maria Edman och Angelica Skarin, våra representer på mässan, hälsar alla som vill prata får välkomna till vår monter.

Under torsdagen var det lugnt men ändå en hel del aktivitet och många besökare från naturbruksgymnasierna. Fåraktiviteter under torsdagen var bland annat vallning med Jonas Gustafsson och fårklippning med Magnus Voulo.

Idag fredag ges flera fårseminarier; om rovdjur, lönsam lammproduktion, grovfoder och avel.

Se seminariprogrammet ››

Kommentar till debatten om skatt på kött

Bertil Gabrielsson kommenterar dagens media angående kött och klimat:
Svenska Fåravelsförbundet följer med intresse den debatt som pågår i samband med att Jordbruksverket nu har släppt en rapport om hållbar köttkonsumtion.

Svenska Fåravelsförbundet håller med Jordbruksverket om att vi ska välja kött med omsorg och att svensk köttproduktion ligger bra till ur ett hållbarhetsperspektiv. Att tala om för konsumenterna hur mycket kött vi ska äta tror vi däremot inte är en gångbar väg. Inte heller tror vi på att köttskatter får önskad effekt. Ett tydligt exempel på att denna typ av styrmedel inte fungerar är ju den danska fettskatten som nu avskaffas.

Det viktiga är att vi väljer vår mat med omsorg och vi välkomnar att Jordbruksverket nu lyfter frågan om vilket kött vi ska äta. Svensk mat håller världsklass, den är säker och har producerats under schyssta förhållanden. Svensk lammproduktion bidrar till öppet landskap, biologisk mångfald och är i likhet med allt kött från idisslande djur ett utmärkt sätt att förädla olika grödor till humanföda, i stor utsträckning på marker som vi annars inte hade kunnat nyttja. I Sverige finns dessutom en stor andel icke utnyttjad jordbruksmark som håller på att växa igen. Svensk lammproduktion är hållbar ur flera perspektiv, vi håller våra djur naturligt från födsel till slakt – vi använder inga kirurgiska ingrepp alls (varken kastrering eller svanskupering) och all svensk slakt sker på bedövade djur. Svenskt lammkött har många fördelar, det är gott, näringsrikt och mört.

Genom att äta svenskt lamm bidrar man som konsument till en hållbar livsmedelsproduktion.

Text: Bertil Gabrielsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet

Schmallenberg slår hårt i vinterlammande besättningar

2012 går till historien som året då vi fick lära oss stava till Schmallenberg-virus (SBV). Mjölktanksprover visar att stora delar av Sverige är infekterade av det svidknottsspridda viruset. Följderna är olika, vissa gårdar drabbas hårt – andra inte alls.

Frågorna är många
Den totala omfattningen av viruset lär vi inte få veta förrän vårens lamning är över, det är nämligen inte helt lätt att se om fostret är drabbat i scanningen. I skrivande stund vet vi väldigt lite om följderna i framtiden. Kommer det ett vaccin? Skall vi i så fall vaccinera alla ungtackor eftersom de äldre är immuna? Hjälper det att behandla djuren med insekticider typ Bayticol? Kommer det i framtiden att gå att provta för att bedöma immuniteten i besättningen?

Alla dessa frågor är på vår agenda och vi samarbetar med både Svenska Djurhälsovården och LRF för att vi ska kunna kartlägga situationen och också stå med bra beredskap inför framtiden.

Aktuell information från Fårhälsovården
Svenska Djurhälsovårdens sände nyligen ut ett brev till anslutna besättningar inom Fårhälsovården. För att så många som möjligt ska kunna ta del av infon finns den också att hämta här på vår hemsida.

Vi på SF uppmanar alla att rapportera era erfarenheter av SBV på Svenska Fårhälsovårdens hemsida så att vi får en heltäckande bild av sjukdomens följder i Sverige. 

Text: Bertil Gabrielsson

SF medverkar på Mila 7-9 februari 2013

Nu får fåren en extra framskjuten position på Milautställningen i Malmö.

Mila är en husdjursmässa som vänder sig till aktiva djurbönder. I år satsar man lite extra på fåren och i samband med det så medverkar SF och Skånes Fårintressenter med en monter.

Fårskötsel lottar ut biljetter
Vi har fått tio biljetter (värde 150 kr) som lottas ut till tidnigens läsare. Se senaste Fårskötsel sid 4.

Exempel på fåraktiviteter:

 • David Wootton kommer att föreläsa om hur man får lönsamhet i sin verksamhet (fre 8 feb)
 • Magnus Jönsson föreläser om foder och foderanalyser (fre 8 feb)
 • Fårklippning (alla dagar)
 • Jonas Gustafsson förevisar fårvallning med arbetande hund (alla dagar)

Foto: Mila

Continue Reading →

Program för rovdjursseminariet i Järvsö

Tamdjur och rovdjur – går det ihop?
Den 4 februari 2013 anordnas ett seminarium med målet att hitta konkreta förslag på förändringar som underlättar för Sverige att ha både livskraftiga rovdjursstammar och effektiv tamdjurshållning. Välkommen till en dag med dialog i fokus!

Tid: 4 februari 2013, kl 10.30-17.30
Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö.
Kostnad: 350 kr inkl. seminarieavgift samt lunch och fika. Betalas på plats.
Anmälan: Senast 28 januari till info@de5stora.com eller 0651-411 70, begränsat antal platser. Ange eventuell specialkost vid anmälan.
Tips: Bra tågförbindelser från Stockholm! Förslag på logi finns på www.jarvso.se.


Foto:
Magnus Elander/www.de5stora.com och Einar de Wit

Program:

10.00 Fika med smörgås
10.30 Seminariet inleds Moderator: Tomas Frisk, Skansen
10.45 Att vara tamdjursägare i rov- djursområden LRF och Fåravelsförbundet
11.00 Skadestatistik och förebyggande åtgärder Inga Ängsteg, Viltskadecenter
11.20 Sekundära effekter av angrepp Yasmine Bengtson berättar om hur tamdjur kan påverkas fysiologiskt och beteendemässigt av den stress som rovdjur kan utgöra
12.00 Framtidens rovdjursförvaltning Mattias Johnsson, miljödepartementet
12.40 Lunch
13.40 Förvaltningens förutsättningar Naturvårdsverket om tamdjur-rovdjur i de nya förvaltningsplanerna.
 Länsstyrelsen Gävleborg om det regionala arbetet
14.20 Diskussionsforum
inklusive paus för fika
17.30 Seminariet avslutas

Frågeställningar till diskussionsforumet:

 • Länsstyrelsens förutsättningar att hantera sekundära skador. 
Inga Ängsteg berättar om nuvarande rekommendationer kring hantering av sekundära skador.
 • Hur kan tamdjursägarnas kunskap användas mer aktivt i förvaltningen?
 • Hur kan och bör länsstyrelsens utökade budget användas?
 • Forskning kring sekundära effekter. Vad vill vi veta?
 Dr Jens Jung berättar om sin forskning utomlands och hur liknande studier skulle kunna utformas i Sverige. Hans studenter finns på plats för att ta in önskemål på forskningsområden inför en pilotstudie.
 • Behövs kompetenshöjning för olika målgrupper för att underlätta framtiden?

Arrangörer är Rovdjurscentret De 5 Stora tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Fåravelsförbundet och Länsstyrelsen Gävleborg.

Medverkar gör representanter för Miljödepartementet, Länsstyrelsen, Viltskadecenter, SLU, Rovdjurscentret De 5 Stora, LRF och Fåravelsförbundet.

Uppdaterad Inbjudan ››

Träff med miljöminster Lena Ek

Jag, Lotta Wallberg, och Bertil Gabrielsson träffade Lena Ek den 20 november, för en fortsatt dialog om rovdjurs-problematiken.

Vi hade ett bra samtal med Lena Ek, vi tog upp att allt fler fårägare hör av sig till Fåravelsförbundet som är uppgivna över rådande situation gällande vargens utveckling.

Bertil Gabrielsson och Lotta Wallberg träffar Miljöminister Lena Ek och framför näringens åsikter. Miljöministern uttryckte stor förståelse för näringens problem. Foto: Oskar Taxén

Fårnäringen har drabbats av ett flertal vargangrepp under betessäsongen och under hösten några riktigt stora angrepp i Skåne och Örebro. Ett rovdjursangrepp är en katastrof för de drabbade och samhället måste ta ett större ansvar både vad det gäller förebyggande arbete samt när ett angrepp skett.

Continue Reading →