gdjh2015
Wiromin2020_liten
Svenska Foder
Backa Fårgård
ggi_loop
Far_gif
banner_180x120
Stallmastaren liggande 1
gimrarna
Elitlamm_180x180
Banner-2017
Tranas2020
Knarrhult2018
Siltbergs_banner2020_2
default logo
Slide background
Slide background

Internorden

InterNorden är ett löst nätverk mellan nordiska fårintressenter. Ungefär vartannat år anordnas ett möte i något av de deltagande länderna.


Internorden 2020 flyttas till 2021

Vi måste tyvärr meddela att Internorden-mötet som var planerat till augusti i år skjuts upp. Detta efter att ha haft en dialog med våra nordiska kollegor med anledning av det rådande virusläget.

Vi tar dock nya tag och ni kan redan nu boka in 13-15 augusti 2021 för detta möte i stället. Hoppas vi ses då!

Vänliga häsningar
Gun och Annelie

Kontakt
Gun Bernes
Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
901 83 Umeå
090-786 87 44, 070-296 51 89
Gun.Bernes@slu.se

Mer om InterNorden ››

Internorden 2021

Nästa Internordenmöte var planerat till 14-16 augusti 2020 i Skaraborg, men det kommer i stället att hållas i trakten av Skövde i augusti 2021.

Mötena brukar samla 30-60 lammproducenter, rådgivare, veterinärer och forskare från de olika länderna. Deltagarna står för presentationer av pågående projekt, forskningsresultat samt redogörelser för produktionen i de olika länderna. Dessutom görs besök på gårdar.

År 2018 var mötet på Island och nästa gång är det Sveriges tur att anordna. Senast vi gjorde det var 2004, då vi höll till i Visby-trakten. Vi har fått en del medel från SLU Framtidens djurhälsa och temat för delar av mötet blir därmed djurhälsa.

Enligt det preliminära schemat blir det en dag med hälsofokus (parasiter, “nya” sjukdomar, ev djurvälfärd), en dag med diverse ämnen och en dag med studiebesök (exakta tider är inte bestämt än).

Boka in datumet, mer info kommer så småningom.

Gun Bernes
Annelie Carlsson

Internorden 2018 på Island

Internorden 2018 kommer att hållas i Reykjavik på Radisson Blu Hotel Saga den 22–23 augusti.

Huvudtema för Internordens 34e möte är “North European sheep breeds with emphasis on the short-tails”.

Hämta programmet (pdf) ››
Programmet kommer att fyllas ut med de ämnen som deltagande länder väljer att dela med sig av under konferensen.

Anmälan till konferensen här ››
I anslutning till anmälan finns information om kostnad, betalning etc.

Svensk Internordenkontakt är Gun Bernes, Gun.Bernes@slu.se
Isländsk kontakt är Eyjólfur Ingvi Bjarnason, eyjolfur@rml.is

Hestur1

Hestur3

Hestur2

Bilder från Hestur på Island.

Internorden16

Bild från Internorden 2016 på Grönland.

Internorden 2016 – Program

Internorden 2016 well be arranged in Narsarsuaq, Greenland on August 9th–12th 2016.

Program

Tuesday evening 9th        
Registration and dinner, Narsarsuaq Hotel

Wednesday 10th        
Papers and discussions, Narsarsuaq Hotel

Thursday 11th            
Visit sheep farmers, Qassiarsuk

Friday morning 12th        
Discussions and conclusions, Narsarsuaq Hotel


Conference price 4.450 DKK (3.500 if departure Thursday).

Sign up to Aqqalooraq Frederiksen af@nunalerineq.gr by July 15th 2016.

There are flight connections Copenhagen – Narsarsuaq (Air Greenland) and Reykjavik – Narsarsuaq (Air Iceland and Air Greenland).

Narsarsuaq Hotel is situated within walking distance from the airport.

Internorden 2016 på Grönland

Internorden 2016 kommer att arrangeras på Grönland den 9–11 augusti.

Program (mer information kommer)

  • Den 10 augusti hålls Internorden-mötet.
  • 11 augusti, gårdsbesök i Qassiarsuk/Brattahlid. I Qassiarsuk finns Grönlands bästa produktions-besättningar. I en fjord nära Narsarsuaq finns en kalvande glaciär, så om tiden tillåter finns det även möjlighet att uppleva den.

För övernattning på Hotel Narsarsuaq, läs mer här ››

Svensk kontaktperson för Internorden är Gun Bernes som hälsar att det vore trevligt om ett gäng från Sverige kunde delta vid mötet på Grönland i sommar. Hon har varit där vid ett tidigare möte och rekommenderar det starkt.

För frågor om årets möte kan Aqqolooraq Frederiksen nås via epost ››


Aqqolooraq Frederiksen who is the director of the Agricultural Advicery Service of Greenland has suggested that they arrange Internorden 2016 at Narsarsuaq Hotel on August 10th and 11th with arrival on the 9th and departure in the evening on the 11th (or the 12th).

The hotel is located close to the main airport for the southern Greenland with direct flights to both Reykjavík and Copenhagen.

Narsarsuaq is situated in the sheep farming area in Greenland, where we can reach many sheepfarms by boat trips where we cruise on the fjord in calm, mirror-like water between the icebergs!

Internorden 2014

InterNorden är en mötesarena för nordbor med intresse av fårproduktion. Det kan ses som ett kontaktnät mellan rådgivare, forskare och lammproducenter.

I år arrangerar Norsk Sau og Geit konferensen, som hålls 11–13 augusti på Ringebufjellet i Gudbrandsdalen.

internorden2014_2

Dette er en flott anledning til å møte yrkeskollegaer fra de andre nordiske landene! Foto: Hilde Jordbruen

Avel och bete
Huvudtema för årets möte kommer att vara fåravel och utnyttjande av betesresurser. Även andra teman och inlägg kommer att avhandlas, dessa teman beror av vad de deltagande länderna väljer att förmedla till sina nordiska kollegor.

Det kommer deltagare från alla våra nordiska länder och seminarierna hålls på engelska.

Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast 1 maj 2014 till Norsk Sau og Geit, Siv Bøifot, siv.boifot@nsg.no, tel +47 99 561 320.

Pris för hela evenemanget (möten, busstransport, boende, mat och andra program) är 4500 NOK per person i dubbelrum och 5000 NOK, per person i ett enkelrum. Hotellets hemsida ››

OBS! Antalet platser är begränsat.

Mer information om evenemanget och mer detaljerat program kommer att publiceras på Norsk Sau og Geits hemsida. Kontaktperson är NSGs gergenalsekreterare Lars Erik Wallin, lew@nsg.no, tel +47 48 150 190.

Inbjudan med program i pdf-format (norska) ››

Danmark

Internorden – kontaktpersoner:

Richard Andersen, ra@faareavl.dk

Continue Reading →

Finland

Internorden – kontaktpersoner:

Pia Parikka
Association of ProAgria Centers /
The Finnish Sheep Breeders Association
PL 251
01301 Vantaa
Finland
Email: pia.parikka@proagria.fi
Tel +358(0)404825026

Johanna Rautiainen
Email: johanna.rautiainen@proagria.fi

Continue Reading →

Färöarna

Internorden – kontaktperson:

Rólvur Djurhus, rd@bst.fo

Continue Reading →

Grönland

Internorden, kontaktperson:

Allan Holm, info@nunalerineq.gl

Continue Reading →

Island

Internorden – kontaktperson:

Ólafur R. Dýrmundsson, The Farmers Association of Iceland, ord@bondi.is

Continue Reading →

Norge

Internorden – kontaktpersoner:

Lars Erik Wallin, lew@nsg.no

Thor Blichfeldt, tb@nsg.no

Sverige

Internorden – kontaktpersoner:

Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, gun.bernes@njv.slu.se

1. National institutions

Statens Jordbruksverk
Laws and regulations, nature management, statistics
www.sjv.se

Gård och Djurhälsan
Health and diseases, statistics
www.gardochdjurhalsan.se

2. National organisations

Svenska Fåravelsförbundet
Sheep owner´s org. (breeding, statistics)
info@faravelsforbundet.com
www.faravelsforbundet.com

Sveriges Lammproducenter
Sheep owner´s organisation
tomas.olsson@u.lrf.se
www.lammproducenterna.org

3. Education and research

Sveriges Lantbruksuniversitet
Education
www.slu.se

– Inst. för norrländsk jordbruks-vetenskap
Feeding and nutrition, health
Gun.Bernes@njv.slu.se
www.njv.slu.se

– Inst. för husdjurens utfodring och vård
Feeding and nutrition
Inger.Ledin@huv.slu.se
www.huv.slu.se

– Inst. för husdjursförädling
Breeding
Anna.Nasholm@hgen.slu.se
www.hgen.slu.se

– Inst. för husdjurens miljö och hälsa
Feeding and production systems
Annika.Arnesson@hmh.slu.se

– Div. veterinärinst.
Health and diseases
www.slu.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Health and diseases
www.sva.se

4. Extensionists

Gimrarna, www.gimrarna.se