Svenska Foder
Tranas2020
Backa Fårgård
ggi_loop
Stallmastaren liggande 1
Banner-2017
Knarrhult2018
banner_180x120
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
Wiromin2020_liten
Far_gif
gdjh2015
Elitlamm_180x180
default logo

Torkan 2018

Här finns artiklar som publicerats på hemsidan och som gäller den rådande torkan samlade.

Det finns också många tips i veckobreven från slutet av juni och juli.

Under Externa länkar i högerspalten finns många artiklar som handlar om ämnet.

Länkar:

Jordbruksverkets samlade information ››
Om torkan på LRFs hemsida ››
Foderhjälpen 2018 på Facebook ››

Ny rapport om jordbrukets klimatanpassningar

På vilka sätt kommer pågående klimatförändring att påverka djurproduktion och växtodling i framtiden? Hur ska jordbruket anpassa sig till en framtida livsmedelsförsörjning och hur kan värmestress bland djur undvikas? Det är några av frågorna som tas upp i den nya rapporten Jordbrukets
Continue Reading →

Drygt 1 miljard kronor i krisstöd når Sveriges lantbrukare den 5 juli

Fredagen den 5 juli betalas strax över 1 miljard kronor ut till lantbrukare som har beviljats krisstöd. Det innebär att ca 96 procent av de som har sökt stöd får pengar i den första utbetalningen. Efter förra sommarens svåra torka beslutade regeringen om ett krispaket till Sveriges la
Continue Reading →

Betesblogg vår 2019

Nu öppnar HKScan sin betesblogg igen, riktad till får- och lammproducenter som vill lära sig mera om bete, strategier och som vill lyckas med sina beteslamm. Missa inte Gunnar Danielsson och Elisabeth Svenssons texter om hur man bäst tar hand om vallar, beten, får och lamm. HKScan: Be
Continue Reading →

Snart dags för ansökan om krisstöd

Den 15 april planeras ansökan om krisstödet 2019 att öppna. Det är 730 miljoner kronor som ska fördelas till det svenska lantbruket genom ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd för att lindra konsekvenserna av torkan sommaren 2018. – Syfte med krisstödet är att det ska rikta
Continue Reading →

Subventionerad rådgivning i torkans spår

Tack vare pengar från Landsbygds­programmet kommer Distriktsveterinärerna under sex månader erbjuda djurhälsorådgivning för produktionsdjur till ett rabatterat pris. Du som djurägare betalar endast 30 procent av priset, vilket motsvarar 330 kronor plus moms per timme. Resten betalas a
Continue Reading →

Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

Källa: Jordbruket i siffror I fredags publicerade Jordbruksverket preliminär statistik över jordbrukets resultat år 2018. Det är andra gången vi redovisar uppskattningar av jordbrukets resultat år 2018 den första var den prognos vi gjorde i i början av december. Den varma och torra so
Continue Reading →

Många vill ha råd om vall inför 2019

Anna Aurell Svensson är växtodlingsrådgivare på Växa Sverige och har fått svara på många frågor, både om hur 2018 års torka påverkar vallarna och hur man bäst ska tänka inför 2019. – Många hade ett stort lager efter 2017 årets skörd. På grund av torkan kommer kanske många under komman
Continue Reading →

Staten ger tillfällig kompensation 2019 för enskilda djurbönder, på Livsmedelsverkets orimligt höjda kontrollavgifter

Sedan 2017 pågår en rättsprocess mellan Livsmedelsverket och djurbönderna rörande orimligt höjda kontrollavgifter. En rättsprocess som drivs av Svenska Köttföretagen. Till följd av lantbrukarnas mycket ansträngda situation efter torkan har riksdagen beslutat om tillfällig kompensation
Continue Reading →

I foderbristens spår – kurs i djurhälsa för får och nöt

Bristen på grovfoder, okonventionella lösningar samt sämre näringsmässig kvalitet på grovfoder påverkar hälsan i nöt- och fårbesättningar. Risken för olika sjukdomar som exempelvis förgiftningar, magproblem, lågt hull och sämre tillväxt ökar när vi inte kan erbjuda djuren ett optimalt
Continue Reading →

Lantbrukets lönsamhet ner i källaren

I Sverige har sommarens torra och varma väder påverkat jordbruksföretagen mycket med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Spannmålsskördarna beräknas på gårdsnivå vara 30-70 procent lägre än normalt och tillgången på grovfoder är osäker, skriver LRF Konsult i sin senaste rapp
Continue Reading →

Riksdagen klubbar krisstöd till djurbönder

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett krisstöd på 460 miljoner kronor för 2018 till djurbönder som har drabbats av sommarens torka. Pengarna, som ska fördelas på lantbrukare med kor och får, är en del av det krispaket som regeringen lade fram i somras för 2018 och 2019 på
Continue Reading →

ATL TV: Så gick försöken med mellangrödor

Nu har Hushållningssällskapet utvärderat vilka sorter som fungerade bra – och mindre bra. ATL TV var med ute på provfältet. ATL TV: Så gick försöken med mellangrödor ››
Continue Reading →

Krisstöd torka 2019

Jordbruksverket har nu lämnat sitt förslag till regeringen om hur krisstödet för att lindra konsekvenserna av sommarens torka bör fördelas under 2019. Jordbruksverket förordar i första hand att stödet fördelas på basis dieselförbrukning i jordbruket under 2018. Om man väljer andrahand
Continue Reading →

Betesblogg november

Text och fakta Gunnar Danielsson & Elisabeth Svensson Efter regnen i augusti och september har betestillväxten och beteskvaliteten i stora delar av Sverige varit fantastiskt bra! Tack vare att det fanns så mycket näring kvar i marken blev det som ett nytt, spätt, proteinrikt vårbe
Continue Reading →

Dags att söka krisstöd – men många är inte behöriga

1,2 miljarder kronor sätts in i krisstöd för att stötta Sveriges bönder efter torkan. Nöt- och fårbönder kan söka medel från stödets första del, men många hamnar utanför. Krisstödet är indelat i en första och andra del. Den första delen inkluderar 400 miljoner kronor och riktar sig ti
Continue Reading →

Risk för höjda matpriser efter årsskiftet på grund av torkan

Källa: Dagens Nyheter Lönsamhetsproblemen efter sommarens torka kommer allt närmare. Efter årsskiftet väntas många livsmedelsproducenter få det tufft om inte matpriserna höjs mot konsumenten. – Dagligvaruhandeln behöver förklara för slutkonsumenten att en prishöjning är nödvändig, säg
Continue Reading →

Bra sista vallkörd räddar delvis foderbristen

Efter sommarens skördekatastrof står nu hoppet till årets sista vallskörd. Den har växt till bra på många ställen och en del kan andas ut. Men för andra är det fortfarande kärvt. Land Lantbruk har gjort en rundkoll av läget i landet, nu när tredjeskörden på de flesta håll är bärgad. E
Continue Reading →

LRF kräver att djuren får gå kvar ute i höst

Låt djuren fortsätta beta ute ett tag till, trots att reglerna säger att de ska tas in. Nu kräver LRF att länsstyrelserna lättar på regelverket efter torkan för att rädda betesdjur från slakt. Fast reglerna säger att djuren ska in när gräset slutar växa. Såvida de inte har tillgång ti
Continue Reading →

Brev till alla som äter mat

Tillsammans räddar vi Sveriges får och lamm! Smakar det så kostar det – tillsammans kan vi rädda Sveriges får och lamm! Vi Sveriges fårbönder och lammproducenter vill inget hellre än att fortsätta erbjuda dig som konsument vårt svenska lammkött. Vi har friska får och lamm i Sverige, v
Continue Reading →

Krisstödet med anledning av torkan 2018 – ansökan öppnar i oktober

I oktober planeras ansökan för det nationella krisstödet 2018 att öppna. Det är 400 miljoner kronor som ska gå till lantbrukare med mjölk-, nöt- och fårproduktion för att framför allt täcka upp för foderbrist som uppstått på grund av torkan. Regeringen tog idag, den 20 september, det
Continue Reading →

4 av 10 bönder har grovfoderbrist i vinter

Var tredje djurbonde har tankar på att minska antalet djur på grund av grovfoderbrist. Det visar en nationell enkät från LRF som besvarats av drygt 4 000 lantbrukare. LRF:s enkät om skörd och foder har gått ut till medlemmar i samtliga regioner, förutom Jönköping och Gotland som skick
Continue Reading →

Specialavsnitt av Köttpodden om sommarens torka

Med anledning av sommarens torka släpper Svenskt Kött ett specialavsnitt av sin podd, Köttpodden, med vd Elisabet Qvarford. Gäst är Scans försäljningsdirektör Torbjörn Lithell som dessutom är styrelseordförande i Svenskt Kött. Vi reder ut effekterna av sommarens torka och hur det komm
Continue Reading →

13 september beslutar Jordbruksverket om krisstödet

Nästa torsdag, 13 september, beslutar Jordbruksverket hur de 400 miljonerna i krisstöd till lantbrukare ska hanteras. Därefter hoppas Jordbruksverket kunna gå ut med detaljerna om hur stödet ska kunna sökas. I denna första omgång kommer mjölk, nöt och fårproducenter att kunna ansöka o
Continue Reading →

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser. Den långvariga torkan
Continue Reading →

Så kan svenskt kött räddas

Idag har en pressträff kring effekterna av torkan hållits av LRF Kött tillsammans med djurslagsföreningarna (lamm, nöt,och gris). Syftet är att beskriva för konsumenterna varför man till följd av torkan behöver betala några kronor mer per köttbit för att rädda svensk köttproduktion. E
Continue Reading →

Snart klart för krisstöd – oavsett valutgången

På måndag, 10 september, väntas Jordbruksverket kunna avslöja mer om hur krisstödet på 400 miljoner kronor till lantbruket ska ansökas i höst. Nu på fredag väntas Jordbruksverket fatta beslutet om stödets utformning, och i början av nästa vecka ska producenterna få fler detaljer om hu
Continue Reading →

Torkan-information

Vi deltog i ett regionalt samverkansmöte med anledning av torkan som Landshövding Lena Sommestad bjöd in till i fredags. Mycket intressant information presenterades. Halland är en av de regioner som drabbats svårast av torkan, men den information som finns sammanmställd här är relevan
Continue Reading →

LRF Jönköping: Brist på grovfoder inför vintern

Nästan en fjärdedel av djurbönderna i Jönköpings län har ingen plan för hur de ska lösa vinterns foderbehov. Hälften har bara skördat mellan 20 och 50 procent av sitt grovfoder. Över 600 LRF-medlemmar i Jönköping har svarat på en enkät om hur mycket foder och bete de har nu och hur de
Continue Reading →

Flera initiativ ska hjälpa lantbrukarna på Gotland

I ett tufft läge på Gotland finns flera initiativ som underlätta för lantbrukarna. Region Gotland stöttar finansiellt och de olika branschföreningarna ordnar informationsmöten. När LRF Gotland höll stormöte om läget för lantbruket på ön efter sommarens torka kom över 300 personer. Kvä
Continue Reading →

Grovfoderersättning för får och lamm

Lantmännen och Svenska Foder lanserar i dagarna anpassade foder som kan ersätta en viss del grovfoder i foderstaten hos våra får. Fodren är avpassade för låga grovfodergivor. Detta kan passa väldigt många som har brist på grovfoder. Priset på pelletsen ligger idag runt 2,50 kr/kg. Des
Continue Reading →

LRF har startat en stödtelefon

Torkan och värmen fortsätter och i dess spår foderbrist, vattenbrist och bränder. LRF ökar beredskapen för att ta hand om medlemmars frågor och oro och öppnar idag en telefonlinje som ska vara öppen hela hösten. Telefonlinjen ska fungera som en lots till samverkanspartners, regioner o
Continue Reading →

Pressmeddelande från Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen välkomnar regeringens initiativ till sänkt slaktavgift på 60 miljoner för säkrad djuromsorg till följd av torkan. För att bibehålla en långsiktig svensk köttproduktion nu när landets producenter får markant ökade foderkostnader på grund av torkan,
Continue Reading →

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Pressmeddelande från Jordbruksverket Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar när det gäller djurhållning och växtodling. Jordbruksverket följer dag för dag utvecklingen och analyserar konsekvenserna för lantbruket för att kunna
Continue Reading →

Stängslingshjälp i Västra Götaland

Från och med den 31 juli står ett arbetslag från Skogsstyrelsens Naturnära jobb redo att stängsla i Göteborgsregionen. Stängslingen är provisorisk och görs för att flytta betesdjur till bättre bete. Under vecka 33 kommer det att erbjudas stängsling i Uddevalla. Övriga delar i länet ko
Continue Reading →

Få gratis hjälp att sätta upp stängsel

Det är så snustorrt i marken att de långtidsarbetslösa och nyanlända som utför röjningsarbeten i uppdraget Naturnära jobb inte kan jobba med det som är tänkt. Nu erbjuder Skogsstyrelsen lantbrukare att ta hjälp av de tillfälligt sysslolösa arbetsteamen för att sätta upp provisoriska s
Continue Reading →

Krispaket till Sveriges bönder

Regeringen avsätter 1,2 miljarder kronor för att hjälpa landets bönder efter torkan. ”Det är en exceptionell åtgärd, men vi befinner oss också i ett exceptionellt läge”, säger finansminister Magdalena Andersson (S). Stödet på 1,2 miljarder kronor ska betalas ut under 2018 och 2019. ”M
Continue Reading →

Okonventionella fodermedel till idisslare

En noggrann genomgång av grönfoderväxter, rotfrukter, oljeväxter, spannmål, trindsäd, halm, biprodukter och diverse nödfoder. Elisabeth Gauffin och Rolf Spörndly, SLU. Artikel
Continue Reading →

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige 2018 skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till köttdjur och andra växande djur, låta djur beta i skogen samt äta löv. Artikel via
Continue Reading →

Tänk på brandfaran när du skördar

I samband med den höga brandrisken i både skog och fält är det viktigt att allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner sker med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig fort och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i mar
Continue Reading →

Samlad information från Jordbruksverket om torkan

Om stöd, foder, beteskrav, brandrisk med mera. På Jordbruksverkets hemsida finns ett eget menyval Torkan 2018 ›› Nyhetsbrev stöd till landsbygden 2018-07-20 ››
Continue Reading →

Frågor och svar om att flytta djur vid brandrisk

Vilket är bäst för djuren – att flyttas eller att lämnas kvar? Vem beslutar om jag ska flytta mina djur eller inte? Kan myndigheterna tvinga mig att flytta mina djur? Måste jag invänta beslut om utrymning innan jag flyttar mina djur? Jag får inte tag på någon transport som är godkänd
Continue Reading →

Afrikansk svinpest – risk med foderimport?

Källa: SVA Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige. I områden i Europa som drabbats av afrikansk svinpest (ASF) och har en infekterad vildsvinsstam betraktas n
Continue Reading →

Goda råd om betesstrategier

Sommaren 2018 ser ut att bli ett väldigt besvärligt år för svenskt lantbruk. Om det kan vara till någon tröst för er lammproducenter så är det de facto så att får klarar sig bättre på korta, torra beten än andra djurslag. Även om tackornas vikt och hull kan ta mycket stryk kan lammen
Continue Reading →

Gård & Djurhälsans snabba tips om du har brist på bete och vinterfoder

Källa: Gård & Djurhälsan 1. Se till att vänj av lammen från tackorna Är lammen över sex veckor och ingen tillväxt sker på grund av foderbrist, vänj av lammen. Tackorna skall inte konkurrera med lammen om maten. Efter sex veckors laktation är tackans mjölk, normalt sett, näringsfat
Continue Reading →