agria_banner_far_180x180
Backa Fårgård
trns2017
gdjh2015
ggi_loop
Banner-2017
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
Lindholmen180x180_2018_1
gimrarna
banner_180x120
Hunden Herden
Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
default logo

Torkan 2018

Här finns artiklar som publicerats på hemsidan och som gäller den rådande torkan samlade.

Det finns också många tips i veckobreven från slutet av juni och juli.

Under Externa länkar i högerspalten finns många artiklar som handlar om ämnet.

Länkar:

Jordbruksverkets samlade information ››
Om torkan på LRFs hemsida ››
Foderhjälpen 2018 på Facebook ››

Grovfoderersättning för får och lamm

Lantmännen och Svenska Foder lanserar i dagarna anpassade foder som kan ersätta en viss del grovfoder i foderstaten hos våra får. Fodren är avpassade för låga grovfodergivor. Detta kan passa väldigt många som har brist på grovfoder. Priset på pelletsen ligger idag runt 2,50 kr/kg. Des
Continue Reading →

LRF har startat en stödtelefon

Torkan och värmen fortsätter och i dess spår foderbrist, vattenbrist och bränder. LRF ökar beredskapen för att ta hand om medlemmars frågor och oro och öppnar idag en telefonlinje som ska vara öppen hela hösten. Telefonlinjen ska fungera som en lots till samverkanspartners, regioner o
Continue Reading →

Pressmeddelande från Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen välkomnar regeringens initiativ till sänkt slaktavgift på 60 miljoner för säkrad djuromsorg till följd av torkan. För att bibehålla en långsiktig svensk köttproduktion nu när landets producenter får markant ökade foderkostnader på grund av torkan,
Continue Reading →

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Pressmeddelande från Jordbruksverket Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar när det gäller djurhållning och växtodling. Jordbruksverket följer dag för dag utvecklingen och analyserar konsekvenserna för lantbruket för att kunna
Continue Reading →

Stängslingshjälp i Västra Götaland

Från och med den 31 juli står ett arbetslag från Skogsstyrelsens Naturnära jobb redo att stängsla i Göteborgsregionen. Stängslingen är provisorisk och görs för att flytta betesdjur till bättre bete. Under vecka 33 kommer det att erbjudas stängsling i Uddevalla. Övriga delar i länet ko
Continue Reading →

Få gratis hjälp att sätta upp stängsel

Det är så snustorrt i marken att de långtidsarbetslösa och nyanlända som utför röjningsarbeten i uppdraget Naturnära jobb inte kan jobba med det som är tänkt. Nu erbjuder Skogsstyrelsen lantbrukare att ta hjälp av de tillfälligt sysslolösa arbetsteamen för att sätta upp provisoriska s
Continue Reading →

Krispaket till Sveriges bönder

Regeringen avsätter 1,2 miljarder kronor för att hjälpa landets bönder efter torkan. ”Det är en exceptionell åtgärd, men vi befinner oss också i ett exceptionellt läge”, säger finansminister Magdalena Andersson (S). Stödet på 1,2 miljarder kronor ska betalas ut under 2018 och 2019. ”M
Continue Reading →

Okonventionella fodermedel till idisslare

En noggrann genomgång av grönfoderväxter, rotfrukter, oljeväxter, spannmål, trindsäd, halm, biprodukter och diverse nödfoder. Elisabeth Gauffin och Rolf Spörndly, SLU. Artikel
Continue Reading →

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige 2018 skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till köttdjur och andra växande djur, låta djur beta i skogen samt äta löv. Artikel via
Continue Reading →

Tänk på brandfaran när du skördar

I samband med den höga brandrisken i både skog och fält är det viktigt att allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner sker med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig fort och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i mar
Continue Reading →

Samlad information från Jordbruksverket om torkan

Om stöd, foder, beteskrav, brandrisk med mera. På Jordbruksverkets hemsida finns ett eget menyval Torkan 2018 ›› Nyhetsbrev stöd till landsbygden 2018-07-20 ››
Continue Reading →

Frågor och svar om att flytta djur vid brandrisk

Vilket är bäst för djuren – att flyttas eller att lämnas kvar? Vem beslutar om jag ska flytta mina djur eller inte? Kan myndigheterna tvinga mig att flytta mina djur? Måste jag invänta beslut om utrymning innan jag flyttar mina djur? Jag får inte tag på någon transport som är godkänd
Continue Reading →

Afrikansk svinpest – risk med foderimport?

Källa: SVA Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige. I områden i Europa som drabbats av afrikansk svinpest (ASF) och har en infekterad vildsvinsstam betraktas n
Continue Reading →

Goda råd om betesstrategier

Sommaren 2018 ser ut att bli ett väldigt besvärligt år för svenskt lantbruk. Om det kan vara till någon tröst för er lammproducenter så är det de facto så att får klarar sig bättre på korta, torra beten än andra djurslag. Även om tackornas vikt och hull kan ta mycket stryk kan lammen
Continue Reading →

Gård & Djurhälsans snabba tips om du har brist på bete och vinterfoder

Källa: Gård & Djurhälsan 1. Se till att vänj av lammen från tackorna Är lammen över sex veckor och ingen tillväxt sker på grund av foderbrist, vänj av lammen. Tackorna skall inte konkurrera med lammen om maten. Efter sex veckors laktation är tackans mjölk, normalt sett, näringsfat
Continue Reading →

Nödfoder kan döda våra djur

Det är kris för landets djurbönder, men tyvärr behöver jag peka på ännu ett stort dilemma för fårägarna. Just nu nödskördas mycket spannmål till ensilage, som ersättning för uteblivet gräs. Men här finns en stor fara för våra får. Spannmålen täcker inte jorden på samma sätt som en eta
Continue Reading →

Glöm inte kolla hullet

När betet i brist på regn inte levererar det tackor och lamm behöver gäller det att hålla lite koll på lammens hull. Även beten som fortfarande är gröna kan nu ha så dåligt näringsinnehåll att lammen måste ta från sina egna kroppar för att överleva. Hullkoll och vid behov ett eller et
Continue Reading →

Konsumenter kan stötta bönderna när torkan slår hårt

Prognosen visar att skördarna kommer att minska med 20 procent i år. Grödor torkar bort, det blir brist på foder och ägarna kan därför tvingas slakta sina djur i förtid. Nu uppmanar branschen konsumenter att köpa svenskt kött för att dra sitt strå till stacken. Viktoria Östlund på LRF
Continue Reading →