siltbergs hemsida
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
oviex_anuncio_180x120px
lamm_gif
Elitlamm_180x180
keenan_ny
Donnia Skinn
Stallmästaren web gif
knarrhult
Hunden Herden
gdjh2015
agria_banner_far_180x180
trns2017
Backa Fårgård
ggi_loop
Amaskiner_2017_1
banner_180x120
hgens webb
gimrarna
annons_lamm
Lindholmen180x180_2016
default logo

Allt om de svenska fårföretagens storlek

Ca 83 % av de svenska fårföretagen har 1–49 får, och i dessa besättningar finns 43 % av djuren. De 2 % största företagen sköter hela 22 % av fåren år 2016.

Statistiken visar att antalet besättningar i gruppen 50-99 tackor och baggar samt i gruppen 100-199 tackor och baggar minskar. Den enda grupp som ökar är gruppen med minst 200 tackor och baggar.  Ökningen i den största gruppen kompenserar dock inte för minskningen i grupperna med mellan 50 och 199 tackor och baggar. En mer detaljerad studie av utvecklingen för olika besättningsstorlekar sedan år 2005 visar att det är i de grupperna samt i gruppen med färre än 10 får som antalet besättningar ökar.

Mer statistik med diagram på Jordbruksverkets blogg
Jordbruket i siffror: De större fårbesättningarna minskar i antal ››

Se också
Hälften av fåren finns vid de 10 % största fårföretagen ››

— 4/8 2017