Stallmästaren web gif
Banner-2017
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Far_gif
banner_180x120
gimrarna
ggi_loop
siltbergs hemsida
trns2017
Knarrhult2018
Annons
Backa Fårgård
default logo
bildspel_hlamm3
bildspel_hlamm1
bildspel_hlamm5
bildspel_hlamm4

Att tänka på vid handel med djur

Både att köpa och sälja djur innebär ett stort ansvar. Vi har därför sammanställt checklistor på saker som är bra att vara medveten om för att kunna göra bra val och undvika misstag.

Hälsa

Största risken att föra in smitta i sin besättning är vid köp av livdjur. Be om en hälsodeklaration vi inköp av av får och följ Gård & Djurhälsans detaljerade rutinbeskrivningar för smittskydd. Vid import, kontakta Sveriges Bönders Smittskyddskontroll (SDS) för fri rådgivning.

Läs också Gård & Djurhälsans artikel om smittskydd vid inköp av djur.

Maedi-Visna
Maedi visna är en smygande sjukdom som drabbar får och i Sverige konstaterades det första fallet 1974. Förutom att det är ett stort lidande för det enskilda fåret så för sjukdomen också med sig stora ekonomiska förluster i drabbade besättningar.

I Sverige finns ett kontrollprogram som fårägare kan ansluta sina djur till och få en MV-status. I stora drag kan man säga att när man ansluter en besättning och har provtagit dem första gången så får man statusen M1 om alla djuren är friska. Men eftersom sjukdomen är smygande så upprepar man provtagningen varje år i två år till och då får man M2 och till slut M3 om det inte dyker upp någon sjuk under tiden.

Om du sedan tidigare har får som är eller har varit anslutna till Maedi-Visnaprogrammet så ska du endast köpa djur med samma status eller bättre.

Rekommendationen är att alltid köpa djur med M3-status för att undvika obehagliga överraskningar. Det är först när besättningen har fått sin M3-status som den anses var helt fri från Maedi-Visna. Därför är det alltid en risk att köpa djur med lägre status (M1 & M2).

Fotröta
Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får orsakad av bakterien Dichelobacter nodosus som diagnostiserades i Sverige första gången 2004. Sedan dess har fotröta diagnostiserats i ett växande antal besättningar.

Smittan sprids huvudsakligen genom inköp av djur och vi rekommenderar att du noga läser genom informationen på Svenska Djurhälsovårdens hemsida.

Eftersom Fotröta kan vara svårt att upptäcka så finns det alltid skäl till att fråga hur en fårägare vet att dess besättning är fri från Fotröta om så har uppgivits. Det säkraste är om besättningen är provtagen och friskförklarad. Pga risken för smittspridning så är det noga att följa Svenska Djurhälsovårdens rekommendationer om karantän och fotbad vid inköp av djur.

Begär en ifylld Djurägarförsäkran med avseende på fotröta när du köper in livdjur.

Avelsregistret/härstamning
De besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel ( Elitlamm Avel & Produktion eller Avel Mini) har härstamningsbevis till sina djur. Om du köper ett sådant djur så får du med ett härstamningsintyg som visar djurets närmaste släktingar, vad de har presterat och eventuella avelsvärden och mönstringsresultat.

Ibland när man börjar med djurhållning så kanske man inte tänker sig att hålla på med någon avancerad avel och där med så kan avelskontroll och härstammning kännas mindre viktigt.

Men det finns flera goda skäl till att köpa djur med härstamningsbevis:
Man har en grund att utgå ifrån om man skulle bli mer intresserad utav avel, som så ofta är fallet efter några år.

Genom att köpa djur med härstmningsbevis så har du större chans att få en jämn bra avkomma än om du köper djur där du inte vet något om dess genetiska bakgrund eller tackans modersegenskaper.

I de besättningar som har registrerat sina djur i Elitlamm Produktion eller Elitlamm Fritid har djuren inte härstamningsbevis, djuren är inte registrerade i avelsregistret. Men via programmet kan man få fram överskådlig information om föräldrarnas produktionsresultat genom åren, och det är bättre än att bara köpa djur “på känn”.

Man ska vara medveten om att om man ska starta en besättning med någon form av ekonomi i så är det alltid bäst att köpa djur med någon slags produktionshistorik. Många viktiga egenskaper som fertilitet, modersegenskaper, lätta lamningar och tillväxt går i arv.

SE-nummer, öronmärkning & journaler
Alla som håller får måste skaffa ett SE-nummer (produktionsplatsnummer) hos Jordbruksverket. Så om du inte har ett sådant läser du vidare här och ansöker om ett.

Djuren måste vara korrekt märkta och det kan du läsa mer om här.

Dessutom finns det ett antal journaler att hålla ordning på; stalljournal, transportdokument och rapportering av förflyttning. Länkar till dessa blanketter med mera finns på sidan Aktuellt/Lagstiftning.

Glöm inte att…
kontrollera om de nya djuren behöver avlusas eller avmaskas innan du släpper in dem i din besättning.

Köp av vallhund

Border Collie är den allra vanligaste vallhunden i Sverige och på Svenska Vallhundsklubbens hemsida finns mycket bra information om vad du bör tänka på innan du köper en sådan.

Working Kelpie är Australiens vanligaste vallhund och några av dem har även hittat till Sverige, läs mer om Svenska Working Kelpieklubbens rekommendationer inför köpet.