Far_gif
gdjh2015
Tranas2020
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
Stallmastaren liggande 1
Siltbergs_banner2020_2
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
Banner-2017
banner_180x120
gimrarna
ggi_loop
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
default logo

Baggauktion i Jönköping 2020

Lördag 19 september 2020
Clinic Arena Uppegården, Tenhult, Jönköpings län

Auktionen omfattar i första hand riksbedömda bagglamm av gotlandsfår men är även öppen för leicester. Äldre riksbedömda baggar födda tidigast 2016, med bra avelsvärden är också välkomna.

Deltagande besättningar ska vara fria från smittsamma sjukdomar, resistenta parasiter, friförklarade från Maedi-Visna (M3-status) samt vara fotrötecertifierade (F-status) och utan smittsam digital dermatit (CODD).

Till anmälan bifogas för varje anmäld bagge: ifyllt härstamningsbevis med, om möjligt, aktuella avelsvärden utskrivet från Elitlamm, riksbedömningsprotokoll i original, intyg om M/V-fri besättning, intyg F-status, samt Gård & Djurhälsans djurägarförsäkran och hälsodeklaration.

Anmälan ska vara Birgitta Cederberg tillhanda senast fredag 4 september.

Adress:
Birgitta Cederberg
Uddeberg 1, Broddetorp
521 98, Broddetorp

Katalog kan beställas från anders.rasberg@outlook.com

Ytterligare upplysningar lämnas av Stefan Josefson 0705-33 53 21 och Birgitta Cederberg 0500-49 12 37

Preliminärt tidsprogram:
8.00–9.00  Veterinärbesiktning och installning
9.30–12.30  Visning av djur i katalognummerordning
13.00  Auktion

Observera! För att minimera risken för spridning av Coronavirus kommer ingen mat eller kaffe  serveras inomhus i år. Enklare förtäring finns att köpa utomhus. Max 50 personer får vistas inomhus samtidigt varför vi ber om förståelse för att visningen av djuren och själva auktionen kommer att ske under mer striktare umgängesformer än vanligt. Medtag gärna egen handsprit.

Senast 1 timme innan auktionen ombeds köpare att anmäla sig i sekretariatet för att erhålla ett inropsnummer. I år kommer inga ”springflickor” att inhämta köparens uppgifter.

Inköp via ombud är som vanligt välkommet. Vi arbetar för att intresserade ska kunna följa och lämna bud via ett internetbaserat konferensprogram liknande Skype. Anmäl sådant intresse minst 5 dagar innan auktionen till Thomas Nordling via mail, tnordling2k@gmail.com.

För ytterligare information ber vi dig följa Jönköpings Fåravelsförenings hemsida, eller kontakta någon av ovanstående personer.

Säljare och köpare hälsas varmt välkomna till en trevlig och spännande auktion!

OBS! Vid förändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vi att följa dessa.