Far_gif
gimrarna
Stallmastaren liggande 1
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
Tranas2020
Siltbergs_banner2020_2
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
ggi_loop
banner_180x120
Wiromin2020_liten
Banner-2017
Backa Fårgård
default logo

Baggauktion i Mälardalen 2020

Välkommen till vår digitala baggauktion 2020!

Baggauktion Mälardalen kommer i år genomföra en helt digital baggauktion. Det är vår åttonde auktion som vi genomför på ett förändrat sätt, helt beroende på pandemin.

Digital försäljning
Vi kommer anlita Boskapstorget (försäljningsorganisation för nöt och får) för vår digitala försäljning. Inga baggar kommer visas upp ”live” i ridhuset. Baggarna kommer att tryggt stå hemma på säljgården. Tyvärr kommer det bli svårt att genomföra en veterinärbesiktning före auktion. Djuret fotograferas av säljaren (3 foton) och kommer visas i ”Boskapstorget”.

Som köpare kan du lugnt sitta hemma och bjuda på det/de djur du är intresserad av. Intresserad köpare ska öppna ett konto på Boskapstorget. Detta konto finns kvar för alltid. Baggarna kommer läggas upp hos Boskapstorget i katalogordning några dagar innan och intresserad köpare kan påbörja budgivningen. Säljare får snabbt meddelande via mejl angående budgivningen. Den slutliga auktionen kommer ske i katalogordning med 5 min. mellanrum mellan utropen den 23 sept. Varje utrop har en given stopptid.

För säljarens räkning, kommer vi från auktionens sida lägga upp djuren i säljordning och lägga in uppgifter om varje utrop. Köparen betalar direkt till säljaren och hämtar djuret/djuren enligt överenskommelse. Vidare kommer utförlig beskrivning i auktionskatalogen och på vår facebooksida Baggauktion Mälardalen.

Information
Oavsett var ni bor i Sverige, är ni välkomna med anmälan till årets auktion. Välkomna djur är: Äldre baggar födda tidigast 2016  samt tacklammsgrupper om 3 st.  av raserna Gotlandsfår, Leicester och Lantraserna Finull, Rya och Allmoge. Rekommenderas att tacklammen är klippta ca 3–4 v. före auktionen.

Alla baggar ska vara riksbedömda och ha goda avelsvärden samt lägsta vikt 35 kg vid riksbedömningen. Exteriöra avvikelser såsom ”något” bettfel eller benställning, kan godtas.

Deltagande besättning ska vara fri från smittsamma sjukdomar såsom MV-frihet, vara Fotrötecertifierad, Djurägarförsäkring ang. fri från Fotröta, MV-fri och resistens mot Haemonchus och Hälsodeklaration ska undertecknas. Kolla datum på era intyg!

Lägsta utropspris = reserverat pris, är satt till 5.000:- för bagge/bagglamm och 7.000:- för tacklammsgrupp för raserna Gotlandsfår och Leicester. Lägsta utropspris för Lantraserna är satt till 4.000:- resp. 6.000:- för tacklammsgrupp.

Hämta här: Anmälningsblankett + Hälsodeklaration + Djurägarförsäkran

Till anmälan bifogas

  • Härstamningsbevis, fullständigt ifyllt. Utskrivet från Elitlamm. (Ett ex. för varje djur).
  • Riksbedömningsprotokoll (OBS! Kopia. Ett ex. per bagge. Originalet följer baggen, eftersom baggen stannar kvar hemma på gården.) Gäller ej tacklamm.
  • Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning (Ett ex.)
  • Djurägarförsäkran, undertecknad (Ett ex.)
  • M3-status. Kopia på gällande intyg. (Ett ex.) Samt intyga att rekommendationerna på sid. 2 på MV-blanketten har följts. Kolla datum!
  • F-status, Kopia på fotrötecertifieringen. (Ett ex.) Kolla datum!
  • Foton 1. Framifrån på huvudet med öronmärkning väl synlig 2. Från sidan på hela djuret 3. Närbild från sidan med pälsullen uppslagen). Tillsammans 3 foton/djur. OBS! Bilderna mejlas i JPG-format till Lena Bäckman.

Alla handlingar ska finnas på gården och lämnas till köparen vid hämtning av djuret/djuren. Se information i katalogen.

Anmälan sändes till: Lena Bäckman, Lännaby 68, 761 93 Norrtälje. Tel 0709-160849
Det går även bra att mejla alla handlingar (inte enbart bilderna) till: lena.backman@yahoo.se

Anmälan ska ha inkommit senast fredag 4 sept. 2020.

Välkommen in med din anmälan!

Katalogbeställning
Katalogen kommer läggas ut på Fåravelsförbundets hemsida och auktionsdjuren kommer att finnas på Elitlamm. Vi ber er även att följa oss på Facebook, där heter vi Baggauktion Mälardalen.

Om du inte är säljare eller annonsör, men ändå vill ha en katalog hemsänd till dig, kontakta Barbro Nord, mejl barbro.i.nord@gmail.com. Dock kommer vi ta ut en portoavgift på 50:- kr.

Övriga upplysningar lämnas av
Barbro Nord, tel. 0706-261030
Lena Bäckman, tel. 0709-160849
Johan Bröjer, tel. 0706-494720
Karin Wennås, tel. 0703-765257
Monica Eriksson tel. 0705-208497
Gunilla Cl. Andersson tel. 0702-737104

VÄLKOMNA till en annorlunda och spännande baggauktion!