Elitlamm_180x180
siltbergs hemsida
ggi_loop
Backa Fårgård
banner_180x120
gdjh2015
Banner-2017
Far_gif
Stallmästaren web gif
trns2017
Knarrhult2018
gimrarna
default logo

Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Betesförmedlingen ska förmedla kontakter mellan mark- och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den. Tjänsten ingår i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker.

Betesförmedlingen är i första hand till för bete och skörd av naturliga ängs- och betesmarker men andra arealer som går att beta eller skörda grovfoder på är också välkomna.

Läs mer
Lst Värmland: Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats ››