Stallmästaren web gif
ggi_loop
Banner-2017
gdjh2015
banner_180x120
Knarrhult2018
Backa Fårgård
andelslamm_anim1
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
gimrarna
trns2017
default logo

Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Betesförmedlingen ska förmedla kontakter mellan mark- och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den. Tjänsten ingår i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker.

Betesförmedlingen är i första hand till för bete och skörd av naturliga ängs- och betesmarker men andra arealer som går att beta eller skörda grovfoder på är också välkomna.

Läs mer
Lst Värmland: Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats ››