Tranas2020
Wiromin2020_liten
Backa Fårgård
Siltbergs_banner2020_2
gimrarna
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Knarrhult2018
Elitlamm_180x180
Far_gif
Banner-2017
gdjh2015
ggi_loop
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
banner_180x120
Stallmästaren web gif
default logo

”Även döda djur är viktiga”

Åsa Lundgren är djurhälsoveterinär och obducerande veterinär på Gård & Djurhälsan. Här berättar hon om några vanliga orsaker till plötsliga dödsfall på bete, på vilket sätt obduktion kan vara ett viktigt verktyg för att ställa diagnos och hur en del av problemen kan förebyggas.

– Det finns många anledningar till att man vill veta varför ett djur har dött. En av anledningarna kan vara att en veterinär varit ute och tycker att den har gjort allt för att behandla djuret korrekt, men det har ändå avlidit eller måste avlivas. Då vill man ofta som veterinär veta om behandlingen varit dålig eller om det var något annat fel på djuret. Det är en viktigt återkoppling, en slags kvalitetssäkring för de kliniska veterinärerna som är ute på fältet.
Viktigt verktyg

Som medlem hos Gård & Djurhälsan är man prenumerant på ett så kallat hälsopaket där vissa tjänster, exempelvis obduktion, ingår i årsavgiften. Det är av stor betydelse ur flera aspekter menar Lundgren.

Läs artikeln om vad man ska tänka på för att undvika plötsliga dödsfall och om vanliga dödsorsaker hos obducerade djur.

Jordbruksaktuellt: ”Även döda djur är viktiga” ››

Inför höstens livdjurshandel

Nya får på ingång? Ta hjälp av våra checklistor för att inte missa något.

När man ska skaffa sina första får är det mycket att tänka på. Använd vår checklista för att få en bra start och hitta rätt information.

Gård & Djurhälsan påminner om vad man behöver tänka på vid inköp av djur.

På vår Köpa livdjur – kom-ihåg-lista finns utöver vad man ska tänka på när det gäller smittskydd också de lagkrav som rör förflyttning av får listade och några andra viktiga saker att tänka på.

Ett trevligt liv med friska får önskar vi er!

vykortwhite

Sen blir det gott om tid för gos och att njuta av gårdens nya invånare. Foto Gudrun Haglund Eriksson

 

Om Får och Foder – sista chansen

Kursen där Du inspireras till att förbättra och utveckla hantering och planering av gårdens foder.

Kommande kurser:

 • 13 juli kl 13.00–16.00, webbinarium via Teams Videokonferens
 • 15 juli kl 17.00–21.00, webbinarium via Teams Videokonferens

Vid dessa träffar föreläser lammrådgivare Theo den Braver via länk.

 • Gröda lämplig för får, skörda det du sår!
 • Foderslag och rätt foder vid rätt tillfälle för rätt grupp av får, vad behöver får för att må bra?
 • Utfodra smart, lösningar för optimal hantering av foder anpassat efter antal får som ska utfodras.

Avbrott med kaffe och smörgås, fika ingår i kursavgiften som faktureras av Svenska Fåravelsförbundet.

Arrangör: Svenska Fåravelsförbundet

Mer information om kursupplägget ››

Läs mer och anmäl via Gård & Djurhälsans hemsida ››

Om Får och Foder har en egen Facebookgrupp. Bidra gärna till kunskapsspridning kollegor emellan genom att lägga ut bilder med tips som gäller foder och foderhantering.

foderbild-m-loggor-red

Lamm på bete – hälsa och parasiter

Källa: Gård & Djurhälsan

För får på bete är parasitangrepp en viktig utmaning som måste tacklas med en utarbetad strategi. Inälvsparasiter smittar via gräset och påverkar fårens produktion och hälsoläge. Lamm är den kategori som är mest mottagliga och alltså de som i första hand ska skyddas mot omfattande parasitangrepp. Den vanligaste effekten av för mycket parasiter hos lamm är nedsatt tillväxt.

Tag träckprov för att hålla koll på lammen
För att undvika tillväxtförluster bör du kontrollera parasitstatusen på dina lamm regelbundet. Det absolut vanligaste symtomet på att lamm har för mycket parasiter är nämligen enbart nedsatt tillväxt. Sjukdomssymptom som diarré eller till och med dödsfall ses som regel först vid kraftiga parasitangrepp. Det första träckprovet på lammen kan tas när lammen gått på bete ca 6 – 8 veckor. Uppföljande prover kan därefter tas t ex inför betesbyte, i samband med avvänjningen etc. Hur ofta du bör ta prover på lammen beror på vilka arter av parasiter och vilken betestillgång dina får har. Början av juli kan vara en bra hållpunkt för att kolla första träckprovet på lammen.

Lamm med diarré
Diarré är inte alltid orsakad av parasiter och parasiter ger inte alltid diarré. Om dina lamm har diarré så rekommenderar vi alltid att du tar träckprov oavsett hur gamla de är, om de fortfarande är på stall eller är utsläppta på bete. Träckprover är en del i utredningen till varför lammen har diarré.

Kort om coccidier
Coccidier är en grupp encelliga parasiter som smittar unga lamm (vanligast i åldern från några veckor till någon månad) både på stall och bete. I ett klassiskt coccidiosutbrott har lammen kraftig diarré som ofta är mörkfärgad. Lammen kan snabbt bli dåliga pga uttorkning och i värsta fall dö. Coccidierna skiljer sig från övriga mag-tarm-parasiter genom att de inte behöver någon utveckling på betet för att kunna infektera lammen. Coccidier behandlas inte med gängse avmaskningsmedel utan kräver en annan typ av läkemedel. Att coccidier påvisas i ett träckprov är inte liktydigt med att lammen har coccidios. Det finns flera arter av coccidier och alla är inte sjukdomsframkallande.

Dessutom måste man ta hänsyn till om lammen har några symptom och hur gamla lammen är.

Så här tar du träckprov
Träckprov tas enklast direkt från tarmen men det fungerar också att ta färsk (kroppsvarm) träck från marken. Du måste dock vara noga så att du endast tar träck från ett djur i varje provtagningspåse. Du skall alltså inte blanda träck från flera djur i en påse. Antalet lamm du skall ta prov ifrån beror på antalet lamm i betesgruppen.

Har du fler olika betesgrupper så skall du ta separata prover från de olika grupperna. Märk upp påsarna så att labbet kan poola samlingsprover från samma lammgrupp och så att du själv kan särskilja svaren från de olika grupperna. Som en riktlinje kan du räkna med att ta ca 10 % av lammen i den aktuella betesgruppen men alltid som minst 6 individprover. När du fått ditt provsvar så ringer du vår telefonrådgivning så hjälper vi till att bedöma svaret och ge dig rekommendation om vad du behöver göra.

Om du behöver avmaska tänk på detta!
För att få optimal effekt och för att minska risken för resistensutveckling hos parasiterna är det viktigt att du avmaska på rätt sätt. Följ checklistan nedan:

 • Rätt avmaskningsmedel
 • Rätt utrustning = använd en doseringspistol avsedd för får
 • Kontrollera att ingivaren doserar rätt = ställ in en given mängd och kontrollera att det är den mängd som kommer ut genom att använda en gammal spruta eller en måttsats för att kontrollera mängden.
 • Väg djuren och dosera avmaskningsmedlet efter vikten. Undvik underdosering!
 • Rätt teknik = håll en hand under hakan på djuret och stoppa pipen på doseringspistolen så att toppen hamnar långt bak på tungan. Se till att djuret sväljer hela dosen
 • Det är inte en tävling där flest får per timme vinner! Arbeta lugnt och metodiskt.
 • Vill du veta mer finns mycket information om parasiter på vår hemsida.

Parasitbekämpning är så mycket mer än att avmaska
Börja med att erbjuda de nyutsläppta lammen ett så parasitfritt bete som möjligt (välkomstbete). Innan utsläpp av tackor och lamm på våren har du kontrollerat och vid behov åtgärdat tackornas parasitstatus.

Rotera mellan olika beteshagar och gärna putsa betet under säsongen är ett sätt att minska parasittrycket. Har fåren tidigare gått i en hage under innevarande betessäsong så kommer där att finnas en viss parasitsmitta i denna hage. Smittan minskar dock jämfört med om djuren går på samma betesyta hela tiden. Har man möjlighet att växelbeta med andra djurslag, så som häst eller nötkreatur, minskar parasittrycket. Notera att får, get och kameldjur delar många parasiter varför växelbete mellan dessa djurslag inte ger något minskat parasittryck. Att växelbeta med nötkreatur fungerar bra för de flesta parasiter med undantag av stora leverflundran som går både på nöt och får. Fåren är känsligare än nöt för denna parasit och det är lämpligt att låta fåren beta före nötkreaturen och sedan inte komma tillbaka till dessa beten under innevarande säsong. Att låta lammen beta återväxten efter vallskörd är bra både ut näringssynpunkt och parasitsynpunkt.

Även om träckprov visar att dina får behöver avmaskas måste man hålla i minnet att avmaskning aldrig kan kompensera en bristfällig utfodring. Ett bra bete, salt och mineraler är grunden för våra betesdjur. Djur med en god näringsstatus har en bättre motståndskraft mot parasiter.

Och så var det livdjursinköpen. Begär en hälsodeklaration och genomför ett karantänsförfarande enligt våra rekommendationer på hemsidan!

Fler lager plast för bättre vallfoder

Antalet lager av plast, tidpunkt för skörd och när strängläggning görs har visat sig ha stor betydelse för svamp- och mögelförekomst i ensilagebalar.

I en studie som gjorts på 124 gårdar, 99 i Sverige och 25 i Norge, undersöktes förekomsten av mögel och svamp i plastat vallfoder under två säsonger.

Resultatet visade att 89 procent av alla gårdar som deltog i studien hade någon typ av svampart i vallfodret. På hälften av gårdarna fanns synligt mögel på och i balarna. 48 procent av gårdarna hade förekomst av Penicillium roqueforti i fodret och hos 29 procent hittades Aspergillus.

I studien konstateras att det var stor skillnad på det antal lager plast som de olika gårdarna lade på balarna. Som minst handlade det om 6 lager och som mest upp till 16 lager. Utöver antalet lager plast och ts-halt spelar också skördetidpunkt och hantering efter slåtter in på den hygieniska kvalitén.

Hela artikeln
ATL: Fler lager plast för bättre vallfoder ››

Ny rapport: Svenska bönder minskar användningen av antibiotika

Svenska bönder förstärker sin position som EU-ledande i god djuromsorg.

SVAs nya rapport över 2019 års försäljning av antibiotika till djur, som presenterades den 10 juni, visar att svenska lantbrukare fortsätter att minska sin redan låga antibiotikaanvändning ytterligare.

Läs mer
LRF: Svenska bönder minskar användningen av antibiotika ››

Forskning: Skillnader i immunförsvaret hos parasittoleranta getter

Källa: SLU
Infektioner med parasitära maskar i mage och tarm är ett av de största djurhälsoproblemen inom får- och gethållningen världen över. Resistensutveckling mot avmaskningsmedel ses därför som ett allvarligt hot mot djurhälsan och i arbetet med framtida strategier för parasitkontroll undersöks om man genom avel kan ta fram djur som är naturligt toleranta mot maskinfektioner.

Med målet att utveckla avelsprogram för masktoleranta getter samarbetar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet med kollegor i västindiska Guadalupe. Gruppen har undersökt skillnader i hur löpmagens slemhinna hos masktoleranta och mottagliga kreolska getter reagerar på angrepp från fårens farligaste parasit, Haemonchus contortus (stora magmasken). Genom att studera arvsmassan i slemhinneprov med så kallad heltranskriptomanalys hoppas forskarna kunna öka kunskapen om varför vissa djur tål maskinfektioner bättre.

Studien visade att vissa delar av immunförsvaret aktiveras tidigare hos naturligt toleranta djur och att proteinet TGF-beta-1 kan spela en viktig roll, men också att stora delar av immunförsvaret är relativt lika hos mottagliga och toleranta djur. Metoden som användes visar stor potential för att upptäcka när olika delar av magslemhinnans immunförsvar aktiveras under infektionen men ytterligare forskning behövs för att förstå hur skillnaderna påverkar masktolerans hos getterna.

Länk till publikationen ››

Skydda din besättning mot resistenta parasiter

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens i pdf-format ››

För att kunna lyckas med att skydda Sveriges idisslare mot resistenta maskar bör en hållbar strategi för parasitbekämpning tillämpas och riktlinjerna nedan följas. Det är viktigt att de tillgängliga avmaskningsmedlen endast används först efter noggrant övervägande, så att vi bibehåller och värnar om deras effekt på parasiterna.

Genom att se till att en stor andel av parasiterna i besättningen inte exponeras för avmaskningspreparat – dessa parasiter befinner sig då i en så kallad refugia – anser man att resistensutveckling bromsas. Två centrala åtgärder för att många parasiter ska befinna sig i refugia är:

1. Avmaska endast vid behov. I de allra flesta svenska besättningar kan antalet avmaskningar på så vis begränsas till högst en eller ett par tillfällen per år.

2. Avmaska olika ålderskategorier/olika betesgrupper i en besättning vid olika tillfällen, exempelvis tackor och lamm.

Allmänna riktlinjer:

 • Avmaska endast vid behov, inte slentrianmässigt.
 • Behandling ska föregås av träckprovsanalys och/eller annan diagnostik som exempelvis klinisk undersökning, serologisk analys, slakt- eller obduktionsfynd.
 • Väg helst djuren före de behandlas för att undvika underdosering. Kontrollera att doseringsutrustningen ger rätt dos inför varje avmaskningstillfälle.
 • Varje avmaskning bör föregås av en dialog mellan producent och veterinär/parasitolog som har erfarenhet av parasitbekämpning hos det aktuella djurslaget.
 • Ta hänsyn till årstid och gårdens produktion vid val av preparat och tidpunkt för avmaskning.
 • Avmaskningsmedlet som används ska ha dokumenterad effekt mot den/de parasiter som behandlingen avser.
 • Kombinationspreparat innehållande olika verksamma substanser riktade mot olika arter av parasiter ska endast användas då samtidig infektion med dessa parasiter kräver avmaskning vid tidpunkten för behandling.
 • Preparat som inte finns registrerande i Sverige (licenspreparat) kan användas, men endast efter att det konstaterats att befintliga avmaskningsmedel inte fungerar.
 • Kontrollera om behandlingen haft avsedd effekt genom att göra en ny provtagning 7–10 dygn efter en avmaskning. Detta bör göras vartannat år i en besättning eller vid behov – till exempel efter inköp av livdjur.
 • Vid inköp av livdjur ska dessa isoleras, prover ska tas och behandlingseffekten undersökas innan de släpps på bete där övriga djur går eller ska gå (se mer via länk nedan).
  – Undvik inköp av livdjur från besättningar/länder med dokumenterade resistensproblem.
 • Utred misstänkta fall av resistens, det vill säga när djuren eller efterföljande undersökningar visar tecken på att avmaskningen inte fungerat tillfredsställande.
 • Vid konstaterad resistens, säkerställ effektiv behandling med hjälp av avmaskningsmedel ur annan farmakologisk klass.
 • Utveckla en betesplan som komplement till avmaskningsstrategin.
  – Erbjud de mest mottagliga djuren välkomstbeten med låg parasitsmitta.
  – Utnyttja möjligheter till växelbete mellan olika djurslag, och bete av vallåterväxt.
 • Undvik om möjligt mångårig användning av avmaskningsmedel ur en och samma farmakologiska grupp, detta gäller framför allt i de besättningar där det krävs flertalet avmaskningar per år.

Saknad_luppl

Var rädd om det du har. Bild Einar de Wit/Anna Bergström

Använd nya läkemedel med stor försiktighet

Info från Gård & Djurhälsan

Under 2018 öppnades det upp för en fjärde typ av avmaskningsmedel när Zolvix blev EU-godkänt.

Vi har provat att använda detta läkemedel i några svenska besättningar, men inte varit nöjda med resultatet. I en större besättning kunde vi konstatera resistens mot läkemedlet redan efter en säsong!

Nya läkemedel är inte alltid ett fullgott alternativ utan ska introduceras med stor försiktighet och med nya kontroller även efter kort användningstid. Vi kommer under juni månad att rapportera mer om detta i form av artikel i Fårskötsel och på G&D:s hemsida.