Knarrhult2018
Wiromin2020_liten
gdjh2015
banner_180x120
Elitlamm_180x180
Siltbergs_banner2020_2
ggi_loop
Backa Fårgård
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Banner-2017
Tranas2020
Far_gif
Stallmästaren web gif
gimrarna
default logo

Toxoplasma – ingen oskyldig parasit

Forskning och Framstegs hemsida finns en artikel om toxoplasma, den parasit som sprids av katter och som orsakar aborter hos både får och människor.

Artikeln fokuser inte på fåren, men eftersom det handlar om en zoonos som både får- och kattägare riskerar att komma i kontakt med innehåller den information som kan vara intressant.

Continue Reading →

Schmallenberg – en rysare för de svenska fårbönderna

Idag bjuder vi på en artikel av Einar de Wit ur nästa nummer av Fårskötsel – mycket färsk information med andra ord.

Hur omfattande skadorna kommer att bli av Schmallenbergviruset är vid Fårskötsels pressläggning inte känt. Men det är helt klart att det kommer att bli kännbart för många fårägare.

Många fårägare i Sverige har fått en tuff start på det nya året. Många tackor föder missbildade lamm och hos vissa fårägare är upp till 50% av tackorna tomma. En katastrof för många.

Kaj Sjunnesson utanför Strängnäs hade vid Fårskötsels pressläggning fått ungefär 270 lamm. Av dessa var 20 st missbildade. Flera av dem levde ännu då de efter stor möda tagits fram och blev tvungna att avlivas.
–Detta förtar hela glädjen med lamningen, säger Kaj.


Ann och Kaj Sjunnesson har liksom många andra fårägare denna vinter fått många missbildade lamm. Förutom den ekonomiska förlusten är det också en stor mental påfrestning att hjälpa fram missbildade lamm då tackan ofta inte klarar det själv. Det förtar mycket av glädjen i något som brukar vara en av årets höjdpunkter. Foto: Sandra Källström

Scanning

Det är fortfarande omöjligt att överblicka hur stora problemen kommer att bli, men de som har störst insikt är Carl Williams och Martin Sjunnesson, de två som scannar får i lite större skala i landet. Båda är överens om att andelen tomma tackor, sett över hela populationen, inte är markant större i år än ett vanligt år, men enskilda besättningar kan vara hårt drabbade. Det är dock inte säkert att orsaken till det är Schmallenberg. Däremot har de sett betydligt fler foster som de misstänker att det är något fel på. –Vanliga år kanske jag ser 2 -3 sådana lamm per månad, säger Carl. Nu såg jag kanske 2 – 3 sådana lamm per besättning.

Continue Reading →

Schmallenberg – frågor och svar

Missa inte att ni kan ställa frågor om Schmallenbergvirus till experter via ATLs formulär. Svarar gör Lena Stengärde – djurhälsoveterinär Fårhälsovården, Erika Chenais – epidemiolog/leg. vet. på SVA och Kristina Mieziewska – veterinärinspektör på enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket.

Nu finns även svar på frågor som får- och getägare ställt till experterna att läsa.

Till ATLs sida om Schmallenbergvirus ››

Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens 12-13 mars 2013

Svenska Djurhälsovårdens årliga fortbildningskonferen hålls den 12-13 mars 2013. Platsen är Aros Congress Center i Västerås i samarbete med First Hotel Plaza som ligger i direkt anslutning till konferensanläggningen.

Ett tillfälle att inhämta ny kunskap och delta i aktuella diskussioner. Dessutom erbjuds ett socialt umgänge under trevliga former med kollegor och branschfolk.

Läs mer på Svenska Djurhälsovårdens hemsida ››

Schmallenbergvirus – en stor andel av svenska besättningar har varit exponerade för smitta

Valda delar ur SVAs information till veterinärer som publicerats 2013-01-03.

Schmallenbergvirus är inte längre anmälningspliktig
Eftersom det är en sjukdom som tills nyligen inte konstaterats i Sverige har den hittills varit anmälningspliktig, detta har nu ändrats. Information om Schmallenbergvirus uppdateras mycket fort och ny information publiceras fortlöpande på Jordbruksverkets och SVA:s webbplatser. Detta kan också innebära ändringar av råd och provtagningsanvisningar.

Continue Reading →

Första konstaterade kliniska Schmallenberg-fallet på lamm

Den 17 december kunde SVA för första gången påvisa Schmallenbergvirus i prover från ett lamm som kom från en besättning med kliniska symtom på infektion med Schmallenbergvirus.

Just nu arbetar SVA med att genetiskt karakterisera viruset.

SVA ››

Karta över spridningen av Schmallenbergvirus i Sverige (SJV) ››

Fler artiklar om Schmallenberg
Schmallenbergvirus – Enkät till fårägare ››
Aktuell information om Schmallenbergvirus ››
Schmallenbergvirus hos får och nötkreatur i Sverige ››

Schmallenbergvirus – Enkät till fårägare

Svenska Djurhälsovården:
Virussjukdomen Schmallenberg har fått en stor spridning i Sverige under sommaren och hösten. Av den anledningen uppmanas fårägare som scannat sina tackor hösten 2012 att fylla i nedanstående enkät.

Fyll i enkäten oavsett om scanningen har uppvisat många tommar tackor eller inte. All information behövs för att kunna för att få en helhetsbild om läget i Sverige. 
Enkäten ››

Aktuell information om Schmallenbergvirus

Källa: Gemensam information från Jordbruksverket och SVA
Jordbruksverket och SVA har sedan Schmallenbergviruset (SBV) först upptäcktes i Tyskland hösten 2011 initierat flera olika övervakningar för att få kunskap om smittläget i Sverige. Undersökningar genomförda under hösten visar nu stor spridning av viruset i Sverige.

Med bakgrund av de undersökningar som har gjorts kan man med säkerhet säga att den stora spridningen av viruset som vi nu ser har skett under sensommar eller tidig höst 2012, och att viruset spridits i stora områden i Sverige på en till synes kort tid (ett par månader).

Effekterna av smitta
De omedelbara effekterna på djur när de smittas är en övergående viremi på kanske 3-5 dagar varefter djuren tillfrisknar. Därefter är de immuna mot viruset och om de blir dräktiga påverkas inte eventuella foster. Det är endast om moderdjuren smittas för första gången under tidig dräktighet som viruset kan smitta till fostret och ge missbildningar men även andra problem som aborter.

Besättningar som har djur i tidig dräktighet under perioden juli-september löper störst risk att några av djuren får fosterskador. Symtomen hos vuxna djur är alltså relativt lindriga, och fosterskador uppträder endast om moderdjuret infekteras i första trimestern.

Continue Reading →

Nu finns Schmallenbergvirus hos får och nötkreatur i Sverige

Källa: SVA
För första gången har spridning av Schmallenbergvirus bekräftats i Sverige och undersökningar visar att smittan är utbredd i landet. Virus har även påvisats i svidknott som sprider sjukdomen. Infektion med viruset kan leda till missbildade foster hos får, get och nötkreatur. Smittan kommer inte att leda till några restriktioner från Jordbruksverket och djurhållare kommer att kunna flytta sina djur som vanligt.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört en nationell undersökning där komjölk från ett stort antal gårdar undersökts eftersom antikroppar mot viruset utsöndras i mjölken. En stor andel av proverna visar att det finns antikroppar. SVA har även påvisat virus i tre prover från svidknott, den insekt som sprider sjukdomen.

"Ett större utbrott som involverar nötkreatur och får i tidig dräktighet kan medföra ett allvarligt produktionsbortfall."

Continue Reading →

Enklare att nå Distriktsveterinärerna med ny webb

Källa: Jordbruksverket
Distriktsveterinärerna satsar på ökad tillgänglighet. Idag lanseras Distriktsveterinärernas nya webbplats, samt en ny gemensam telefonnummerserie.

Tar gärna emot synpunkter
Distriktveterinärerna kommer att fortsätta att utveckla den nya webbplatsen ytterligare och tar därför gärna emot synpunkter.
Synpunkterna kan skickas in via webbformulär på den nya webbplatsen.

Telefonnummer byts ut under en tvåmånadersperiod
Alla telefonnummer kommer inte att bytas på en gång. Bytet sker allt eftersom under en tvåmånadersperiod med start den 6 november. Kunder som ringer ett gammalt nummer kommer mötas av ett svarsmeddelande med mottagningens nya nummer.

Continue Reading →