Banner-2017
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
ggi_loop
siltbergs hemsida
gimrarna
trns2017
gdjh2015
Far_gif
Knarrhult2018
Annons
banner_180x120
Backa Fårgård
default logo

Osynlig grässvamp i fodret

Svampar av släktet Neotyphodium kan förekomma i vallgräs utan att ge några synliga symptom på växten. Dessa så kallade endofytiska svampar bildar alkaloider som är giftiga för växtätare.

När sådant foder äts av hästar, nötkreatur och får kan de drabbas av bland annat reproduktionsstörningar. Tidig fosterdöd, förlängd dräktighet och dålig mjölkproduktion är vanliga symptom.

Continue Reading →

Undersökning om ulltapp hos får


Det kan finnas många orsaker till varför får tappar sin ull. Tidigare undersökningar och fallstudier tyder på att bland annat brister i foderstaten, insektsangrepp, parasiter och infektionssjukdomar kan orsaka ulltappet.

Men hur ser situationen ut i Sverige? Är det ett problem att fåren tappar sin ull och vad beror det i så fall på?
Genom en undersökning skall vi försöka belysa dessa frågor.
Undersökning om ulltapp hos får är en del av ett examensarbete av Maria Fors inom ämnet husdjursvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Handledare i ämnet är Gun Bernes vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU samt Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.

Själv undersökningen har nu stängts men om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.
Lena.Stengarde@svdhv.org

Sverige första EU-land att bli fritt från blåtunga

Drygt
två år efter att det första fallet av djursjukdomen blåtunga
påträffades i Sverige kan Jordbruksverket konstatera att smittan nu är
utrotad från landet.

Ett intensivt arbete med framför allt övervakning
och vaccination har lett fram till att EU accepterat att Sverige kan
friförklaras från smitta.

Continue Reading →

Djurapoteket Apovet lanserar e-recept för djur

Nu kan också veterinärer föreskriva e-recept. Sveriges första webbaserade veterinära e-recept lösning är gratis och tillgänglig för alla veterinärer.

ReceptDirekt är ett internetbaserat elektroniskt recept och utvecklat för veterinärt bruk. Veterinären förskriver via webben till Djurapoteket Apovet som skickar medicinen direkt hem till djurägare.

Continue Reading →

Ny hemsida om flugangrepp

I Australien har man lanserat en ny hemsida med samlad information om flugangrepp. Varje år kostar flugangreppen den australiska lammproduktionen 280 miljoner australienska dollar i behandlingar och produktionsbortfall. 

Efter debatten om mulesing så har man börjat titta på andra sätt att hantera flugangreppen, bla genom selektion av lamm som är motståndskraftiga mot diarréer och som inte har så mycket hudveck.

På den nya hemsidan Flyboss kan man läsa mycket om avelsurval, behandling, förebyggande åtgärder och om flugans livscykel. En del skiljer sig från svenska förhållanden men det finns många intressanta paralleller att dra nytta av.

Stor undersökning av förekomst av blåtunga i Sverige

Under
september-oktober i år kommer Jordbruksverket att ta prover för spår av Blåtunga i cirka 600 får- och nötdjursbesättningar.

Provtagningen behövs
för att Sverige ska kunna friförklaras från Blåtunga och för att
restriktionsområdena ska kunna tas bort.

Continue Reading →

Försäljningen av Flytix upphör

Pharmaxim har slutat leverera Flytix till sina återförsäljare pga att leverantören upphör med preparatet. Den närmaste ersättningen för Flytix är Flusa eller Bayticol men det har diskuterats om de är lika effektiva.

Här kommer kompletterande info från Pharmaxim AB:

"Hej
Jag läste på er hemsida information om FlyTix försäljnings  upphörande. Detta beror på att Kemikalieinspektionen avregistrerar FlyTix from 20101231 och Schering Plough som äger produkten har valt att inte återregistrera denna.  
FlyTix får säljas av våra återförsäljare under hela 2011.

Vad gäller effektiviteten har vet Olof Schwan och vet Jan Chirico presenterat ett försök med Flusa och FlyTix mot fästing på får. Produkterna har likvärdig god effekt. Detta presenterades på Svenska Djurhälsovårdens vårmöte på Djurö.

Continue Reading →

Svidknottsäsong startar fredag 28 maj

Jordbruksverket
har nu beslutat om att startdatum för svidknottsäsongen är fredag 28
maj.

Det innebär bland annat att djurägare inte längre får flytta
ovaccinerade djur fritt ut ur spärr- och restriktionsområdet för
blåtunga.

Continue Reading →

FAO varnar för nya utbrott av mul- och klövsjuka

FAO uppmanar till ökad internationell övervakning av mul- och
klövsjuka* (FMD) efter de tre senaste utbrotten i Japan och Sydkorea.

”Vi är oroliga eftersom viruset brutit ut trots omfattande åtgärder
för biosäkerhet i de båda länderna. Särskilt med anledning av de senaste
svåra utbrotten av viruset som troligtvis också uppkom i östra Asien”,
säger FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth.

Continue Reading →

Alla får som vaccineras mot blåtunga måste vara märkta

Inför årets vaccination är det viktigt att beställa örobrickor i god tid. Årets
vaccination mot blåtunga kommer att pågå under maj-september 2010.

Alla
lamm inom vaccinationsområdet kommer bli vaccinerade, även de som ska gå
till slakt.
Detta görs för att smittan inte ska få fäste hos
ovaccinerade lamm.

Continue Reading →