Siltbergs_banner2020_2
gimrarna
Banner-2017
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
ggi_loop
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Stallmästaren web gif
gdjh2015
Far_gif
Wiromin2020_liten
banner_180x120
Tranas2020
Backa Fårgård
default logo

Nu finns Schmallenbergvirus hos får och nötkreatur i Sverige

Källa: SVA
För första gången har spridning av Schmallenbergvirus bekräftats i Sverige och undersökningar visar att smittan är utbredd i landet. Virus har även påvisats i svidknott som sprider sjukdomen. Infektion med viruset kan leda till missbildade foster hos får, get och nötkreatur. Smittan kommer inte att leda till några restriktioner från Jordbruksverket och djurhållare kommer att kunna flytta sina djur som vanligt.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört en nationell undersökning där komjölk från ett stort antal gårdar undersökts eftersom antikroppar mot viruset utsöndras i mjölken. En stor andel av proverna visar att det finns antikroppar. SVA har även påvisat virus i tre prover från svidknott, den insekt som sprider sjukdomen.

"Ett större utbrott som involverar nötkreatur och får i tidig dräktighet kan medföra ett allvarligt produktionsbortfall."

Continue Reading →

Enklare att nå Distriktsveterinärerna med ny webb

Källa: Jordbruksverket
Distriktsveterinärerna satsar på ökad tillgänglighet. Idag lanseras Distriktsveterinärernas nya webbplats, samt en ny gemensam telefonnummerserie.

Tar gärna emot synpunkter
Distriktveterinärerna kommer att fortsätta att utveckla den nya webbplatsen ytterligare och tar därför gärna emot synpunkter.
Synpunkterna kan skickas in via webbformulär på den nya webbplatsen.

Telefonnummer byts ut under en tvåmånadersperiod
Alla telefonnummer kommer inte att bytas på en gång. Bytet sker allt eftersom under en tvåmånadersperiod med start den 6 november. Kunder som ringer ett gammalt nummer kommer mötas av ett svarsmeddelande med mottagningens nya nummer.

Continue Reading →

Schmallenbergvirus nu också i södra Finland

Källa: Landsbygdens folk
Antikroppar mor Schmallenbergviruset har nu också påträffats i sydvästra och södra Finland, uppger livsmedelssäkerhetsverket Evira.

I slutet av september påträffades de första antikropparna hos frisk nötboskap på Åland. Enligt Evira har viruset spridit sig på bred front till södra Finland under sommaren och förhösten 2012. Evira har fortsatt kartläggningen av spridningen. Resultaten tyder på att viruset förekommer söder om linjen Vasa-Nyslott. Hittills har prover analyserats från 47 olika gårdar. På 25 gårdar har antikroppar påträffats. Undersökningarna fortsätter.

Enligt Evira är det sannolikt att svidknott som bär på viruset också framöver kommer till Finland med sydliga och sydvästliga vindar. Några symptom har än så länge inte inrapporterats.

Schmallenbergvirus i Norge

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Schmallenbergvirus har för första gången hittats hos svidknott i Norge. Inga boskapsdjur har hittats smittade men undersökningarna fortsätter.

Det var i närheten av kusten vid Telemark i Norge som de smittade svidknotten hittades, enligt norska Veterinärinstitutet. Hittills har inga djur i Norge smittats men undersökningarna fortsätter. Under november kommer prover att tas på alla mjölkgårdar från söder om Stavanger upp till svenska gränsen att tas.

Läs mer på Veterinæristituttets hemsida ››

Nya fynd av Schmallenbergvirus i Danmark och Finland

Källa: SVA
Danmark har konstaterat smitta med Schmallenbergvirus hos totalt 54 djur i 21 nötkreatursbesättningar. Nötkreatur på Åland har också hittats positiva för antikroppar mot viruset. Det finns inga misstänkta fall i svenska besättningar i nuläget.

Var uppmärksam på symtom
Jordbruksverket och SVA vill påminna veterinärer och djurägare att vara uppmärksamma på eventuella symtom. Än så länge finns inga rapporter om sjukdom såsom feber, matvägran, nedsatt mjölkproduktion hos mjölkkor eller diarre i svenska besättningar. Svidknottsäsongen är i princip redan över men Jordbruksverket och SVA vill ändå påminna veterinärer och djurägare att vara uppmärksamma på eventuella symtom.

En ny övervakning i Sverige kommer att göras under hösten 2012 för att se om ytterligare djur i svenska besättningar smittats med viruset utan att djuren visat sjukdom.

Läs mer på SVAs hemsida ››

Schmallenbergvirus – resultat av vårens svenska övervakning

Källa: SVA och SJV
Analyserna från vårens övervakning i Sverige av det nya Schmallenbergvirus är klara. Schmallenbergvirus ger sjukdom hos djur som kor, getter, får och andra idisslare. Inget virus har hittats. Ett fåtal djur i södra Sverige har dock kommit i kontakt med smittämnet och uppvisar antikroppar.

Sammanfattningsvis har prover tagits från sammanlagt 91 foster framför allt lamm och kalvar, alla har varit negativa för virus. 648 tankmjölksprover, d.v.s. samlingsmjölk från mjölkgårdar, har analyserats för antikroppar och 600 individprover från får. I detta material har tre nötkreatur och ett får visat sig ha antikroppar mot SBV, samtliga sannolikt smittade under 2011, men det finns inga tecken på att viruset skulle ha fått fäste i landet.

Läs mer på SVAs hemsida ››
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Forskare snabbspolar tiden för att spåra smitta hos djur

Tänk dig att en smittsam djursjukdom bryter ut. Tänk dig att de som ska bekämpa sjukdomen kan gå till en dator, snabbspola tiden framåt och simulera hur smittan kommer att spridas. På Högskolan i Skövde har ekologen Jenny Lennartsson utforskat möjligheten i sin doktorsavhandling.

Läs mer på mynewsdesk.com ››

Avhandlingen i fulltext kan hämtas här ››

Fästingmedlet Bayticol har tagit slut

Det numera enda tillåtna medlet mot fästingar för får och nötkreatur har tagit slut. Inte förrän tidigast i augusti går det att få tag i medlet Bayticol igen.

Källa: Nyheter/Ekot

Fårens salmonella innebär mycket liten risk för folkhälsan

Källa: SVA
En studie från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att närmare en femtedel av svenska fårbesättningar bär på en särskild typ av bakterie inom gruppen Salmonella diarizonae. Trots att den är vanlig på får är det mycket ovanligt att den gör människor sjuka. Bakterien orsakar heller inte sjukdom hos får i någon större utsträckning.

Någon annan typ av salmonella än den här SVA inte hittat hos får, vilket enligt SVA är mycket glädjande.

– Eftersom denna typ av Salmonella diarizonae är vanlig på får och folkhälsorisken är liten är det inte meningsfullt att bekämpa denna salmonellatyp i fårbesättningar. Vi ska istället använda våra resurser mot allvarligare djursmittor som även utgör ett hot mot människors hälsa, säger Bengt Larsson smittskyddschef på Jordbruksverket.

Undantag från salmonellastrategin
Beslutet att inte bekämpa Salmonella diarizonae på gårdar där salmonellatypen hittas innebär ett undantag från den strategi för salmonellakontroll Sverige har.

Läs mer på SVAs hemsida ››

Schmallenberg kvalar inte in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner

I veckan läste jag en artikel på Lantbruk & Skogsland om att Schmallenberg-viruset i praktiken är ofarligt för nötkreatur och därför inte kvalar in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner för djurslag som kan drabbats av sjukdomen.

Jag frågar Jordbruksverket om det betyder att vi kommer att importera Schmallenberg via nötkreatur, och om det riskerar att slå hårt mot får- och getter.

Continue Reading →