Banner-2017
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
ggi_loop
Backa Fårgård
gimrarna
Far_gif
Wiromin2020_liten
banner_180x120
Tranas2020
Knarrhult2018
gdjh2015
Siltbergs_banner2020_2
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
default logo

Schmallenbergvirus – resultat av vårens svenska övervakning

Källa: SVA och SJV
Analyserna från vårens övervakning i Sverige av det nya Schmallenbergvirus är klara. Schmallenbergvirus ger sjukdom hos djur som kor, getter, får och andra idisslare. Inget virus har hittats. Ett fåtal djur i södra Sverige har dock kommit i kontakt med smittämnet och uppvisar antikroppar.

Sammanfattningsvis har prover tagits från sammanlagt 91 foster framför allt lamm och kalvar, alla har varit negativa för virus. 648 tankmjölksprover, d.v.s. samlingsmjölk från mjölkgårdar, har analyserats för antikroppar och 600 individprover från får. I detta material har tre nötkreatur och ett får visat sig ha antikroppar mot SBV, samtliga sannolikt smittade under 2011, men det finns inga tecken på att viruset skulle ha fått fäste i landet.

Läs mer på SVAs hemsida ››
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Forskare snabbspolar tiden för att spåra smitta hos djur

Tänk dig att en smittsam djursjukdom bryter ut. Tänk dig att de som ska bekämpa sjukdomen kan gå till en dator, snabbspola tiden framåt och simulera hur smittan kommer att spridas. På Högskolan i Skövde har ekologen Jenny Lennartsson utforskat möjligheten i sin doktorsavhandling.

Läs mer på mynewsdesk.com ››

Avhandlingen i fulltext kan hämtas här ››

Fästingmedlet Bayticol har tagit slut

Det numera enda tillåtna medlet mot fästingar för får och nötkreatur har tagit slut. Inte förrän tidigast i augusti går det att få tag i medlet Bayticol igen.

Källa: Nyheter/Ekot

Fårens salmonella innebär mycket liten risk för folkhälsan

Källa: SVA
En studie från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar att närmare en femtedel av svenska fårbesättningar bär på en särskild typ av bakterie inom gruppen Salmonella diarizonae. Trots att den är vanlig på får är det mycket ovanligt att den gör människor sjuka. Bakterien orsakar heller inte sjukdom hos får i någon större utsträckning.

Någon annan typ av salmonella än den här SVA inte hittat hos får, vilket enligt SVA är mycket glädjande.

– Eftersom denna typ av Salmonella diarizonae är vanlig på får och folkhälsorisken är liten är det inte meningsfullt att bekämpa denna salmonellatyp i fårbesättningar. Vi ska istället använda våra resurser mot allvarligare djursmittor som även utgör ett hot mot människors hälsa, säger Bengt Larsson smittskyddschef på Jordbruksverket.

Undantag från salmonellastrategin
Beslutet att inte bekämpa Salmonella diarizonae på gårdar där salmonellatypen hittas innebär ett undantag från den strategi för salmonellakontroll Sverige har.

Läs mer på SVAs hemsida ››

Schmallenberg kvalar inte in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner

I veckan läste jag en artikel på Lantbruk & Skogsland om att Schmallenberg-viruset i praktiken är ofarligt för nötkreatur och därför inte kvalar in på FN:s lista över sjukdomar som medför importrestriktioner för djurslag som kan drabbats av sjukdomen.

Jag frågar Jordbruksverket om det betyder att vi kommer att importera Schmallenberg via nötkreatur, och om det riskerar att slå hårt mot får- och getter.

Continue Reading →

Schmallenberg-fallen minskar

Källa: Lantbruk & Skogsland
Spridningen av Schmallenberg-viruset är på väg att mattas av i Tyskland. Antalet fall av insjuknade djur har minskat väsentligt den senaste tiden. De flesta djur som insjuknat i Schmallenberg-viruset i Tyskland har hittills varit får, därefter nötdjur och getter.

Även gotländska schmallenberg-prover fria

Två av de tre prov som lämnats in för analys hos SVA är klara och visar att lammungarna var fria från smitta.

Schmallenbergfallen ökar

Källa: Jordbruksaktuellt
Det nya viruset Schmallenberg har nu hittats i åtta europeiska länder. Det totala antalet konstaterade fall hos nötboskap, får och getter har fördubblats den senaste månaden.

Boskap med smitta av Schmallenberg har konstaterats i Tyskland (243), Holland (124), Belgien (121), Frankrike (76), Storbritannien (25), Luxemburg (1), Spanien (1) och Italien (1), skriver TheCattleSite.

Läs hela artikeln ››

Inga negativa effekter av blåtungevaccinet

Vaccinet som använts för att bekämpa blåtungesmitta i Sverige har inte haft negativa effekter i besättningarna. Det visar den studie som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har genomfört för att undersöka frågan.

Källa: Jordbruksverket
Läs hela artikeln ››

Fastlandsproverna klara

Källa: ATL
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blev i veckan klar med analyserna av de första prover som tagits på fastlandet. Inget innehöll spår av Schmallenbergviruset.

Analyserna av de prover som länsveterinär Agneta Karlsson Norström tagit på Gotland är inte klara.

Läs hela artikeln på ATL.nu ››