ggi_loop
gdjh2015
Backa Fårgård
Knarrhult2018
Stallmästaren web gif
Tranas2020
Banner-2017
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
gimrarna
banner_180x120
Wiromin2020_liten
Far_gif
Elitlamm_180x180
Siltbergs_banner2020_2
default logo

Även gotländska schmallenberg-prover fria

Två av de tre prov som lämnats in för analys hos SVA är klara och visar att lammungarna var fria från smitta.

Schmallenbergfallen ökar

Källa: Jordbruksaktuellt
Det nya viruset Schmallenberg har nu hittats i åtta europeiska länder. Det totala antalet konstaterade fall hos nötboskap, får och getter har fördubblats den senaste månaden.

Boskap med smitta av Schmallenberg har konstaterats i Tyskland (243), Holland (124), Belgien (121), Frankrike (76), Storbritannien (25), Luxemburg (1), Spanien (1) och Italien (1), skriver TheCattleSite.

Läs hela artikeln ››

Inga negativa effekter av blåtungevaccinet

Vaccinet som använts för att bekämpa blåtungesmitta i Sverige har inte haft negativa effekter i besättningarna. Det visar den studie som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har genomfört för att undersöka frågan.

Källa: Jordbruksverket
Läs hela artikeln ››

Fastlandsproverna klara

Källa: ATL
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) blev i veckan klar med analyserna av de första prover som tagits på fastlandet. Inget innehöll spår av Schmallenbergviruset.

Analyserna av de prover som länsveterinär Agneta Karlsson Norström tagit på Gotland är inte klara.

Läs hela artikeln på ATL.nu ››

Schmallenbergmisstänkta fall på Gotland

Flera misstänkta prover analyseras nu av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hur blir framtiden med Schmallenberg?

Källa: LRF
Mycket kunskap saknas. Med ett liknande virus har man i Australien sett en cyklisitet i smittan där djuren blir sjuka vart femte år. Detta beror på att det tar ungefär fem år innan det finns tillräckligt många osmittade individer för att sjukdomen ska ta fart igen.

Den typen av knott som behövs för att sprida sjukdomen finns i Sverige, men vi har inte samma djurtäthet som på kontinenten. I dagsläget finns inget vaccin och man räknar med att det tar minst två år att få fram ett.

Läs hela artikeln ››

Scmallenbergviruset kan ha nått Sverige

Källa: ATL
Sverige har hittills varit förskonat. Men Marianne Carlsson i Ucklum utanför Stenungsund misstänker att ett missbildat lamm som föddes för knappt en vecka sedan hade fått viruset.

Kristina Mieziewska, veterinärinspektör på Jordbruksverkets enhet för idisslare och gris, säger till ATL att det har skickats in sju eller åtta missbildade foster till SVA. Misstankarna har avskrivits i samtliga fall utom ett eller två som ännu inte är färdiganalyserade.

Myndigheterna vet väldigt lite om schmallenbergviruset. Enda sättet att i dagsläget fastställa om viruset finns i djuret är genom att provta organ från missbildade lamm och kalvar.

Ett serologiskt test håller på att tas fram. Kristina Mieziewska räknar med att det är klart inom ett par veckor, högst ett par månader.

Läs hela artikel på ATLs hemsida ››

Läs artikeln Information till djurägare om Schmallenbergviruset ››

Godkännande för vissa bekämpningsmedel upphör

Från och med den 1 januari 2012 är det inte längre tillåtet att sälja de bekämpningsmedel mot ektoparasiter som tidigare funnits tillgängliga. Preparaten det gäller är Flectron öronbrickor, Bayofly pour-on, Fly Tix och Flusa. Har ni något av dessa preparat hemma får ni använda dessa för eget bruk till och med 31 december 2012, därefter får medlen inte användas.

Kommande betessäsong är den sista då vi kan hålla fästingar, flugor, svidknott och knott stången med hjälp av Flectron öronbrickor, Bayofly pour-on, Fly Tix eller Flusa.

Ersättningspreparat  
Det finns dock andra tillgängliga pour-on preparat som kan ersätta de utgångna. Båda preparaten klassas som läkemedel och är receptbelagda. Behandlingarna bör göras efter en besättningsanpassad strategi för att få bästa möjliga effekt och minimera risken för resistensutveckling.

Continue Reading →

Svenska djurhälsovården har en ny hemsida

Det finns många länkar från vår hemsida till olika sidor och dokument hos Djurhälsovården, särskilt i Kunskapsbasen. Jag jobbar för fullt att rätta länkar, men tills alla länkar är uppdaterade ber jag om överseende. Det mesta går lätt att hitta genom via vanlig sökning i en sökmotor. Mvh webbredaktören

Besök Djurhälsovårdens nya hemsida ››

Schmallenbergvirus hittat i svidknott i Danmark

Danmarks motsvarighet till SVA, DTU Veterinärinstitutet, rapporterar att Schmallenbergvirus hittats i svidknott i Danmark. Viruset har inte påvisats i Sverige, men de nya fynden kan innebära en ökad sannolikhet för att viruset finns i de södra delarna av Sverige.

Knotten har samlats in på södra Jylland, nära gränsen till Tyskland. Tyskland, har hittat viruset i flera besättningar nära den danska gränsen.

SVA och Jordbruksverket följer noga händelseutvecklingen i Sverige och Europa. De nya fynden i Danmark smittan kan innebära att sannolikheten för att smittan finns i svidknott i södra Sverige är något större än vad som tidigare antagits. Ett flertal misstänkta sjukdomsfall har undersökts i Sverige. De har alla varit negativa.

Continue Reading →