Stallmästaren web gif
Far_gif
trns2017
Banner-2017
ggi_loop
Elitlamm_180x180
banner_180x120
gimrarna
Knarrhult2018
gdjh2015
siltbergs hemsida
Backa Fårgård
Annons
default logo

Spärrområde för blåtunga utökas

Jordbruksverket har beslutat att utöka spärrområdet för djursjukdomen blåtunga till att omfatta hela södra delen av Sverige inklusive Öland.
Smittspårningen visar att den ko i Vimmerbytrakten som konstaterats bära på blåtungesmitta högst sannolikt har smittats på Öland.

Continue Reading →

Minskad lammdödlighet med bra råmjölk

Att ha en låg lammdödlighet är en av de viktigaste faktorerna för den som har lamm. 
När tackan har fött ett levande lamm så gäller det att försäkra sig om att det verkligen får i sig allt den behöver, särskilt om lammet är svagt.

Continue Reading →

Vektorfri period från den 15 november

Eftersom det är konstaterat att svidknotten som orsakar virussjukdomen blåtunga inte längre är aktiva har Jordbruksverket beslutat att vektorfri period ska gälla från och med den 15 november.

Under den vektorfria perioden är det lättare att transportera ut vissa djurgrupper från spärr- och restriktionsområdet.

Continue Reading →

Blåtunga i Jönköpings län påverkar områden och vaccinationsstrategi

Spärr- och restriktionsområdet för djursjukdomen blåtunga utökas. Analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att blåtunga finns i ytterligare en nötkreaturbesättning i närheten av Forsheda i Jönköpings län.

Gården ligger utanför det nuvarande spärrområdet, vilket gör det nödvändigt att utöka det. Även restriktionsområdet utökas norrut och omfattar stora delar av Västra Götaland och delar av Östergötland.

Continue Reading →

Nytt spärrområde på grund av nya fall av blåtunga

Nya fall av djursjukdomen blåtunga har påvisats på fyra gårdar i Skåne. De nya fallen är spridda över ett stort geografiskt område och Jordbruksverket har beslutat att göra hela Skåne och delar av Halland, Kronoberg och Blekinge till spärrområde. Inom spärrområdet öppnas det upp för förflyttningar av djur, vilket underlättar för många djurägare.
— Vi kommer nu att fokusera mer på att hitta eventuella nya smittade områden och mindre på områden där vi vet att smittan redan finns, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Continue Reading →

En väl genomtänkt betäckning

Det kan tyckas lite sent att ta upp ämnet nu med tanke på att en del redan har sin betäckning bakom sig och eftersom det tar lång tid att förbereda djuren.
Men jag har ändå valt att ta upp det som står i en artikel i Sheep Farmer eftersom det ger en chans till eftertanke och eventuell omplanering för er som inte är färdiga.

Continue Reading →

Vad kan djurägaren göra för att bekämpa blåtunga?

Många djurägare undrar vad de ska göra för att skydda djuren mot svidknott för att undvika djursjukdomen blåtunga. De åtgärder som är viktigast nu är att bistå med insamlande av djuren för vaccination så att denna går smidigt. Insektsbehandling av djuren i väntan på vaccination och tills vaccinationen ger fullgott skydd.

Continue Reading →

Fall av blåtunga i Kronoberg

En gård i närheten av Traryd, Kronobergs län, har efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visat sig vara smittad av blåtunga.
Med anledning av detta kommer spärrområdet att utökas. Det rör sig om en fårbesättning med två smittade får, där inget av djuren visat symtom.

Continue Reading →

Misstanken om blåtunga i Skåne bekräftad

Det prov på mjölk från en gård utanför Hörby i Skåne som under tisdagen misstänktes vara smittat av blåtunga är nu bekräftat. Det visar provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Det rör sig om en nötkreatursbesättning med mjölkkor, där provsvaren visade att tre djur är smittade. Inget djur har visat symtom på blåtunga.

Continue Reading →

Svidknott och transporter riskerar sprida blåtunga

Även om det är via svidknott som djursjukdomen blåtunga sprids mellan idisslare medför transporter av levande idisslare också en risk för att smittan får en ökad spridning.
– Om ett smittat djur transporteras till ett annat område finns det risk för att svidknott i det nya området också blir bärare av smittan och sprider den vidare. Dessutom finns det risk att infekterade svidknott följer med i transporten. Därför råder transportstopp inom det spärrade området närmast den smittade gården i Halland och restriktioner för transporter i restriktionsområdet för blåtunga, förklarar Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Continue Reading →