Siltbergs_banner2020_2
Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
Knarrhult2018
Stallmästaren web gif
banner_180x120
gimrarna
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Far_gif
Wiromin2020_liten
Tranas2020
gdjh2015
Banner-2017
ggi_loop
default logo

Schmallenbergvirus hittat i svidknott i Danmark

Danmarks motsvarighet till SVA, DTU Veterinärinstitutet, rapporterar att Schmallenbergvirus hittats i svidknott i Danmark. Viruset har inte påvisats i Sverige, men de nya fynden kan innebära en ökad sannolikhet för att viruset finns i de södra delarna av Sverige.

Knotten har samlats in på södra Jylland, nära gränsen till Tyskland. Tyskland, har hittat viruset i flera besättningar nära den danska gränsen.

SVA och Jordbruksverket följer noga händelseutvecklingen i Sverige och Europa. De nya fynden i Danmark smittan kan innebära att sannolikheten för att smittan finns i svidknott i södra Sverige är något större än vad som tidigare antagits. Ett flertal misstänkta sjukdomsfall har undersökts i Sverige. De har alla varit negativa.

Continue Reading →

Information till djurägare om Schmallenbergviruset

Din medverkan som djurägare behövs för att övervaka förekomst av viruset i Sverige. Nedan beskriver vi virusets sjukdomstecken. Men de kan också ha flera andra orsaker så för att kunna bedöma om de är orsakade av Schmallenbergviruset måste prov tas från djuren och analyseras vid SVA. Det finns för närvarande inga vacciner eller andra mediciner för att hantera sjukdomen.

Viruset sprids sannolikt av svidknott
Smittan sprids sannolikt mellan djuren med svidknott. Det finns ännu inga rapporter på att viruset kan spridas aktivt under vintern, således förekommer sannolikt inte synligt sjuka djur under vinterhalvåret. Under denna tid kan sannolikt inte heller foster bli smittade. Knottsäsongen då smittan sannolikt sprids är i Sverige mellan april till november.

Continue Reading →

Seléntillskott

Inför lamningssäsongen kan det vara bra att veta att Tokosel numera är avregistrerat och har ersatts av Selevitan vet. 30mg/g+0,6mg/g granulat.

Selevitan finns i tre olika förpackningsstorlekar
:

  • 500 gram, burk, receptfri, A

  • 1250 gram, plastburk, receptbelagd

  • 4000 gram, burk, receptbelagd

Läs mer om indikationer, dosering mm i FASS.se om djurläkemedel.

Osynlig grässvamp i fodret

Svampar av släktet Neotyphodium kan förekomma i vallgräs utan att ge några synliga symptom på växten. Dessa så kallade endofytiska svampar bildar alkaloider som är giftiga för växtätare.

När sådant foder äts av hästar, nötkreatur och får kan de drabbas av bland annat reproduktionsstörningar. Tidig fosterdöd, förlängd dräktighet och dålig mjölkproduktion är vanliga symptom.

Continue Reading →

Undersökning om ulltapp hos får


Det kan finnas många orsaker till varför får tappar sin ull. Tidigare undersökningar och fallstudier tyder på att bland annat brister i foderstaten, insektsangrepp, parasiter och infektionssjukdomar kan orsaka ulltappet.

Men hur ser situationen ut i Sverige? Är det ett problem att fåren tappar sin ull och vad beror det i så fall på?
Genom en undersökning skall vi försöka belysa dessa frågor.
Undersökning om ulltapp hos får är en del av ett examensarbete av Maria Fors inom ämnet husdjursvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Handledare i ämnet är Gun Bernes vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU samt Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.

Själv undersökningen har nu stängts men om du har frågor eller kommentarer kan du kontakta Lena Stengärde vid Svenska Djurhälsovården.
Lena.Stengarde@svdhv.org

Sverige första EU-land att bli fritt från blåtunga

Drygt
två år efter att det första fallet av djursjukdomen blåtunga
påträffades i Sverige kan Jordbruksverket konstatera att smittan nu är
utrotad från landet.

Ett intensivt arbete med framför allt övervakning
och vaccination har lett fram till att EU accepterat att Sverige kan
friförklaras från smitta.

Continue Reading →

Djurapoteket Apovet lanserar e-recept för djur

Nu kan också veterinärer föreskriva e-recept. Sveriges första webbaserade veterinära e-recept lösning är gratis och tillgänglig för alla veterinärer.

ReceptDirekt är ett internetbaserat elektroniskt recept och utvecklat för veterinärt bruk. Veterinären förskriver via webben till Djurapoteket Apovet som skickar medicinen direkt hem till djurägare.

Continue Reading →

Ny hemsida om flugangrepp

I Australien har man lanserat en ny hemsida med samlad information om flugangrepp. Varje år kostar flugangreppen den australiska lammproduktionen 280 miljoner australienska dollar i behandlingar och produktionsbortfall. 

Efter debatten om mulesing så har man börjat titta på andra sätt att hantera flugangreppen, bla genom selektion av lamm som är motståndskraftiga mot diarréer och som inte har så mycket hudveck.

På den nya hemsidan Flyboss kan man läsa mycket om avelsurval, behandling, förebyggande åtgärder och om flugans livscykel. En del skiljer sig från svenska förhållanden men det finns många intressanta paralleller att dra nytta av.

Stor undersökning av förekomst av blåtunga i Sverige

Under
september-oktober i år kommer Jordbruksverket att ta prover för spår av Blåtunga i cirka 600 får- och nötdjursbesättningar.

Provtagningen behövs
för att Sverige ska kunna friförklaras från Blåtunga och för att
restriktionsområdena ska kunna tas bort.

Continue Reading →

Försäljningen av Flytix upphör

Pharmaxim har slutat leverera Flytix till sina återförsäljare pga att leverantören upphör med preparatet. Den närmaste ersättningen för Flytix är Flusa eller Bayticol men det har diskuterats om de är lika effektiva.

Här kommer kompletterande info från Pharmaxim AB:

"Hej
Jag läste på er hemsida information om FlyTix försäljnings  upphörande. Detta beror på att Kemikalieinspektionen avregistrerar FlyTix from 20101231 och Schering Plough som äger produkten har valt att inte återregistrera denna.  
FlyTix får säljas av våra återförsäljare under hela 2011.

Vad gäller effektiviteten har vet Olof Schwan och vet Jan Chirico presenterat ett försök med Flusa och FlyTix mot fästing på får. Produkterna har likvärdig god effekt. Detta presenterades på Svenska Djurhälsovårdens vårmöte på Djurö.

Continue Reading →