Stallmästaren web gif
Banner-2017
gimrarna
ggi_loop
gdjh2015
trns2017
Knarrhult2018
banner_180x120
Backa Fårgård
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
Far_gif
default logo

Vad kan djurägaren göra för att bekämpa blåtunga?

Många djurägare undrar vad de ska göra för att skydda djuren mot svidknott för att undvika djursjukdomen blåtunga. De åtgärder som är viktigast nu är att bistå med insamlande av djuren för vaccination så att denna går smidigt. Insektsbehandling av djuren i väntan på vaccination och tills vaccinationen ger fullgott skydd.

Continue Reading →

Fall av blåtunga i Kronoberg

En gård i närheten av Traryd, Kronobergs län, har efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visat sig vara smittad av blåtunga.
Med anledning av detta kommer spärrområdet att utökas. Det rör sig om en fårbesättning med två smittade får, där inget av djuren visat symtom.

Continue Reading →

Misstanken om blåtunga i Skåne bekräftad

Det prov på mjölk från en gård utanför Hörby i Skåne som under tisdagen misstänktes vara smittat av blåtunga är nu bekräftat. Det visar provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Det rör sig om en nötkreatursbesättning med mjölkkor, där provsvaren visade att tre djur är smittade. Inget djur har visat symtom på blåtunga.

Continue Reading →

Svidknott och transporter riskerar sprida blåtunga

Även om det är via svidknott som djursjukdomen blåtunga sprids mellan idisslare medför transporter av levande idisslare också en risk för att smittan får en ökad spridning.
– Om ett smittat djur transporteras till ett annat område finns det risk för att svidknott i det nya området också blir bärare av smittan och sprider den vidare. Dessutom finns det risk att infekterade svidknott följer med i transporten. Därför råder transportstopp inom det spärrade området närmast den smittade gården i Halland och restriktioner för transporter i restriktionsområdet för blåtunga, förklarar Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Continue Reading →

Spärrat område för blåtunga utökas

Analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att ytterligare fyra nötkreatur i Halland har konstaterats vara smittade av djursjukdomen blåtunga. Djuren tillhör samma djurägare som de djur som konstaterades smittade under helgen.

Jordbruksverket har beslutat att utöka det spärrade området på grund av de nya fallen men restriktionsområdet behålls i sin nuvarande utsträckning.

Continue Reading →

Vaccinering mot blåtunga har inletts

Under måndagen inleddes arbetet med vaccinering och utökad provtagning mot djursjukdomen blåtunga.

Jordbruksverkets distriktsveterinärer genomför vaccinationerna med början i det spärrade område med en radie av 20 km som inrättats efter att blåtunga i helgen konstaterades på en gård i Halland.

Continue Reading →

Blåtunga leder till restriktioner för transporter

Jordbruksverket har beslutat att införa transportrestriktioner med anledning av ett fall av djursjukdomen blåtunga på en gård i Halland.

Det är 81 kommuner som helt eller delvis berörs av restriktionerna. Det är förbjudet att föra ut idisslare som t.ex. nötkreatur, får, getter, lamadjur och hjortar från områden där det förekommer restriktioner.

Continue Reading →

Första svenska fallet av djursjukdomen blåtunga

Den smittsamma djursjukdomen blåtunga har efter analyser på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterats på en gård i Halland. Det är första gången blåtunga förekommer i Sverige.

Jordbruksverket har beslutat att införa ett restriktionsområde för att minska risken för smittspridning. Från restriktionsområdet är det bland annat förbjudet att föra ut idisslare som till exempel nötkreatur, får och getter.

Continue Reading →

Bra gensvar efter upprop – fåren hostade även 2008

I nummer 2 av Djurhälsonytt 2008, berättade vi om ett nytt projekt med syfte att undersöka vilka smittämnen som finns i luftvägar hos svenska får med luftvägsinfektioner/lunginflammation. Som en del i projektet kommer en veterinärstudent att göra ett examensarbete för metodutveckling av nässvabbar på får.

Continue Reading →

Tänkvärt om fotröta

Inför 2008 måste vi förbereda oss på att antalet drabbade besättningar som behöver hjälp med fotröta ökar till 60-80 besättningar och att djurägarna själv måste bekosta saneringsarbetet. Idag finns inga försäkringar som täcker de stora kostnaderna för att behandla djuren.

Continue Reading →