Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
ggi_loop
Siltbergs_banner2020_2
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Far_gif
Elitlamm_180x180
Banner-2017
gdjh2015
Wiromin2020_liten
Tranas2020
banner_180x120
Backa Fårgård
gimrarna
default logo

Misstanken om blåtunga i Skåne bekräftad

Det prov på mjölk från en gård utanför Hörby i Skåne som under tisdagen misstänktes vara smittat av blåtunga är nu bekräftat. Det visar provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Det rör sig om en nötkreatursbesättning med mjölkkor, där provsvaren visade att tre djur är smittade. Inget djur har visat symtom på blåtunga.

Continue Reading →

Svidknott och transporter riskerar sprida blåtunga

Även om det är via svidknott som djursjukdomen blåtunga sprids mellan idisslare medför transporter av levande idisslare också en risk för att smittan får en ökad spridning.
– Om ett smittat djur transporteras till ett annat område finns det risk för att svidknott i det nya området också blir bärare av smittan och sprider den vidare. Dessutom finns det risk att infekterade svidknott följer med i transporten. Därför råder transportstopp inom det spärrade området närmast den smittade gården i Halland och restriktioner för transporter i restriktionsområdet för blåtunga, förklarar Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Continue Reading →

Spärrat område för blåtunga utökas

Analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att ytterligare fyra nötkreatur i Halland har konstaterats vara smittade av djursjukdomen blåtunga. Djuren tillhör samma djurägare som de djur som konstaterades smittade under helgen.

Jordbruksverket har beslutat att utöka det spärrade området på grund av de nya fallen men restriktionsområdet behålls i sin nuvarande utsträckning.

Continue Reading →

Vaccinering mot blåtunga har inletts

Under måndagen inleddes arbetet med vaccinering och utökad provtagning mot djursjukdomen blåtunga.

Jordbruksverkets distriktsveterinärer genomför vaccinationerna med början i det spärrade område med en radie av 20 km som inrättats efter att blåtunga i helgen konstaterades på en gård i Halland.

Continue Reading →

Blåtunga leder till restriktioner för transporter

Jordbruksverket har beslutat att införa transportrestriktioner med anledning av ett fall av djursjukdomen blåtunga på en gård i Halland.

Det är 81 kommuner som helt eller delvis berörs av restriktionerna. Det är förbjudet att föra ut idisslare som t.ex. nötkreatur, får, getter, lamadjur och hjortar från områden där det förekommer restriktioner.

Continue Reading →

Första svenska fallet av djursjukdomen blåtunga

Den smittsamma djursjukdomen blåtunga har efter analyser på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterats på en gård i Halland. Det är första gången blåtunga förekommer i Sverige.

Jordbruksverket har beslutat att införa ett restriktionsområde för att minska risken för smittspridning. Från restriktionsområdet är det bland annat förbjudet att föra ut idisslare som till exempel nötkreatur, får och getter.

Continue Reading →

Bra gensvar efter upprop – fåren hostade även 2008

I nummer 2 av Djurhälsonytt 2008, berättade vi om ett nytt projekt med syfte att undersöka vilka smittämnen som finns i luftvägar hos svenska får med luftvägsinfektioner/lunginflammation. Som en del i projektet kommer en veterinärstudent att göra ett examensarbete för metodutveckling av nässvabbar på får.

Continue Reading →

Tänkvärt om fotröta

Inför 2008 måste vi förbereda oss på att antalet drabbade besättningar som behöver hjälp med fotröta ökar till 60-80 besättningar och att djurägarna själv måste bekosta saneringsarbetet. Idag finns inga försäkringar som täcker de stora kostnaderna för att behandla djuren.

Continue Reading →

SvDHV organiserar ersättning för BT-tester

Svenska Djurhälsovårdens styrelse har beslutat att organisera en finansiering till de djurägare som har låtit testa sina nötkreatur och får för Blåtunga en ersättning med 80 % av analyskostnaderna.

Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Skåne gäller det ett 100-tal djurägare som i höstas tvingades ta prover på sina betesdjur för att kunna ta hem dem från övervaknings-zonen.

Continue Reading →

Svenska Fåravelsförbundet och LRF tar avstånd från mulesing

Med anledning av inslaget i ”Kalla Fakta” i TV 4 i söndags (24/2)  om mulesing av merionofår vill vi klargöra vår inställning.

Continue Reading →