Hunden Herden
Lindholmen180x180_2016
Elitlamm_180x180
ggi_loop
keenan_ny
hgens webb
banner_180x120
gdjh2015
agria_banner_far_180x180
trns2017
Amaskiner_2017_1
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
knarrhult
lamm_gif
gimrarna
Donnia Skinn
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
oviex_anuncio_180x120px
Backa Fårgård
default logo

Så får du lönsamhet i lammproduktionen

Hushållningssällskapets lammrådgivare ger sina bästa tips om hur man ökar lönsamheten.

De allra flesta lammproducenter brottas med lönsamheten. Men det finns vägar att gå. På lammriksdagen i Sunne listade Gimrarna – lammrådgivare i samverkan ett 15-tal sätt som kan ge ökad lönsamhet i lammproduktion.

Hela artikeln
ATL: Så får du lönsamhet i lammproduktionen ››

Senaste nytt om ekonomi och marknad

Författare: Christian Näslund
Utgivare: LRF Kött
April 2017

  • I en undersökning som genomförts av Jordbruksverket, där samtliga jordbruksföretag fått lämna uppgifter om antalet får, kan konstateras att antalet tackor och baggar minskat mellan åren 2013 och 2016. Utvecklingen går i otakt med en marknad som under samma period vuxit med närmare 17 procent och lämnar också ett tydligt avtryck i handelsbalansen med lammkött.
  • Sedan 1997 har importen av lammkött varit större än den svenska produktionen. Sedan dess har importen från i synnerhet Irland och Nya Zeeland varit starkt stigande och tillväxttakten har vida överskridit den svenska produktionen som i dagsläget endast utgör 28 procent av den tota- la förbrukningen. Trenden ser ut att fortsätta.

Hämta Ekonomi och marknad april 2017 (pdf) ››
eom_april17
Tidigare utgåvor
Ekonomi och marknad september 2016 (pdf) ››
Ekonomi och marknad juni 2016 (pdf) ››

Ny utlysning av Branschutvecklingspengen

Källa: Svenska Köttföretagen
Nu går det åter igen att söka anslag till projekt med fokus på bland annat att säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd, fortsatt låg användning av antibiotika samt ökad lönsamhet inom näringen i linje med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm.

Slakterierna och producentföreningarna inom gris, nöt och lamm samverkar med en gemensam och bred finansiering av utvecklingsarbetet för att stärka den svenska uppfödningen, genom insamling av branschutvecklings-pengen. Senast den 17 maj ska ansökan inkommit till Svenska Köttföretagen.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

När det gäller lammkött så lägger vi i år särskilt fokus på projekt som gynnar kunskapsöverföring från forskare till gård samt projekt som förbättrar marknaden för svenskt lammkött.

Syftet med branschutvecklingspengen
Syftet med Branschutvecklingspengen är att genom finansiering av utvecklingsprojekt stärka svensk köttproduktion. Beviljade projekt ska ha en direkt påverkan på ökad lönsamhet samt även stötta genomförandet av handlingsplanerna för respektive djurslag.

Läs mer
Svenska Köttföretagen: Ny utlysning av Branschutvecklingspengen ››

svkottf

LRF i nytt projekt om ekologisk produktion

Under 2017 driver LRF ett projekt som ska ge företagare bättre beslutsunderlag inför en eventuell omställning till ekologisk produktion.

Underlag som ska tas fram är marknadsanalyser, lönsamhetskalkyler och information om speciella utmaningar.

– Ett bra beslutsunderlag är viktigt i all företagsutveckling. Vi har identifierat ett behov av mer kunskap för att fatta genomtänkta beslut innan man börjar med ekologisk produktion. Genom projektet kan vi presentera en mer samlad kunskap om den ekologiska marknaden, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Viktigt att förändringen är lönsam
Det tar flera år att ställa om till ekologisk produktion och en sådan förändring måste vara lönsam. Ekologiska livsmedel kostar mer att producera. Därför krävs en merbetalning till bönderna för att de ska producera maten.

Projektet genomförs i samarbete med föreningen Ekologiska Lantbrukarna och är helfinansierat av Jordbruksverket inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

Läs mer
LRF: LRF i nytt projekt om ekologisk produktion ››

SJV: Checklistorna för djurvälfärdsersättningarna klara och ett förtydligande om att ta över en djurvälfärdsersättning

Nu finns checklista för år 2017 på plats på Jordbruksverkets hemsida.

Dessutom har man förtydligat vad som gäller för dig som ska ta över en ansökan om åtagande och om utbetalning för djurvälfärdsersättningarna. Informationen finns på sidan Åtagande.

SJV: Extra djuromsorg för får 2017 ››

Glöm inte bort lammet

I Jordbruksverkets förprövningsstatistik ser man åter en ökning av antalet platser för får. Köttpriset som var 2015 ökade investeringsviljan, men 2016 har varit svalare. Branschen får inte glömma att lammkött också är svenskt kött.

– Förprövningen har kommit tillbaka till den nivån som den låg på för ett par år sedan. Det är väldigt skönt att den har ryckts upp igen efter ett par års låga siffror, säger Magnus Jönsson, ordförande Svenska Fåravelsförbundet.

Han är dock inte helt obekymrad gällande kommande års framtidstro och investeringsvilja.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Glöm inte bort lammet ››

Mallar för Ersättning för extra djuromsorg för får 2017

Hushållningssällskapet har uppdaterat sin pärm som innehåller mallar till all dokumentation som krävs för att söka jordbrukarstödet ”Extra djuromsorg för får”.

Läs mer på Hushållningssällskapets hemsida ››

Fler vill satsa på dikor och får

Jordbruksverkets statistik för förprövade stallbyggnader för djur 2016 har kommit och visar på en rekordstor investeringsvilja bland nötköttsföretagen.

Det är framförallt inom dikoproduktionen som man ser en stor investeringsvilja. Den färska statistiken visar att 10 879 platser förprövades för tackor, jämfört med
7 368 platser 2015.

En svaghet med förprövningsstatistiken är dock att den inte följs upp ordentligt. Man vet alltså inte hur många av de förprövade plasterna som faktiskt byggs.

Jordbruksaktuellt: Fler vill satsa på dikor och får ››

Här finns statistiken ››

Gör din röst hörd om framtidens jordbrukspolitik!

EU-kommissionen har nu lanserat en enkät om nästa CAP. LRF ska skicka in ett svar, men alla som vill kan skicka in egna svar direkt till EU-kommissionen.

Det är viktigt att vi får med så många svar som möjligt från Sverige. Gå gärna in och svara, och välkommen att sprida i ditt nätverk!

Svara på enkäten här ›› 

Mer information om Samråd om hur EU:s jordbrukspolitik kan moderniseras och förenklas ››

LRF Kött satsar pengar på att öka produktionen av nöt och lamm

Nu är det klart vilka projekt som får pengar från LRF Kött. Totalt går två miljoner till tio projekt som alla syftar till att öka produktionen av nöt och lamm.

De projekt som får finansiering ska ge konkret nytta till nöt- och lammproducenter som vill utveckla sitt företagande och hålla sig ajour med ekonomi och priser. Djurslagen har fått en miljon kronor vardera och resultaten kommer presenteras löpande fram till och med år 2018.

– Det är första gången som LRF Kött delar ut pengar till projekt på det här viset. Det känns riktigt bra, målet är att satsningarna ska ge konkret nytta för våra medlemmar som driver nöt- och fårföretag. Projekten är ett viktigt steg för att nå de mål som är satta inom de gemensamma handlingsplanerna för nöt och lamm, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.
Sätter ullen i rampljuset

Ett av de projekt som fått pengar ska lyfta kunskapen om skinn och ull på fårgårdar. Svenska Fåravelsförbundet genomför projektet.

– Ull är en bortglömd resurs och det finns en enorm utvecklingspotential. I dag slängs stora mängder för att det saknas rutiner, system och framförallt kunskap om hur man tar tillvara ullen. Vi ser framför oss att ullen ska ge svenska fårgårdar ytterligare en inkomst och ökad lönsamhet, säger Claudia Dillmann, projektledare för Svenska Fåravelsförbundet.

Fem av tio projekt rör får och lammproduktion

Skinn- och Ullkunskap – ska lyfta kunskapsnivån om fåren, skinnet och ullen i korta filmklipp som kan delas via sociala medier men också i längre filmer som kan ge djupdykningar i ämnet. Svenska Fåravelsförbundet.

Seminstation för får –ska via driftsbidrag ta fram en långsiktig plan för seminstationen. Svenska Fåravelsförbundet

Gräsmanagement –ska genomföra en informationsträff med internationell kompetens. Lammproducenterna

Rätt lamm i korsningsproduktion – ska ta fram gudie, youtubefilm och checklista för Rätt lamm i korsningsproduktion. HS Jönköping

Statistikplattform – ska ta fram en statistikplattform på lrf.se/kott som löpande uppdateras och visar aktuell statistik för nöt- gris- och lammbranschen.

Hela artikeln
LRF: LRF Kött satsar pengar på att öka produktionen av nöt och lamm ››

För mer information
Viktoria Östlund, viktoria.ostlund@lrf.se, 070- 859 76 36