Far_gif
ggi_loop
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
Banner-2017
siltbergs hemsida
gdjh2015
gimrarna
Annons
Knarrhult2018
banner_180x120
trns2017
default logo

Smygtitt in i tomteverkstäderna

veckobrev

8 december 2017 | En mötesintensiv vecka betyder många rapporter från branschens styrelse- och mötesrum. Som kontrast till detta blir det tomtar och annat hantverk som visar att verkstäderna går på högvarv inför julen. Men vi börjar med att lyssna på Ulf!

Lyssna på Ulf som berättar varför man ska satsa på får. P4 Värmland, dagsfärkt inslag. Fårnäringen är på frammarsch i Värmland och antalet får är idag uppe på en rekordnivå. Väl talat Ulf, som vanligt!

Ulf berättar även lite mer om fårdagen på Lillerud som distriktsföreningen i samarbete med Hushållningssällskapet arrangerade förra veckan: Drygt 80 elever från olika årskullar och linjer möte upp! Ett snabb svep över fårnäringen, byggnader, ekonomi, fårens mångfald, raser och hur ett funktionellt får ser ut exteriört. Efter knappt tre timmars mangling ställdes frågan hur många som skulle kunna tänka sig att i framtiden syssla med får. Drygt 20 räckte upp handen, det tycker vi är ett positivt resultat.

I tisdags var det stor samling runt Handlingsplanerna i Stockholm. Handlingsplaner finns för både nöt, lamm och gris och inom varje djurslag finns det arbetsgrupper som jobbar med bland annat produktion, marknad, stöd och regler. Arbetet gjorde sitt avstamp utifrån konkurrenskraftsutredningen för ungefär 2 år sedan och har tuffat på sedan dess. Mötet första del kretsade kring redovisning av vilka mål som uppnåtts och vad som ännu inte är i hamn. Lite olika resultat från de olika arbetsgrupperna kunde konstateras. Nästa viktiga del av mötet var att inhämta erfarenheter rörande arbetssätt för att få ett avstamp kring vad som behöver justeras och förbättras för att nå hamn när arbetet med planerna skall vara färdigt om ett år. Högt i tak och positiv anda, det blev en brainstorming kring hela handlingsplanen med alla tre djurslagen och arbetetet går vidare.

I onsdags hade sedan styrgruppen för Handlingsplanerna möte där resultatet av föregående dags inhämtande av synpunkter diskuterades. Man ser nu framåt en horisont även efter 2018. Vi konstaterar att omvärlden givetvis har förändrats sedan nuvarande handlingsplan sjösattes, en del målbilder har förflyttats och flexibiliteten i handlingsplanerna behöver öka. Styrgruppen kommer processa detta vidare och längre fram presentera ett nytt och reviderat förslag på arbetssätt. Det står dock klart att samverkan i värdekedjan bonde-slakt-handel tillsammans med politik och myndighet är mycket berikande och framgångsrikt om vi ska nå uppsatta mål. Det gemensamma engagemanget ska bibehållas och helst utökas.

SF har deltagit i Grimsö Viltskadecenters Brukarråd. I rådet ingår Viltskadecenter, SF, LRF, Naturvårdsverket och en representant från vardera sydsvenska-, mellansvenska- och norra rovdjursområdet. Vi fick olika projekt där Viltskadecenter är drivande presenterade för oss. Mycket handlade denna gång om stora fåglar och deras skador i odlingslandskapet, främst tranor och gäss.

EviWild är ett projektet som kartlägger den kunskap som finns om åtgärder avsedda att minska konflikter mellan människor och vilda djur, och att göra kunskapen mer tillgänglig. En databas för samordning av vetenskapligt material och forskning om fredade vilda djur i ett brett perspektiv håller på att skapas, nu bara på engelska men den ska även komma på svenska.

För fårnäringen meddelade Naturvårdsverket att det kommer en ny förordning om “Stöd av mindre betydelse” och via den kommer det att kunna betalas ut ersättning för kostnader vid rovdjursangrepp som inte är godkända i dag. Det är inte helt klart vad som kommer att godkännas, men SF hoppas att exempelvis kadaveravgiften kan räknas in i en sådan ersättning. Beslut ska komma under tidig vår och förhoppningsvis träda i kraft vid halvårsskiftet, och gälla denna stödperiod till 2020.

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att den allt mer närgångna vargtiken på Södertörn ska skjutas. Troligen finns det fler nya revir i Södermanland.

Inventeringsperioden av rovdjur är i full gång, rapportera allt som ses! Ta “skit” om du får möjlighet, skriver Gudrun och jag grunnar en stund över om man brukar bli hotad för att rapporterat till Skandobs innan jag inser att hon menar detta bokstavligt. Det vill säga, hittas något som kan vara vargspillning så skicka vidare för undersökning. Kontakta din lokala jägarorganisation för hjälp med detta.

På tal om hot – det är under all kritik att det förekommer hot och trakasserier i samband med utlysta skyddsjakter, både mot myndigheter och enskilda jägare. Men det är tyvärr deras verklighet.

På Götala Herrgård i Skaraborg har det varit styrgruppsmöte inom nöt- och lamm i Agrovästs regi. Vi fick besöka byggplatsen där det nya forskningsstallet växer fram. Ett 100 meter långt och imponerande stall. Det mesta ska kunna mätas och vägas automatiskt när detta är klart, som djurens vikt, hur mycket de äter och troligtvis också hur mycket de dricker per dygn.

Torsdag var det styrelsemöte med Gård & Djurhälsan. Flera strategiska förändringar och investeringar som man jobbar med visar goda resultat. Resultat av en enkät som genomförts visar att kundernas nöjdhet och förtroende är fortsatt högt.

Det har också varit ett möte med LRF Köttdelegation. Rapporter kring marknadsläge, läge i djurslagsföreningarna, handlingsplanerna, livsmedelsstrategi, med mera, med mera.

En remiss från Jordbruksverket om märkning av får och getter har besvarats.

Statistik gällande mönstringsuppgifter 2017 för Gotlandsfår och Finullsfår har sammanställts. Statistiken visar att 100 olika personer mönstrade gotlandslamm under 2017. Av dessa mönstrade 31 mönstrare fler än 200 lamm. De mönstrade i 229 besättningar (unika SE nummer) och totalt mönstrade de 19 812 lamm. I procent innebär det att 66 % av besättningarna och 83 % av P-lammen som ingår i avelsvärderingen mönstrades av de mesta aktiva mönstrarna (som utgör 31 % av mönstrarna). Man kan också se att medelavelsbesättningen för Gotland har 69 lamm. När det gäller Finullslammen var det bara en mönstrare som mönstrade fler än 200 lamm, men 22 % av lammen mönstrades av denne. 53 % av lammen mönstrades av mönstrare som mönstrar färre än 100 lamm. För Finull är medelavelsbesättningen 37 lamm stor.

Ni har väl sett LRFs kampanj Tack för att du bryr dig? Den handlar om att lyfta varför vi är så stolta över den mat vi producerar i Sverige. Även Svenskt Kött kampanjar om svenska mervärden. Målet är att nå en miljon unga vuxna i åldern 18-30 år och därmed öka kännedomen och kunskapen om varför svenskt kött är ett bra val. Vi lammbönder producerar det godaste köttet under former som vi inte behöver skämmas över, och vi hamnar i regel inte i skottgluggen när köttets nagelfars. Men även vi måste oförtröttligt berätta om nyttan som våra betesdjur gör, hur miljön skulle påverkas negativt om de försvann, allt fint våra får producerar utöver kött och om hur vi lägger ner vår själ för att de ska må bra och ha ett gott liv så länge de lever. För hur tomma och meningslösa skulle våra liv inte bli om vi inte fick leva och jobba med djur?

Trevlig helg på er får-bönner!

Med ett stort och varmt tack till hantverkare som köpt ull från Brittas Stjärnbäckfår och som delat med sig av bilder på sin konst! (Ullen är såld genom Facebookgruppen Ullförmedlingen.)
BrittaT1
Foto och hantverk Britta Thoren, Örbäcken

BrittaT2
Foto och hantverk Britta Thoren, Örbäcken

BrittaT3
Foto och hantverk Britta Thoren, Örbäcken

Lena
Foto och hantverk Lena Jarlgård, Avesta

Nadezda
Foto och hantverk Nadezda Vinogradova, Tyskland

Kerstin
Foto och hantverk Kerstin Sjödin, Umeå

Sammanställt av Anna

 

“En man ska inte ha fler får än hans fru kan sköta”

veckobrev

1 december 2017 | Rubrikens bevingade ord ska ursprungligen ha uttalats av fårklipparen Claes Larsson. Vi får anta att vice versa gäller? Högaktuellt när gården ska lämnas över inför styrelsemöte i Stockholm. 

Under två dagar har styrelsen och adjungerade träffats för intensivt arbete. Hundraåringen befinner sig i en förändringsprocess och vid sidan om “vanliga” arbetsuppgifter och projekt handlar mycket nu om vad som behöver förändras och hur det ska bli verklighet. Det som nu diskuteras tar avstamp i en process vi genomförde i somras med syfte att göra oss redo att möta nya tider och uppgifter, och i slutsatser från ordförandekonferensen som hölls i oktober.

I ett försök att skildra stämningen har jag efter mötet samlat citat.

Magnus J är som vanligt en av de mer otåliga av oss:
– Jag vill ut till distrikten och sprida engagemanget vi har i fårsverige.

Maria har varit med sedan SF ombildades 2004, hon har om någon perspektiv på förbundets resa:
– SF har de senaste tio åren gjort en fantastiskt resa framåt, en resa som fortsätter med en grund i att vi vill inspirera fårägarna att inte bara jobba utan att även ha roligt.

Elof, som alltid med fötter på jorden och sikte mot stjärnorna:
– Det är i det personliga mötet med likasinnade som vi skapar framtiden. Och så känns det bra när genomgång av beslutspunkterna ger kvittens om att vi gör saker alla dagar. Många saker, stora som små!

Claudia, som är vår nyaste styrelsemedlem bidrar med energi, idéer och kompetenser som får oss att jubla, säger:
– Vi i SF ska vara ett vinnande lag som alla ska vilja hänga med.

styr2
Foto Britta Wendelius

Ulf som gillar bäst när det bli verkstad av vackra ord påminner:
– Förändring är en framåtskridande rörelse där tiden är viktig!

Britta (som oss emellan är högre makters gåva till Fåravelsförbundet):
– Tack för att jag får vara med på den här resan in i framtiden med fårsverige och tillsammans med er alla! Vi är olika och olika är bra… men tillsammans blir vi ännu bättre! 🙂

Jag och Einar svävar snabbt iväg och börjar diskutera konkreta idéer. Vi vill producera en får-podd. Tipsa oss om ämnen ni vill höra om och personer som ni är nyfikna på!
SF behöver synas och höras ännu mer i fårsverige.

Tycker att Gudruns sammanfattning är väldigt fin:
– Fårnäringen är som ett stort träd och alla grenar är värdefulla!

Vi kan konstatera att alla verkar sugna på möten med er medlemmar och på att jobba för ett SF där fårbönder trivs. Häng med, alla är viktiga om att detta ska bli verklighet!

styr1
Prioritering pågår. Foto Einar de Wit

Ull- och skinnprojektets filmteam har varit på Tranås Skinnberederi för att filma några sekvenser. Filmen kommer att handla om ullens och skinnens väg till mervärde.

filmning

Filmaren Stephane Lombard in action. Barbro Nord och Anders Dahlin, vd på Tranås, agerade “skådisar” och förebilder/sakkunniga på skinnsidan. Claudia är supernöjd med sina proffsiga medarbetare. Foto Claudia Dillmann

kotte

Fynd i skinnhög! En igelkott har valt en hög saltade skinn till vinteride. Måste ju bara vara mysigaste platsen, jag skulle också bäddat ner mig i skinn om jag kunde sova hela vintern. Claudia försäkrar att kotten mådde bra och att den har flyttats till en annan lämplig sovplats. Foto Claudia Dillmann

Foldern Klippning och ullskörd är klar. Den handlar om att göra en attraktiv produkt av sin ull. Kolla den super-bra check-listan på sista sidan! Finns här i pdf-format: KLIPPNING och ULLSKÖRD ››

klippningull

Även Svenskt Kött AB har haft styrelsemöte under veckan. Budget och verksamhetsplan var huvudpunkter på agendan.

Svenskt Kött vässar sin kommunikation ytterligare kring det svenska köttet och särskilt målgruppen 18-29 år har fått ett ökat fokus, bland annat genom att mer synas i medier där denna målgrupp i högre grad är aktiv. Läs mer om kampanjen här och sprid gärna vidare!

Förvaltningsrätten i Luleå har inte godkänt överklaganden av årets licensjakt av varg. Det kommer att jagas varg i de områden länsstyrelserna har beslutat om. Läs mer här.

Viltskadecenters viltskadestatistik för 2016 är nu publicerad. Att den blivit fördröjd beror på byte av databas för registreringen av besiktigade skador.

En fin första advent önskar SF!

dosbuss
Yes! Sista dosen laddad och redo för transport till fähuset. Min första säsong med seminering av får kan sammanfattas som spännande och rolig. I början kände jag mig otroligt fumlig och logistiken behövde utvecklas. Lite justeringar fick göras i fähuset och dos-taxin på bilden plockades ihop (varm vetekudde i botten och ljumna handdukar). Brunstpassningen har fungerat jättebra och baggen har varit förvånansvärt lätthanterlig och samarbetsvillig. Om det blir några lamm får vi se, men man hoppas ju! Foto Anna Bergström

baggbox
Elofs ABC: B som i Baggbox. Foto Elof Nilsson

Visbyflpl
Fastlänningar måste lära sig ett och annat. På Gotland har man uppenbarligen tröttnat och därför valt att lyfta detta budskap som viktigast när anländande kliver av planet. Foto Elof Nilsson

vaktare
Ulf sover bättre han hör hundarnas jobb än med trafikbrus utanför hotell. Foto Ulf Ekholm

Sammanställt av Anna

Mer ull till folket!

veckobrev

24 november 2017 | Vi glädjer oss åt att ullen är en fråga som allt fler tar på allvar.

För hur ofta ser man ett får på Svenska Dagbladet Näringslivs förstasida? Idag är vi löjligt stolta över Claudia som pryder gårdagens förstasidan och får ett helt mittuppslag för ullen. Artikeln handlar om att nästan all svensk ull bränns och kastas bort, samtidigt som vi importerar från andra länder. Artikeln är inte så negativ som man kan tro av rubrikerna, ett hopp om ändring och att den svenska ullen håller hög klass och är värd att tas tillvara är det genomgående budskapet. Vi kommer att presentera mer statistik och fakta runt mängder och pengar. Online-versionen finns här, tyvärr är det en Premium-artikel. Det finns också ett filmklipp på Facebook, finns delat på vår sida ››

300ton

Saxat ut SvD Näringsliv 23 november 2017.

Är vi fårägare redo för ett systemskifte? Fler aktörer behöver göra sitt för att det ska bli ändring förstås, men utan oss går det ju inte.

Efterlängtade uppdaterade siffror gällande avelsvärderingen finns nu på hemsidan. Det gäller relativtalsenheter och medelvärden för de tio raser som avelsvärderas. Tillsammans med dessa filer, en per ras, finns en text om hur det hela hänger ihop – hur avelsvärderingen går till. Artikel och dokument här ››

Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens gick av stapeln under veckan och vi var där. Under denna konferens avhandlas EU:s, vårt nationella centrums, branschorganisationernas, handelns och djurskyddsorganisationernas arbete gällande djurskydd på EU-området. På menyn fanns det i år möjlighet att lägga till kött eller fisk till den vegetariska buffén. (Den vegetariska menyn blev en snackis förra året.)

SFs seminstation har levererat en rejäl mängd gotlandsfår-doser till Finland. Man meddelar också att kvävekärlen har börjat komma tillbaka liksom seminrapporter. Man kan konstatera att för en del har brunstsynkroniseringen fungerat väldigt bra. För oss andra är det bara att hålla ut.

SF har med hjälp av Sheep Farmers Union undertecknat en inlaga som sänds till EU-parlamentet rörande EU:s importkvoter av får och getkött från Nya Zeeland och Australien. Med tanke på Brexit är det viktigt att bevaka hur dessa länders tullkvoter förändras i volym vid export till EU. Storbritannien är/var en stor mottagare i EU av köttet från Nya Zeeland och Australien.

Avstämningsmöte i tävlingen Sveriges smartaste stallar har hållits. Spänningen är olidlig men vi kan tyvärr inte yppa något ännu.

Arbetsgruppen för export inom Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm har mötts under veckan.

En remiss från Jordbruksverket om märkning av får och getter har skickats ut på intern remissrunda hos distrikt och rasföreningar. Nyfiken? Läs mer här.

Nytt periodbokslut har gjorts. Men skrev jag inte helt nyligen samma sak? Tiden går fort, snart är gräset åter grönt.

På tisdag blir det får-dag för eleverna på Lilleruds Naturbruksgymnasium. Ska bli spännande att höra elevernas tankar och funderingar runt får. Ulf och distriktsföreningen i samarbete med Hushållningssällskapet arrangerar.

Kommande vecka kommer hela styrelsen och adjungerande att stråla samman för vinterns så kallade fysiska styrelsemöte. Det vill säga, vi kommer att transportera våra kroppar till huvudstaden och där slå våra huvuden ihop för att bland annat jobba vidare med de frågor som lyftes av ordförandeknonferensen.

Styrelsemötet innebär att kansliet och Elitlamms support inte har telefontid på onsdag den 29 november. Svarstakten i mailsupporten kan också bli något lägre än vanligt. Vi ber om ert överseende med detta och lovar att jobba ikapp så snart mötet är över.

Klimatfrågan är något vi måste ta på allvar, det tror jag de flesta av våra medlemmar håller med om. Men att det är så populärt att skylla på idisslare i denna debatt är något irriterande. Bland andra LRF har gjort ett stort jobb för att nyansera och plocka fram fakta. Blir det dsikussioner runt glögg och julbord? I Kunskapsbasen under Klimat och miljö finns en del material där man rusta sig med fakta.

Trevlig helg önskar SF!

betonggute
Efter resa i SFs tjänst välkomnas Elof hem till ön av Sveriges vackraste “betongsuggor”. Foto Elof Nilsson

teaser
Kärleken spirar nu i många fårhus. Dessa finullstackor är väldigt förtjusta i sin silverlockige teaserbagge. Foto Magnus Jönsson

Sammanställt av Anna

Hatten av för Värmland …

veckobrev

17 november 2017 | … och för Värmlänningarna och deras får!

Statistik från SJV visar att rovdjurslänet Värmland vänt trenden med minskning av antalet får de två sista åren. En ökning på 23,6 % på 2 år! Att få siffror på ett så positivt resultat är roligt, det visar att det går! Det finns lärdomar som vi måste utnyttja här. Exempel på faktorer som bidragit är projektet där Länsstyrelsen, Värmlands Läns Fåravelsförening och Hushållningssällskapet jobbat tillsammans för att lyfta lammnäringen och Fårfest i Kil som genererar massvis med positiv energi. Ulf kommer att berätta mer från från den värmländska horisonten i Fårskötsel.

Marknadskampanjen som genomförts i höst under parollen #höstlamm har utvärderats i samband med ett möte under veckan. Tyvärr fanns ingen representant för handeln med vid mötet, men vi kunde ändå konstatera att kampanjen gått relativt väl. Slaktvolymen ökade under dessa veckor och handeln fick de volymer de beställde. Vi i SF men kanske främst Svenskt Kött, Svenskmärkning, LRF, HKScan och KLS Ugglarps var aktiva under perioden och spridde allt från artiklar till recepttävlingar rörande lamm under perioden. Kampanjen genererade även positiva konsumentmöten i sociala medier.

Vi planerar nu för att göra något liknande till nästa höst men i utökad form. Mer engagemang och mer tid för planering av kampanj kommer att ge ett ännu bättre resultat nästa gång.

Magnus J har även deltagit i ett styrgruppsmöte för Lammlyftet. Projektet rullar på enligt plan. Intervjuer på ett 10-tal gårdar har gjorts rörande rutiner av skötseln av djur inför slakt. Hur urval av lamm görs inför slakt verkar se någorlunda lika ut. Däremot varierar det vilka hänsyn och kunskaper vi som producenter tar och har för att leverera ett djur med bästa ätkvalitet. Här ser vi med spänning fram emot sammanställning och konstruktiva råd.

På ett liknande sätt jobbas det även inom slakten. En kartläggning pågår av hur hanteringen ser ut, vilka hänsyn man tar till ätkvalitet och vilka punkter som kan vara kritiska och bör beaktas. Mer spännande information kommer vart efter projektet fortlöper.

Journalist och fotograf från Svenska Dagbladet har gästat Claudia för att prata får och ull. De intervjuade, filmade, fotade och kelade med får i nästan 4 timmar, uppriktigt intresserade av dessa ämnen och var så pålästa att kunskapsutbyte kunde ske åt båda håll. Hur kul är inte det!

Elitlammgruppen som består av representanter från Elitlamm AB, SFs styrelse och Elitlamms användarsupport har mötts i Halmstad. Vi brukar träffas en gång om året och under dessa möten ska pågående arbeten stämmas av, framtida planeras och mer långsiktiga visioner och strategier diskuteras. Vi hade givande och trevliga dagar och är nu på väg hem nytankade med entusiasm och hopp om framtiden.

Skulle du kunna tänka dig att ingå i en mindre referensgrupp som hjälper till att utveckla Elilamm? Främst genom att bidra med praktiska erfarenheter från arbetet med fåren. Nya idéer och erfarenheter från arbetet i programmet välkomnas såklart också. Hör av dig till Elof, så berättar han mer!

Ni har väl sett Hanna Nilssons bilder från studieresan till Frankrike som arrangerades i oktober? Bilderna ligger i hemsidans bildspel (se Startsidan med flera). Tack Hanna för att du delar med dig av glimtar från får-Frankrike!

ElammoteHalmstad2

ElammoteHalmstad1

Elitlammgruppen diskuterar hur vi kan hjälpa Elitlamms användare att lyfta mot högre höjder. Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna

Rekordtidningen – hundra sidor om hundra år

veckobrev

10 november 2017 | Denna vecka kort om nya funktioner i Elitlamm, marknaden för vita skinn och om rovdjursinventering.

Två nya funktioner har lanserats under veckan i Elitlamm Avel & Produktion och Elitlamm Fritid. Under fliken Hälsa kan man nu registrera klövvård. Det finns också en användbar sökruta längst upp till höger i huvudmenyn där man kan snabbsöka på djur på samma sätt som i ElitlammMobil. Antingen skriver man in hela individnumret med 5 siffror, eller genom att skriva in minst 2 siffror. Ett snabbare sätt att nå ett specifikt djurs Djurkort.

Elitlammsupporten håller på att lägga in seminbaggarna i alla besättningar som beställt doser. Så snart, om inte redan nu, hittar alla ni som ska skapa Betäckningsgrupper era seminbaggar i listan genom att ställa in urvalet på Status/Övriga.

Claudia och Gudrun har satt igång ett arbete runt de vita skinnen. En artikel i Fårskötsel i ämnet är på gång. Vi tror att korsnings- och köttrasskinnens värden behöver lyftas, värden som till exempel svensk djurvälfärd och att vi inte badar fåren i diverse insektsdödande medel. För att inte tala om förhållandena under själva beredningen av skinnen, med allt från vettiga löner till miljötänk. Faktorer vilka man inte har någon som helst koll på när det gäller de billiga importerade skinn. Mer och bättre marknadsföring med andra ord.

En omröstning på Facebook-gruppen Vi som har får har startats för att fråga uppfödare om i vilken utsträckning de vita skinnen bereds och hur säljbara de är. Är du medlem i Vi som har får så gå gärna in och rösta/kommentera.

Årets rovdjursinventering har börjat och det är väldigt viktigt att alla rovdjur rapporteras, både syn och spillningsinventering. Det har stor betydelse för kommande års jakter och eventuella skyddsjakts beslut.

Järven har ökat i antal från 58 föryngringar till 97 föryngringar och uppskattas i dag till cirka 522 individer. Gynnsam bevarandestatus är minst 600 individer. Järven sprider sig allt längre söderut med konstaterade föryngringar både i Dalarna och i Värmland.

SVT Skåne gästade idag Magnus Js fårhus där installning, inskolning av vinterlamm och sortering av tackor och lamm pågår för fullt. Änmet som diskuterades var lammnäringens tillväxt i Skåne, hoppas vi får se något om detta i Sydnytt.

Under veckan utkom historiens tjockaste Fårskötsel, 100 sidor av läsning. Dels en lång historisk sammanfattning av de senaste hundra åren med svensk fårskötsel. Och dels en helt vanlig Fårskötsel.

Om man ännu inte är medlem i SF är det året ut mycket förmånligt att bli det. Är man snabb får man det supertjocka specialnumret som välkommen-present. Enklast är att anmäla sig här.

jubileumsfs

Hemsidan tipsar om Vetenskapsradions veckomagasin som idag berättar om Cambridge-forskning om fårs förmåga att känna igen ansikten på tvådimensionella bilder. Får är, visar det sig, ungefär lika bra som människor på detta. 27.30 in i programmet börjar inslaget. Även Land Lantbruk har skrivit om detta.

Utflyktstips inför helgen: Tranås Skinnberedning firar sitt 100-årsjubileum med öppet hus lördagen den 11 /11.

Trevlig helg önskar SF!

slaktbil
Slaktbil i soluppgång. I dessa dagar får man vara glad om solen alls visar sig. Foto Elof Nilsson

NorsKlara
Elof: Alla Nors baggar är släppta i sina grupper och semingruppen har fått lite special treatment inför utmaningen, brunstpassning. I år använder vi 4 seminbaggar (varav en i egen hög person) och dessa herrar blir konkurrensutsatta av 5 egenuppfödda ungbaggar. Dessa baggar är utvalda efter några av besättningens ESS till mödrar. Gammal fårexpertis säger att de bästa rekryteringarna görs under besvärliga år, och i kombo med avelsvärdering kan detta bli riktigt bra, känner jag. Kanske den mest spännande säsongen hittills! Ovan 16012 Nors KLARA. Lägg henne på minnet. Hon skall semineras om det går som det är tänkt. Foto Elof Nilsson

blompinne
Blommlådekonst à la farmors rabatt. Foto Elof Nilsson

personligutveckling
Elof förkovrar sig med boken “Att umgås med idioter” och försöker klura ut hur andra ser honom som person. När vi ses nästa vecka för Elitlammskt strategimöte får vi synka våra bilder och se om boken var någe bra. Foto Elof Nilsson

sfar2
Skårves tackor säger “Lamm? Nej vi är nöjda singeltjejer nu.”

Några besättningar har redan skickat tillbaka sina seminrapporter så där har uppenbarligen brunstsynkroniseringen fungerat bra. Lite avundsjuk är jag då mina tackor visar noll intresse för att avla nya generationer. De sätter väl igång nästa vecka när jag ska lämna gården, vilket normalt nästan aldrig händer. Så korkat av mig att tro att de inte skulle utnyttja detta kryphål. Men det är trots allt mitt första år med seminering av får, och jag ser det som ett läro-år – klart att Murphy ska vara med. Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna

Gott nytt får-år!

veckobrev

3 november 2017 | Får-året ser inte likadant ut överallt, både för att vårt land är långsträckt och beroende på de olika produktionsformer som numera finns. Men nu när klockan ställts om till ordinarie tid och ensilaget börjar serveras känner åtminstone jag att det nya får-året stundar. 

Dokumentation från ordförandekonferensen har sänts ut till mötets deltagare. Britta har redan fått viss respons, och vi hoppas att fler tar sig tid att återkoppla!

Se Claudia och hennes får på ATL-TV. Priset på ull är på väg upp från en låg nivå, det finns pengar att tjäna på att satsa på bättre kvalitet. Inslaget om ull börjar 2.30 in i programmet, men man kan även lära sig något om svensk odling av pumpa som avhandlas före ullen, och passa på att titta på provkörning av ny Case när man ändå är igång. Ullkartan som nämns i inslaget finns här.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har haft styrelsemöte. Projektet Avelsvärden för svenska korsningsfår har nyligen avslutats, slutredovisningen och slutrapporten godkändes av styrelsen. Projektet Beräkning av totalindex för den svenska fåraveln har kommit in med en delrapport och man beräknar att projektet ska vara genomfört och avslutat hösten 2018. Ett tredje aktuellt projektet Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet är slutfört och examensarbetet är publicerat. Läs mer här. Examensarbetet ska även översättas till svenska och SSF inväntar slutrapport från projektet.

Vi har haft ett möte med Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning där vi diskuterade hur vi ska gå vidare för att delge forskningsvärlden inom vilka områden vi anser att forskning behövs. Och vidare hur man ska nå ut med forskningen, så att den kommer till nytta på gårdarna.

Arbetet på seminstationen i Alebäck rundas av med städning och de allra sista doserna lämnar stationen idag. Alla försändelser verkar ha kommit lyckligt fram till slut, även den som skickades som expressbrev med posten.

Svar på en remiss angående vaccinering mot mjältbrand och ett yttrande om en remiss av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd har sänts till Jordbruksverket.

Elitlammfakturor skickas idag via mail till de användare som hör till denna fakturaomgång.

Vi är ledsna att behöva meddela att den utlovade ankomsten av Fårskötsels megastora jubileumsnummer är några dagar försenad. Så ingen jubileumsläsning under helgen tyvärr, men till veckan ska den komma. Trevlig läsning önskar SF och redaktionen!

Sugen på att laga något extra gott till helgen? På Årets kocks hemsida finns några vinnarrätter med lamm som ser lockande ut och som av anvisningarna att döma inte är svårlagade. Det enkla är ofta det godaste. Behövs ytterligare inspiration går man med fördel till Svenskt Kötts receptsamling.

Trevlig Allhelgonahelg önskar SF!

pixbay
Nu ska Team Semin hem och seminera sina egna tackor som fått instruktioner att börja brunsta till helgen. En liten semester sen kanske? Foto Pixabay

duke

Och jag utmanar härmed Duke. Förutsättningarna är följande: nio tackor, sju semindoser, en nyklippt och taggad bagge som tackorna ännu så länge inte har bevärdigat med en blick. Vem får flest lamm till våren, han eller “jag”? Foto Anna Bergström

Sammanställt av Anna. Vill du få veckobrevet till din epostadress? Skicka mig ett meddelande.

IRL i Älvsjö

veckobrev

27 oktober 2017 | Stort möte i Älvsjö förra helgen och nu är det färdig-samlat för i år på SFs seminstation.

Veckans stora händelse var förstås ordförandekonferensen i Älvsjö där SFs styrelse och distriktens och rasföreningarnas representanter möttes. Mötet präglades av stort engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter. Och så roligt att träffas på riktigt! I fokus stog frågan hur vi tillsammans kan arbeta mer effektivt, och hur utbyte och dialog oss emellan kan stärkas. Också om hur vi kan få fler fårägare att se fördelarna med att bli medlem, så att fler fårägare aktivt bidrar till en framgångsrik fårnäring i Sverige. Det kom upp många bra idéer genom de samtalsgrupper som bildades under helgen. Stort tack till alla ni som prioriterade att delta! En skriftlig sammanfattning av träffen kommer att sättas ihop, den skickas ut till konferensens deltagare så snart den är klar. Mer om detta kommer också i Fårskötsel.

Denna vecka har seminbeställningar börjat distribueras, parallellt med fortsatt samling av sperma. I morse lastades de sista baggarna för hemresa. På bilden ses den gotländska transportören Ulf Wahlgren leda ombord Gotlandsbaggen Rommunds Long John för resan hem till Gotland.

longjohn_hem
Foto M Håård

I år har vi producerat över 2300 doser varav drygt 500 för jordbruksverkets genbank. Över 900 doser från 16 baggar av 5 olika raser distribueras till 38 besättningar. Mest vald bagge blev Erikshester Petrus som slog tvåan och fjolårsettan Erikshester Frej med 2 doser, 120 mot 118.

dimma

Vår egen trollkarl i full aktion. Fler bilder från gångna veckan på SFs seminstation här. Foto Margareta Håård

Claudia har tillbringat veckan i Åre på Eldrimners arrangemang Særimner, en idé- och kunskapsmässa för mathantverkare. Förutom kunskapsmässan så hölls också SM i mathantverk och där kunde jag konstatera att fårprodukter skulle
behöva synas mer. Vi har ju både fantastiska mejeri- och charkprodukter från våra får och vi borde synas och ta mer plats i dessa sammanhang. En nöt jag gärna är med och jobbar på att knäcka under rubriken Småskalig verksamhet, säger Claudia.

Claudia passade som vanligt på att prata får, ull och lammkött med alla som vill lyssna, och det vill ju folk. Diverse matkändisar föll offer för Claudias attacker. Vi hoppas detta kan bära frukt på sikt.

Fårnäringens framtida forskningsbehov har diskuterats under ett möte där SF representerat av Magnus J, Köttföretagen, Lammproducenterna, RISE och SLU deltog.

Många samtal handlar om varg. Bland annat oro för etablering i norra Skaraborg. Det har inte varit några angrepp där, men varg har siktats med inventeringskamera.

Möte idag för att diskutera förvaltning av Fåravelsförbundets och Stiftelsen Svensk fårforsknings aktiedepå. Viktiga slantar som ger förutsättning att utveckla fårnäringen.

Faktura-påminnelser för riksbedömningar och Elitlamm har den här veckan även skickats via SMS, eftersom en vanlig anledning till att obetalda fakturor försvunnit i flödet eller skräpposten. Påminner åter om att lämna en aktuell epostadress till Maria, det underlättar även i andra kontakter.

Hemsidan tipsar om Eldrimners kurser. De ger under vinter och vår ett antal kurser om slakt, hantverkscharkuteri och styckning. Eldrimners kurser brukar hålla mycket hög kvalitet.

Vill du få veckobrevet skickat till din epostadress varje fredag? Skicka ett medelande till Anna med rubriken Veckobrev tack, så ordnar jag det.

Veckans quizz. Vilken av de två bilderna nedan innehåller flest baggar? Foto Magnus Jönsson

quizz1

quizz2

Einar skickar med bilder på två av fårägarens gissel:

Skit
Skit! Gödselspridningsförbud den första november. Gör hela livet stressigt, dessutom med 40 mm regn som lök på laxen. Foto Einar de Wit

Svin
Svin! Ett halvt hektar demolerad vall. Vildsvin är en relativt ny företeelse för oss i våra trakter, men de går inte obemärkt förbi. Foto Einar de Wit

ullpaket
Britta har packat och skickat ull till förväntansfulla ullkunder. Ullförmedlingen är en mycket bra kanal. Det ska vara en positiv och glädjande upplevelse att få hem sin ull! Foto Britta Wendelius

Sammanställt av Anna som i denna stund ägnar sig åt party i surhålet. Jag måste vara sämst i klassen som kör ut fårens ströbädd idag. Kunde jag inte väntat lite längre?


Quizz: Fyra olika baggar i kärlet är färre in de i fårstallet.

 

Från får-fronten

veckobrev

20 oktober 2017 | Nu laddar vi för helgens ordförandekonferens, där landets distrikt strålar samman i Älvsjö.

Alla årets seminbaggar utom suffolkbaggen har lämnat sperma i tillräcklig mängd för att alla ska få vad de beställt. Men en del av 2015 och 2016 års baggar kommer att ta slut och kommer därför att kvoteras. Nästa vecka börjar baggarna åka hem, på fredagskvällen ska de vara hemma på sina gårdar igen. Tack killar och deras ägare för att ni gjorde det här för oss! Människorna vars arbete gör SFs seminverksamhet möjlig heter Magnus och Margareta Håård, och i år har de haft hjälp under arbetet med baggarna av veterinärkollegan Vaiva Burneikaite från Litauen. Tack Team Semin för att ni gör det här för oss!

Idag blir det badning och fotografering av de sex ryabaggarna som samlas för Jordbruksverkets genbank. Ett mycket begränsat antal doser efter dessa baggar kommer att kunna köpas. Vid intresse handla snabbt som attan.

Ullkartan har fått 3770 visningar på en vecka! Det finns utan tvivel ett stort intresse.

En av får-Sveriges ikoner har lämnat oss. Pierre Frick fick sluta sina dagar förra fredagen, han blev 83 år gammal. Pierre var en fantastisk nytänkare och har betytt mycket för svensk fårnäring och också för vallhundsklubben. Han satt i valberedningen när SF ombildades 2004 och var en av dem som bidrog till att den förändringen kom till stånd. Det blir en stor saknad för familjen och hans många vänner. Vila i frid Pierre.

Jordbrukaren har en artikel med Ulf som handlar om får-Sverige och ett ökat fårintresse. Ljusnande framtid för svenska får.

ATL har intervjuat Magnus J om ökningen av får och lamm i Sverige. En artikel är publicerad i dagens tidning. På måndag har samma tidning bokat träff med Claudia och hennes får, för att prata om utvecklingen på ullsidan.

Magnus J har mött Sveriges Djurbönders Smittskyddskontroll angående aktuella djurimporter. SDS är böndernas egna smittskyddsövervakning som vi i branschen själv sett ett behov av att skapa sedan vi gick med i EU. Tack vare SDS kan vi som bransch ta ett fortsatt eget ansvar för vårt unika smittskyddsläge i Sverige. SDS jobbar för att importerade livdjur ska genomgå en mer omfattande provtagning än vad lagen kräver, detta för att vi ska slippa ett antal allvarliga sjukdomar som skulle orsaka stort lidande och höga kostnader att få in. Av respekt för kollegor och deras får och lamm anser vi det självklart att importerade livdjur ska genomgå den utökade provtagning som SDS förspråkar.

Maria har mött Jordbruksverket för att bland annat diskutera den nya Zooteknikförordningen och rasföreningarnas avelsplaner. Lite nya riktlinjer kommer det där, gruppen vill ha mätbara mål, uppföljning och mer långsiktiga avelsplaner för de olika raserna. Detta gäller inte bara får utan även nöt, hund, kanin, gris, höns, gäss m.m.

Gudrun var häromdagen jurymedlem i tävlingen Matverk i Närke. Mycket intressant och många spännande produkter. Ett av bidragen var glass gjord på fårmjölk. Denna mycket goda produkt presenterades av ett nystartat företag med mjölkfår i Bergslagen, de har siktet inställt på att producera fårglass i större skala. Vilket bidrag som går vidare från Närke till riksfinalen meddelas den 8 november.

Påminnelser har skickats ut till de som inte betalt sin faktura för riksbedömning eller Elitlamm. Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa fakturor numera skickas ut via epost. Kolla i mappen för skräppost någon gång nu och då, och särskilt om du saknar en faktura.

Under måndagens styrelsemöte togs bland annat beslut om att utnämna de båda riksdomaraspiranterna Göran Carlsson och Birgit Fag till ordinarie riksdomare.

Britta har skickat ut protokollsammanfattning nr 177 till distriktens och rasföreningarnas ordföranden. Hon märker att en del mail studsar. Tacksamma om alla som borde få men inte fått protokollsammanfattningar meddelar Britta en aktuell epostadress.

Hemsidan tipsar om att man gratis kan annonsera ut livdjur här på hemsidan. Har du inte annonserat nyligen behöver du skapa ett nytt användarkonto, eftersom hemsidan moderniserades för inte så längesedan.

Trevlig helg och alla ni som träffas i Älvsjö för att jobba med vår förenings framtid tillönskas ett fruktbart, givande och roligt möte! cow

Själv missar jag tyvärr ordförandekonferensen då jag som så mången gång förr har en ko som behöver sin mjölkpiga. Slave to cow blir min låt till fredagsmyset. Foto Anna Bergström

fuktigt
Fuktigt på Gotland nu. Foto Elof Nilsson

mums
Luzern, klöver, käringtand, svartkämpar, cikoria och lite gräs. Lyckliga tackor som ska få detta i sin foderblandning till våren. Foto Elof Nilsson

ekobonde
Från ungarnas mjölkautomat i skolan. Speglar en härlig bild över hur det är och vara ekobonde, hälsar Elof. Med vissa skrämmande inslag, tänker jag. Ej inhemska arter, räv som tänker ta hönsen och är det en björn längst upp till vänster? Fast allt detta är ju också en del av vår vardag. Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna

Inslag av snö, mildare luft från sydväst och hopp om Indiansommar

veckobrev

13 oktober 2017 | Seminbagarna finns presenterade i Elitlamm, Nordisk lammköttskvalitet med mera kan man läsa om i veckans brev.

Årsmöte för pånyttfödda Dalarnas Fåravelsförening hölls i samband med Ull & Spinn-SM sista helgen i september och den nya styrelsen finns nu på deras distriktsida. Ett varmt välkommen till er!

På SFs seminstation i Alebäck flyter produktionen på som aldrig förr. Har ni inte redan sett bilderna som lagts ut på hemsidan och på Facebook så kolla in dem.

Idag har alla aktuella seminbaggar publicerats i Elitlamm Avel & Produktion (Djurregistrer > Andra djurlistor > Seminbaggar) och snart kommer seminkatalogen. Snart kommer också beställningssedlar att skickas ut, så nu är det dags att sätta ihop shoppinglistan <:o)

Våra medlemmar i Södermanland, Östergötland och Stockholm/Uppsala har fått rovdjur närmare sig och det påverkar deras vardag. Fortsätt att höra av er med frågor och funderingar! Det som är mest frustrerande för oss alla är att det fattas pengar till förebyggaande åtgärder.

Under veckan har en varg i Rialareviret skjutits efter beslutad skyddsjakt. Det har varit ett större vargangrepp i Klockrike i Östergötland där åtta får dödades på en otippad plats – i öppet landskap nära en by. Flera vargar har skjutits enligt § 28 under pågående jakt med hundar.

Återigen rapportera allt ni ser: synintryck, spår och spillning. Det har stor betydelse för inventeringen och eventuella skyddsjaktsbeslut.

I Värmland planerar distriktsföreningen i samarbete med Hushållningssällskapet en “fårdag” för eleverna på Lilleruds Naturbruksgymnasium. Ulf kan hjälpa till med inspiration och information om någon vill kopiera detta lovvärda initiativ.

Magnus J har varit på en intressant resa till Norge. Det finns ett partnerskap mellan forskning och näring för nöt- och lammkött inom regionen Västsverige, Norge och Jylland. Svenska Köttföretagen, SLU och Rise (tidigare Sik) och Svenskt Kött är projektpartners. Bland annat har Svenskt Kött därigenom fått medel till sin fina Köttskola som nyligen lanserades. Temat för mötet var aktuell forskning med mera runt lammköttskvalitet. God stämning, fruktbar dialog, intressanta diskussioner och värdefulla kontakter knöts. Magnus blev inbjuden dels för att han sitter i Svenskt Kötts styrelse men också som representant för svensk fårnäring. Han säger att han nog var ensam bonderepresentant bland akademikerna, men att han bemöttes med stor respekt. Det vi gör i Sverige med Svenskt Kött, Lammlyftet med mera ses som en förebild i grannländerna.

Claudia har haft möte med en representant från Sveriges Konsumenter för att diskutera hur vi kan samarbeta för att öka svensk ullkonsumtion. Det planeras för en gemensam branschträff, men detta är ännu så länge lite halv-hemligt. Mer information kommer, som vi brukar säga. (Jag försöker att komma ihåg dessa löften, men skulle jag missa så är det helt ok att påminna eller fråga.)

Periodbokslut och prognos för resterande del av året har gjorts under veckan.

Riksdomargruppen (päls och ull) har tillsammans med SFs ansvariga Maria och Elof haft höstträff för uppföljning av årets bedömningar. Mötets syfte är att diskutera hur årets riksbedömningar har funkat och om några rutiner behöver uppdateras inför nästa år. Margareta Källberg drar sig tillbaka från uppdraget som riksdomare, efter fantastiska 33 år. Hon övergår nu efter riksdomarnas ödmjuka önskan till att bli senior advisor. 2017 bedömdes ca 70 fler baggar än förra året, vilket tyder på ökat intresse för riksbedömningen. I och med detta möte lämnade Maria över fortsatt arbete till Elof, som nu är SF-ansvarig för riksdömeriet.

På måndag är det dags för förbundsstyrelsemöte per telefon. Att döma av dagordningen är det mycket som händer i får-Sverige. Slakten 2017 ökar jämfört med 2016 enligt färsk statistik (klicka på länken, lamm & får på fjärde fliken) från Jordbruksverket, vilket är ett exempel på något som går åt rätt håll. Ett annat är att intresset för att gå kurs i fårhållning för nya och blivande fårägare är stort.

Missa inte Ullkartan som sammanställer de företag i Sverige som kan köpa och/eller förädla din ull. Kartan hittar ni just nu under Snabblänkar på startsidan, men också i Kunskapsbasen och under Länkar.

Tursam fredag och trevlig helg önskar SF!

trevlighelg

bw
Britta representerar SF på Uppsalaauktionen. Kunskap om fårraser premierades med belöning i form av smakprov på lammkorv från Stjärnbäck. Ett uppskattat inslag. Foto Elof Nilsson

hemtag
Ett gäng finullstackor på väg hem för installning. Foto Einar de Wit

snyggingar
Men titta vilka snyggingar! Baggauktion i Mälardalen 2017, fotograferade av Elof Nilsson

lc
Vita sötnosar. Baggauktion i Mälardalen 2017, fotograferade av Elof Nilsson

Sammanställt av Anna

Skördetid

veckobrev

6 oktober 2017 | Nu fylls frysar med höstlamm och semindoser samtidigt som underbar sommarull skördas.

Seminverksamheten på Alebäck är i full gång med höstens samling. 14 baggar varav 6 lego-tappas till Jordbruksverkets genbank. Ungefär hälften av baggarna är redan igång med att leverera frysbar sperma. Lantbrukspressen har uppmärksammat seminverksamheten under veckan, Land Lantbruk, Jordbruksaktuellt och ATL har alla skrivit om oss. Kul!

Ni såg väl inslaget på Lantbruksnytt om att fler lamm behövs?

En kartläggning har gjorts över vilka möjligheter som finns att sälja sin ull, vad som krävs och till vilket pris. Samt hur många ton ull som köps in av de aktuella företagen. Dessa siffror behövs för att kommande år kunna jämföra, för vi jobbar ju hårt för och hoppas på en uppåtgående kurva när det gäller tillvaratagandet av ullen.

En Sverigekarta över landets alla ullförädlingsföretag med kontaktupgifter kommer i artikel om försäljning av ull i Fårskötsel. Kartan kommer även att finnas här på hemsidan när den är klar.

Ordförandekonferensen närmar sig och intensiv planering pågår för att detta ska bli ett bra möte där alla kan bidra med sina erfarenheter. Annika Bergman kommer att moderera mötet och det kan bara betyda att det kommer att bli jättebra, hon är grym nämligen. (Om någon missat att anmäla sig så är det nu bråttom, kontakta Britta omgående.)

#höstlamm har gått under veckan och fortsätter under nästa. En kampanj där Svensk Kött, Svenskmärkning, LRF, slakterier och detaljhandel lyfter svenskt lamm och kopplar ihop det med märket Kött från Sverige, en märkning med stort konsumentförtroende.

Etableringar av både lo och varg väcker en del oro. Oro för betesdjuren, men också för hundar och barn då man har en (eller flera?) mycket närgången varg norr om Stockholm. Vi hoppas den skyddsjakt som är beviljad i Rialareviret kan genomföras. Denna varg har ett ej önskvärt beteende och ska bort, även om vi behöver sprida ut vargen över stora delar av landet för att minska trycket på varglänen.

Filmen om ull är nu färdigfilmad och håller på att klippas av filmaren Stephane. Vi ser med spänning fram mot att få se resultatet.

I morgon är det baggauktion i Mälardalen. Elof och Britta är där, alltid sugna på en pratstund. De kommer att ägna sig åt aggressiv medlemsvärving och säger att de ska testa era fårkunskaper. Tror att de har lammkorv, håll er framme.

Förra helgens auktion på Gotland var som vanligt välordnad, vädret var härligt och en hel del folk fanns på plats. Dyraste baggen gick för 40 000 kr och snittpriset hamnade runt 13 500 kr. Enbart ett par osålda, och några som strukits av olika anledningar. Några av de äldre baggarna lockade till intensiv budgivning, men några av de äldre såldes till rena fyndpriser. Ungbaggarna varierade i pris och som vanligt blir man aldrig riktigt klok på hur buden faller, men roligt är det!

gotland17
Gotland 2017. Foto Britta Wendelius

Minns ni förresten örnskrämmorna på Gotland? Jag har funderat över dessa många gånger under sommaren och frågade Elof hur det gått. Nja säger Elof, tanken är nog god men konstruktionen behöver göras om så att det reflekterande materialet inte hamnar under magen på djuret. Fortsättning följer.

Vid Ull & Spinn-SM som hölls förra helgen kunde Claudia tyvärr inte närvara eftersom hon blev sjuk. Barbro Nord, jurymedlem och en rutinerad SF-are, genomförde invigningen och läste upp Claudias inledningstal. Detta gjorde Barbro galant enligt säkra källor. I år var det rekord med ca 55 tävlande fällar. Fällarna tävlade i 6 olika klasser; crossbreed, lantras, lantras finull, lantras päls, lantras rya och lantras värmland.

En stor eloge till Södra Kalmar Läns Fåravelsförening för en som vanligt väldigt trevlig och väl genomförd Fårets dag på Borgholms slott. Många av distriktets medlemmar är delaktiga i arrangemanget och ni gör ett toppenjobb!

Hemsidan tipsar om att fårklipparelistan hittas under menyvalet Aktuellt. Där finns även förteckning över dräktighetsscannare.

Island1
Claudia var i september på Island där hon passade på att jobba med fårsortering och traditionsenlig fårvallning med häst. Fler bilder i bildspelet ovan. Foto Claudia Dillmann

Island2
Måste jag flytta dit? Det känns så. Foto Claudia Dillmann

gtlnd
Eller kanske till Gotland? Foto Elof Nilsson

höstsådd
Glad gotlänning har lyckats så vete och jordbearbeta mellan skyfallen. Foto Elof Nilsson

silver
Gotlandstackorna på Stjärnbäck i senaste höstmodet. Det ska tydligen vara silverlamé i år. Foto Britta Wendelius

klipper
Johan Uhlås fixade frisyrerna. Foto Britta Wendelius

mervärde
Ordning och reda skapar mervärde. Foto Britta Wendelius

Island3
Fler isländska får. Foto Claudia Dillmann

Sammanställt av Anna