Annons
gimrarna
Knarrhult2018
trns2017
gdjh2015
Banner-2017
Elitlamm_180x180
banner_180x120
Stallmästaren web gif
Backa Fårgård
ggi_loop
Far_gif
siltbergs hemsida
default logo

Lammdödlighet i Storbritanninen

Källa: NADIS – National Animal Disease Information Service
I anslutning till den norska undersökningen om lammdödlighet, och vilka förebyggande åtgärder som har bäst effekt, kan det vara intressant att också studera dessa siffror från Storbritanninen.

I välskötta vaccinerade besättningar som lammar inomhus, eller utomhus vid lämpligt väder, bör den perinatala lammdödligheten (dödfödda och döda under första levnadsveckan) vara under 7 %, möjlig att få ner till 5 %.

Continue Reading →

Storbritannien: Vaccin mot mul- och klövsjuka

Forskare är på god väg att utveckla ett vaccin mot mul- och kövsjuka. Även om vaccinet inte kommer att finnas tillgängligt på 6-8 år har försök för att avgöra om det skulle kunna användas för att skydda boskap runt om i världen startats.

Genombrottet är stort eftersom forskarna har hittat ett sätt att producera vaccinet syntetiskt. Forskare säger också att det inte finns någon risk att vaccinet skulle kunna återgå till en smittsam form, och att det skulle vara möjligt att skilja mellan ett vaccinerat djur och ett sjukt djur.

Läs mer på Farmers Guardians hemsida ››

Storbritannien: Svårt väder i lamningstider

Just nu kämpar brittiska djur och fårbönder mot ett för platsen och årstiden extremt väder. Man förlorar många lamm och situationen är hjärtslitande.

BBC: Sheep farmers' 'heartbreaking' lamb losses in snow ››

The Telegraph:
Farmer digs sheep out of 5ft snow drifts in Wales ››

Farmers weekly: Heavy snow sparks animal welfare crisis ››

Mulesing, ett välfärdsproblem nu och då

Simone Sjölund, student vid Etologi och djurskydds-programmet i Skara, har nyligen publicerat ett studentarbete om mulesing med underrubriken "de svenska klädföretagens syn på merinoull – tar de ansvar för ursprunget?". Längre ner finns text saxad ur arbetet i ett försök att sammanfatta.

Vi borde alla använda mer ull, som på alla sätt är överlägset de moderna funktionsfibrerna (tycker jag). Men då ullproduktion internationellt inte är problemfri måste vi som konsumenter ställa krav och vara välinformerade. I syfte att bli det sistnämnda; läs Simone Sjölunds arbete (ca 20 sidor) som kan hämtas via Epsilon. En uppsats liknande Sjölunds publicerades av Johanna Geijer 2009, den finns att läsa som pdf här.

Enligt The Australian ökar mulesing ånyo i Australien, då man har svårt att få extra betalt för den mulesing-fria ullen.

Mulesing förekommer inte i Sverige. Enligt den information jag hittar via sökning på nätet är även sydamerika fritt från mulesing och i Nya Zeeland sägs metoden vara utfasad, men jag har inte undersökt saken på djupet eller kollat upp källorna.

Introtext: Anna B

**************************************************

Mulesing, ett välfärdsproblem nu och då. De svenska klädföretagens syn på merinoull – tar de ansvar för ursprunget?
Arbetet är både en litteraturstudie om Australiska merinofår och en studie över företeelsen mulesing som dessa merinofår utsätts för i avsikt att skydda dem mot farliga och obehagliga flugangrepp. Arbetet består även av en intervjustudie med klädföretag som säljer ylleplagg på den svenska marknaden. Arbetet belyser i hur stor omfattning mulesing förekommer i Australien idag.

Continue Reading →

Framtidsoptimism i Nya Zeeland

I en artikel ur Southland Times kan vi läsa att merino-farmarna på Nya Zeeland upplever något av en nytändning.

Under 1900-talet var fåruppfödningen bärande för den Nya Zeeländska jordbruksnäringen, men den har under senare år sett sig omkörd av mejeriindustrin som bättre lyckats anpassa sig till globala marknadsmöjligheter. Men nu hoppas fårbranschen att man igen ska kunna bli en viktig del i den Nya Zeeländska ekonomin.

"Om vi ​​kan hitta en modell med en mångfald av inkomster skulle vi kunna bli en betydande del av jordbruks-branschen igen.", säger John Brakenridge som är VD för Nya Zeeland Merino Company (NZM). Med detta budskap turnerar NZM nu runt sydön.

Continue Reading →

Stoppa ökenspridningen med hjälp av boskap

Den senaste tiden har jag i flera olika sammanhang stött på namnet Allan Savory och hans teorier om betande djur och ökenspridning. Teorier som går på tvärs med gängse rön om att överbetning är en orsak till att öknar breder ut sig.

Enligt Savory, som ägnat hela sitt forskarliv åt att försöka stoppa ökenspridning, är den enda lösningen på problemet att ta hjälp av tamboskap som betar intensivt och sedan flyttas på ett sätt som efterliknar savannens stora hjordars bete. Fler betesdjur, inte färre.

Här finns en 22 minuter lång video med en föreläsning från senaste TED som jag tycker är intressant: How to green the desert and reverse climate change ››
Väl använda minuter, åtminstone för alla som är intresserade av betesbaserad köttproduktion eller klimatfrågan.

Bild: SXC

Continue Reading →

VM i fårklippning avgörs idag

Nya Zeeland är värd för årets klipp-mästerskap och tävlingen har pågått under andra halvan av denna vecka. 50 klippare från 25 länder tävlar. Torbjörn Svensson och Magnus Wuolo är på plats och tävlar för Sverige.

Här finns länkar till alla resultatlistor, sidan uppdateras löpande under dagen.

Magnus klipper World Machine Shearing – Round 2 – Heat 1, Torbjörn klipper World Machine Shearing – Round 2 – Heat 3. Missa inte detta!

Här finns fler videofilmer, så många att vi kan sitte inne och titta hela dagen. World Machine Shearing Final  Open Final

11 000 år av domesticering

En internationell forskargrupp har gjort storskaliga analyser av 74 olika fårrasers arvsmassa och studerat hur deras gener har förändrats under de omkring 11 000 år som människan hållit tama får.

Man har funnit att den genetiska mångfalden hos de flesta fårpopulationer är hög, betydligt högre än vad den är hos till exempel hundar och nötkreatur, vilket troligen innebär att våra tamfår stammar från en bred genetisk bas.

Continue Reading →

Skottar söker stöd hos svenskar


Möte på Jordbruksdepartementet med Joakim Skottheim, Fredrik von Unge, Erica Lindberg, Peter Svensson, Peter Krause, Johan Loberg, Agneta Karlsson Norström.

I mitten av augusti var representanter från skotska NSA (National Sheep Association) för att diskutera elektronisk id-märkning med svenska lammproducenter och myndighetspersoner.

Genom att forma en gemensam strategi med Sverige, som är EUs ordförandeland, hoppas man på att kunna väcka frågan om e-id på nytt. Sverige närmar sig gränsen för antalet djur då man måste ha e-id så frågan är högst aktuell även för vår del.

Continue Reading →