Far_gif
Backa Fårgård
trns2017
ggi_loop
Banner-2017
Elitlamm_180x180
banner_180x120
Knarrhult2018
Stallmästaren web gif
gimrarna
gdjh2015
Annons
siltbergs hemsida
default logo

Norge: Nytt bidragssystem ska stötta kommuner i vargzonen

Miljöminister Vidar Helgesen sätter av 20 miljoner till ett nytt bidragssystem för kommunerna i vargzonen.

– Pengarna ska att bidra till att minska belastningen som en del upplever i områden med vargrevir. Vi tar också ett viktigt steg för att öka kunskapen om vargar och att säkerställa en noggrann övervakning av vargstammens utveckling. Mer kunskap kan bidra till att minska konflikter, säger Vidar Helgesen.

Kommuner med vargrevir kommer att få fördela ett bidrag på 20 miljoner. Dessa pengar kan till exempel användas för att stötta affärsintressen som berörs, till tillsättning av tjänster eller till utveckling av näringslivet. Det kommer att vara upp till kommunerna att bestämma hur bidraget ska fördelas. Kommunerna har lokal kunskap om var belastningen är störst och de kommer både få ett större ansvar och möjligheter att lösa problem lokalt.

Bondebladet: Set av 20 millionar til ulvekommunar ››
Översatt med Google ››

Kan utfodring med tång sänka idisslarnas metanutsläpp?

För att undersöka om utfodring med alger drastiskt kan minska kors metanutsläpp pågår ett försö på en CSIRO-forskningsstation där nötkreatur fodras med en blandning av spannmål och tång.

Om försöket är framgångsrikt kan det bana väg för en kommersiell australiensisk tångodlingsindustri, samtidigt som köttproduktionen kan minska sina metanutsläpp.

Jordbruket bidrar med över 15 procent till Australiens totala utsläpp av växthusgaser, och nästan 70 procent av detta är från får och nötkreatur. Forskning som gjordes förra året visade att i laboratorieimiljö kan tillsats av torkat tång till en kos diet minska mängden metan som produceras med upp till 99 procent. Dessa resultat testas nu med levande boskap på CSIROs Lansdown Research Station, väster om Townsville, i norra Queensland.

Man har även gjort liknande försök med får, som visade imponerande metanminskningar efter att djuren matats med tång. Försöket visade en minskning av metanutsläppen med 60 procent, även om vissa får i försöket endast minskade sina metanutsläpp med 1 procent.
Continue Reading →

Norge: Investeringsbønder

Videoserie i fyra deler med norska bönder som investerer i lantbruket.

Här med far och son som satsar på får och föder upp vallhundar. De har byggt nytt till fåren för 6 miljoner.

Bondebladet: Jo Agnar bygget for sau i et marked med underskudd av sauekjøtt ››

Wales: Smaken för rött kött förändras och lammproducenterna måste möta efterfrågan

Dai Davies, avgående som ordförande för Hybu Cig Cyrmu (Motsvarande Svenskt Kött) pratar med Alex Black om framtiden för Wales jordbruk.

Att möta de föränderliga konsumenternas behov och att upprätthålla tillgång till den inre marknaden är avgörande för att den walesiska röda köttindustrin ska ha en framtid, enligt Dai Davies. Davies menar att han har sett en stor förändring i konsumtionsvanor sedan han blev ordförande för sex och ett halvt år sedan, och att industrin måste anpassa sig för att fortsätta vara relevant.
– När jag började talade vi om att konsumenterna spenderar en timme med att förbereda en måltid. Nu talar vi om 10 minuter.

– Folk gör inte längre en stek till söndagmiddagen som sedan räcker halva veckan. Nu bara vill man bara ha en god måltid, och äta något annat nästa dag.
Continue Reading →

Lleyn-får får avelsvärde för parastitresistens

Ett projekt vid Glasgows Universitet har funnit resultat som används för att ta fram avelsvärden för resistens mot rundmaskar hos får av rasen Lleyn.

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som är viktig för slemhinnors immunfunktion. Genom att mäta halten i saliv har en ny fenotyp som skiljer mellan får identifierats. Höga halter av IgA påverkar inälvsparasiters tillväxt och fruktsamhet, har det visat sig.

Sedan 2013 har 7899 salivprov från Lleyn-får samlats in och resultaten laddats in i en databas. Detta i kombination med insamling och lagring av data om parasitförekomst har gjort det möjligt att studera de genetiska sambanden och utveckla ett avelsvärde för resistens mot rundmaskar.

De uppfödare av Lleyn-får som delatgit i studien är entusiastiska över denna nya tekniks potential.

Läs mer
Meat Trades Journal: Roundworm resistance initiative to help sheep breeders ››
Översatt med Google ››

Nya Zeeland: Lönsamt att höja tackornas hull

Allt fler lammuppfödare hullbedömer idag sina tackor eftersom det är ekonomiskt lönsamt att sortera ut tunnare tackor och ge dem bättre mat, säger veterinär Trevor Cook.

Veterinären från The Totally Vets höll en workshop om hullbedömning för 16 bönder nära Ashhurst in Manawatu.
– Ett lamm som står och diar inom 20 minuter efter födseln har 95 procents chans att överleva i 90 dagar, enligt Cook.

Man har tidigare trott att lammens överlevnad beror på tackans moders-förmåga, men forskarna har upptäckt att allt handlar om lammets livskraft. Det bästa sättet att säkerställa att lammen är starka nog, är att få tackor som värderas under tre i hullbedömningen (enligt skalan BCS) att öka i hull. Cook understryker att ett medelvärdes-system för hullbedömning inte ska användas, utan att alla tackor ska bedömas individuellt.

Hela artikeln
NZ Farmer: Farmers increase body condition ewes because of financial benefit  ››
Översatt med Google ››

Island: En liten flock vilda får har upptäckts i Westfjord

En bonde i södra Westfjord upptäckte en liten flock förvildade får i avlägsna och otillgängliga delar av den bergiga Barðaströnd-regionen.

De flesta av fåren tillhör bönder i området, men har lyckats undgå den årliga insamlingen under hösten. En del av fåren har levt i bergen sedan 2013.

När Ásgeir Sveinsson, bonde i Barðaströnd, fick en drönare bestämde han sig för att använda den för att bekräfta sin misstanke om att förvildade får gömmer sig i bergen.
– De gömmer sig i mycket svår terräng där de inte syns och vi inte kommer åt att leta efter dem.

Ásgeir kunde lokalisera 27 får, däribland flera han kunde identifiera som tillhörande bönder i regionen. En av tackorna hade inte setts sedan 2013 och en del av fåren hade helt klart lammat här ute. Ásgeir påpekar att det finns en brun omärkt bagge som är minst tre eller fyra vintrar gammal.

Ásgeir berättade för RUV att fåren inte bara har hittat det perfekta området för att gömma sig för bönder och vallhundar, området är också perfekt för övervintring. Lammen är utan tvekan större och starkare än de som har tillbringat vintern under tak på gården, säger Ásgeir. Du kan inte hitta bättre betesmarker att tillbringa vintern på än här.

Artikel och video
Iceland Magazine: Video: Small herd of feral sheep discovered in Westfjords mountains ››
Översatt med Google ››

Libyen: Krig, valutaoro och smuggling slår hårt mot fårnäringen och inhemska raser

Krig, valutaoro och smuggling har inneburit stora problem för den Libyska fårnäringen och ligger bakom att antalet djur av de inhemska manfåren minskar.

Djuren är viktiga både för kött- och ullproduktion, men sedan inbördeskriget som startade 2014 bröt ut har möjligheterna för fårföretag förstörts. Abdulla Elmansoury, professor i fysiologi vid International Medical University i Benghazi och tidigare även fåruppfödare, säger att det 2014 fanns 7 150 000 får av olika raser i Libyen. Sedan dess har antalet minskat till följd av konflikter mellan ett stort antal beväpnade grupper. Några exakta siffror har myndigheter inte kunnat ta fram då det är ett alltför farligt arbete.

Den svarta marknaden driver också upp kostnader för foder och arbetskraft inom jordbruk, och detta i sin tur driver upp priserna för får. Priset för en bra avelsbagge ligger nu mellan 1400–1750 USD, beräknar Dr Elmansoury. Yngre baggar för slakt kostade under Eid Al-Adha 490–1330 USD (ca 4300–12000 SEK).

Traditionellt handlar man mest med djur via lokala marknader, men under de sista åren har några bönder börjat sälja djur via den populära online-markanden ly.opensoq.com. Andra marknadsför sina djur via Facebook.

Utöver den legala handeln så driver de höga priserna på en ökad smuggling av får till Egypten, Tchad och Sudan ökat, vilket enligt Dr Elmansoury är ett hot mot den inhemska livdjursstammen.

Global Meat News: War, currency woes, smuggling hit Libyan sheep sales ››
Översatt med Google ››

Nya Zeeland: Forskare har undersökt får med rak och len ull

Ett antal får som kallas “felting lustre mutants” (muterade med rak och glänsande ull) har undersökts av forskare vid AgResearch.

Fårens ull är rakare och mer glänsande än sina släktingars, och tester har visat att det är ett resultat av en naturlig mutation. Man har funnit att dessa får har en genetisk förändring av ullens struktur och egenskaper som kan knytas till specifika proteinförändringar.

AgResearch-forskaren Jeff Plowman säger att forskarna har undersökt förhållandet mellan protein och generna.
– Nästa steg är att se om vi kan spåra den gen som är inblandad. Det är uppenbarligen en hel del gener involverade i denna process, men bara en som ändrar hela processen.

Värdet av mutantfårens ull är ännu okänd, men forskarna är hoppfulla, säger Plowman.

Omkring ett dussin muterade får har skänkts till AgResearch, men några var inte friska och har dött. Forskarna har studerat de sex får som ännu lever.

Radio New Zealand: Scientists look to unravel mutant sheep wool mystery ››
Översatt med Google››

AgResearch: Study of mutant sheep provides exciting new opportunities ››
Översatt med Google ›› 

Italien: Djur dör i området som drabbats av jordbävning, snö och kyla

Många djur har dödats eller skadats till följd av onsdagmorgonens jordbävning i centrala Italien. Både på grund av kollapsade lador efter ett massivt snöfall, och på grund av att man inte kunnat ta sig fram till sina djur för att utfodra dem.

Den italienska bondeföreningen Coldiretti säger att många djur har dött i området, där jordbruk står för en stor del av ekonomin. Ett stort antal får och kor lider i kylan.

Enligt Coldiretti har endast 15 % av de anläggningar som skulle behövas för att skydda djuren slutförts och bönder vet inte var de ska ge sina kor, grisar och får skydd från kyla och snö. De tvingas att stanna kvar ute i kylan, eller inhysas i osäkra byggnader som riskerar att kollapsa under tyngden av snön och de senaste skalven. I regionen Marche finns det minst 600 kor och 5000 får fastnat i snön utan tak över huvudet, och siffran är troligen en underskattning eftersom många gårdar i de områden som drabbades av jordbävningen är avlägsna och onåbara på grund av snö. Mjölkbilar har inte gjort sina rundor på flera dagar på grund av snö som blockerar vägarna. Arméns tillkännagivande att den kommer att ingripa för att öppna upp vägar är därför välkommet.

Hela artikeln
Ansa: Missing Marche farmers found ››
Översatt med Google ››