Annons
gimrarna
trns2017
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
Backa Fårgård
ggi_loop
Far_gif
Knarrhult2018
gdjh2015
banner_180x120
Banner-2017
default logo

Storbritannien: Stor oro över att förlora EUs inre marknad

National Sheep Association (NSA) oroar sig över Theresa Mays och andra parlamentsledamöters uttalanden, och menar att förlusten av den inre marknaden vid ett utträde ur EU kan bli förödande för brittiska lammproducenter.

NSAs VD Phil Stocker kommenterar:
– 30–40 % av den brittiska lammproduktionen exporteras. Av detta går runt 96 % till länder inom EU, och varje förlust av denna marknad eller beskattning av våra produkter, i kombination med avsaknad av alternativa handelsalternativ, kommer att orsaka stora störningar i handeln och en nästan oundviklig minskning marknadspriserna.

– Storbritannien har helt enkelt inte råd att lämna den inre marknaden och lasta tullkostnader på jordbruksindustrin innan alternativa och fungerande handelsavtal utvecklats på annat håll. Ett tvåårigt EU-utträde ger långt ifrån den tid som krävs för att styra fårindustrin genom en av de största förändringar man kan tänka sig.

Hela artikeln
Farmers Guardian Insight: NSA warns MPs not to walk away from the single market ››
Översatt med Google ››

Nya Zeeland: Stora pengar investeras i fårmjölk

Att bygga en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar industri för att möta den växande efterfrågan på fårmjölkprodukter är målet för Primary Growth Partnership (PGP).

The Ministry for Primary Industries (MPI) och Spring Sheep Milk Co. har tecknat kontrakt för satsningen Sheep – Horizon Three PGP, vilket innebär att programmet formellt kan starta.

Internationellt växer efterfrågan på fårmjölk. Detta är särskilt tydligt i Asien, där konsumenterna uppskattar dess näringsvärde, smak och smältbarhet.

Scottie Chapman, VD för Spring Sheep Milk Co.:
– Nya Zeeland har en idealisk position för att utveckla fårmjölks-näringen, och detta är en växande sektor. Vårt PGP-program som drivs tillsammans med MPI (ministeriet för primärproduktion) gör att vi kan bygga en hållbar och lönsam industri från grunden.

Målen för programmet är ambitiöst satta. Man syftar till att utveckla en marknadsdriven fårmjölksindustri som omfattar hela värdekedjan med en en årlig omsättning på 200–700 miljoner NZ$ (ca 1,3–4,5 miljarder SEK) till år 2030.

Läs mer
Scoop: High value sheep milk PGP programme officially kicks off ››
Översatt med Google ››
News Hub: Sheep milk: The billion-dollar future of New Zealand? ››
Översatt med Google ››

Få ut mesta möjliga av fånggrödor

Både får- och växtodlingsgårdar kan ha nytta av att odla fånggrödor. I Irland måste bönder som deltar i GLAS Scheme odla minst två sorters fånggrödor för att få ut en ersätting på 155 Euro per ha. GLAS står för Green, Low-Carbon, Agri-Environment, och är en del av Irlands landsbygdsutvecklingsprogram.

Enligt rådgivaren Simon Byrne kan fånggrödorna utgöra ett värdefullt tillskott till fårens näringsförsörjning under vintern. Han menar att det är möjligt för växtodlare och fåruppfödare att samarbeta i frågan, så att växtodlaren kan få ut både ekonomisk ersättning och den jordförbättrande effekt som fånggrödorna har, medan fåruppfödare kan förses med en relativt billig foderkälla under vintermånaderna. Men han betonar att jordbrukare som planerar att beta fånggrödor måste se till att de odlar rätt sorter. En blandning bestående av foderraps och lummig kålrot fungerar i allmänhet bäst. Fånggrödor är också billiga att odla, betydligt billigare per enhet torrsubstans än till exempel korn.

Här finns hela artikeln tillsammans med en kort video
Agriland: Getting the most from catch crops for sheep and tillage farmers ››
Översatt med Google ››

USA: Isolerar hus med fårull

Havelock Wool är banbrytande med sin användning av fårull som miljövänligt och förnybart isoleringsmaterial i amerikanska bostäder och byggnader.

Ull har hållit får och människor varma under århundraden, och nu utmanar Havelock Wool glasfiber- och skumisoleringen med sin byggnadsisolering av ull. Deras produkt består till 100% av naturlig ull, som kommer från Nya Zeeland. Där produceras ett överskott av ull, så det förnybara materialet är både lättillgängligt och har ett antal miljövänliga egenskaper som gör den lämplig för byggnadsisolering.

En isolering gjord av ull kan absorbera fukt upp till 35%, vilket är en av ullens mest åtråvärda egenskaper.
– Kondens och fukt är ett stort problem med dagens byggteknik. De alltmer slutna och lufttäta konsstruktionerna kan skapa kondens och fuktånga i väggsystemen om ventilationen inte fungerar optimalt. Detta har använts som argument för att fylla konstruktioner med skum, men om du stoppar en isolering som inte är genomsläpplig i ett utrymme där fukt inte kan undvikas finner fukten sin väg in i konstruktionen, säger Andrew Legge som grundat Havelock Wool.

– Dessutom kan ullens aminosyror naturligt binda skadliga kemikalier som formaldehyd, kväveoxid och svaveldioxid, vilket ger en renare luft i bostaden. Ullen är också brandsäker. Havelock tillför inga syntetiska ämnen, lim eller bindemedel i sin isoliering, men sätter till en liten mängd av giftfri borsyra för att avskräcka ohyra och ytterligare minska brandrisk.
Continue Reading →

Här är franska bönderna som kan ha vunnit på galna ko-sjukan

I Frankrike är de mindre jordbrukarna utsatta för stenhård prispress och konkurrens från de storskaliga jordbruken. Men som en konsekvens av galna ko-sjukan så vill fler köpa lokalt producerade varor, vilket kan bli räddningen för tusentals franska bönder.

Vi befinner oss på 600 meters höjd i föralperna i södra Frankrike. Där lever en av många ”arga” franska bönder – de som vi möter i Bryssel när de blockerar vägar i protest mot fruktad prisdumpning i samband med frihandelsavtal, eller i Frankrike när de saboterar byggen av flygplatser på jordbruksmark i protest mot stordrift och miljöförstöring.

Självmord vanligt bland lantbrukare

Vi har stämt träff med Annie Sic, get- och fårfarmare och vice ordförande i den stridbara småbrukarorganisationen Confédération Paysanne.
– Tiotals jordbrukare begår självmord varje år, berättar Annie Sic som lever i ett av Europas rikaste jordbruksländer, men där näringen är på kraftig tillbakagång.
Continue Reading →

Shearing Sheep at the End of the World

Ett reportage från Sydamerikas sydspets med fantastiska bilder av Patagoniens landskap, får, herdar, hästar och fårklippning.

New York Times: Shearing Sheep at the End of the World ››

Antibiotikan är en ödesfråga för världen

Idag, fredagen den 18 november, är det Europeiska antibiotikadagen. För mänskligheten är den ökande antibiotikaresistensen en fråga om liv och död. Fullt i klass med klimathotet.

Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som Sveriges bönder, veterinärer och forskare har gjort. Istället för att slentrianbehandla djur med antibiotika, har man arbetat för att hålla djuren friska. Nu kan vi bara hoppas att resten av EU vaknar upp och börjar arbeta mot att minska antibiotikan i sin djurhållning. För faktaresistens blir i det här fallet lika farligt som antibiotikaresistens.

Hela artikeln med länkar till faktakällor
Svenskt kött: Antibiotikan är en ödesfråga för världen ››

Qatar: Baladna farm har Mellanösterns största fårbesättning

Qatar arbetar för att nå självförsörjning av livsmedel. Bortsett från lokalt producerade grönsaker ska också befolkningens behov av kött och mejeriprodukter tillgodoses av lokala gårdar.

Enligt en rapport som släpptes förra året var Qatar endast självförsörjande till 8,5 % när det gällde kött år 2013, vilket var en ökning från 6 % 2009. Qatar har sedan dess lanserat ett mat-program som ska föra landet nära självförsörjning till år 2023.

– Baladna gård står för ett betydande bidrag till Qatars matsäkerhets-program. Den månatliga produktionen ligger på mellan 70–80 ton mjölk, 2000–2500 får och getter och 1500–2000 ton djurfoder, säger Baladnas marknadschef Kamal Bazerbashi.

Gården grundades för tre år sedan, och man började marknadsföra sina produkter i januari i år. Gården producerar renrasiga Awassi-får, den ras som har högst kött- och mjölkproduktion i Mellanöstern.
– Vi har fått en mycket bra respons från den lokala marknaden”, säger Kamal.

Hela artikeln
The Peninsula: Qatar to boost food security ››
Översatt med Google ››

Hört talas om “sheep’s treasure”?

En kinesiskt bonde hittade en sten i ett slaktat fårs lever, som visade sig vara en så kallad sheep’s treasure. Stenen kan vara värd miljontals yuan.

Den grå stenen med mörkare fläckar, ungefär lika stor som en pingisboll, har utvecklats från matrester i fårmagen rapporterade lokala djurexperter. Bonden, som köpte tackan på en marknad för flera månader sedan, hade för avsikt att använda tackan i avel. Men när han märkte att djuret inte åt bra och blev allt tunnare bestämde han sig för att slakta henne. På inrådan av grannar bjöds in lokala experter in för att avgöra vad den 4 cm långa och 50 gram tunga stenen som hittades i tackans lever består av.

En ingenjör från den kommunala naturskyddsstationen säger att det är Yangbao, ett ämne som värderas högt inom traditionell kinesisk medicin. En ingenjör från den kommunala naturskyddsstationen säger att det är Yangbao, ett ämne som värderas högt inom kinesisk medicin. Enligt traditionell kinesisk medicin är Yangbao användbart för behandling halsont, uremi och till och med medvetslöshet.

South China Morning Post: Stone found in sheep’s liver may earn millions of yuan for Chinese farmer ››
Översatt med Google ››

Nya Zeeland: Ökad vaksamhet mot mikroftalmi behövs

I Nya Zeeland uppmanas fårbönder att öka vaksamheten mot den genetiska sjukdomen mikroftalmi, genom att endast köpa baggar från ackrediterade uppfödare. Detta för att inte föra in sjukdomen i sina besättningar.

Jon Hickford, professor i husdjursgenetik vid Lincoln University, har utvecklat en standard som hjälper Nya Zeelands lammindustri att testa anlag för mikroftalmi.
– Vi ser nu att några kommersiella besättningar testar positivt för mikroftalmi eftersom de har använt otestade eller icke-ackrediterade baggar. Bönder måste vara försiktigare. Tyvärr finns det en underrapportering av sjukdomen. Många bönder vet inte vad det är, och frekvensen är ofta så låg att man inte följer upp det.

Mikroftalmi finns främst hos texel och texel-korsningar. Sjukdomen kännetecknas av lamm med små eller inga ögon. Drabbade lamm är blinda. Hos texel styrs mikroftalmi av en enda gen, men två felaktiga eller muterade kopior av genen krävs för lammet att påverkas.

Testet är främst ett verktyg för att hitta bärare av genen, men en bärare behöver inte nödvändigtvis gallras ut, menar Hickford. Genom planering kan man se till att avkommor inte ärver två muterade gener.
– Testets syfte är att kunna lämna garantier i samband med livdjurshandel. Ackrediterade texel-uppfödare har inte sjukdomen i sin besättning, säger Hickford.

Hickford rekommenderar att uppfödare lägger tyngdpunkten på att testa avelsdjur, särskilt då baggar eftersom de har störst inverkan på en besättning. Men han varnar samtidigt mot fullständig utgallring av bärare, eftersom de kan ha för andra egenskaper med avelsvärde.

Hela artikeln
NZ Farmer: Sheep expert urges vigilance against genetic disease ››
Översatt med Google ››