gimrarna
trns2017
Banner-2017
gdjh2015
Annons
Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
Knarrhult2018
Far_gif
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
ggi_loop
banner_180x120
default logo

Australien: Video om att stycka fram konsumentvänliga detaljer

En ny video som producerats av the Cooperative Research Centre for Sheep Industry Innovation (Sheep CRC) som lär ut hur man detaljstyckar en lammstek så att konsumenterna kan förstå dess mångsidighet och ta till sig nya tillagningssätt.

Videon förklarar också hur olika styckningsdetaljer klassas enligt Meat Standards Australien (MSA). Det handlar om att berätta för konsumenter hur bra en viss detalj är, och hur den bäst lagas till.

MSA har utvecklats av den australiensiska röda köttindustrin i syfte att förbättra ätkvalitet hos nöt- och lammkött. Systemet bygger på nästan 700.000 konsument-smaktest med över 100.000 konsumenter från nio länder, och tar hänsyn till alla faktorer som påverkar ätkvalitet från hagen till tallriken.

The Land: Butcher and the Doc unlock lamb leg secrets ››
Översatt med Google ››

Wales: Tjernobylkatastrofen slog hårt mot fårbönder

Den sovjetiska kärnkraftverkolyckan fick konsekvenser som varade i decennier för bönder i norra Wales.

När nyheten om att en kärnkraftsolycka ägt rum i Sovjetunionen anade inte Snowdonias bönder att nedfallet skulle komma hota deras gårdars överlevnad. Men radioaktiva ämnen blåste ut över hela Europa dagarna efter olyckan 1986, och spreds över 53 000 hektar i norra Wales som i mer än 20 år har fått leva med katastrofens efterverkningar.

Bara några dagar senare förbjöd regeringen försäljning och förflyttning av får i stora delar av norra Wales, Cumbria och Skottland, och för jordbrukarna insåg att de skulle drabbats hårt. Restriktioner infördes på mer än 300 walesiska gårdar och omkring 180 000 får, på grund av den höga cesium-halten i mark och vegetation i det höglänta området.

Glyn Roberts, medlem av Farmers Union of Wales:
-Det var mycket svårt på den tiden, vi kunde inte sälja våra lamm för att få in pengar till gården samtidigt som våra kostnader steg eftersom vi var tvungna att hålla djuren kvar på gården. Detta hotade vår försörjning och det kom ingen hjälp från regeringen.

Daily Post: Chernobyl pushed North Wales farmers to the brink ››
Översattmed Google ››

Island: Fårgårdar i nordväst avfolkas

På tre gårdar i Árneshreppur blir årets sommar den sista. Om några nya bönder tar över är inte klart. Annars återstår bara sju fårbönder i Islands mest ensligt belägna kommun.

Och det är inte bara i Árneshreppur som fårbönderna ger upp. I hela regionen Strandir i Västfjordarna finns nu en rad gårdar till salu – men spekulanterna är få.

Får är näringslivets ryggrad i Árneshreppur. Under vintern – när antalet är som färst – finns det ungefär 2 800 får på de tio gårdarna i kommunen. Men nu har tre bönder bestämt sig för att sluta. Årets sommar är enligt Morgunblaðið den sista på gårdarna Finnbogastaðir och Bær vid Trékyllisvík och Krossnes. De lamm som föddes i torsdags kan alltså tillhöra de sista på Krossnes.

Þor­steinn Guðmunds­son, bonde på Finn­boga­staðir och en av dem som tänker lämna kommunen, säger i Morgunblaðið att han befarar att Árneshreppur går samma öde till mötes som många andra glesbygdsområden:
-Jag fruktar att det som håller på att ske här i detta lilla ensliga samhälle är precis samma historia som i så många andra glesbygder i landet tidigare.

Ett annat vanligt problem på landsbygden är att familjer som flyttat för gott ändå behåller gårdarna för att använda dem som sommarhus. Även det bidrar till att föryngringen inom näringen är begränsad. Hur det blir med de tre gårdarna i Árneshreppur är ännu inte klart.

Hela artikeln
Islandsbloggen: Tre gårdar kan bli öde i Árneshreppur ››

Kina fortsätter att investera i Nya Zeeland

Kinas aptit för Nya Zeeländska mejeriprodukter som smör, ost och välling har vuxit snabbt under de senaste åren. Många kinesiska företag har gjort stora investeringar i Nya Zeeländska gårdar och fabriker för att säkra långsiktiga leveranser.

Nya Zeeland är världsberömt för kvaliteten på sin komjölk, men även produkter tillverkade av fårmjölk väcker intresse i Kina. Också i ett jordbruksland som Nya Zeeland är mjölkning av får ovanligt, men de får som mjölkas producerar några av världens dyraste mejeriprodukter.

-Världens finaste ostar görs av fårmjölk, säger fårfarmaren Keith Neylon, men det är bara början. Du vill också prova smör, glass och modersmjölksersättning.

Investeraren Yuanrong Chen från Kina gillade smaken så mycket han köpte Nya Zeelands största verksamhet som bearbetar fårmjölk, och han vill exportera modersmjölks-ersättning över hela världen. Chens åtagande att spendera ytterligare 40 miljoner nyzeeländska dollar för att utöka produktionen innebär också fler jobb. Kinesiska investeringar i fårmjölk innebär ett välkommet ekonomiskt uppsving för Southland-regionen, vid en tidpunkt när andra råvarupriser faller.

Hela artikeln
CCTV: Chinese firms invest heavily in local NZ farms ››
Översatt med Google ››

Norge: Vakthundar och rovdjursdödade lamm

Sommaren 2015 genomfördes ett experiment med boskapsvaktande hundar och herde i en fårbesättning i Sollia. Försöket finansierades av Naturvernforbundet i Hedmark och syftet var att undersöka om intensiv övervakning under betessäsongen kan förebygga järvangrepp.

Innan järven återetablerade sig i betesmarker runt Rondane var det endast i undantagsfall som får försvann under betessäsongen. Normal förlust (naturlig dödlighet) i området uppskattades till 1,5 %, vilket är extremt lågt. Efter järvens återkomst på 80-talet har förlusterna legat på 15-30 %. Ett år hade man den extrema siffran 51 %.

En hel säsong med ständig övervakning, hur gick det?
Jo, en förlust av 53 % av lammen. Den extra övervakningen hade med andra ord inte någon effekt. Hur gick övervakningen då till? En slovakisk herde var ute i terrängen under praktiskt taget hela betessäsongen. Han hade med sig två slovakiska bevakningshundar, plus sin egen hund som är en husky/malamute-korsning.

Han var ute natt och dag och patrullerade området under hela sommaren och gjorde ett bra jobb! Dessutom var bonden själv ute flera gånger under betessäsongen. Detta hjälpte dåligt då fåren är spridda över flera kvadratkilometer i ett kuperat område med fjällbjörkskog.

Redan efter några veckor började attackerna. Åtta lamm hittades rivna i ett litet område, och angreppen fortsatte under hela sommaren. Det regnade kraftigt under början av säsongen, vilket ledde till att älvar och bäckar var översvämmade under flera veckor, och komplicerade hem-hämtning av får. Summan dödade djur blev därmed 53 %. En positiv effekt av övervakningen var att man fann döda lamm lite lättare än tidigare. Järven är en mästare på att gömma undan bytet, i rasbranter, på myrar och liknande platser. Detta leder till att det kan vara mycket svårt att dokumentera vem som dödat lammen.

Hela artikeln
I Sollia: Vokterhunder og lammetap ››

Norge: Avråder från nyetablering

Prognoserna för norsk köttproduktion under 2016 visar att man är på väg mot ett nytt år med överskott på får- och lammkött.

Siffror från Totalmarked kjøtt og egg visar ett förväntat överskott på 600 ton fårkött den kommande säsongen.

– Överskkottet är inte väldigt stort, men med ett regleringslager från 2015 på ca 1500 ton så är detta oroande säger Totalmarked kjøtt og eggs vd Jakob Simonhjell. Norska konsumenter efterfrågar inte mer fårkött än tidigare och marknaden har inte förändrats de senaste tre åren.

Bondebladet: Anbefaler ikke nyetableringer på sau ››
Översatt med Google ››

Storbritannien: Växande rädsla för utbrott av blåtunga

Får- och nötbönder uppmanas att förbereda sig för ett eventuellt utbrott av blåtunga, sedan det första fallet av viruset på fyra år upptäcktes i Frankrike.

Det första utbrottet av blåtunga på fyra år bekräftades i augusti förra året i Allier-regionen i centrala Frankrike. Sedan den första upptäckten hittades ytterligare 95 fall, vilket föranledde restriktioner för förflyttning och vaccination av exporterad boskap.

Defra bedömde då risken att sjukdomen skulle nå Storbritannien som låg, men NFU har nu varnat för att många variabler ökar hotet under de kommande månaderna – inklusive stigande temperaturer, vindriktning och vaccination i andra länder.

Farmers Weekly: Fears grow over bluetongue threat to UK ››
Översatt med Google ››

Europa: Jordbruksinkomsten har sjunkit mest i Finland

Den reella jordbruksinkomsten i Finland har sjunkit med -42,3 procent sedan år 2010, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Raset är det största i hela EU.

Jordbruksinkomsten i hela EU steg däremot med 8,0 procent mellan åren 2010 och 2015. Under fjolåret (2015) sjönk EU-inkomsten ändå med -4,3 procent. Men spridningen är stor mellan medlemsländerna.

Under femårsperioden 2010-2015 förlorade som Finland mest med -42,3 procent före Tyskland med -25,1 procent. Vinnare under samma period var Bulgarien med en inkomstökning på 62,9 procent och Ungern (48,1) samt Italien (44,8 procent).

Enligt Eurostats preliminära beräkningar föll produktionsvärdet mest för animalieprodukter. Mjölken rasade med -14,9 procent och grisprodukter med -8,9 procent. Mindre värdestegringar noteras ändå för nöt, lamm, ägg och fjäderfä.

Landsbygdens Folk: Jordbruksinkomsten har sjunkit mest i Finland ››

Storbritannien: Återintroduktion av lodjur under 2016?

Storbritanniens skogar kan åter komma att hysa lodjur, för första gången på 1300 år. The Lynx Trust har sökt tillstånd för ett femårigt försök med utplantering av lodjur i skogar som ligger i Cumbria, Aberdeenshire, på öarna Argyll och Bute samt i Northumberland.

Biologer menar att planen skulle kunna innebära ett betydande lyft för Storbritanniens ekologi och ekonomi.
– De kommer att främja skogsföryngringen i ett Storbritannien där skogarna dör. Det finns ingen återväxt av yngre träd på grund av en alltför stor rådjurstam, säger Dr Paul O’Donoghue, som är samordnare för försöket.

Men jordbrukare är oroade över att återinförandet av ett rovdjur kommer att hopta boskap. Främst oroar man sig för förluster av får och lamm.

National Farmers Union of Scotlands Andrew Bauer:
– Bönder gör helt rätt i att ifrågasätta varför och hur lodjur, som inte funnits i Skottland sedan medeltiden, ska återinföras. I stället för att bara trumpeta om möjliga fördelar bör de som förespråkar återinförande av lodjur vara ärliga om de potentiella effekterna på Skottlands enormt viktiga fåruppfödningsindustri, och om de potentiellt betydande kostnader som det här kan komma att innebära för staten.

International Business Times: Lynx and other native big cats to be reintroduced to Britain’s forests in 2016 ››
Översatt med Google ››

Australien: Bröder väljer olika vägar mot flugangrepp

Mulesing eller inte – det är en kontroversiell fråga för Australiens ullproducenter. Den ifrågasatta metoden innebär att man tar bort fårens hud runt anus och svans.

Tekniken utvecklades på 1930-talet för att minska risken för flugangrepp, där larver äter sig in i köttet på levande får.

Australian Wool Innovation menar att flugangrepp är svåra att upptäcka i tid och snabbt kan döda det utsatta djuret. Men branschen utsätts för ett betydande tryck från djurvälfärdsgrupper, som länge har krävt att mulesing stoppas.

Ett stort antal bönder har slutat använda metoden, medan andra ser det som nödvändigt men väljer att använda smärtlindring. I västra Queensland, har bröderna Counsell valt två olika strategier – en väljer mulesing och den andra inte.

Hela artikeln
ABC Rural: Brothers adopt different strategies to manage flystrike in sheep ››
Översatt med Google ››