Banner-2017
ggi_loop
Far_gif
Elitlamm_180x180
Knarrhult2018
Stallmastaren liggande 1
Svenska Foder
Siltbergs_banner2020_2
gdjh2015
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
Tranas2020
banner_180x120
gimrarna
default logo

HKScan har utsett årets leverantör och djurtransportör

Stort grattis till vår egen Thomas som tillsammans med Jeanette utsetts till årets lammlevarantör!

Årets Levarantör Lamm: Jeanette och Thomas Eriksson, Hälla gård, Liden, Sundsvall

Slide2-530x298

Verksamhet: 150 tackor och säljer cirka 150 vårlamm till HKScan. Säljer höstlamm direkt till konsument och lägger mycket tid på att marknadsföra svenskt lammkött. Nominerad av Lars Nilsson

MOTIVERING:
Thomas och Jeanette Eriksson är två mycket duktiga lammuppfödare som besitter stor kunskap som de gärna delar med sig av till sina kollegor. Deras stora driv i frågan om god köttkvalité och tillväxt reflekteras i ständigt goda resultat på lammen.

Thomas och Jeanette är engagerade i Fåravelsförbundet och Lammproducenterna och brinner för att utveckla och förbättra den svenska lammproduktionen för såväl små som stora lammföretagare. Vi på HKScan är glada att de vill samarbeta med oss som leverantörer!

Årets Transportör: Robin Ember, Robin Ember Åkeri AB, Aneby, Jönköping

Slide5-530x298

Verksamhet: Nöt- och lammtransportör. Ca. 20 000 boskap och 18 000 får/lamm transporteras varje år till våra slakterier. Antal fordon: 6 st
Nominerad av Katarina Lysell Pettersson

MOTIVERING:
Robin Ember Åkeri med säte i Aneby transporterar nöt, får och lamm kontinuerligt till HKScans slakterier. Vi har ett gott samarbete med Robin som transporterat djur åt oss i 8 år. Han är en transportör som alltid ställer upp trots ibland korta varsel eller under andra komplicerade om- ständigheter.

Både våra leverantörer och transportplanerare säger att man alltid får ett vänligt och glatt bemötande av Robin. Han är driven och gör alltid sitt bästa för att djuromsorgen ska vara på topp och HKScans samt leverantörernas behov vara tillgodosedda.

Mer om Årets leverantör och djurtransportör här

Bilder HKScan

12 % av alla tackor, baggar och lamm finns på Gotland

Jordbruket i siffror har en adventskalender som presenterar statistik om jordbruket i Sveriges alla län. När det handlar om Gotland blir det mycket lammfakta.

År 2020 fanns det 272 000 tackor och baggar i Sverige. Det är 8000 färre än år 2019. Samtidigt fanns det 238 000 lamm vilket är 34 000 färre än år 2019.

Tittar man på länsfördelningen från senast kända året som är 2019 finns flest antal får i Västra Götalands län med 88 000 får. Gotlands län kommer på andraplatsen, strax före Skåne län.

I Gotlands län var antalet jordbruksföretag runt 1 400 år 2019. Det innebär att ungefär 2 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 3 % av landets åkermark och 6 % av landets betesmark. Företagen är alltså något större än de är i genomsnitt i hela riket.

Läs mer
Jordbruket i siffror: 68 300 får, tackor, baggar och lamm fanns på Gotland år 2019. Det är 12 % av alla får i riket ››

Gnagarhöst

Denna höst har tydligen varit väldigt gynnsam för gnagare i stora delar av landet. Många har större problem med möss och råttor än vanligt.

Nu har vi också fått signaler från flera djurägare att det varit stora sorkangrepp på enilagebalar denna höst. Det gäller både balar som lagras ute på fält, men också balar som lagras intill djurstallarna. En fårägare i Småland berättade att han varit tvungen och stapla om alla sina balar och tejpa, alternativt plasta om, ett stort antal balar. Även hemma hos Einar har flera angreppskluster hittats i balupplaget. Detta är ganska färska angrepp, då många gnagda balar inte börjat mögla än. Men det är ett pågående angrepp, så det finns farhågor om stora skador längre fram i vinter.

Fårägarna uppmanas nu att hålla koll på sina balupplag, och eftersom angreppen sällan syns utåt så behöver man flytta på och lyfta upp balarna för att hålen ska synas. Om ni har balar liggande ute på gärdena är det hög tid att transportera hem dem. Då upptäcker man om det finns skador. Och flytta gärna på ett gäng balar hemmavid för att se om det finns skador längre in.

Text och bild Einar de Wit

Hålbal

En ensilagebal med stora skador orsakade av sork.

HKScan satsar på nästa generation bönder

För att öka kompetensöverföringen, underlätta för generationsväxlingen inom lantbruket och inspirera fler till att arbeta inom de gröna näringarna satsar nu HKScan på en utbildning för unga köttbönder – HKScan Unga Köttbönder.

Med utbildningen hoppas HKScan kunna skapa tilltro och visa på möjligheter, vilket ska ge positiv utväxling genom att de unga bönderna vill satsa ytterligare i sina företag. Utbildningstillfällena ges under tre träffar mellan hösten 2020 och sommaren 2021 och är indelade i olika teman; gårdsdrift, ekonomi och investeringar, köttkunskap och marknad, samt social hållbarhet och ledarskap.

Läs mer
HKScan: HKScan satsar på nästa generation bönder ››

Stor efterfrågan ger bra betalt för nöt och lamm

Källa Land Lantbruk
Efterfrågan på svenskt nöt- och lammkött är fortsatt hög vilket lyfter noteringarna och ger bättre betalt till köttproducenter. Bakgrunden är främst coronapandemin som ökar försäljningen i butik men också torkan 2018 fortsätter att kasta skuggor över marknaden.

Vi har höjt noteringen ungefär 2,50 kronor på nöt hittills i år, säger Paul Robertson, inköpschef på KLS Ugglarps, som samtidigt är noga med att understryka att det i priset till lantbrukaren även ingår en kontraktsdel och att förutsättningarna kan variera från gård till gård.

Hela artikeln
Land Lantbruk: Stor efterfrågan ger bra betalt för nöt och lamm ››

Antalet får fortsätter att minska

Jordbruksverket har publicerat de första preliminära resultaten från sommarens stora strukturundersökning.

Räkningen avser antalet djur den första torsdagen i juni. Antalet tackor och baggar har minskat från 279 900 djur år 2019 till 271 800 djur år 2020. Det är en minskning med 8 tusen djur eller 2,9 %. Den största minskningen har dock skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent).

Preliminärt antal får och lamm i juni 2020
Baggar och tackor: 271 794
Lamm: 238 144
Summa får: 509 937

Läs mer
Jordbruksverket: Preliminär statistik Lantbrukets djur i juni 2020 ››

Skaffa dig en Driftledarexamen inom lantbruk – ett smart val!

En CSN-berättigad, 1,5 år lång och gedigen utbildning för dig som redan har eller siktar på eget företag eller ett utökat helhetsansvar som anställd inom lantbruk.

Gemensamma grundblock samt valbara kurser inom två olika inriktningar. Du kan välja mellan mjölk/nötkött- eller fårproduktion, detta är den enda YH i landet med inriktning mot får!

Mycket LIA (lärande i arbete) samt övriga studier sker till stor del på distans för hög flexibilitet. Ett antal flerdagsträffar ingår där tre naturbruksskolor i norra Sverige samverkar.

Nästa utbildningsstart är beräknad till 23 november 2020. Det finns fortfarande platser kvar, gå in på Forslundagymnasiets webbsida för mer info och ansök nu!

Kontakt: Björn Wiklund, utbildningsledare
Bjorn.wiklund@umea.se
070 611 11 09

Forslunda2020

Begär legitimation vid besök av Länsstyrelsen

På förekommen anledning uppmanas djurägare som får besök eller kontaktas av länsstyrelsen att begära legitimation.

Länsstyrelsens personal kan alltid legitimera sig och detta ska alltid efterfrågas. Om någon uppger sig att komma från länsstyrelsen eller någon annan myndighet men inte gör det, är det ett  brott enligt Brottsbalken och det är viktigt att polisanmäla sådana händelser.

Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Den digitala tekniken utvecklas rasande snabbt och inom den betesbaserade köttproduktionen går det att hämta stora vinster för jordbruksföretagen. Utmaningen är att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor samt göra den tillgänglig för både små och stora djurgårdar. Det visar en ny rapport som har utrett digital teknik inom djurhållningen.

Digital teknik kan ge bättre djurskydd och öka miljönyttan. De digitala tillämpningar som är mest intressanta för djur på bete är journalföring, märkning, tillsyn, stängsling och planering av produktion. Genom information från elektroniska öronbrickor kan djurens identitet läsas av säkrare. Digitala öronbrickor sparar också tid vid transporter, förflyttningar och vid tillsyn. De ger också en större säkerhet för djurskötaren vid hanteringen av djuren.

Ur ett miljö- och lantbruksperspektiv har virtuella stängsel en mängd potentiella fördelar, bland annat kan lantbrukarna bevara och använda fler avlägsna, svårstängslade naturbetesmarker och skogsbeten. Virtuella stängsel som använder el för att styra djurs beteende är idag inte tillåtna i Sverige , eftersom studier har visat att el kan orsaka stress och lidande hos djuren. För att det ska bli möjligt att tillåta virtuella stängsel behövs mer forskning och utveckling av tekniken som kan garantera djurens välfärd.

Viktigt med lönsam och stabil teknik
För att öka användningen av den digitala tekniken är det viktigt att djurhållarna upplever att den är lönsam och tillförlitlig. Användarvänlighet och integration med andra system behöver bli bättre för att få lantbrukarna att använda systemen och för att de ska ge maximal nytta.

Det kan bli dyrt för ägare av mindre besättningar att skaffa den nya tekniken. Därför är det viktigt att utvärdera vilka möjligheter det finns att stödja och främja utvecklingen av digital teknik, särskilt för mindre djurgårdar.

Staten bör främja utvecklingen
Staten behöver fortsätta att finansiera utbyggnaden av bredband eller radiolänk i glesbygder och områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas. Standardiseringen av olika gränssnitt behöver fortsätta, det ger lägre kostnader och skapar möjligheter till nya och mer avancerade tjänster.

För att möjliggöra tillämpningar med digital teknik behöver regelverk på vissa områden ses över så att de inte fördröjer utvecklingen.

Mer information
Rapporten Digitaliserad teknik för att främja betesdrift
Rapporten är framtagen inom CAP och hållbarhet som är ett samverkansuppdrag mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet.

Tillsyn av betesdjur med innovativ teknik från orienteringssporten

Framgångar i orienteringssporten kan bli till stor hjälp för att underlätta djurtillsynen på bete.

Erik Öhlund och Mats Troeng har bägge under många år tävlat i svenska landslaget i orientering och deltagit i VM. Intresset för att utnyttja GPS för att utvärdera prestationer i orienteringstävlingarna ledde till innovativa lösningar. Dessa lösningar har nu utvecklats för att tillämpas i ett innovationsprojekt inom EIP-Agri.

– Djurtillsynen på bete är ju väldigt tidskrävande så fort det är fråga om lite större naturbetesmarker. Det är svårt att se alla individer och det är också svårt att upptäcka om något djur är sjukt eller skadat, säger Erik Öhlund, Svarta Räven. Jag kom på att de hjälpmedel som vi utvecklat inom orienteringen kunde komma till nytta för att skapa ett intelligent övervakningssystem för betande djur.

Hela artikeln
Landsbygdsnätverket: Tillsyn av betesdjur med innovativ teknik från orienteringssporten ››