Wiromin2020_liten
Stallmastaren180
Knarrhult2018
gimrarna
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Tranas2020
Siltbergs_banner2020_2
Backa Fårgård
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Banner-2017
Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
ggi_loop
banner_180x120
Far_gif
default logo

Det våras för lammnäringen

SF och lammnäringen har fått full pott på sin ansökan i LRF’s kraftsamlingspaket II.

År 2005 togs kontakt med LRF, för övrigt efter en direkt uppmaning av föregående års stämma. Detta resulterade i att projektet ”Framtidens Lammproduktion” sjösattes och arbetet processades fram till början med Titti Jöngren som ordförande och därefter har Markus Westberg, båda från LRF, tagit över ledningen.

Continue Reading →

Restaurering av ängs- och betesmarker

Om du bor i Skåne så kan du få kostnadsfri hjälp med rådgivning för hur du bäst restaurerar din ängs- eller betesmark.

Eco-e Miljökonsult erbjuder personlig rådgivning för dig som vill restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker. Rådgivningen stödjer ditt långsiktiga arbete med att restaurera och sköta dessa miljöer.

Continue Reading →

Ny e-tjänst för rapportering av får och getter

Från april kan djurhållare rapportera förflyttningar av får och getter via Jordbruksverkets webbplats. Även förflyttningar av grisar kan rapporteras. Att registrera förflyttningar via Internet är både säkert och snabbt.

Continue Reading →

Resultat från Skinnpremieringen

Skinnpremieringen i Tranås gick av stapeln den 9 mars och var en lyckad dag med över hundra besökare.
Förutom själva premieringen så föreläste bl a Helena Bengtsson om sitt konsthantverk och tre mycket erfarna män från Pälsmuseet i Tranås (Gustav Johansson, Lennart Ekvall och Åke Friberg).

Continue Reading →

Svenska lamm i större flockar

Stora fårbesättningar kan bli lönsamma om gårdens förutsättningar är de rätta, enligt en studie vid SLU i Skara. Intervjuer med lammproducenter som byggt upp stora besättningar visar dock att det finns fördelar med att börja i liten skala.

Continue Reading →