Backa Fårgård
Siltbergs_banner2020_2
gimrarna
Far_gif
Tranas2020
banner_180x120
gdjh2015
Elitlamm_180x180
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
ggi_loop
Stallmästaren web gif
Wiromin2020_liten
Banner-2017
Knarrhult2018
default logo

SJV: Checklistorna för djurvälfärdsersättningarna klara och ett förtydligande om att ta över en djurvälfärdsersättning

Nu finns checklista för år 2017 på plats på Jordbruksverkets hemsida.

Dessutom har man förtydligat vad som gäller för dig som ska ta över en ansökan om åtagande och om utbetalning för djurvälfärdsersättningarna. Informationen finns på sidan Åtagande.

SJV: Extra djuromsorg för får 2017 ››

Mallar för Ersättning för extra djuromsorg för får 2017

Hushållningssällskapet har uppdaterat sin pärm som innehåller mallar till all dokumentation som krävs för att söka jordbrukarstödet ”Extra djuromsorg för får”.

Läs mer på Hushållningssällskapets hemsida ››

Tar avstånd från embryoöverföring

Gotlandsfårsföreningen kan inte acceptera metoden av djuretiska skäl.

Frågan om embryotransfer splittrar Fårsverige. I helgen tog Gotlandsfårsföreningen avstånd från Jordbruksverkets förslag att embryoöverföring ska tillåtas i Sverige.
– Lammuppfödningen riskerar att förlora konsumenternas förtroende, säger Eva Twengström, ordförande i Gotlandsfårsföreningen.

Hela artikeln
ATL: Tar avstånd från embryoöverföring ››

Livsmedelskontroller ska bli mer likvärdiga

Regeringen vill att livsmedelskontrollerna ska bli mer likvärdiga över hela landet.

Hur livsmedelskontrollerna utförs kan i dag skilja sig från en kommun till en annan, och nu har statskontoret fått i utgift att kartlägga skillnaderna och föreslå lämpliga åtgärder.

Hela artikeln
ATL: Livsmedelskontroller ska bli mer likvärdiga ››

Förenklingen som lett till mer krångel

Ett regeringsbeslut gällande förenkling för lantbrukare togs 2005, men sedan dess har det blivit allt krångligare att verka inom jordbruket och trenden är att regelbördan ökar.

– Antalet lagkrav har mer än fördubblats på 20 år, från 274 till 605 krav. Det är en ökning med drygt 120 procent, säger Sara B Nilsson, rådgivare på Hushållningssällskapet.

Läs hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Förenklingen som lett till mer krångel ››

Lantbrukare allt mer reglerade

På 20 år har antalet regler som berör lantbruket ökat med 120 procent. Det visar en granskning som SLU, Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige har gjort.

Antalet regleringar som berör lantbruket har ökat med 120 procent på 20 år. Som exempel har lantbruksföretag krav på att föra 22 olika journaler.

I takt med att reglerna har ökat, har även antalet journaler och anmälningar gjort det. Studien ingår i ett projekt med namnet Byråkratin i lantbruket belastar och kostar.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Lantbrukare allt mer reglerade ››

SLU-studien Byråkratin i lantbruket belastar och kostar ››

Förbättrad livsmedelskontroll – bättre för alla

Stora skillnader i bedömningarna mellan olika myndigheter för livsmedelskontroll tillsammans med bristande kompetens och samordning har varit en hämsko för svensk livsmedelsindustri. Därför välkomnar Livsmedelsföretagen regeringens besked i budgetpropositionen att förbättringar på området är prioriterad fråga.

En väl fungerande livsmedelskontroll är en angelägen fråga för livsmedelsindustrin i arbetet med att producera säker och hälsosam mat. Det är också ett viktigt verktyg i arbetet med att komma åt oseriösa aktörer. Därför var regeringens besked i budgetpropositionen om att utveckla den offentliga livsmedelskontrollen för att den ska fungera bättre och bli likvärdig över hela landet efterlängtat.

Livsmedelsföretagen på Mynewsdesk: Förbättrad livsmedelskontroll – bättre för alla ››

Lantbrukare utlovas snabbare återkoppling

Källa: ATL
Antalet underrättelser från Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer på svenska slakterier fortsätter att öka. Lantbrukare och slakterier efterlyser en mer rättssäker hantering

För några år sedan ökade antalet underrättelser – vilket motsvarar en anmälan – markant från Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer på svenska slakterier. Den utlösande faktorn var en fågeltransport 2013 då en stor mängd djur dog. Inom loppet av ett år ökade antalet underrättelser med 745 procent, från 169 till 1 260. Under fjolåret var motsvarande siffra ännu högre – 1 500 stycken.

– Ökningen berodde inte på en plötsligt försämrad djurhållning utan på förändrade rutiner i rapporteringen. Vi hade skickat för få underrättelser tidigare, säger Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel, biträdande områdeschef för livsmedelskontroll på Livsmedelsverket.

Hela artikeln
ATL: Lantbrukare utlovas snabbare återkoppling ››

Tvärvillkor, vad är det som gäller egentligen?

Den senaste tiden har det varit en del uppmärksamhet kring tvärvillkor. Görs det till exempel fler kontroller och finns det större risk för tvärvillkorsavdrag i Sverige än i andra EU-länder?

Jordbruksverket: Tvärvillkor, vad är det som gäller egentligen? ››

Länsstyrelse JO-anmäls för hantering av fårärende

Källa: ATL
En lantbrukare i Norrbottens län, som blev tillfrågad att hjälpa till då länsstyrelsen beslagtog 250 får från en annan lantbrukare, ifrågasätter starkt kompetensen hos de inblandade tjänstemännen. Han JO-anmäler nu myndigheten.

Myndigheten gjorde bedömningen att djuren var i så dåligt skick att de skulle avlivas och lantbrukaren kallade ihop folk som skulle assistera vid denna omfattande operation.

Inom en vecka kom dock nya order från länsstyrelsen. Fåren skulle inte avlivas utan i stället transporteras till annan ort där de skulle beta på övergiven åkermark inom ramarna för ett projekt.