Siltbergs_banner2020_2
ggi_loop
banner_180x120
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
gimrarna
Banner-2017
gdjh2015
Wiromin2020_liten
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
Far_gif
Tranas2020
Knarrhult2018
default logo

Nya krav på märkning av kött

Från 1 april måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i.

Däremot måste det inte stå i vilket land djuret föddes.

Ursprungsmärkning har hittills varit obligatorisk endast för nötkött, ägg och honung.

Hela artikeln
ATL: Nya krav på märkning av kött ››

Förenklingsresan har lett till 100 förenklingar för lantbrukare

100 konkreta förenklingar för lantbrukare. Det är resultatet hittills av Förenklingsresan.

En resa där myndigheter och branschorganisationer tillsammans har besökt lantbrukare med olika produktion från Ystad i söder till Umeå i norr. Idag redovisar de det samlade resultatet från det gemensamma förenklingsarbetet.

Läs mer
Jordbruksverket: Förenklingsresan har lett till 100 förenklingar för lantbrukare ››

Det ska bli bättre service till lägre kostnad

Lantbrukarens vardag ska bli enklare. Det ska vara lätt att göra rätt.

Som ett led i det arbetet har Jordbruksverket arbetat med flera projekt för att förenkla lantbruksföretagarens vardag.

För att driva arbetet framåt har Jordbruksverket, haft ett uppdrag från regeringen att minska landsbygdföretagarnas administrativa kostnader och öka nivån för service och tillgänglighet. Uppdraget har genomförts tillsammans med länsstyrelserna och har nu redovisats till regeringen.

Jordbruksverket: Bättre service för lägre kostnader för lantbrukaren ››

Nya regler från den 1 februari 2015

I och med nya föreskrifter som träder i kraft den 1 februari 2015 har Jordbruksverket genomfört en rad förenklingar som gäller animaliska biprodukter och framställda produkter.

Förändringarna gäller bland annat:

  • Förenklade transportregler för naturgödsel
  • Användning och transport av ull
  • Utfodring av hundar, övriga sällskapsdjur och pälsdjur med bland annat slaktbiprodukter
  • Utfodring av djurparksdjur och cirkusdjur med bland annat slaktbiprodukter
  • Användning av råmjölk från annan produktionsplats
  • Blodspår – träning av hund

Jordbruksverket: Nya regler från den 1 februari 2015 ››

Förenklingsresan

En gemensam handlingsplan med 20 pusselbitar ska bidra till en enklare vardag för lantbrukare. På Förenklingsresan har myndigheter och bransch besökt lantbrukare från norr till söder i Sverige och nu går resan vidare med konkreta åtgärder under 2014.

Den gemensamma handlingsplanen presenterades i dag av Jordbruksverket på ett seminarium hos Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Handlingsplanen är uppbyggd i form av 20 pusselbitar som symboliserar konkreta förenklingsåtgärder som myndigheter och branschorganisationer ska arbeta vidare med tillsammans under 2014.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››
Handlingsplanen finns länkad från denna sida ››

Viktigt att märka och registrera djur

Under slutet av 2013 har Jordbruksverket som ambition att följa upp ärenden där djurhållare inte anmäler sin djurhållning eller rapporterar för sent till förflyttningsregistren.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Länsstyrelsens kontroll av fårbesättningar visar på stora brister

Länsstyrelsen i Uppsala har genomfört en kontroll av fårbesättningarna inom Älvkarleby-, Tierps och Östhammars kommuner.

Sammanlagt 34 kontroller genomfördes och i närmare en tredjedel konstaterades brister i djurhållningen.

Continue Reading →

Nya bestämmelser om hygien

Från den 1 september 2013 gäller nya hygienregler för djurhållare. Reglerna gäller till exempel alla som har en anläggning med livsmedelsproducerande djur, besöksverksamheter och veterinärkliniker.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››

Pressinformation om de nya reglerna ››

14 400 djurskyddskontroller under 2012

Under 2012 genomförde länsstyrelserna sammanlagt cirka 14 400 djurskyddskontroller. En stor del av dessa gjordes till följd av en anmälan.

Ungefär varannan kontroll efter anmälan visar att den var obefogad. Därför vill Jordbruksverket och länsstyrelserna under 2013 särskilt satsa på att effektivisera rutinerna för anmälningsärenden för att ge utrymme för en större andel planerade kontroller.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

Påminnelse via sms om att rapportera får- och getförflyttningar

Nu gör Jordbruksverket det lättare för djurhållare med får och getter att komma ihåg att rapportera till Jordbruksverket när ett djur har förflyttats. Från och med torsdagen den 17 januari kommer SJV att börja skicka ut påminnelser via sms.

– Detta är en ny service för djurhållare med får och getter. Vi kommer att påminna sex dagar efter att en händelse har skett om någon annan har rapporterat och angett djurhållaren som köpare eller säljare. Har man inte rapporterat efter två veckor kommer vi att påminna ytterligare en gång, säger Niklas Persson på Jordbruksverket.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››