Annons_Fårpeng_120x180-TRYCK
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Tranas2020
Fåravelsförbundet180
banner_180x120
Far_gif
gimrarna
Knarrhult2018
Elitlamm_180x180
Banner-2017
ggi_loop
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
gdjh2015
Siltbergs_banner2020_2
default logo

Obedövad slakt ska synas på köttpaketet

Källa: Riksdag & Departement
Importerat kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas. Det har riksdagen beslutat, men regeringspartierna anser att beslutet är verkningslöst.

Samtliga länder i EU, förutom Sverige, använder sig av ett undantag i lagstiftningen som gör det möjligt att av religiösa skäl slakta djur utan bedövning.

Riksdagen vill att importerat kött från djur som slaktats utan bedövning ska märkas, så att konsumenten vet vad den köper.

Men Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Regeringspartierna anser att en märkning på EU-nivå vore ett effektivt verktyg att komma åt det man anser är ett överutnyttjande av undantaget från bedövning. Men en ensidig märkning är verkningslös och ett importförbud vore att bryta mot EU:s princip om fri rörlighet för varor, enligt de fyra partierna.

************************************************
Allt om Riksdagens debatt om djurskyddslagen den 13 juni ›

Vanligt att slakta utan bedövning, arkivartikel, SVD ››

Nya regler för förprövning av djurstallar

Källa: SJV
Idag har Jordbruksverket beslutat att ändrade förprövningsregler ska börja gälla den 14 juni. De nya reglerna innebär att den administrativa bördan som förprövningen medför för djurägarna kan minskas med upp till 30 procent.

Reglerna ska göra det enklare för djurägarna att bygga djurstallar genom att flera byggnadsåtgärder inte längre behöver förprövas innan de får genomföras. De nya reglerna innebär också att en förprövning inte ska få ta längre tid än åtta veckor samt att smittskyddet stärks på gårdarna.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››

För att få bygga för djur som hålls för produktion av livsmedel, skinn, ull eller päls krävs i regel ett godkännande från länsstyrelsen på förhand, så kallad förprövning.

Nya föreskrifter gällande djurtransporter

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter som börjar gälla från årsskiftet. Föreskrifterna gör det möjligt för länsstyrelserna att ta ut avgift för besiktning av djurtransporter.

Besiktningen av djurtransporter gäller transporter i ekonomisk verksamhet och sker vart femte år. Avgifterna varierar mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på fordonets utformning och storlek.

Continue Reading →

Nästa år ska alla lantbrukare söka sina stöd i SAM Internet

Jordbruksverkets nyhetsbrev nr 25 innehåller information om SAM-ansökan, stödutbetalningar i december och en ny webbplats om möjligheter för unga på landsbygden.

Nyhetsbrevet i sammandrag

  • Nästa år ska alla lantbrukare söka sina stöd i SAM Internet
  • Så här kan du redan nu förbereda dig inför SAM-ansökan 2012
  • Den 28 december betalar Jordbruksverket ut flera stöd
  • Ny webbplats om möjligheter för unga på landsbygden

Läs hela nyhetsbrevet och artikeln SAM Internet ersätter blanketter på Jordbruksverkets hemsida.

Källa: Jordbruksverkets hemsida

Enklare märkning och rapportering av får och getter vid slakt

Djurhållare som levererar grisar, får eller getter till slakt har under våren 2011 fått möjligheten att utnyttja förenklingar i reglerna när det gäller rapportering av får och getter samt märkning av grisar.

– Vi ser dessa förenklingar som en bra möjlighet att förenkla för branschen utan att förmågan att smittspåra äventyras.

Continue Reading →