Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
oviex_anuncio_180x120px
Banner-2017
gimrarna
banner_180x120
gdjh2015
keenan_ny
siltbergs hemsida
agria_banner_far_180x180
ggi_loop
Hunden Herden
Knarrhult2018
trns2017
default logo

Stora skillnader i kostnad för rovdjursangrepp mellan län

Länsstyrelserna betalar varje år ut cirka 2,5 miljoner kronor till lantbrukare i form av ersättning för rovdjursangrepp. Storleken på framtida ersättningskostnader beror på rovdjursstammarnas storlek och spridning.

I en ny studie har SLU undersökt hur kostnaden för viltskadeersättning varierar beroende av förekomst av produktionsdjur, rovdjur och alternativa bytesdjur. Man har också tagit hänsyn till exponeringen för angrepp, vilken är högre på fäbodar och lägre när det finns rovdjursstängsel.

Läs mer
SLU: Stora skillnader i kostnad för rovdjursangrepp mellan län ››

Inventering av varg

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Under inventeringsperioden redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete. En detaljerad slutrapport publiceras i juni.

Här uppdaterar Viltskadecenter fortlöpande inventeringsläget i Sverige under inventeringssäsongen:
Dokumenterade vargrevir (9 januari 2018) ››
Dokumenterade vargindivider (vecka 2, 2018) ››

Läs mer
Viltskadecenter: Inventering av varg ››

Här ökar fåren mest

På ett år har antalet tackor och baggar i Sverige ökat med över 20 000. Särskilt stor är ökningen i två län.

Flest får finns det i Västra Götaland nästan 42 000 tackar och baggar, tätt följt av Gotland där antalet är knappt 35 000. Men det är i Stockholm och Värmland den stora ökningen har skett.

ATL om den positiva anda som råder i fårnäringen: Här ökar fåren mest ››

Viltskadestatistik 2016

Nu finns viltskadestatistiken för 2016 sammanställd.

Viltskadecenter: Viltskadestatistik 2016 ››

Beslut om vargjakt står fast

Nu har Förvaltningsrätten i Luleå meddelat sin dom i de fem mål som gäller licensjakt på varg. Det blir licensjakt på 22 vargar, varken mer eller mindre.

Målen handlar om jakt i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Länsstyrelserna i länen hade beslutat om licensjakt på totalt 22 vargar, men ett antal föreningar inklusive Naturskyddsföreningen överklagade och begärde att beslutet skulle upphävas.

Hela artikeln
ATL: Beslut om vargjakt står fast ››

Ändrad spelplan i EU om rovdjur

Europarlamentet har antagit en resolution att EU-kommissionen bör ändra och uppdatera art- och habitatdirektivet om hotade arter, som hittills gjort det svårt eller omöjligt att ha jakt på stora rovdjur.

När den önskvärda nationella nivån för till exempel antalet vargar uppnåtts ska inte jakt på varg kunna stoppas med hänvisning till art- och habitatdirektivet, anser parlamentet. Istället har EU-parlamentet uttalat att tillämpningen av direktivet bör vara flexibel och ta hänsyn till ett EU-lands nationella omständigheter för att försöka minska onödiga konflikter och problem som habitatdirektivet kan orsaka.

Större hänsyn till rodvdjursdrabbade
EU-parlamentet har antagit nya formuleringar om direktivet. När det till exempel gäller de stora rovdjuren bör habitatdirektivet tillämpas mer flexibelt och ta större hänsyn när rovdjursproblem blir ett hot mot landsbygdens gröna näringar.

Hela artikeln
Jakt & Jägare: Ändrad spelplan i EU om rovdjur ››

DNA-teknik visar att besiktningar av misstänkta rovdjursskador oftast är korrekta

Det är viktigt att besiktningarna av tamdjur som misstänks ha angripits av rovdjur stämmer. Både för att tamdjursägare ska få den ersättning de har rätt till och för att förebygga bedrägerier.

Forskare från SLU och Lunds universitet har med hjälp av saliv-DNA dubbelkollat ett stort antal besiktningar av får. Det visade sig att besiktningspersonalen i 94 procent av fallen hade gjort den riktiga bedömningen att ett större rovdjur låg bakom angreppet och i 87 procent av fallen hade de även rätt när det gällde rovdjursart.

Hela artikeln med länkar till den vetenskapliga artikeln
SLU-nyhet: DNA-teknik visar att besiktningar av misstänkta rovdjursskador oftast är korrekta ››

Vet vi vilka rovdjursavvisande åtgärder som fungerar?

Källa: SLUs kunskapsbank
Åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur är viktiga i områden där människor och stora rovdjur lever sida vid sida. Angrepp har förekommit i tusentals år, men förvånansvärt lite forskning finns kring åtgärdernas effekt.

I en genomgång av vetenskapliga artiklar publicerade åren 1990–2016 hittades 21 studier där man utvärderat effekten av olika åtgärder genom att jämföra tamdjursförluster i besättningar som använt en åtgärd med förluster i besättningar som inte använt åtgärden. Bland de åtgärder som studerats finns olika typer av hägn, vakt/herde, boskapsvaktande hund, skrämsel/lapptyg samt avlivning av rovdjur.

I de publicerade studierna har man funnit att en åtgärd kan minska tamdjursförlusterna om den är anpassad till problemsituationen. Eftersom det gjorts så få studier, och effekten av åtgärderna varierade med situation och rovdjursslag, är det dock svårt att utifrån resultaten ge generella rekommendationer.

För att i framtiden basera användningen av åtgärder på forskningsresultat, och inte enbart förlita sig på det sunda förnuftet, bör forskare i större utsträckning samarbeta med tamdjursägare och myndigheter för att vidta åtgärder på ett sätt som tillåter utvärdering av deras effekt.

Länk till artikeln (engelska) ››

Forskningsnyhet från SLU, publicerad augusti 2017

Rovdjursangrepp 2017

Jag samlar här de angrepp som kommit till min kännedom, och som jag har länkat till från hemsidan. Syftet är att löpande under säsongen få en överblick över var angreppen äger rum, och ungefär hur många de är.

Listan kan inte betraktas som en fullständig sammanställning över rovdjursangrepp på får som ägt rum under 2017.
Anna, webbred.

10 december, Norrbottens län (varg)

1 november, Västmanland (varg)

29 oktober, Södermanland (varg)

26 oktober, Jönköpings län (lodjur)

21 oktober, Västra Götaland (lodjur)

11 oktober, Östergötland (varg)

27 september, Stockholms län (varg)

12 september, Örebro län (varg)

10 september, Stockholms län (varg)

9 september, Kronobergs län (lodjur)

3 september, Stockholm (varg)

27 augusti, Värmland (varg)

20 augusti, Östergötland (varg)

ca 16 augusti, Jönköpings län (lodjur)

15 augusti, Uppsala län (varg)

15 augusti, Kronoberg (varg)

Augusti, Västra Götaland (flera nya lodjursangrepp i trakten runt Borås/Ulricehamn)

ca 9 augusti, Jönköpings län (lodjur)

2 augusti, Västra Götaland (varg)

Augusti, Norrbotten (varg)

1 augusti, Dalarna (varg)

Juli, Västra Götaland (nya lodjursangrepp i trakten runt Borås/Ulricehamn)

13 juli Västra Götaland (varg)

Juni, Västra Götaland (nya lodjursangrepp i trakten runt Borås/Ulricehamn)

15 och 17 juni Dalarna (vargangrepp)

6 juni Södermanland (varg)

31 maj Kalmar län (lodjur)

31 maj Halland (lodjur)

Maj, Västra Götaland (flera lodjursangrepp i trakten runt Ulricehamn)

19 april, Värmland (varg)

4 och 15 april, Kalmar län (lodjur)

22 mars Halland (lodjur)

19 mars, Västra Götaland (lodjur)

Mars, Västra Götaland (lodjur)

13–16 februari Västra Götaland (lodjur)

Februari Västra Götaland (otaliga lodjursangrepp i trakterna runt Borås/Ulricehamn/Alingsås)

25 och 28 januari Kronoberg (lo)

2, 14 och 18 januari, Västra Götaland (lo)

LRF: Lammproduktionen måste öka

Lammproduktionen har sjunkit med 11 procent de senaste fem åren. Produktionen behöver öka för att möta efterfrågan, det menar Gudrun Haglund-Eriksson representant från Lantbrukarnas Riksförbund Örebro

Gudrun Haglund-Eriksson är ledamot i LRF Örebros regionstyrelse och är även själv lammproducent. Även om produktionen av lammkött ökar över hela landet minskar den i flera rovdjurslän, menar hon, och pekar särskilt på Örebro och Värmland.

– Mellan 2010 och 2015 ser vi, av siffror som Länsstyrelsen tagit fram, att lammproduktionen minskat med 11 procent i Örebro och 13 procent i Värmland, säger Gudrun Haglund-Eriksson.
För att öka fårantalet behövs aktiv rovdjurspolitik och mer pengar till förebyggande åtgärder, menar hon.

Läs mer:
SVT Nyheter: LRF: Lammproduktionen måste öka ››