Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
Tranas2020
Far_gif
Stallmästaren web gif
ggi_loop
gdjh2015
gimrarna
Wiromin2020_liten
Knarrhult2018
banner_180x120
Banner-2017
Siltbergs_banner2020_2
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
default logo

SF är en viktig samarbetspartner i Vargkommittén

Brev skickat 2011-09-12:

Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Svenska Fåravelsförbundet är en viktig
samarbetspartner i Vargkommittén

Svenska Fåravelsförbundet
(SF) är medlemsorganisation
för svensk får- och getnäring, ett förbund med ca
3 000 medlemmar. I Sverige finns drygt 8 600 verksamma
fårbesättningar där medelantalet djur per besättning är drygt 30 vuxna djur.

Till skillnad från huvuddelen
av övrig svensk köttproduktion ökar lammköttsproduktionen sedan ett antal år
tillbaka. Antalet besättningar liksom storleken på besättningarna växer.
Efterfrågan på lammkött är stor och under 2/3 av året är efterfrågan på
lammkött större än tillgången.
Den svenska produktionen lyckas inte – trots en
produktionsökning – svara upp till efterfrågan varför importen idag täcker
drygt 60 % av den svenska konsumtionen av lammkött.

Svensk fårnäring är den
lantbruksnäring vars verksamhet påverkas hårdast av rovdjurspolitiken. Enligt
Viltskadecenters skadestatistik så är över 95 % av de rovdjursangripna
tamdjuren får. Nu när förvaltningen av rovdjuren är
under förändring och fårnäringen i högsta grad påverkas, så anser vi att det är
av största vikt att SF är delaktig i den processen. Därför vill vi att SF erhåller
en egen plats i Vargkommittén. Det finns flera fördelar med att SF får en egen
plats i kommittén, det skulle ge utrymme för en för processen mycket viktig
dialog samt bidra till en ökad acceptans hos den enskilde drabbade fårägaren.

Continue Reading →

Varghanen i Bredfjällsreviret skjuten

Den varg som hittills orsakat elva angrepp på djurbesättningar inom Bredfjällsområdet sköts kl 00.10 den 26 augusti. Vargen fälldes vid en fårhage där den natten innan dödat nio får.

Totalt har sedan midsommarhelgen omkring
80 får dödats, skadats eller avlivats på grund av vargangrepp i området mellan riksväg 44 i norr till Kungälv i söder och mellan Göta älv och E6:an.
Berörda kommuner är Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan.
Foto: Lst Västra Götaland

Continue Reading →