Siltbergs_banner2020_2
gimrarna
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Stallmastaren liggande 1
Far_gif
gdjh2015
Tranas2020
Elitlamm_180x180
ggi_loop
banner_180x120
Wiromin2020_liten
Banner-2017
Backa Fårgård
Knarrhult2018
default logo

Anne och Karl Dufwa, Linds gård, Askersund

Nominerade av Örebro Läns Fåravelsförening

ÖrebroFoto

Foto Anders Kronborg

Kalle tog över sin morfars gård -96, då var den väldigt nedsliten, förfallen och omodern. De första fåren 10 finulltackor inskaffades för att restaurera gamla beten i direkt anslutning till gården. Den gamla koladugården rymde ca 80 tackor, där lades grunden till den ca 500 tackor stora besättning som finns idag.

Karl är utbildad lantmästare, han har utbildning, kundskap, klurighet, drivkraft och ekonomiskt tänk. Han har byggt upp både fårhus 2006 och verkstad 2011 efter en brand 2010. Detta i egen regi och tänk, allt från gräva grunden, armeringar och gjutit väggar till färdig inredning. I dag har företaget fem ben att stå på: fåruppfödning, entreprenadverksamhet, växtodling, skog, egen Sibylla-restaurang vid rondellen i Askersund som Karl själv varit byggherre för och nu hyr ut till andra som driver verksamheten. Sedan 2010 är Anne hemma på heltid och har huvudansvaret för djuren. Paret brukar 150 ha åker, 120 ha bete samt 180 ha skog.

Linds Gård på Facebook ››

Motivering:
Ett lantbruks- och fårföretag som byggts upp från grunden, de har byggt fårhus och övriga byggnader i egen regi och efter egna ritningar. I dag driver de en framstående produktionsbesättning med 500 tackor och bra avkastning, och de är lyhörda vad marknaden efterfrågar. Produktionen är helt inriktad på köttuppfödning. Betesmarkerna är spridda i södra Närke där de betar egna och andras marker. Man hyr ut sinlagda tackor för att sköta naturvård åt andra markägare, som även får sköta den dagliga tillsynen.

Tomas och Anna Olsson, Norrby Gård, Kungsör

Nominerade av Västmanlands Fåravelsförening

VästmanlandFotoSelfie
Tomas och Anna hälsar via selfie i vårsolen.

Norrby gård är en modern fårgård i Mälardalen, med intensiv lammproduktion i kombination med extensiv naturvård. Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i Norrby Gårds framgångskoncept. På 180 hektar åkermark odlar de vall och spannmål, både till vinterfoder åt djuren men även för försäljning. De har också 150 hektar naturbeten.

I 25 år har de arbetat med lammproduktion, men de senaste fem åren har de utvecklat miljöarbetet och föder nu upp lammen på gräs. Anna och Tomas Olsson föder upp 1 500 slaktlamm varje år på Norrby gård i Torpa utanför Kungsör. De rekryterar och säljer även avelsdjur inom raserna Dorset och Texel.

Hemsida ›› | Instagram ››

Motivering:
Anna och Tomas Olsson är mycket generösa med att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Norrby Gård bjuder ofta in såväl branschens olika aktörer och andra fårägare för erfarenhetsutbyte.

Norrby Gård arbetar målinriktad med miljöarbetet i fokus, och för att skapa lönsamhet i alla led inom fårhållningen. Norrby Gård har mycket förtjänstfullt engagerat sig i arbetet med att ge ull ett värde. De har aktivt deltagit i att utveckla och driva på projektet med att ta till vara ull från korsningsfår.

Anna och Tomas Olsson delar med sig av sin kunskap och uppmuntrar såväl nya som erfarna fårägare att ta del av nya rön och idéer. De utvecklar ständigt sin egen kunskap och verksamhet genom att besöka och studera hur man arbetar i världens stora fårländer, men jobbar även nära svenska lammrådgivare. Anna och Tomas Olsson har alltid velat ligga i framkant och utveckla sin verksamhet. Norrby Gårds aktiva miljöarbete belönades med HKScans Miljöpris till Leverantör år 2018.

Marie Rydin Alveskog, Locktorps Fårgård, Nygård

Nominerad av Svenska Leiceseterfårföreningen

LeicesterfarforeningenFotoKentRydin

Marie Rydin Alveskog med ett av de Tasmanska leicesterlammen.
Foto Kent Rydin | Hämta högupplöst ››

Marie Rydin Alveskog driver sedan 80-talet en gård på ca 20 hektar plus arrenden, 5 mil norr om Göteborg med ett 90-tal får av raserna Gotlandsfår, Leicester och Texel. Gården är anslutn till avelsprogrammet och utnyttjar seminbaggar. Höga kunskaper, intresse och “djuröga” har gett hög kvalitet på skinn, ull och i slakt. Gårdens produkter säljs via hemsidan, vid marknader, mässor och Fårest i Kil. Locktorp kan erbjuda vallhundar för får- och nötvallning med meriter från Vall-SM. Tillsammans med andra hantverkare i skinn har Marie bildat, citat “Skinnerskorna – en kvinnlig, sinnlig, en skinnlig allians. Nio kvinnliga aktörer med ett brinnande intresse för skinnen och hur man på bästa sätt kan vidareförädla dessa. Vi visar våra produkter och berättar om arbetsprocessen”.

Marie är rekommenderad mönstrare, drygt 1200 lecester och gotlandslamm mönstras årligen. Hon är sekreterare i Gotlandsfårsföreningen. I denna och i Svenska Leiceseterfårföreningen är hon redaktör för våra tidningar och hemsidor. Hon är en duktig fotograf och bidrar med artiklar. I Svenska Leiceseterfårföreningen leder hon avelsgruppen och representerar oss i SF:s avelsutskott. Genom Maries insats att via Facebook och webb finna nytt avelsmaterial utomlands har detta lyckats för Leiceseterfårföreningen. Engelska leicesterembryon i världsklass importerades 2018 från Tasmanien. Själv har hon nu 8 nyfödda tasmanska avkommor. 2018 blev hennes leicesterbagge Balsta Hero använd som semionbagge. Locktorp har haft högt meriterade baggar på topplistorna.

Hemsida ››

Motivering:
I många föreningar finns det personer som lägger ned en stor del av sin fritid utan att kräva något tillbaka. Marie är ett exempel på detta. Genom stor arbetsinsats och i främjandet av raserna Leicester och Gotlandsfår betyder hon mycket i ord och handling. Styrelsen för Svenska Leiceseterfårföreningen vill därför enhälligt nominera Marie Rydin Alveskog som kandidat till hederspriset Årets Fårföretagare 2019.

Fia Söderberg, Sjökärrets Ekogård, Almunge

Nominerad av Stockholm-Uppsala Fåravelsförening

SthlmUppslaFotoLeifYttergren

Fia Söderberg tillsammans med fåren hemma på gården.
Foto Leif Yttergren | Hämta högupplöst ››

Fia Söderberg är en fårbonde i Roslagen med ett intresse utöver det vanliga för den svenska ullen. Efter att ha deltagit i en seminarieserie under projektet ”från lamm till tröja” under 2013 upptäckte hon att det saknades ett ställe för fårägare att förmedla sin ull till intresserade köpare. Hon startade rätt så omgående Facebookgruppen ”Ullförmedlingen”, som raskt fick flera tusen medlemmar. Efter ett par år väcktes tanken på att skapa en ny digital plattform för ullförmedlingen utanför Facebook. Efter mycket planering och nedlagt arbete kommer idén att bli verklighet under 2019.

Fia och hennes sambo började med får i lite skala 2008 mest för att hålla markerna runt gården öppna. Intresset för ullen kom så småningom och är nu en viktig del i hennes liv.

Utöver ullförmedlingen är Fia även grundare till Ullpodden, vilket också är en viktig och modern pusselbit i arbetet att öka kunskapen för den svenska ullen.

Hemsida ›› | Ullförmedlingen ››

Motivering:
Vi vill nominera Fia Söderberg som kandidat till årets fårfåretagare 2019 för hennes engagemang och driv i arbetet att öka den svenska ullens värde och användning. Fia är initiativtagare och grundare till både ullförmedlingen och ullpodden. Hennes initiativ gagnar hela Får-Sverige och är en viktig pusselbit i arbetet att öka kunskapen om den svenska ullen samt möjliggöra och förenkla inköp och försäljning av ull mellan fårägare och förädlare.

Under 2019 kommer hon dessutom att lansera ullförmedlingen i ny tappning på en digital plattform utanför Facebook. Detta kommer att göra tjänsten ännu mer tillgänglig för alla och skapa mer ordning och reda bland annonserna.

Lars och Marianne Nobell, Nobell Lammgård, Katthammarsvik

Nominerad av Gotlands Fåravelsförening

GotlandFotoRobertKrol

Lars och Marianne Nobell med Peggy, Gen och Inez.
Foto Robert Krol | Hämta högupplöst ››

På Nobells gård i Gammelgarn på Gotland, bedriver Lars och Marianne lammproduktion med inriktning på god djurhållning och naturvård. Målet är att avla fram bra djur som producerar vackra lammskinn och fårskinn samt ett smakrikt kött.

I dagsläget har de ca 140 tackor och samt avelsbaggar av rasen Gotlandsfår. Tidigare har de även haft suffolk men slutat med det under det senaste året. Besättningen har även varit större tidigare men med ålderns rätt minskar de ner.

De har arbetat i över 30 år med lamm och med ett växande intresse för kvalitetskinn. Ett arbete med nogrant urval av djur för att få fram de bästa möjliga lammskinnen. Detta har under de senaste åren gett resultat i form av flera utmärkelser. Gården har tre år i rad blivit vald till “Årets Svenska skinnbesättning” samt “Årets Gotländska skinnbesättning” 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, två 2:a placeringar 2013 och 2014. Gården har även sålt den hittills dyraste baggen i Sverige “Gannarve Malte 15108” på baggauktion i Sjonhem Gotland 2015.

Hemsida ››

Motivering:
Gotlands fåravelsförening nominerar Lars och Marianne Nobell till Årets fårföretagare. Vid Gannarve i Gammelgarn driver de pälsfåravel som ständigt utvecklas och lyckas vara på topp i bedömningar år efter år. Deras noggrannhet och fingertoppskänsla inspirerar. Att även ett torrt år som 2018 lyckas hålla kvalitén på päls genom en lyckad avvägning med foder och mineraler mot naturbetet är imponerande. Vid årets SM lyckades man också för första gången placera sig inom kategorin vita skinn, ytterligare ett bevis på att man utvecklas med sin tid.

De är också några av de starka namnen bakom den framgångsrika årliga baggauktionen på Gotland och delar frikostigt med sig av sin kunskap. Denna deras strävan efter att kontinuerligt vilja förbättra och utveckla sig gör att Gotlands fåravelsförening vill nominera Lars och Marianne Nobell till årets fårföretagare.

Victoria Gustafsson, Daltorp, Skövde

Nominerad av Skaraborgs Fåravelsförening

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Victoria bland några av sina får en höstdag.
Foto Håkan Ljungqvist | Hämta högupplöst ››

Motivering:
Victoria har en mycket välskött besättning och djuren är av högsta kvalitet inte minst genom ett genomtänkt avelsarbete. Hon följer med stort intresse utvecklingen inom fårområdet och utnyttjar nya rön tillsammans med egna vunna erfarenheter på ett mycket framgångsrikt sätt.

Viktoria är oerhört grundlig och analyserande när hon fattar sina beslut och överväganden som gäller produktionen. Hon siktar på att produktionen skall fungera optimalt och att djuren skall må så bra som möjligt. Inget lämnas åt slumpen och hon ägnar förhållandevis mycket tid åt verksamheten för att nå högsta möjliga produktionsresultat. Ständigt funderar hon på och är beredd att göra åtgärder som främjar produktionsresultatet liksom djurens hälsa och välbefinnande. Stora ansatser görs på gården för att få högsta möjliga kvalitet på grovfodret. Victoria har en planerad betesskötsel som medfört att hon har kunnat minimera parasitangreppen med höga lammtillväxter som resultat.

Vid flera tillfällen har hon tagit emot besökare på gården och fikostligt delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Hon är också en uppskattad föreläsare då hon bl.a. berättat om vad hon anser är avgörande för att nå ett så bra produktionsresultat som möjligt. Det hon framfört som avgörande är i sanning högst efterföljansvärt.

Jeanette och Kristian Carlsson, Öströö Fårfarm, Tvååker

Nominerade av Hallands Fåravelsförening

HallandFotoOfeliaCarlsson

Jeanette och Kristian i fårhuset.
Foto Ofelia Carlsson | Hämta högupplöst ››

1987 startade Jeanette och Kristian Carlsson som arrendatorer av Öströö med 30 Gotlandstackor, i stark motvind (slopat frysbidrag, en stark opinion mot pälsprodukter och centralisering av slakterier). Slakterierna ville inte ha lammkött, men folk efterfrågade det. Med stor uppfinningsrikedom och mycket arbete skapade de vad de saknade.

Nu har de 550 Gotlandstackor, ekologisk produktion sedan 1990, gårdsbutik sedan 1992 och slakteri sedan 2001. De slaktar egna lamm och får och legoslaktar åt fårägare som bor i närheten. Öströö är också ett stort turistmål Servering, evenemang, lammsafari och den vackra omgivningen i Åkulla bokskogar lockar 50000 besökare per år. Jeanette ägnar sig också åt konsthantverk som säljs i gårdsbutiken, och gården har vunnit pris för mathantverk.

Motivering:
Öströö Fårfarm är en fantastisk ambassadör för lamm-Sverige. Tusentals stadsbor, inte minst barnfamiljer, har njutit av lammsafari och därmed fått en inblick i hur det fungerar på en fårgård, en folkbildningsinsats som heter duga. Besökare kan under lamningssäsongen ta del av lamningen från läktaren i fårhuset. Intresse för fårnäringen har väckts långt utanför lantbrukskretsar.

På Öströö Fårfarm tar man tillvara allt som fåren ger. Man förädlar och säljer kött, chark, skinn- och ullprodukter i gårdsbutiken. Den goda maten i café och restaurang har säkert omvänt många från fördomen att lamm skulle smaka kofta. Hela verksamheten är fräsch och välskött, och under säsong fylld av trevliga och serviceinriktade ungdomar, landsbygdens framtidshopp.

Öströö är ett viktigt nav för hela lamm-Halland. Slakteriet är en vinna-vinna-verksamhet som gör det möjligt för små fårägare att följa Livsmedelsverkets regler vid gårdsförsäljning av kött.

Det är naturligt för oss i Hallands fåravelsförening att förlägga kurser och events till Öströö. Verksamheten ger arbetstillfällen på landsbygden och håller kulturlandskapet öppet. Det kompletta fårföretaget, helt enkelt!

Elsa Lund Magnussen, Lindås Lamm, Karlstad

Nominerad av Värmlands Läns Fåravelsförening

Varmland2FotoÖyvind Lund

Elsa i egna slakteriet putsar lammlever.
Foto Öyvind Lund | Hämta högupplöst ››

Elsa har ekologisk uppfödning av lamm, gårdsslakteri, styckning och försäljning av kött, lammskinnskurs och kalasverksamhet samt skogsbruk. Hon bor i Lindås norr om Karlstad.

Motivering:
Elsa har varit banbrytande inom startande av småskaliga slakterier. Hon kämpade för hela Sverige med byråkratin och drev på för att det skulle tas fram regler och blanketter så det skulle passa småskaliga slakterier. Elsa är ett föredöme för småskalig livsmedelsproduktion i skogsbygden. Hon har varit en eldsjäl inom fårnäringen.

Elsa är inspirerande för lammproducenter, både befintliga och nystartande och har alltid goda råd att ge.

Varmland3FotoÖyvind Lund

Elsa vallningstränar med Jack.
Foto Öyvind Lund | Hämta högupplöst ››

Caroline Nielsen och Christoffer Lindahl, Strömmens Gårdsmejeri, Ånge

Nominerade av Västernorrlands Fåravelsförening

VasternorrlandFotoChristofferLindahl

Caroline Nielsen i gårdsmejeriet där hon gör ost på fårmjölken.
Foto Christoffer Lindahl | Hämta högupplöst ››

Strömmens har ett 80-tal renrasiga Östfriesiska mjölkfår och gör egen ost. Ekologisk produktion.

Strömmens Gårdsmejeri på Instagram och Facebook

Motivering:
Caroline och Christoffer är två drivna företagare som med liv och lust tog över Strömmens gårdsmejeri 2018 efter Agneta Larsson i följden av Martin Anderssons plötsliga bortgång. En fin besättning på omkring 80 mjölkfår och en produktion av mångfaldigt prisade ostar kunde leva vidare tack vare dessa två.

Drivna och motiverade klarade de utan förkunskaper att snabbt sätta sig in i en komplex produktion med allt från ystning till att köra traktor och lamning.

Ett par värt att uppmärksamma och peppa, företagare som kommer göra sitt yttersta för att utveckla och ta tillvara på fårens alla möjligheter.
Därför anser styrelsn för Västernorrlands fåravelsförening att Strömmens är värdiga vinnare av “Årets fårföretagare 2019”.

Caroline och Christoffer är nu även nyblivna medlemmar i Fåravelsförbundet.

VasternorrlandFotoCarolineNielsen

Christoffer Lindahl med gårdens sötaste lamm.
Foto Caroline Nielsen  | Hämta högupplöst ››

Crister Nilsson och Anna Hägge-Nilsson, Valdemarsvik

Nominerade av Östgötalamm

OstergotlandFotoMagdalenaHagge

Anna Hägge och Crister Nilsson
Foto Magdalena Hägge | Hämta högupplöst ››

Lammproduktion med lamning Oktober, Januari och Mars. Renrasiga Finull, Päls, Suffolk och korsningsdjur.

Motivering:
Crister och Anna är öppna, ärliga, drivna och engagerade fårföretagare som delar med sig av kunskap och erfarenheter. De ställer väldigt ofta upp och öppnar upp och visar sin gård, produktion och sina djur vid kurser och andra aktiviteter.

Crister ställer ofta upp vid undervisning och liknande, vid till exempel Riksbedömning när vi i Östgötalamm anordnade det på Vretagymnasiet och bjöd ner två klasser med gymnasielever. Anna har varit aktiv inom Östgötalamm länge och ställt upp på många sätt och vid många aktiviteter som gynnat medlemmar och fårägare. De är två personer som vi i Östgötalamm uppskattar mycket, och genom denna nominering vill tacka.