agria_banner_far_180x180
Hunden Herden
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
lamm_gif
banner_180x120
Elitlamm_180x180
oviex_anuncio_180x120px
ggi_loop
gimrarna
Donnia Skinn
trns2017
Lindholmen180x180_2016
keenan_ny
gdjh2015
Backa Fårgård
Stallmästaren web gif
siltbergs hemsida
Amaskiner_2017_1
knarrhult
hgens webb
default logo
bildspel_blommor1
bildspel_blommor2
bildspel_blommor3
bildspel_blommor4

Avelsvärdering

Avelsvärdering 2017

De uppgifter som du registrerar om dina lamm ligger till grund för den avelsvärdering som görs två gånger per år. Sista registreringsdatum i Elitlamm för första avelsvärderingen är tisdag 20 juni.

Om du före dess i Avel & Produktion har stängt betäckningsgruppen och fört in lammen i en omgång, alternativt registrerat lammen i AvelMini, så får lammen avelsvärden främst baserade på släktingars avelsvärden. Men även på födelsevikt och 60 dagarsvikt om du har registrerat dessa. Om du har registrerat mönstring så får lammen avelsvärden baserade även på egna mönstringsuppgifter.

Årets andra avelsvärdering
Sista registreringsdatum i Elitlamm för årets andra avelsvärdering är fredag 25 augusti.

Mönstrare
Om du inte redan har kontaktat en mönstrare, gör det! Mönstrarna ska ofta mönstra i många besättningar och ju tidigare du är ute, desto större chans har du att välja dag för mönstring som passar din besättning. Om du har frågor runt mönstringen eller vill ha hjälp att hitta mönstrare så vänder du dig till kansliet support@elitlamm.com.
Lista över mönstrare ››

Mer detaljer här om vad du behöver göra i Elitlamm inför årets avelsvärdering ››

Varma sommarhälsningar
från Elitlamm Avel

Avelsvärden för korsningsraser

I samband med den första avelsvärdeskörningen 2017 kommer vi att testköra systemet och under förutsättning att det fungerar bra publiceras den första officiella avelsvärdeskörningen i början på september.

Avelsvärderingens brytdatum 2017

Brytdatum för avelsvärderingarna 2017, det vill säga sista dag för registrering av uppgifter som ska komma med i avelsköringarna i Elitlamm är:

  • 20 juni
  • 25 augusti

Avelsvärden kommer sedan att publiceras den 7 juli respektive 8 september.

Viktig information angående årets avelsvärdering

Läs om vad du behöver göra i Elitlamm, och när, för att få nya, uppdaterade avelsvärden 2017.

Du som har djur av raserna Leicester, Finull, Rya, Texel, Suffolk, Dorset, Oxforddown, Shropshire, Gotlands- eller Jämtlandsfår får avelsvärden på dina djur.

Avelsvärdena uppdateras två gånger per år: i juli och september. Lammen som fötts efter förra avelsvärderingen i september 2015, får sina första avelsvärden i sommar, förutsatt att du gjort det som behövs i Elitlamm (se nedan). Continue Reading →

Topplistor över gotlandsbesättningar efter första avelskörningen

Listan över de besättningar som har högst avelsvärden efter första avelkörningen 2016 är nu klar. Även danska besättningar är med på listan.

Vi kan inte redovisa alla avelsvärden men har här valt att redovisa de 20 besättningar som har högst genomsnittligt avelsvärde för päls helhet (Hhp) och tillväxt.

Continue Reading →

Redovisning av avelsvärden för Gotlandsfår och Leicester

I Elitlamm finns uppdaterade listor över baggar som har minst 20 mönstrade avkommor (Kle 15) .

I ”Lammcentrum” i Elitlamm finns beskrivning av hur de tas fram.

Du själv rangera baggarna på det sätt Du själv vill i Elitlamm genom att välja olika egenskaper. Gotlandslistan omfattar totalt 409 baggar och Leicesterlistan 69 baggar.

Avelsvärden för ullens längd

Nytt efter årets första avelskörning är att avelsvärden för genetisk kapacitet för ullängd visas för finull- och ryafår.

Avelsvärden >100 förväntas ge längre ullängd än genomsnittet för rasen. Dessa värden har beräknats även tidigare, men nu visas de också på Djurkortet.

Ryafår. Foto Ryaklubben

Glöm inte att väga gotlandslammen!

Nu är det hög tid att väga gotlandslammen för att få 60-dagarsvikter.

Både födelsevikt och 60-dagarsvikt bidrar med information som ligger till grund för avelsvärdena för tillväxt (mönstring). 60-dagarsvägningen är speciellt viktig för beräkning av den maternella tillväxten.

Avelsvärden för 60-dagarsvikt beräknas även för gotlandsfår, men underlaget är idag så litet att de inte bedöms som säkra och därför inte visas. Vi hoppas därför att fler uppfödare ska börja väga gotlandsfåren vid 60-dagar, så att vi kan ta fram säkra beräkningsmodeller även för gotlandsfårens 60-dagarsvikter. De kommer, när de är på plats, kunna bidra med viktig information om hur tackorna i besättningen presterar.

Magnus Håård,
Avelsansvarig SF:s styrelse

Vad betyder avelsvärdet?

Ibland kan det vara intressant att ta reda på vad avelsvärdet betyder i den enhet som egenskapen registreras. Titti berättar här hur man gör för att beräkna om relativa avelsvärden till absoluta tal. 

Det går att räkna om relativa tal till absoluta tal om man känner till basgruppens medelvärde för egenskapen och hur mycket en relativtalsenhet är värd för rasen.

  • Avelsvärden presenteras som relativtal – 100 utgör medelvärdet för rasen.
  • Medelvärdet beräknas från en referensgrupp av djur som kallas basgrupp.
  • Djur med avelsvärden över 100 förväntas ge avkommor vars prestation för egenskapen skiljer sig från medeIprestationen bland djuren i basgruppen.

Omräknare
Nedan ser du de vad varje relativtalsenhet är värd samt medelvärden för de tio raser som avelsvärderas. Ladda hem filen Vad betyder avelsvärdet med vars hjälp ni kan räkna om era avelsvärden till absoluta tal. Den innehåller även ett räkneexempel. Microsoft Office behöver vara installerat på datorn för att omräknaren ska fungera.

Frågor? Kontakta Elitlams support via epost.

Värdet av en relativtalsenhet för de olika raserna:
Dorset ››
Finull ››

Continue Reading →

Uppdaterade avelsvärden i Elitlamm Avel

Nu finns uppdaterade avelsvärden publicerade för dina renrasiga* djur i Elitlamm. Avelsvärdena hittar du på Djurförteckningarna i Elitlamm Avel & Produktion.

Tänk på att du måste ändra listans utseende och bocka för de nya avelsvärdena för att de ska dyka upp på Djurförteckningen. Du som har Elitlamm Avel Mini hittar avelsvärden under sidan Mönstringsresultat.

Säkerhet
Nytt för i år är också att du kan se säkerheten på dina djurs avelsvärden. En säkerhet har ett värde mellan 0 och 1 (= 100 % säkerhet) och ger oss information om hur mycket information som ligger bakom avelsvärdet. Säkerheten kan förbättras när ytterligare information tillförs via avkommor eller andra släktingar.

Continue Reading →