Knarrhult2018
Backa Fårgård
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Elitlamm_180x180
Wiromin2020_liten
Siltbergs_banner2020_2
Tranas2020
Fåravelsförbundet180
gdjh2015
gimrarna
ggi_loop
Far_gif
banner_180x120
Banner-2017
default logo
bildspel_raser_OD
raser_jamtlandsfar
raser_halsingefar
raser_svartnos
raser_rya
raser_finull2
raser_dorper
raser_texel2
raser_dorset
raser_leicester2
raser_gotland
raser_gute
raser_fjallnas
raser_suffolk
raser_kof
raser_findor

Härstamningen – grunden för allt avelsarbete

Alla djur som registreras i något av Elitlamms avelsprogram registreras i härstamningsregistret. Där kan man se härstamning på djuren i bästa fall så långt tillbaka som till 1980-talet.

Släktträden som skapas bildar grunden vid avelsvärdering. Det är viktigt att uppgifter som registreras är korrekta och det sker hela tiden ett kontinuerligt arbete med att rätta upp materialet. Idag håller databasen en mycket hög kvalitet och skapar en trovärdig grund för härstamningsbevis och avelsvärdering.

Öronmärkning
Enligt Jordbruksverkets regler ska alla lamm födda efter den 8 juli 2006 som är äldre än 12 månader vara märkta med ett femsiffrigt unikt öronnummer. Numret får inte förekomma i besättningen igen inom en 20 års period.

Vi rekommenderar att man märker lammen när de är nyfödda eftersom det inte är helt ovanligt att tackor stjäl lamm från varandra.

Besättningsägaren får själv bestämma vilka nummer han ger sina djur. Vi rekommenderar att besättningar märker sina lamm enligt följande:

-ett femsiffrigt nummer som inleds med årtalets två sista siffror dvs 10001, 10002….10025…10125 osv för 2010. 2011 döps djuren som 11001, 11002 osv.

-ett femsiffrigt löpnummer. Första lammet döps 00001 därefter 00002, 00003 osv. Löpnummerserien fortsätter året därpå där man slutade. (Besättningar med fler än 999 lamm per år väljer detta system.)

Nya djur
Ibland får vi in uppgifter på djur som inte sedan tidigare är registrerade i vårt register. Alla djur registreras men om man vill lägga in ett renrasigt djur krävs att man kan verifiera härstamningen bakåt. Ofta hittar man på djur som finns med i databasen när man kommer bak i leden på dessa djur.

Härstamningsbevis
Som uppfödare till ett djur äger du rätten till djurets härstamningsbevis. Använder du dig av Elitlamm Avel&Produktion kan du själv skriva ut härstamningsbevis för dina djur. Om du är Elitlamm AvelMini- eller Elitlamm AvelMiniListanvändare kan du beställa härstamningsbevis på support@elitlamm.com

Härstamningsbevis kan enbart beställas/skrivas ut av uppfödaren till ett djur. Om du har ett djur inte är uppfödd i din besättning som du vill få ut ett härstamningsbevis för måste du få ett godkännande av uppfödaren att det är okej att få en utskrift.

Stöd för hotad husdjursras
Jordbruksverket ger stöd för hotad husdjursras. Ett av kriterierna för att få stödet är att djuren ska vara registrerade i Elitlamm Avel (sök under miljöersättningar på www.jordbruksverket.se för mer information).

Det är får av raserna gutefår, finullsfår, ryafår och allmogefår (värmlandsfår, helsingefår, gestrikefår, dala päls får, åsenfår, svärdsjöfår, klövsjöfår och roslagsfår) som är bidragsberättigade.

För att få stöd för djuren krävs att djuren och besättningen som söker stödet ska vara registrerade hos oss före sista ansökningsdag för SAM ansökan.