Stallmästaren web gif
ggi_loop
Elitlamm_180x180
Siltbergs_banner2020_2
Wiromin2020_liten
Knarrhult2018
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Far_gif
Banner-2017
Tranas2020
Backa Fårgård
gdjh2015
gimrarna
banner_180x120
default logo
bildspel_lamm

Nyheter

Idag presenteras de första avelsvärdena för 2016

Nu kan du gå in i Elitlamm och titta på de nya avelsvärden som beräknats.

Avel & Produktion
Avelsvärdena hittar du som vanligt på fliken Avel på Djurkorten, samt på Djurförteckningarna i Elitlamm. Om du inte sedan tidigare valt att visa avelsvärdena på djurlistan klickar du på Ändra listans utseende och väljer de avelsvärden du vill se.

AvelMini
Du som har Elitlamm Avel Mini hittar avelsvärden under sidan Mönstringsresultat.

Sista datum för att föra in uppgifter inför nästa avelsvärdering är söndagen den 21 augusti.

Sommarhälsningar Elitlamm

Elitlamm förenklar Djurvälfärdsersättning

Elitlamm har rivstartat 2016 med fokus på den nya Djurvälfärdsersättningen från Jordbruksverket.

Djurvälfärdsersättningen ställer krav på dokumentation och uppföljning, vår ambition är att Elitlamm ska vara ett bra verktyg för detta.

Mycket uppgifter finns redan i ditt Elitlamm
Om du tänker söka ersättning för extra djuromsorg för 2016 behöver du dokumentera ditt arbete i en produktionsplan. Mycket av arbetet med djuromsorg har du troligen redan registrerat i Elitlamm. När du skapar dina betäckningsgrupper så har du angett val av bagge, tackor och när de ska betäckas. När du tar emot djur från en annan besättning så finns information om vilka djur som kommit in och vilket datum. Uppgifter om lamning, slakt och försäljning finns också. Vår uppgift är nu att se till att Elitlamm kan ge dig hjälp att sammanställa de uppgifter som krävs. Det ger dig ett bra underlag för din produktionsplan.

Vi bygger ut Elitlamm
Din produktionsplan består egentligen av två delar; beskrivning av vad du tänker göra och en uppföljning av hur det blev. Vår tanke är att du ska kunna hämta det mesta av dina uppgifter till uppföljningen av produktionsplanen från Elitlamm.

Vissa krav i djurvälfärdsersättningen kräver helt nya funktioner i programmet. Vi bygger därför ut Elitlamm så att du kan registrera bl a klippning och klövvård, liksom datum för avvänjning och könsgruppering. Hullbedömning ska göras tre gånger per år enligt godkänd mall. Du kan redan nu registrera hullbedömning på dina djur i samband med vägning i Elitlamm. Vi kommer att anpassa funktionen för hullbedömning så att du kan redovisa detta individuellt för varje djur i din uppföljning av produktionsplanen.

Uppföljning av produktionsplanen
Vi har påbörjat arbetet med att i Elitlamm skapa ett underlag för uppföljning av produktionsplanen. Vår större ambition är att du ska kunna göra hela din produktionsplan i Elitlamm.

I skrivande stund är dock reglerna ännu inte helt beslutade, därför kan vi nu vid pressläggningen inte veta exakt hur de olika delarna i Elitlamm kommer att utformas eller när de blir färdiga. Vi kommer att tillsammans med SF bevaka utvecklingen. Du kan läsa mer om djurvälfärdsersättningen på Jordbruksverkets hemsida och i Birgit Fags artikel i förra numret av Fårskötsel. Mer information om hur arbetet fortlöper i Elitlamm kommer du att hitta i programmet och på vår facebooksida.

Elitlamm
Britt Andréasson

Elitlamm avstängt för service from 20.00 måndag 14 dec

Elitlamm kommer att vara avstängt from kl. 20.00 måndag 14 dec.

Vi kommer att göra ett större arbete med bl a byte av serverdatorer. Vi räknar med att det kommer att ta ungefär ett dygn. Om du har frågor om detta kan du kontakta oss via mail info@elitlamm.com Om du använder Facebook så kommer vi att lägga upp information där när arbetet är klart.

Vänliga hälsningar
Elitlamm

Auktionsdjur för Gotland, Mälardalen och Jönköping

Nu finns alla djur som säljs på auktionerna på Gotland, i Mälardalen och i Jönköping på plats i Elitlamm. Framförallt är det gotlandsfår som auktioneras ut.

Så här jämför du baggarna med varandra
Om du vill jämföra auktionsdjuren med varandra så använder du Djurregister-Djurförteckning-Auktionsbaggar. Där väljer du vilka uppgifter och vilka avelsvärden du vill se om djuren genom att klicka på Ändra listans utseende. Du kan alltså prioritera att se de avelsvärden som är värdefulla för ditt baggköp och du kan enkelt jämföra baggar, inte bara de som säljs på samma auktion utan även jämföra baggar från olika auktioner. För att tydligt se vilka baggar som ligger i topp på de avelsvärden du är intresserad av så använder du sorteringsfunktionen; klicka på kolumnrubriken överst i listan så sorteras listan i stigande ordning enligt den kolumnen. Om du klickar på samma kolumn igen så kommer listan att sorteras i fallande ordning.

Testa släktskap med dina egna tackor
Om du vill göra släktskapstester mellan auktionsbaggarna och dina egna tackor så använder du sidan Statistik-Testa släktskap.

Auktionsdjuren direkt i mobilen
Du kan också använda din mobil eller surfplatta för att se auktionsbaggarna. Använd http://m.elitlamm.com och din vanliga elitlammsinloggning.

Förlängd tid för mönstringsregistrering

Vi har beslutat att förlänga registreringstiden för mönstring i Elitlamm ytterligare ett dygn pga överbelastning som gjort programmet
långsamt.

Du har alltså tid på dig fram till midnatt mellan måndag och tisdag för att dina uppgifter ska komma med i avelsvärderingen.

Britt, Elitlamm

Idag presenteras de första avelsvärdena för 2015

Nu kan du gå in i Elitlamm och titta på de nya avelsvärden som beräknats.

Avelsvärdena hittar du på fliken Avel på Djurkorten, samt på Djurförteckningarna i Elitlamm. Om du inte sedan tidigare valt att visa avelsvärdena på djurlistan klickar du på Ändra listans utseende och väljer de avelsvärden du vill se.

Du som har Elitlamm Avel Mini hittar avelsvärden under sidan Mönstringsresultat.

Sista datum för att föra in uppgifter inför nästa avelsvärdering är söndagen den 23 augusti.

Sommarhälsningar Elitlamm

Nya mönstringssidor i Elitlamm Avel & Produktion

Mönstringssäsongen är snart här och i Elitlamm hittar du nya mönstringssidor. Både mönstringslistor och mönstringsregistrering har fått nytt utseende och innehåller en och annan nyhet.

Mönstringslistor
De nya mönstringslistorna för päls, ull, rya och kött är framtagna av respektive rasförening och avelsutskottet. På listorna finns nu mer utrymme för skrivna noteringar och du kan även markera missbildning. Du skriver ut din lista som en PDF, det är smidigt för oftast behöver du då inte göra några skrivarinställningar. Som vanligt behöver du vara klar med lamningsregistreringen, ha avslutat betäckningsgruppen och flyttat över lammen till en Omgång för att kunna skriva ut din lista.

Mönstringsregistrering
Du som brukar registrera vägning i Elitlamm kommer att känna igen dig i utformningen av de nya mönstringssidorna. Precis som vid vägningen så kan du välja hur du vill registrera. Antingen väljer du att se alla djuren i en lista i programmet och registrerar i nummerordning. Om du har med dig pappersmönstringslistan ut vid mönstringen så är denna registreringsvariant mest praktisk. Om du hellre vill ta med dig datorn ut till mönstringen och registrera direkt på plats, kan du istället välja att söka upp rätt lamm i programmet. Speciellt om du har många djur så kan det gå snabbare. Det räcker med att du skriver in de sista siffrorna i lammnumret så letar programmet upp rätt djur. Uppkoppling på plats behövs! Nytt för i år är att du direkt vid registreringen kan markera lamm som livlamm.

Mönstrare
Om du inte redan har kontaktat en mönstrare, gör det!

Förbättringar av slaktrapportering i Elitlamm

För ca två månader sedan ändrades registreringen av slaktade och döda djur i Produktion och Avel & Produktion.

Efter återkoppling från er användare har vi nu byggt till ytterligare för att göra rapporteringen mer användarvänlig.

Fliken för slaktregistrering
Slakt av både lamm och vuxna registreras på sidan Slakt, där man antingen kan registrera manuellt eller läsa in slaktresultat från slakteriet.

Ny sida för manuell registrering
En del användare har saknat den gamla utrapporteringssidan, där man kunde klicka för djur i en lista och sedan rapportera ut hela gänget.

Ni kommer förhoppningsvis att bli glada över den nya sidan för manuell registrering, som liknar den gamla saknade sidan.

Registrera döda djur på djurkortet
Djur som inte slaktas, utan dör på annat sätt, registreras direkt på djurkortet, under fliken Ändra.

Ändring av slaktuppgifter
Det finns också nya sidor för att ändra slaktuppgifter och för att ändra slaktdatum. Ni hittar dessa under Slakt > Slaktöversikt.

Rapport från Elitlamms vårmöte

11–12 mars träffades Elitlammgruppen, som består av representanter från Elitlamm AB, SFs styrelse och Elitlamms användarsupport.

Under dessa möten ska mycket hinnas med, pågående arbeten stämmas av, framtida planeras och mer långsiktiga visioner och strategier diskuteras.

Nytt om mönstring
SF vill förbättra dokumentationen av mönstrare och därför kommer alla som mönstrar sina djur i år att ange namn på mönstraren i Elitlamm. Detta kommer att ytterligare stärka avelsvärderingen. Mer information om det praktiska kommer.

EID, hälsa och statistik
Att stödja besättningar som använder EID är prioriterat inför kommande utveckling. Andra områden som det arbetas med är mer stöd för besättningarnas hälsoarbete och fler funktioner på Marknadsplatsen.

Att visualisera statistik är något vi vill att Elitlamm ska göra, det vill säga att presentera grafik över statistik som vi kan få ut via programmet. Möjligheterna är närmast oändliga här, och Rom kommer inte att byggas över en natt, utan detta arbete kommer att pågå löpande.

En del diagram finns redan på plats, titta under flikarna Lamning respektive Dödsfall, där till exempel statistik över ålder och utgångsorsak presenteras. Legat vaken och grubblat över om lamningsboxarna kommer att räcka? Gå in under Lamning > Listor & diagram > Diagram över lamningar, där finns svaret på den frågan. Håll utkik, fler diagram kommer.