Banner-2017
Backa Fårgård
ggi_loop
Knarrhult2018
banner_180x120
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Far_gif
Fåravelsförbundet180
gdjh2015
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
Wiromin2020_liten
Tranas2020
Elitlamm_180x180
default logo
bildspel_raser_OD
raser_jamtlandsfar
raser_halsingefar
raser_svartnos
raser_rya
raser_finull2
raser_dorper
raser_texel2
raser_dorset
raser_leicester2
raser_gotland
raser_gute
raser_fjallnas
raser_suffolk
raser_kof
raser_findor

Nyheter

Nya mönstringssidor i Elitlamm Avel & Produktion

Mönstringssäsongen är snart här och i Elitlamm hittar du nya mönstringssidor. Både mönstringslistor och mönstringsregistrering har fått nytt utseende och innehåller en och annan nyhet.

Mönstringslistor
De nya mönstringslistorna för päls, ull, rya och kött är framtagna av respektive rasförening och avelsutskottet. På listorna finns nu mer utrymme för skrivna noteringar och du kan även markera missbildning. Du skriver ut din lista som en PDF, det är smidigt för oftast behöver du då inte göra några skrivarinställningar. Som vanligt behöver du vara klar med lamningsregistreringen, ha avslutat betäckningsgruppen och flyttat över lammen till en Omgång för att kunna skriva ut din lista.

Mönstringsregistrering
Du som brukar registrera vägning i Elitlamm kommer att känna igen dig i utformningen av de nya mönstringssidorna. Precis som vid vägningen så kan du välja hur du vill registrera. Antingen väljer du att se alla djuren i en lista i programmet och registrerar i nummerordning. Om du har med dig pappersmönstringslistan ut vid mönstringen så är denna registreringsvariant mest praktisk. Om du hellre vill ta med dig datorn ut till mönstringen och registrera direkt på plats, kan du istället välja att söka upp rätt lamm i programmet. Speciellt om du har många djur så kan det gå snabbare. Det räcker med att du skriver in de sista siffrorna i lammnumret så letar programmet upp rätt djur. Uppkoppling på plats behövs! Nytt för i år är att du direkt vid registreringen kan markera lamm som livlamm.

Mönstrare
Om du inte redan har kontaktat en mönstrare, gör det!

Förbättringar av slaktrapportering i Elitlamm

För ca två månader sedan ändrades registreringen av slaktade och döda djur i Produktion och Avel & Produktion.

Efter återkoppling från er användare har vi nu byggt till ytterligare för att göra rapporteringen mer användarvänlig.

Fliken för slaktregistrering
Slakt av både lamm och vuxna registreras på sidan Slakt, där man antingen kan registrera manuellt eller läsa in slaktresultat från slakteriet.

Ny sida för manuell registrering
En del användare har saknat den gamla utrapporteringssidan, där man kunde klicka för djur i en lista och sedan rapportera ut hela gänget.

Ni kommer förhoppningsvis att bli glada över den nya sidan för manuell registrering, som liknar den gamla saknade sidan.

Registrera döda djur på djurkortet
Djur som inte slaktas, utan dör på annat sätt, registreras direkt på djurkortet, under fliken Ändra.

Ändring av slaktuppgifter
Det finns också nya sidor för att ändra slaktuppgifter och för att ändra slaktdatum. Ni hittar dessa under Slakt > Slaktöversikt.

Rapport från Elitlamms vårmöte

11–12 mars träffades Elitlammgruppen, som består av representanter från Elitlamm AB, SFs styrelse och Elitlamms användarsupport.

Under dessa möten ska mycket hinnas med, pågående arbeten stämmas av, framtida planeras och mer långsiktiga visioner och strategier diskuteras.

Nytt om mönstring
SF vill förbättra dokumentationen av mönstrare och därför kommer alla som mönstrar sina djur i år att ange namn på mönstraren i Elitlamm. Detta kommer att ytterligare stärka avelsvärderingen. Mer information om det praktiska kommer.

EID, hälsa och statistik
Att stödja besättningar som använder EID är prioriterat inför kommande utveckling. Andra områden som det arbetas med är mer stöd för besättningarnas hälsoarbete och fler funktioner på Marknadsplatsen.

Att visualisera statistik är något vi vill att Elitlamm ska göra, det vill säga att presentera grafik över statistik som vi kan få ut via programmet. Möjligheterna är närmast oändliga här, och Rom kommer inte att byggas över en natt, utan detta arbete kommer att pågå löpande.

En del diagram finns redan på plats, titta under flikarna Lamning respektive Dödsfall, där till exempel statistik över ålder och utgångsorsak presenteras. Legat vaken och grubblat över om lamningsboxarna kommer att räcka? Gå in under Lamning > Listor & diagram > Diagram över lamningar, där finns svaret på den frågan. Håll utkik, fler diagram kommer.

Elitlamm mobil

Nu är den här: Elitlamm Mobil – för mobiltelefoner och surfplattor

För dig som vill ta reda på saker direkt

Ofta är det precis när man har djuret framför sig i fårstallet eller på betet som man vill ta reda på uppgifter ur Elitlamm. Med Elitlamm Mobil kan du snabbt kolla upp vilken betäckningsgrupp en tacka tillhör, vilka som är hennes lamm eller vilka anteckningar du gjort. Det ger dig bättre koll i arbetet ute bland djuren.

För dig som hellre använder tummen

Elitlamm Mobil passar för dig som vill registrera uppgifter direkt på plats i fårstallet. Du kan registrera lamning i mobilen med några få tumtryck.  Smidigt kan du scrolla i djurlistor eller snabbsöka efter ett djur. Stora knappar underlättar jobbet. Du kan göra anteckningar direkt på ett djur och slipper anteckningsblock. Elitlamm Mobil är lättanvänt och uppgifter blir registrerade i tid.

Continue Reading →

Är dina uppgifter i Elitlamm rätt?

Snart är det dags för årsstatistiken över alla besättningar och djur i Elitlamm att presenteras. Bäst blir det givetvis om alla uppgifter du har angett stämmer.

Vi ber dig att kontrollera att antalet levande djur är korrekt. I AvelMini använder du sidan Livdjur och i Avel & Produktion tittar du i rutan Dina djur på förstasidan, så att antal tackor, baggar och lamm stämmer.  Kontrollera även att uppgifterna om kontaktperson är rätt. I AvelMini ser du det på din förstasida och i Avel & Produktion använder du menyn Allmänt-Information-Din besättning och din inloggning. För dig som har Avel& Produktion ber vi att du även kontrollerar att Gårdsnamnet stämmer.

SF:s avelsutskott håller på med att ta fram sök- och topplistor för att identifiera de djur och besättningarna med högst avelsvärden i Elitlamm. För att resultaten ska bli rättvisande är det även här viktigt att uppgifterna om dina djur och din besättning är korrekta.  Se t ex till att djur som i verkligheten är döda är döda även i Elitlamm. Har du kvar döda djur i registret blir resultatet sämre för din besättning på topplistorna.

Gör eventuella ändringar före 5 februari, då underlaget för topplistorna tas fram. Årsstatistiken presenteras efter den 15 februari.

Vintriga hälsningar Elitlamm

God Jul önskar Elitlamm

2013 – ett innehållsrikt år!
Dags att summera Elitlammsåret. Under inledningen av året blev det möjligt att registrera sjukdomar i Elitlamm. På försommaren fick vägningssidorna en uppfräschning och hullbedömning för tackor blev möjlig. För allmogebesättningar tillkom uppgifter om egenskaper som färg och horn.

Inför höstens auktioner kunde auktionsdjuren studeras på en djurlista direkt i Elitlamm för att lättare kunna jämföra baggarna. I mitten av oktober öppnade Marknadsplatsen för annonsering av djur och hemsidan fick nytt utseende. Många av er har under hösten följt Elitlamm på Facebook; det har gett oss flera bra idéer och bidragit till inspiration och glädje att skapa ett ännu bättre program!

Vad kommer att hända 2014?

Continue Reading →

Höstnyheter i Elitlamm

Lagom till Elmia bjuder Elitlamm på nyheter som vi hoppas ska göra höstarbetet roligare och bättre! Vi har idag öppnat Marknadsplatsen – en modern köp- och säljplats för får.

Marknadsplatsen
Marknadsplatsen är en köp- och säljplats för får som du hittar på Elitlamms hemsida. 2300 besättningar i Sverige och Danmark använder idag Elitlamm. Marknadsplatsen når ännu fler eftersom den är öppen för alla köpare. I annonserna presenteras djuren på ett visningsdjurkort med alla officiella uppgifter. Du kan direkt göra ett släkttest mellan det utannonserade djuret och dina egna djur. Du kan även se det vanliga Elitlammsdjurkortet med ytterligare information om härstamning, mönstring och avkommor. Eftersom uppgifterna på visningsdjurkortet är hämtade direkt från Elitlamm så får både köpare och säljare extra säkerhet.

Skapa annonser i Elitlamm
För att skapa en annons använder du den nya sidan Djurregister-Utgående djur-Skapa Annonser. Uppgifterna om dina djur och dina kontaktuppgifter finns redan i Elitlamm så det går snabbt att skapa en bra annons.

Continue Reading →

Ny djurförteckning i Elitlamm med alla auktionsbaggar

Nyhetsbrev september 2013

Jämför baggar från alla baggauktioner
För att du på ett enkelt sätt ska kunna jämföra auktionsbaggars avelsvärden har vi skapat en ny djurförteckning i Elitlamm. Du hittar den i menyn Djurregister-Djurförteckning-Auktionsbaggar. Här hittar du 251 bagglamm och 16 vuxna baggar som är utvalda för att auktioneras ut på någon av de auktioner som hålls i höst. Du väljer vilken/vilka auktioner du vill se baggar ifrån och de presenteras i din lista. Sedan fungerar denna djurförteckning på samma sätt som dina vanliga djurförteckningar; du kan välja vilka uppgifter och vilka avelsvärden du vill se om djuren genom att klicka på Ändra listans utseende.

Continue Reading →