Stallmästaren web gif
Lindholmen180x180_2016
Elitlamm_180x180
trns2017
siltbergs hemsida
annons_lamm
lamm_gif
hgens webb
Banner-2017
knarrhult
oviex_anuncio_180x120px
gimrarna
ggi_loop
Hunden Herden
Backa Fårgård
keenan_ny
Amaskiner_2017_1
gdjh2015
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
banner_180x120
agria_banner_far_180x180
default logo
bildspel_allalamm0
bildspel_allalamm1
bildspel_allalamm2
bildspel_allalamm4
bildspel_allalamm5
bildspel_allalamm6
bildspel_allalamm7
bildspel_allalamm8
bildspel_allalamm9
bildspel_allalamm10

Semin

Seminverksamheten fortsätter

Nu går vi som seminerat och väntar på årets resultat i form av fina ”seminlamm”. För Gotlandsfårägarna fanns i år hela 9 toppbaggar att välja på så förhoppningarna på fina lamm är stora. Starten för ytterligare en ras, Dorper, blev lite tvekande. Bara en besättning seminerade med Dorper i höstas. Kanske kom informationen om Dorper för sent.

SF:s styrelse har tagit beslut om att fortsätta med seminverksamheten i minst två år. Men nu måste vi få med fler raser! Du som är intresserad av semin, skicka ett mail till semin@faravelsforbundet.com och tala om vilka raser Du vill ska erbjudas 2017. Vi kommer också att kontakta dem som visade intresse för semin i Webbenkäten och i samband med det senaste lammtåget.

Avelsvärden för korsningsraser

I samband med den första avelsvärdeskörningen i år kommer vi att testköra systemet och under förutsättning att det fungerar bra publiceras den första officiella avelsvärdeskörningen i början på september.

Kort från avelsutskottet

Avelsutskottet har i år haft rasgruppsmöten för att diskutera respektive rasgrupps frågor (päls, ull och tyngre raser). Gemensamt har bestämts att stängningsdatum för årets avelskörningar blir 20 juni respektive 25 augusti. Avelsvärden kommer sedan att publiceras den 7 juli respektive 8 september.

Rasföreningarna måste anpassa sina avelsplaner efter en ny EU förordning, den så kallade Zooteknikförordningen, men det innebär inte någon praktisk förändring av avelsarbetet.

Man vill få de genetiska trenderna åskådliggjorda på ett bättre sätt, helst i Elitlamm och så att man kan se den egna besättningens utveckling jämfört med den nationella.

Elitlamm visade att avelsvärden för EUROP klassificering och fett skattade före slakt stämde bra med utfallet efter slakt.
Därutöver diskuterades många olika detaljer om Elitlamm, avelsvärderingen, härstamningsbevisen etc. Protokollet har skickats ut till rasföreningarna.

Text: Magnus Håård

Export av gotlandsfår i strå

Första exporten plomberas av officiell veterinär inför transporten till Danmark.

Första paret ut blev Prästgårdens Najib och Gannarve TEO.

seminexport_med

Foto: Magnus Håård

Vi tackar årets seminbaggar och deras ägare!

Tidigt i morse åkte seminbaggarna hem efter väl förrättat värv. Men först en noggrann veterinärbesiktning och blodprovstagning.

Flest doser beställdes efter Erikshester Frej följd av Skinnarve Hector och Hamre Jakob. Nu börjar jobbet med semineringar i besättningar från Skåne till Överkalix.

aleback_hem

Stort tack även till Magnus & Margareta Håård, vars stora arbetsinsats för seminprojektet framåt!

Seminkatalog 2016

Presentaion av årets seminbaggar!

Seminbaggar hösten 2016 (pdf) ››

Foto: M & M Håård

erikshesterfrej

Erikshester Frej | Ej riksbedömd

hultetsdiesel

Hultets Diesel | Riksbedömnings-protokoll ››

hamrejakob

Hamre Jakob | Riksbedömnings-protokoll ››

skinnarveisak

Skinnarve Isak | Riksbedömnings-protokoll ››

kulla

Kulla Gård

Skinnarve Hector | Riksbedömnings-protokoll ››

Gräsljunga Poker | Riksbedömnings-protokoll ››

Kärrbo Yngvar | Riksbedömnings-protokoll ››

Prästgården Najib | Riksbedömnings-protokoll ››

Gannarve TEO | Riksbedömnings-protokoll ››

Seminbaggar 2016

Årets seminbaggar finns nu presenterade i Elitlamm. Nio gotlandsfårbaggar och en dorperbagge.

För att beställa doser, maila till semin@faravelsforbundet.com och döp mailet till Semin 2016.

Årets baggar gör entré på seminstationen

seminbaggar2016_snaps

Från vänster: Erikshester Frej undrar om han inte kommit fel när han hör hästar gnägga, Hamre Jakob ser sig förvånad omkring, Skinnarve Isak har mer bråttom liksom Hultets Diesel och lilla dorperbaggen Kulla Gård skulle helst vilja stanna inne i den trygga transporten. Snapshots: Magnus Håård.

Nu är baggarna tryggt installerade på baggstationen på Alebäck.

Seminkurs för fårägare

Måndag 19 september 2016 i Vetlanda

Se Gård & Djurhälsans inbjudan ››

Hälsningar från seminprojektet

Under september och oktober 2015 äger en pilotstudie rum på Alebäcks stuteri i Västergötland.

Projektet ska undersöka möjligheterna för att ånyo få igång en seminverksdamhet för får i Sverige. Fem utvalda toppbaggar av gotlandsras tappas och doserna distribueras till de besättningar som deltar i studien.

Magnus och Margareta Håård genomför projektet. Magnus har skickat bilder och hälsningar om hur arbetet fortskrider som har publicerats på vår Facebooksida. Här finns vykorten från Alebäck samlade (baklänges kronologi, det vill säga nyaste kortet ligger överst). Continue Reading →

Seminbaggar 2015

Nu är den här – presentationen av de fem toppbaggar som plockats ut för årets baggkatalog.

Seminbaggar hösten 2015 (pdf) ››

Mer om semin under Elitlamm/Semin ››

Missa inte fortlöpande rapporter från teamet som jobbar med samlingen på Alebäck på SFs Facebooksida ››


Baggarnas riksbedömningsprotokoll:

Kärrbo Yngvar | Skinnarve Hector | Gannarve TEO | Gräsljunga Poker | Prästgårdens Najib

SF har fått tillstånd att bedriva seminverksamhet med får

Den 8 juli beslutade Jordbruksverket att ge SF tillstånd att bedriva seminverksamhet med får. Så nu är alla formalia inför höstens pilotprojekt med fårsemin klara.

Spermasamlingen kommer att ske på Alebäcks stuteri utanför Lidköping under oktober månad och sedan kommer sperman att distribueras till cirka 20 besättningar som anmält intresse av att vara med.

Projektet genomförs för att testa rutiner inför en större satsning kommande år. I år blir det bara sperma efter Gotlandsbaggar, men om allt går bra kommer det att produceras sperma från baggar av alla raser som det finns  efterfrågan på kommande år.

Det är ännu inte försent att gå med, är Du intresserad skicka ett mail till m.haard@telia.com, skriv ”Fårsemin 2015” i ämnesraden.

Magnus Håård, avelsansvarig i Svenska Fåravelsförbundet