Backa Fårgård
ggi_loop
Stallmästaren web gif
gimrarna
siltbergs hemsida
Tranas2020
Banner-2017
Elitlamm_180x180
banner_180x120
Far_gif
Knarrhult2018
Nr1_banner_Faravelsforbundet_180x120px
gdjh2015
default logo

Enkät om kejsarsnitt på får

Veterinärstudent Ida Borg kommer till hösten att göra sitt examensarbete med syfte att jämföra förekomst av kejsarsnitt på får och nötkreatur i Sverige.

Syftet med arbetet är att kunna jämföra förekomsten av kejsarsnitt på får och nötkreatur i Sverige samt för att se vad fårägare tycker om kejsarsnitt, om ni har några erfarenheter kring ingreppet och om det finns en efterfrågan för kejsarsnitt på får.

Avsätt gärna några minuter till att svara på enkäten nedan!

Till enkäten ››