Stallmästaren web gif
gdjh2015
gimrarna
Elitlamm_180x180
andelslamm_anim1
banner_180x120
trns2017
siltbergs hemsida
Banner-2017
Knarrhult2018
Backa Fårgård
ggi_loop
default logo

Enkät om kejsarsnitt på får

Veterinärstudent Ida Borg kommer till hösten att göra sitt examensarbete med syfte att jämföra förekomst av kejsarsnitt på får och nötkreatur i Sverige.

Syftet med arbetet är att kunna jämföra förekomsten av kejsarsnitt på får och nötkreatur i Sverige samt för att se vad fårägare tycker om kejsarsnitt, om ni har några erfarenheter kring ingreppet och om det finns en efterfrågan för kejsarsnitt på får.

Avsätt gärna några minuter till att svara på enkäten nedan!

Till enkäten ››