Wiromin2020_liten
gimrarna
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Backa Fårgård
Elitlamm_180x180
ggi_loop
Banner-2017
banner_180x120
gdjh2015
Fåravelsförbundet180
Siltbergs_banner2020_2
Knarrhult2018
Far_gif
Tranas2020
default logo

Förslag på ny djurhälsolag för att säkerställa gott smittskydd

Källa Jordbruksaktuellt
I mitten på november tog Landsbygdsminister Jennie Nilsson emot en ny utredning om lagstiftningen som reglerar smittsamma djursjukdomar. Syftet med utredningen är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning.

Utredningen tillsattes av regeringen i december 2018, och nu är arbetet klart. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till vilka nationella bestämmelser som behövs för att komplettera den nya EU-förordningen. Målet är att den nya lagstiftningen ska säkerställa gott smittskydd,och tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

I betänkandet som nu lämnats till regeringen föreslår utredaren att det ska införas en helt ny sammanhållen djurhälsolag med tillhörande förordning, som ska ersätta bestämmelser i ett antal olika lagar och förordningar som i dag finns på området. Precis som i dagens lagstiftning är det myndigheter, främst Jordbruksverket, som tilldelas bemyndigande att fatta beslut och meddela föreskrifter.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Förslag på ny djurhälsolag för att säkerställa gott smittskydd ››