Far_gif
Elitlamm_180x180
gimrarna
Siltbergs_banner2020_2
ggi_loop
Backa Fårgård
Wiromin2020_liten
banner_180x120
Tranas2020
Banner-2017
Knarrhult2018
Banner_Faravelsforbundet_180x120px_2003
Stallmästaren web gif
gdjh2015
default logo

Fortsatt utveckling av fäbodar

Fäbodar har funnits i hundratals år. Där har mjölkproduktion och förädling bedrivits småskaligt och med traditionella metoder som varit anpassade till platsen.

Hur kan traditionell kunskap kring småskalig matkultur, traditionella växter, husdjursraser och kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas samt ge möjlighet att skapa nya arbetstillfällen? Vad behövs för att fäbodbruk ska kunna utvecklas?

Läs den nya rapporten Vägar framåt – En behovskartläggning av fäbodbruket i Sverige. I rapporten presenteras förslag för fortsatt utveckling av svenskt fäbodbruk

Källa: Jordbruksverket, Programmen och pengarna

fc3a4bod

Grafik: SJV