Tranas2020
Knarrhult2018
Banner-2017
ggi_loop
Far_gif
Elitlamm_180x180
Banner_Faravelsforbundet_180x120px
Siltbergs_banner2020_2
Wiromin2020_liten
gdjh2015
Backa Fårgård
Stallmästaren web gif
banner_180x120
gimrarna
default logo

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm, etapp 2, 2019 – 2021

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

etapper

För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

Inom varje målområde har vi gjort ytterligare prioriteringar genom att speciellt lyfta klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet, foodservice inom målområde marknad och rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet. Genom att jobba mot 48 st delmål och genomföra 123 st åtgärder ska branscherna tillsammans bidra till att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet!

Här hittar du Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2