Hunden Herden
gdjh2015
keenan_ny
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
agria_banner_far_180x180
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
ggi_loop
knarrhult
banner_180x120
gimrarna
hgens webb
trns2017
Amaskiner_2017_1
Banner-2017
Stallmästaren web gif
Backa Fårgård
Mysten
oviex_anuncio_180x120px
default logo

Hur kan vi öka lammöverlevnaden?

Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden kring just lamningen och komma med förslag på åtgärder på hur fler lamm kan överleva.

Skillnaderna är stora mellan olika gårdar, snittet är på 5% men det finns också gårdar som drabbas av uppemot 19%. Det går inte alltid att koppla ihop dödligheten med någon speciell orsak trots att veterinärer och agronomer är inkopplade. Därför behövs ett nytt sätt att hitta orsaken och därmed en lösning.

Är du lammuppfödare med minst 25 tackor och med mer än 5 % döda lamm i samband med lamningen? Då är du välkomna att anmäla ditt intresse för att delta!

Kontakt:
Birgit Fag, 0708-29 05 45, birigt.fag@hushallningssallskapet.se

Läs mer
Hushållningssällskapet: Hur kan vi öka lammöverlevnaden? ››