banner_180x120
siltbergs hemsida
Backa Fårgård
ggi_loop
Banner-2017
Knarrhult2018
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
gdjh2015
andelslamm_anim1
gimrarna
trns2017
default logo

Genetisk variation i säsongsbunden reproduktion hos får

Författare: Sandra Bonow
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Årtal: 2011
Läs mer…

Svensk avel – Heldag med avel i fokus

Författare: Titti Strömne
Utgivare: Fårskötsel nr 8
Årtal: 2010
Läs mer…

Stöd till rasföreningar

Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2010
Läs mer…

Därför är det viktigt att bevara svenska husdjursraser

Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2010
Läs mer…

Är merinokorsningar ett alternativ i jämtländsk fårhållning?

Författare: Marie Sjölin
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Årtal: 2010
Läs mer…

Färgnedärvning hos får och färgernas inverkan på hälsa och produktionsegenskaper. Examensarbete 318

Författare: Josefin Amnesten
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Årtal: 2010
Läs mer…

Lammriksdagen – i år med tema avel

Författare: Titti Strömne
Utgivare: Fårskötsel, nr 4 2010
Årtal: 2010
Läs mer…

Inavel ökar dödligheten

Författare: Agneta Andersson
Utgivare: Fårskötsel, nr 4 2010
Årtal: 2010
Läs mer…

Lönsam avel med ull – Alan Waller

Författare: Marie Sjölin
Utgivare: Fårskötsel, nr 4 2010
Årtal: 2010
Läs mer…

Märkning och registrering av får och getter

Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2010
Läs mer…