Far_gif
Knarrhult2018
Backa Fårgård
banner_180x120
gimrarna
trns2017
gdjh2015
ggi_loop
siltbergs hemsida
Elitlamm_180x180
Stallmästaren web gif
Banner-2017
default logo

Avel för ökad produktion kan rädda hotade husdjursraser

Författare: Emelie Zonabend König
Utgivare: SLU
Årtal: 2016
Läs mer…

Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras

Författare: Lovisa Ronnfors
Utgivare:
Årtal: 2013
Läs mer…

Genetisk variation i säsongsbunden reproduktion hos får

Författare: Sandra Bonow
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Årtal: 2011
Läs mer…

Svensk avel – Heldag med avel i fokus

Författare: Titti Strömne
Utgivare: Fårskötsel nr 8
Årtal: 2010
Läs mer…

Stöd till rasföreningar

Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2010
Läs mer…

Därför är det viktigt att bevara svenska husdjursraser

Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2010
Läs mer…

Är merinokorsningar ett alternativ i jämtländsk fårhållning?

Författare: Marie Sjölin
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Årtal: 2010
Läs mer…

Färgnedärvning hos får och färgernas inverkan på hälsa och produktionsegenskaper. Examensarbete 318

Författare: Josefin Amnesten
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Årtal: 2010
Läs mer…

Lammriksdagen – i år med tema avel

Författare: Titti Strömne
Utgivare: Fårskötsel, nr 4 2010
Årtal: 2010
Läs mer…

Inavel ökar dödligheten

Författare: Agneta Andersson
Utgivare: Fårskötsel, nr 4 2010
Årtal: 2010
Läs mer…