Lindholmen180x180_2016
knarrhult
hgens webb
lamm_gif
Stallmästaren web gif
Elitlamm_180x180
ggi_loop
siltbergs hemsida
VENO adv.ZW.59x126/2015.indd
gdjh2015
keenan_ny
Donnia Skinn
agria_banner_far_180x180
oviex_anuncio_180x120px
Amaskiner_2017_1
Hunden Herden
banner_180x120
gimrarna
trns2017
Backa Fårgård
default logo

Betesbaserad lammproduktion på åtta gårdar i Västsverige

Författare: Annika Arnesson, Annelie Carlsson, Carl Helander
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Årtal: 2017
Läs mer…

Mulens marker

Författare:
Utgivare: Hemsidan
Årtal: 2017
Läs mer…

Naturbetesmarker är värda att bevaras

Författare:
Utgivare:
Årtal: 2017
Läs mer…

Giftiga växter A–Ö

Författare:
Utgivare: Statens veterinärmedicinska anstalt
Årtal: 2016
Läs mer…

Låt naturbetesmarkerna bli en resurs

Författare: Länsstyrelsen Västra Götaland: Annelie Carlsson, Alfred Akersten, Karin Hante
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2016
Läs mer…

Utvecklingen av ängs-och betesmarker 1890-2013

Författare: Ann-Marie Karlsson
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2016
Läs mer…

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete (konferensbidrag, kortfattad)

Författare: Gun Bernes, Kjell Martinsson
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
Årtal: 2014
Läs mer…

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete

Författare: Gun Bernes, Kjell Martinsson, Evelina Viklund
Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå
Årtal: 2013
Läs mer…

Skogsbetesmarker

Författare: Mårten Aronsson
Utgivare: Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
Årtal: 2013
Läs mer…

Sprängört farlig för betande djur

Författare: Statens veterinärmedicinska anstalt
Utgivare: Statens veterinärmedicinska anstalt
Årtal: 2013
Läs mer…