Elitlamm_180x180
Far_gif
Backa Fårgård
Banner-2017
gimrarna
siltbergs hemsida
Nr1_banner_Faravelsforbundet_180x120px
banner_180x120
Knarrhult2018
ggi_loop
trns2017
Stallmästaren web gif
gdjh2015
default logo

Betesdrift – Avtal (häst)

Författare: Lantbrukarnas Riksförbund
Utgivare: Lantbrukarnas Riksförbund
Årtal: 2010
Läs mer…

När dina får och getter är ute eller på bete

Författare: Jordbruksverket
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2010
Läs mer…

Sambete mellan får och nöt

Författare: Ole Martin Hegrestad
Utgivare: Gård & Djurhälsan
Årtal: 2008
Läs mer…

Höstbete, stor kvantitet – låg kvalitet

Författare: Annika Arnesson, Jesper Eggertsen
Utgivare: Fårskötsel, nr 6
Årtal: 2008
Läs mer…

Grönfoderväxter till får

Författare: Gunnar Danielsson
Utgivare: Fårskötsel, nr 3
Årtal: 2008
Läs mer…

Fårhållning i Norge – skogsbete och radiobjällror

Författare: Malin Larsson, Karl-Ivar Kumm
Utgivare: Fårskötsel, nr 1
Årtal: 2006
Läs mer…

Får på bete. JO06:12

Författare: Lisbeth Rudby-Martin
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 2006
Läs mer…

Tillsyn av betande djur

Författare: Sofia Lindgren
Utgivare: Hushållningssällskapet Väst
Årtal: 2005
Läs mer…

Studier av käringtand med avseende på populationekologi, proteinutnyttjande och parasitpåverkan hos betesdjur i Ekologiskt lantbruk nr. 30

Författare: Magne Tuvesson, Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Dan Christensson, Helena Hedqvist, Jan Jansson, Michael Murphy, Peter Waller
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk
Årtal: 2001
Läs mer…

Betesproduktion i ekologiskt lantbruk. Råd i praktiken. JO98:12

Författare: Hans Bovin
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 1998
Läs mer…