gdjh2015
Elitlamm_180x180
Backa Fårgård
siltbergs hemsida
gimrarna
Banner-2017
Stallmästaren web gif
Knarrhult2018
trns2017
banner_180x120
Far_gif
Annons
ggi_loop
default logo

SLU:s fodertabeller för idisslare

Författare: Rolf Spörndly (red.)
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, rapport nr 257
Årtal: 2003
Läs mer…

Olika uppfödningsstrategier för vinterlamm i Röbäcksdalen meddelar

Författare: Gun Bernes
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Årtal: 2000
Läs mer…

Effekt av olika proteinnivåer i foderstaten på tillväxt och slaktkroppens konformation hos vinterlamm. Examensarbete 128

Författare: Karl-Johan Bönner
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Årtal: 2000
Läs mer…

Vatten till husdjur. JO13:99

Författare: Sven Jeppson m.fl.
Utgivare: Jordbruksverket
Årtal: 1999
Läs mer…

Vinterlamm – hur påverkas tillväxten av ljus? SLU Info Rapport nr. 197

Författare: Gun Bernes
Utgivare: SLU Info  
Årtal: 1996
Läs mer…